Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní činnosti - Kapitola 1 1 OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI KAPITOLA 1 Pavlíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní činnosti - Kapitola 1 1 OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI KAPITOLA 1 Pavlíčková."— Transkript prezentace:

1 Obchodní činnosti - Kapitola 1 1 OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI KAPITOLA 1 Pavlíčková

2 Obchodní činnosti - Kapitola 1 2 Obsah kapitoly (I.) vznik obchodu, historie obchodu, definice obchodu, obchod přímý, obchod nepřímý, význam obchodu, funkce obchodu, obchodní kategorie, Pavlíčková

3 Obchodní činnosti - Kapitola 1 3 Obsah kapitoly (II.) kategorie obchodních prostředníků, kategorie zprostředkovatelů, složky podmínek obchodního podnikání, právní formy obchodních firem. Pavlíčková

4 Obchodní činnosti - Kapitola 1 4 Vznik obchodu Jaký byl důvod vzniku obchodu? Obchod vznikl jako potřeba prostředníka ekonomických transakcí. Pavlíčková

5 Obchodní činnosti - Kapitola 1 5 Vznik obchodu vývoj lidské společnosti, dělba práce, postupná specializace práce, výměna výrobků, směna zboží za peníze, vznik potřeby zprostředkovatele jednotlivých transakcí, vznik obchodu. Pavlíčková

6 Obchodní činnosti - Kapitola 1 6 Historie obchodu (I.) obchod se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti, oddělení řemesel od zemědělství a města od vesnice, vznik jednoduché zbožní výměny, peněžní směna, společenská dělba práce, růst specializace výroby, situace vyžaduje činnost i osobu, která zajistí směnu zboží mezi městem a vesnicí, mezi jednotlivými výrobci a mezi výrobci a panovníkem, Pavlíčková

7 Obchodní činnosti - Kapitola 1 7 Historie obchodu (II.) obchod se začíná objevovat na rozhraní rodové a otrokářské společnosti, za kolébku prvního pokroku v obchodě se považuje Babylónská říše, základní principy obchodu v obchodním zákoníku jsou staré 4000 let, počátky mezinárodního obchodu, existence vandrovního obchodu, koncentrace obchodu do velkých měst (tržnice, sklady, obchody řemeslníků v uličkách měst), Pavlíčková

8 Obchodní činnosti - Kapitola 1 8 Historie obchodu (III.) Babylóňané znali peníze, placení na splátky, úrok, zastupování, společné obchodování, dělení zisku, aj., obchod s otroky měl všechny znaky obchodu, na něj se "nabaloval" obchod s jiným sortimentem, v období feudalismu omezení na luxusní sortiment (vše pro panovníka), feudalismus - "trhové povolení" - příjem z poplatků pro panovníka - růst zájmu o obchod, Pavlíčková

9 Obchodní činnosti - Kapitola 1 9 Historie obchodu (IV.) tranzitní obchod, kupecké karavany - potřeba zastupování v obchodní činnosti (obchodní zástupce), obchodní kanceláře - kontory, vznik obchodních společností - snaha přenést riziko z obch. podnikání na více osob, s rozvojem obchodu docházelo k prudkému rozvoji obchodních středisek - měst. Pavlíčková

10 Obchodní činnosti - Kapitola 1 10 Definice obchodu Obchod - jako činnost: představuje činnost zahrnující nákup a prodej zboží. Obchod - jako instituce: představuje subjekty zabývající se převážně obchodem, přičemž za obchodní instituce jsou považovány ty subjekty, které nakupují fyzické zboží za účelem dalšího prodeje bez jeho podstatnější úpravy. Pavlíčková

11 Obchodní činnosti - Kapitola 1 11 Členění obchodu Obchod Obchod nepřímýObchod přímý Pavlíčková

12 Obchodní činnosti - Kapitola 1 12 Obchod přímý obchod sjednaný mezi výrobcem a spotřebitelem určitého zboží bez použití jakýchkoli obchodních mezičlánků, tento způsob prodeje je charakteristický pro zboží, které je určené pro osobní spotřebu. Pavlíčková

13 Obchodní činnosti - Kapitola 1 13 Obchod nepřímý název obchodu, při kterém se zboží určené pro zahraniční trh dostává k zahraničnímu spotřebiteli prostřednictvím určitého počtu obchodních mezičlánků, přičemž během své distribuční cesty změní zboží několikrát vlastníka, jedním z typů nepřímého obchodu je REEXPORT (opětovný vývoz dovezeného zboží). Pavlíčková

