Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká města g/800px-M%C4%9Bsto_Mikulov.jpeg

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká města g/800px-M%C4%9Bsto_Mikulov.jpeg"— Transkript prezentace:

1 Středověká města http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0b/M%C4%9Bsto_Mikulov.jpe g/800px-M%C4%9Bsto_Mikulov.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Nymburk%2 C_Na_Rejdi%C5%A1ti%2C_m%C4%9Bstsk%C3%A9_hradby.jpg/800px- Nymburk%2C_Na_Rejdi%C5%A1ti%2C_m%C4%9Bstsk%C3%A9_hradby. jpg druhy měst, městská privilegia

2 Znak PLZNĚ „Nejstarší částí znaku města Plzně byla stříbrná chrtice v červeném poli. V době husitských válek si ji do erbu umístili měšťané, aby symbolizovala věrnost města císaři a českému králi.chrticehusitských válek Tento znak polepšil Zikmund Lucemburský roku 1434 o dvouhrbého velblouda, kterého Plzeňští vzali husitům při jejich neúspěšném obléhání Plzně. Při jednom z výpadů za městské hradby se Plzeňským podařilo ukořistit živého velblouda, kterého sirotci pod vedením hejtmana Jana Čapka ze Sán přivezli jako dar krále z Polska za pomoc v bojích proti řádu německých rytířů. Plzeňští přivedli odcizeného velblouda s velkou slávou do města a později ho darovali Norimberčanům. Husité po ztrátě velblouda zanechali obléhání a od Plzně odtáhli.Zikmund Lucemburský1434 dvouhrbého velbloudaobléhánísirotciJana Čapka ze Sánřádu německých rytířů Papež Pavel II. roku 1466 obohatil Plzeňským znak o další dvě pole za věrnost Římu v boji proti králi Jiříkovi. Ta symbolizovala papežský úřad a poměr Čech k říši římské. Ve stříbrném poli dva zlaté papežské klíče a ve zlatém poli zbrojnoš, držící v pravici pravou polovinu černého orla.Pavel II.1466říši římské Sami Plzeňané si ve druhé polovině 15. století rozšířili znak o středový srdeční štítek s otevřenou městskou bránou s rytířem, který představoval zakladatele města Václava II. a nad branou je prostovlasá panna, držící dva praporce se znamením českého lva a svatováclavské orlice. Tento štítek je obrazem nejstarší městské pečeti z doby založení města v roce 1295.“ (1.)15. stoletíVáclava II.pečeti1295 ____________________________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Plzeňský znak [online]. c2011 [citováno 18. 11. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Plze%C5%88sk%C3%BD_znak&o ldid=7143058 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co mmons/thumb/1/16/Plzen_CoA.gif/90px- Plzen_CoA.gif

3 Města = místa příhodná k obchodování, Města = místa příhodná k obchodování, usídlení, podnikání usídlení, podnikání V Čechách a na Moravě byla zakládána od 13. století přemyslovskými králi Vznikala na Vznikala na - křižovatkách obchodních cest - křižovatkách obchodních cest - místě řemeslnických osad - místě řemeslnických osad - neobydleném místě = na zeleném - neobydleném místě = na zeleném drnu drnu Co jsou města a kde vznikala?

4 Pražští měšťané otevírají bránu Janu Lucemburskému http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Josef_Mathauser_- _Pra%C5%BE%C5%A1t%C3%AD_m%C4%9B%C5%A1%C5%A5an%C3%A9_otev%C3%ADraj%C3%AD_br%C3%A1 ny_Janu_Lucembursk%C3%A9mu.jpg

5 Nymburk, městské hradby http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Nymburk%2C_m%C4%9Bstsk%C3%A9_hradby_a_park_Pod_Hradbami.jpg/800px- Nymburk%2C_m%C4%9Bstsk%C3%A9_hradby_a_park_Pod_Hradbami.jpg

6 při zakládání měst byli důležití lokátoři: při zakládání měst byli důležití lokátoři: od panovníka si koupili právo založit město, vyměřili tržiště - náměstí a domovní parcely rozprodávali osadníkům od panovníka si koupili právo založit město, vyměřili tržiště - náměstí a domovní parcely rozprodávali osadníkům ■ k rozvoji měst přispěly: peníze investované do jejich zakládání soustředění lidí na jednom místě společenské vztahy ve městě http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Zbraslav_kostel.jpg Zbraslav, kostel

7 Historický plán města Náchoda, r. 1850 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/History_of_N%C3%A1chod_02_-_old_town_map.JPG/800px- History_of_N%C3%A1chod_02_-_old_town_map.JPG

8 Podle zakladatele dělíme města na: KRÁLOVSKÁ věnná horní - zakládá je král - obyvatelé jsou svobodní - odvádějí králi daně - získávají privilegia PODDANSKÁ - zakládá je církev a šlechta - obyvatelé jsou poddáni své vrchnosti

9 Přemysl Otakar I., Václav II. – zakladatelé měst http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Preme k%282%29.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th umb/1/1a/Vaclav2_trun.jpg/372px-Vaclav2_trun.jpg Žatec, Litoměřice, Bruntál, Opava

10 Privilegia - práva měst Várečné Mílové Hrdelní Právo pečeti Právo skladu Tržní Obehnat město hradbami

11 Historická pečeť města Uherské Hradiště http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/1420_UH.jpg/591px-1420_UH.jpg 15. stol.