14 Obchodní činnosti - Kapitola 1 14 Význam obchodu Obchod: je mezičlánkem mezi výrobou a spotřebitelem. Velkoobchod: je mezičlánkem mezi výrobou a maloobchodem (resp. mezi několika výrobci). Pavlíčková

15 Obchodní činnosti - Kapitola 1 15 Funkce obchodu transformační - přeměna výrobního (dodavatelského) sortimentu na sortiment obchodní (odběratelský), zprostředkovací - překonání rozdílů mezi místem výroby (dodavatelem) a místem prodeje (odběratelem), časová - překonání rozdílů mezi časem výroby a časem nákupu zboží, zásobovací - zajišťování množství a kvality prodávaného zboží, iniciativní - iniciativní ovlivňování výroby (co do sortimentu, času, místa, množství) a ovlivňování poptávky (marketing), zajišťovací - zajišťování racionálních zásobovacích cest, platební - zajišťování včasné úhrady dodavatelům. Pavlíčková

16 Obchodní činnosti - Kapitola 1 16 Výkon obchodu představuje rozsah prodeje zboží, výkon označujeme jako prodej, ale rovněž jako obrat, z hlediska finančního hovoříme o tržbách obchodu a jeho jednotek, výkon obchodu se člení na prodeje maloobchodu a prodeje velkoobchodu. Pavlíčková

17 Obchodní činnosti - Kapitola 1 17 Čím je pro vás obchod? Co pro vás obchod představuje / znamená? Pavlíčková

18 Obchodní činnosti - Kapitola 1 18 Čím je pro vás obchod? Co pro vás obchod představuje / znamená? naprostá nutnost, nutnost hraničící až s utrpením (někteří muži), přirozená součást života v moderní společnosti, forma odpočinku a relaxace (většinou ženy), je místem realizace určitých snů, je místem kompenzace životních nezdarů, forma odměny (koupím si..., zasloužím si to ), totální závislost, je prostorem pro pracovní příležitosti, je místem setkání osob, přátel, obchodních partnerů (kavárny), je kulturní záležitostí (obchodní galerie, kina, restaurace), způsob trávení volného času - současný trend, pro každého je obchod něčím jiným, unikátním....... Pavlíčková

19 Obchodní činnosti - Kapitola 1 19 Obchodní kategorie druh obchodní činnosti charakterizovaný společnými obecně vymezitelnými znaky, dvě základní skupiny / obchodní kategorie: 1) obchodní prostředníci, 2) zprostředkovatelé. Pavlíčková

20 Obchodní činnosti - Kapitola 1 20 Obchodní prostředníci představují obchodní firmy (činnosti), jsou prostředníkem směny mezi prodávajícím a kupujícím z hlediska nabídky zboží, jeho dodání, vyúčtování, z hlediska plné odpovědnosti. Pavlíčková

21 Obchodní činnosti - Kapitola 1 21 Kategorie obchodních prostředníků MALOOBCHOD VELKOOBCHOD ZAHRANIČNÍ OBCHOD Pavlíčková

22 Obchodní činnosti - Kapitola 1 22 1) Maloobchod angl. Retail trade, je podnik (nebo činnost) zahrnující nákup od velkoobchodu nebo od výrobce a jeho prodej bez dalšího zpracování konečnému spotřebiteli. Pavlíčková

23 Obchodní činnosti - Kapitola 1 23 2) Velkoobchod angl. Wholesale trade, je podnik (popř.činnost) nakupující zboží ve velkém a ve velkém i prodávající maloobchodníkům, pohostinským zařízením a drobným výrobcům - a to bez podstatné změny. Pavlíčková

24 Obchodní činnosti - Kapitola 1 24 3) Zahraniční obchod představuje vývoz (export) do zahraničí nebo jeho dovoz (import) ze zahraničí, má charakter velkoobchodní činnosti co do objemů, a u spotřebního zboží co do vazby na maloobchod. Pavlíčková

25 Obchodní činnosti - Kapitola 1 25 Zprostředkovatelé vyhledávají trhy pro nákup nebo prodej a konkrétní partnery pro svého obchodního zákazníka, dojednávají podmínky, které by vyhovovaly oběma subjektům pro jednotlivé obchodní případy, organizují informovanost o zboží a podmínkách prodeje. Pavlíčková

26 Obchodní činnosti - Kapitola 1 26 Kategorie zprostředkovatelů obchodní zástupce, obchodní zprostředkovatel - makléř, komisionář, zasilatel (speditér), burzy, aukce, veletrhy. Pavlíčková

27 Obchodní činnosti - Kapitola 1 27 1) Obchodní zástupce je samostatný obchodní subjekt, který pracuje jménem podniku, s nímž uzavřel smlouvu o obchodním zastoupení, a na jeho účet (tj. výnosy i ztráty převádí na účet zastoupeného), sleduje trh, konkurenci, platební schopnost zákazníků, umožňuje podniku rychlou reakci přizpůsobení trhu, informuje zákazníky o nových výrobcích, pravidelně je navštěvuje, systematicky buduje dobré vztahy se zákazníky, zaměstnavateli podává pravidelné zprávy, obchod zprostředkovává nebo jen uzavírá. Pavlíčková

28 Obchodní činnosti - Kapitola 1 28 2) Obchodní zprostředkovatel - makléř jeho funkcí je připravovat obchodní transakce tak, aby jednání skončilo kontraktem s třetí osobou uzavíraným přímo příkazcem a bylo výhodné pro obě strany, sleduje vždy zájmy obou partnerů, nepřichází do styku se zbožím a s peněžními prostředky příkazce a jeho partnera. Pavlíčková

29 Obchodní činnosti - Kapitola 1 29 3) Komisionář prodává a nakupuje vlastním jménem na cizí účet různé komodity: zboží, cenné papíry, atd., vzájemný vztah mezi komitentem a komisionářem je upraven tzv. komisionářskou smlouvou, další smlouva (např. kupní) je pak uzavírána mezi komisionářem a zákazníkem (komitent komisionář zákazník). Pavlíčková

30 Obchodní činnosti - Kapitola 1 30 4) Zasilatel (speditér) obstarává přepravu a souvisící služby vlastním jménem na příkazcův účet, do náplně činnosti speditéra patří: - obstarávání přepravy zásilek, - zajištění dopravních prostředků, - koordinace přepravy zásilky na místo určení různými dopravními prostředky (dopravci), - zajištění skladování a překládání zásilek, - obstarávání nutné péče o zásilky, - obstarávání potřebných dokladů. Pavlíčková

31 Obchodní činnosti - Kapitola 1 31 5) Burzy jsou zvláštní formou organizace trhu, na kterém se ve velkém obchoduje s hromadným, zastupitelným a nepřítomným zbožím, typickými druhy burzovního zboží jsou suroviny, cenné papíry a devizy, burzovní obchody se většinou uskutečňují prostřednictvím dohodců - makléřů, obchody zřídka kdy uzavírají kupující a prodávající mezi sebou, podstatou burzovních obchodů je spekulace na vzestup nebo pokles cen. Pavlíčková

32 Obchodní činnosti - Kapitola 1 32 6) Aukce jsou v podstatě veřejné dražby, na nichž se prodá zboží tomu, kdo nabídne vyšší cenu, jde tedy o jednostrannou soutěž kupujících, na rozdíl od burz je možné si zboží (nebo vzorky) prohlédnout, většinou mají charakter velkoobchodní, maloobchodní charakter mají aukce starožitností, dražby zapomenutých předmětů, atd., pořadateli aukcí mohou být vlastníci zboží nebo jejich organizace, aukční společnosti, státem pověřené organizace, agenti. Pavlíčková

33 Obchodní činnosti - Kapitola 1 33 7) Veletrhy jsou tradiční kategorií obchodních činností, slouží ke zprostředkování, i když právně do žádných obchodních vztahů s klienty nevstupují, vyjma nájmu, veletrhy plní tyto funkce: - informační a poznávací, - propagační, - komerční. Pavlíčková

34 Obchodní činnosti - Kapitola 1 34 Podkapitola MEZINÁRODNÍ OBCHOD A RETAILING Pavlíčková

35 Obchodní činnosti - Kapitola 1 35 Trhy Podle velikosti okruhu působnosti se rozlišují: trhy regionální, trhy celostátní, trhy zahraniční (v rámci seskupení), trhy globální. Pavlíčková

36 Obchodní činnosti - Kapitola 1 36 Třídění obchodu 1) vnitřní obchod, 2) zahraniční obchod, 3) mezinárodní obchod. Pavlíčková

37 Obchodní činnosti - Kapitola 1 37 1) Vnitřní obchod obchod na vnitřním trhu představuje obchod na regionálním a celostátním trhu, dnes je vnitřní obchod významným a vysoce koncentrovaným odvětvím národního hospodářství. Pavlíčková