12 Kutná Hora – horní město http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/f/fb/Kutna_Hora_CZ_St_James_Church_04.JPG/4 50px-Kutna_Hora_CZ_St_James_Church_04.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Dom_der_ heiligen_Barbara.jpg/450px-Dom_der_heiligen_Barbara.jpg

13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Znak_m%C4%9Bsta.jpg/375px-Znak_m%C4%9Bsta.jpg Stará Boleslav 935 zde byl zavražděn svatý Václav

14 Vzhled měst náměstí, rynek hradby http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Peter _Stehlik_2011.07.29_A.jpg/220px-Peter_Stehlik_2011.07.29_A.jpg kostel, radnice, kašna, morový sloup http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/M %C4%9Bsto_Brno_- _kazatelna_v_kostele_Sv._Jakuba.jpg/220px- M%C4%9Bsto_Brno_-_kazatelna_v_kostele_Sv._Jakuba.jpg řemeslnické dílny se nacházely v přízemí domů domy měšťanů, řemeslnické dílny se nacházely v přízemí domů za hradbami bydleli nakažlivě nemocní, kat a řemeslníci pracující s ohněm

15 Morové sloupy v Kolíně a v Pardubicích http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Kol%C3%AD n_-_morov%C3%BD_sloup.jpg/400px-Kol%C3%ADn_- _morov%C3%BD_sloup.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/Morov%C3 %BD_sloup%2C_Pern%C5%A1t%C3%BDnsk%C3%A9_n%C3%A1m.% 2C_Pardubice_03.JPG/400px- Morov%C3%BD_sloup%2C_Pern%C5%A1t%C3%BDnsk%C3%A9_n% C3%A1m.%2C_Pardubice_03.JPG

16 Městská brána v Jihlavě a ve Staré Boleslavi Městská brána v Jihlavě a ve Staré Boleslavi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/M%C4%9B stsk%C3%A1_br%C3%A1na_v_Jihlav%C4%9B.JPG/448px- M%C4%9Bstsk%C3%A1_br%C3%A1na_v_Jihlav%C4%9B.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th umb/4/46/Stara_Boleslav.JPG/450px- Stara_Boleslav.JPG

17 Společenské vrstvy města purkmistr konšelé kněží řemeslníci, kupci tovaryši městská chudina, žebráci králův zástupce, stál v čele města členové městské rady střední vrstva neplnoprávní občané

18 M ě sta a obchod současně s městy vznikala síť nových silnic, sloužících k přepravě dálkového zboží i zboží místních výrobců cizí kupci přiváželi drahé látky, koření, sůl, vzácná dřeva, pochoutkou byl páv pro každodenní nákupy chodili měšťané ke kramářům do jejich obchodů v přízemí domů nebo v městské tržnici ve stanovené dny se konaly pravidelné jarmarky policejní pořádek v ulicích a kontrola příchozích měly zajistit měšťanům klid a zabezpečit jejich majetek

19 Nejstarší města v Čechách a na Moravě Horní města Praha Praha Litoměřice Litoměřice Písek Písek Ústí nad Labem Ústí nad Labem Brno Brno Bruntál Bruntál Uničov Uničov Jihlava. Měděnec Jihlava. Měděnec Kutná Hora, Hora Svatého Kutná Hora, Hora Svatého Šebestiána Šebestiána V Věnná města - - Mělník - - Hradec Králové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Vrh%C3%A1n%C3%AD_husit%C5%AF_do_%C5% A1achet.gif Kutná Hora

20 Hradec Králové http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_K2_-_9.jpg/800px- Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9_K2_-_9.jpg

21 Litoměřice http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/86/Litom%C4%9B%C5%99ice%2C_Dlouh%C3 %A1_%C4%8Dp.172.JPG/450px-Litom%C4%9B%C5%99ice%2C_Dlouh%C3%A1_%C4%8Dp.172.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common s/b/b1/Znak_m%C4%9Bsta_Litom%C4%9B%C5 %99ice.gif

22 Žatec. 1602 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/%C5%BDatec-Paproc.tif/lossy-page1-800px-%C5%BDatec-Paproc.tif.jpg


Stáhnout ppt "Středověká města g/800px-M%C4%9Bsto_Mikulov.jpeg"

Podobné prezentace


Reklamy Google