38 Obchodní činnosti - Kapitola 1 38 2) Zahraniční obchod představuje vývoz (export) a dovoz (import) zboží přes hranice státu, zahrnuje obchod se spotřebním zbožím i obchod se zbožím pro další zpracování, u určitých komodit se vyžaduje příslušná licence (zejména k vývozu), velké retailingové firmy si dovoz zboží realizují samy. Pavlíčková

39 Obchodní činnosti - Kapitola 1 39 3) Mezinárodní obchod představuje soubor obchodních aktivit ve více zemích, na kontinentu, na jeho rozsáhlém teritoriu či na celém světě, zahrnuje i obchod na vnitřních trzích, je chápán nejen jako soubor určitých aktivit či institucí, ale i mezinárodních zkušeností a poznatků v oblasti obchodu. Pavlíčková

40 Obchodní činnosti - Kapitola 1 40 Retailing soubor moderních forem a metod maloobchodu se spotřebním zbožím, včetně všech návazných činností, jde o činnost firem obchodních, ale i firem výrobních. Pavlíčková

41 Obchodní činnosti - Kapitola 1 41 Maloobchod - dříve byl pokládán za prvek typicky regionální, považován jen za drobné podnikání, představoval statisíce jednotlivých prodejen, v mnohých případech platilo: = ProdejnaObchodní podnik Pavlíčková

42 Obchodní činnosti - Kapitola 1 42 Maloobchod - vývoj růst počtu prodejen + růst jejich velikosti, zakládání většího počtu prodejních jednotek, vznik a vývoj obchodních řetězců, růst firem - fúze, odkupování dalších firem, vstup bankovního kapitálu do firem. Pavlíčková

43 Obchodní činnosti - Kapitola 1 43 Maloobchod - dnes (I.) růst podílu a významu obchodu, poskytuje 7 - 12% všech pracovních příležitostí v národním hospodářství (světový průměr), v USA počet pracovníků v obchodních činnostech 18 % z celkového trhu práce, podíl zaměstnanosti v obchodě se stále zvyšuje, proces nákupu a prodeje je stále více určován odběratelem / spotřebitelem, Pavlíčková

44 Obchodní činnosti - Kapitola 1 44 Maloobchod - dnes (II.) maloobchod určuje, co se bude vyrábět a co prodávat, firmy vlastní své velkoobchody, dopravu, zahraniční zastoupení, balírny, podíl na stanovení cen od výrobce (neplatnost fixních cen, tlak konkurence). Pavlíčková

45 Obchodní činnosti - Kapitola 1 45 Podkapitola PODMÍNKY OBCHODNÍHO PODNIKÁNÍ Pavlíčková

46 Obchodní činnosti - Kapitola 1 46 Složky podmínek obchodního podnikání legislativa, daňové a odvodové zatížení, dostupnost úvěru, podpora investiční činnosti, podpora exportu, technická infrastruktura, lidské zdroje a trh práce. Pavlíčková

47 Obchodní činnosti - Kapitola 1 47 Legislativa soubor zákonů upravujících podmínky obchodního podnikání, především obchodní a živnostenský zákon, požadavek na dobře fungující soudnictví, ochrana proti nekalé soutěži, ochrana středních a malých obchodníků. Pavlíčková

48 Obchodní činnosti - Kapitola 1 48 Daňové a odvodové zatížení daň z přidané hodnoty (podle doporučení EU by nejvyšší sazba měla být 20%), daň z příjmu právnických osob - daň ze zisku, povinné příspěvky na pojištění zaměstnanců (řada podniků volí formy zaměstnání pracovníků, u nichž by se této povinnosti vyhnula), vliv systému účetnictví a auditu, vliv úrovně cel. Pavlíčková

49 Obchodní činnosti - Kapitola 1 49 Dostupnost úvěrů přístup k finančním zdrojům, sazby úroků, délka úvěrů. Pavlíčková

50 Obchodní činnosti - Kapitola 1 50 Podpora investiční činnosti podpora investiční činnosti ze strany státu, úprava odpisů investičních prostředků - hmotného majetku, možnost odkladu daní, pružnost administrativního řízení a jeho složitost, nabídka zainvestovaných pozemků (vhodné lokality pro novou výstavbu). Pavlíčková

51 Obchodní činnosti - Kapitola 1 51 Podpora exportu státní podpora prezentace výrobců a výrobků v zahraničí, pojištění vývozu, úvěry (určeny pro překlenutí doby splácení velkých dodávek). Pavlíčková

52 Obchodní činnosti - Kapitola 1 52 Technická infrastruktura stav telekomunikací, rozsah a způsob používání výpočetní techniky, dopravní síť (pro zajištění rychlého a bezporuchového distribučního procesu). Pavlíčková

53 Obchodní činnosti - Kapitola 1 53 Lidské zdroje a trh práce dostatek pracovních sil, kvalita a zručnost zaměstnanců, úroveň managementu, know-how. Pavlíčková

54 Obchodní činnosti - Kapitola 1 54 Hodnocení podmínek obchodního podnikání barometr investičního klimatu, kupní síla obyvatel, právní řád v oblasti podnikání, lidské zdroje, informační deficity, apod. Pavlíčková

55 Obchodní činnosti - Kapitola 1 55 Podkapitola PRÁVNÍ FORMY OBCHODNÍCH FIREM Pavlíčková

56 Obchodní činnosti - Kapitola 1 56 Právní formy obchodních firem Subjekty obchodu mohou své činnosti realizovat v různých právních formách: podnik jednotlivce - je obvyklý pro malou firmu, obchodní společnost - je sdružení dvou nebo více osob, které provozují podnikatelskou činnost pod společným názvem a mají právní způsobilost. Pavlíčková

57 Obchodní činnosti - Kapitola 1 57 Podnik jednotlivce - živnost živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem, živnost může provozovat fyzická i právnická osoba. Pavlíčková

58 Obchodní činnosti - Kapitola 1 58 Podmínky pro získání souhlasu Všeobecné podmínky pro získání souhlasu s provozováním živnosti: dosažení věku 18 let ke dni vzniku oprávnění, způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost. Pavlíčková

59 Obchodní činnosti - Kapitola 1 59 Rozdělení živností z hlediska průkazu odborné způsobilosti podnikatelů, z hlediska předmětu podnikání. Pavlíčková

60 Obchodní činnosti - Kapitola 1 60 Živnosti z hlediska odborné způsobilosti Živnosti ohlašovací: řemeslné, vázané, volné. Živnosti koncesované: mohou být provozovány až na základě udělení koncese (tj. státního povolení) pro něž platí zvláštní předpisy pro způsobilost. Pavlíčková

61 Obchodní činnosti - Kapitola 1 61 Živnosti z hlediska předmětu podnikání živnost obchodní (koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, hostinská činnost, ubytování, činnost cestovních kanceláří, pronájem motorových vozidel, provádění dražeb), živnost výrobní, živnost poskytující služby. Pavlíčková

62 Obchodní činnosti - Kapitola 1 62 Osoby vyloučené ze živnostenského podnikání soudci, vojáci z povolání, příslušníci ozbrojených sborů, prokurátoři, vedoucí pracovníci státních podniků a státních a.s. (pokud jde o shodný obor činnosti). Pavlíčková

63 Obchodní činnosti - Kapitola 1 63 Obchodní společnosti osobní obchodní společnosti, kapitálové obchodní společnosti, družstva. Pavlíčková

64 Obchodní činnosti - Kapitola 1 64 Osobní obchodní společnost členové (všichni nebo někteří) ručí osobně celým svým majetkem za závazky, a jejich podíly nemohou být bez souhlasu ostatních společníků převáděny, existují tyto formy: 1) veřejná obchodní společnost, 2) komanditní obchodní společnost. Pavlíčková

65 Obchodní činnosti - Kapitola 1 65 Kapitálové obchodní společnosti společníci ručí omezeně jen do výše svých vkladů a své podíly mohou převádět, existují tyto kapitálové obchodní společnosti: 1) společnost s ručením omezeným, 2) akciová společnost. Pavlíčková

66 Obchodní činnosti - Kapitola 1 66 Družstva společenství neuzavřeného počtu osob, které může, ale nemusí být založené za účelem podnikání, členové jsou povinni zaplatit příspěvky v minimální výši 50 tisíc Kč, členové neručí za závazky družstva, např. spotřební družstva. Pavlíčková

67 Obchodní činnosti - Kapitola 1 67 Nepodnikové formy sdružování Konsorcium - dočasné sdružení firem nebo osob k provedení jednoho nebo více podnikatelských záměrů, které nemá právní způsobilost. Kartel - dohoda podniků o dodržování určitých podmínek pro provozování vlastní podnikatelské činnosti. Holding - mateřská společnost ovládající tzv. dceřinné společnosti nadpolovičním (kontrolním) balíkem akcií. Koncern - organizačně provázanější forma holdingu (angl. Syndicate). Pavlíčková


Stáhnout ppt "Obchodní činnosti - Kapitola 1 1 OBCHOD A OBCHODNÍ ČINNOSTI KAPITOLA 1 Pavlíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google