Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.rotary.cz. www.rotary2240.org Rotary International Youth Exchange Program Informace pro studenty Hradec Králové 5.10.2011 Libor Kičmer, Petr Novotný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.rotary.cz. www.rotary2240.org Rotary International Youth Exchange Program Informace pro studenty Hradec Králové 5.10.2011 Libor Kičmer, Petr Novotný."— Transkript prezentace:

1 www.rotary.cz

2 www.rotary2240.org Rotary International Youth Exchange Program Informace pro studenty Hradec Králové 5.10.2011 Libor Kičmer, Petr Novotný RC Hradec Králové www.rotary.org

3 Program přednášky Co je to Rotary ? Dlouhodobé výměny Pravidla výměny Náklady Harmonogram Informace Závěr www.rotary2240.orgwww.rotary.org

4 Co je to Rotary ? Rotary One Club založil 23.2.1905 v Chicagu právník Paul Harris a jeho tři přátelé Nezisková nepolitická nenáboženská organizace zaměřená na charitativní, humanitární a vzdělávací projekty Motto Rotary: „Service Above Self“ www.rotary2240.orgwww.rotary.org

5 Logo Rotary International www.rotary.orgwww.rotary2240.org

6 Rotary dnes Více jak 1,2 mil. členů ve více jak 180 zemích světa Členy jsou muži i ženy, významní zástupci ze všech profesních oblastí Rovnoměrné zastoupení jednotlivých profesí Důraz na morální a etické zásady www.rotary2240.orgwww.rotary.org

7 Dlouhodobé výměny Jeden z hlavních programů na pomoc rozvoji nové generaci Všichni účastníci programu jej provádí dobrovolně a bezplatně Výměnného programu se mohou účastnit pouze distrikty a RC splňující kritéria certifikace (plnění přísných pravidel výměny pro všechny zúčastněné) RC Hradec Králové chce ročně umožnit dlouhodobou výměnu 3 studentům z hradeckých gymnázií www.rotary.orgwww.rotary2240.org

8 Dlouhodobé výměny - cíle Podpora mezinárodního porozumění cestou poznávání odlišných kultur a ras Pochopení problémů v různých částech světa Získání zkušeností, rozšíření obzorů, posílení osobnosti a samostatnosti Získání přátel na celý život Naučit se jazyk – prostředek, ne cíl www.rotary.orgwww.rotary2240.org

9 Charakteristika programu Je určen pro studenty ve věku 15-18,5 (19) let Jednoroční kulturní a akademická výměna – povinná školní docházka – jedna škola Pobyt ve 2 -4 vybraných hostitelských rodinách Student je hostem RC, nikoliv rodiny Dodržování pravidel výměny www.rotary.orgwww.rotary2240.org

10 Počty studentů D 2240 www.rotary.orgwww.rotary2240.org

11 Hostitelský klub Respektuje programové zásady Je hostitelem – nikoliv sama rodina Zajišťuje host rodiny, instruuje, kontroluje, hodnotí a mění je Zajišťuje střední školu Zajišťuje výplatu kapesného Dohlíží, radí, pomáhá, napomíná, navrhuje vyloučení www.rotary.orgwww.rotary2240.org

12 Hostitelská rodina Respektuje programové zásady 2 – 4 za rok Poskytuje rodičovský dohled Poskytuje ubytování (nemusí být samostatný pokoj) Poskytuje obvyklou stravu (školní obědy nemusí) Stanovuje pravidla života v rodině www.rotary.orgwww.rotary2240.org

13 Škola Jediná v průběhu roku Třída se může měnit Obvykle běžná státní škola (bezplatná) Vyučovací jazyk - místní Povinná docházka Nečekejte akademický pokrok www.rotary.orgwww.rotary2240.org

14 Pravidla výměny "4 Ds" 1. No driving 2. No drinking 3. No (serious) dating 4. No drugs www.rotary.orgwww.rotary2240.org

15 Pravidla výměny (1) Musíte dodržovat zákony hostitelské země. Pokud porušíte nějaký zákon, nečekejte žádnou pomoc od vašeho Rotary klubu nebo z domova. Budete se muset vrátit domů na vlastní náklady hned jak Vás propustí příslušné orgány. Jako výměnný student budete podléhat hostitelskému distriktu a musíte dodržovat pravidla a podmínky programu vydaná hostitelským distriktem. Rodiče/zákonní zástupci nesmí povolovat žádné aktivity přímo vám. Příbuzní, (pokud máte v hostitelské zemi) nebudou mít vůči Vám žádnou pravomoc, pokud se účastníte tohoto programu. Není povoleno vlastnit nebo užívat nelegální drogy. Doktorem předepsané léky jsou povolené. www.rotary.orgwww.rotary2240.org

16 Pravidla výměny (2) Nepovolené pití alkoholických nápojů je výslovně zakázané. To platí i pro studenty, kteří dosáhli plnoletosti. Pokud vám hostitelská rodina nabídne alkoholický nápoj, je povoleno to přijmout za jejich dohledu v jejich domě. nadměrné pití a opilost jsou zakázané. Student nesmí řídit jakýkoliv druh motorového vozidla, včetně aut, motocyklů, letadel, čtyřkolek, sněžných skútrů, lodí nebo jiného vodního stroje, taktéž se nesmí zúčastnit řidičského kurzu. Kouření se nedoporučuje. Pokud jste v žádosti uvedli že jste nekuřák, bude se od vás vyžadovat, abyste nekouřili po celý rok. Vaše přijetí a umístění do hostitelské rodiny se dělá na základě údajů z vaší přihlášky. Za žádných okolností nesmíte kouřit v pokojích hostitelských rodin. www.rotary.orgwww.rotary2240.org

17 Pravidla výměny (3) Piercing nebo tetování (bez výslovného souhlasu vašeho hostitelského klubu, distriktu a rodičů) po dobu pobytu je zakázané ze zdravotních důvodů. Měli byste vynaložit maximální úsilí na to, abyste se naučili řeč hostitelské země a buďte připraveni zaplatit případné doučování nebo jazykové tábory. Omezujte používání internetu a mobilních telefonů, tak jak vás usměrní váš hostitelský distrikt, klub nebo rodina. Nadměrné a nevhodné používání není akceptovatelné. Prohlížení nebo stahování pornografického materiálu je zásadně zakázané. Student musí pravidelně navštěvovat školu a snažit se dosáhnout co nejlepší výsledky. www.rotary.orgwww.rotary2240.org

18 Pravidla výměny (4) Musíte mít cestovní pojištění, které poskytuje krytí léčebných nákladů na nepředvídatelné zranění a nemoci, platby v případě úmrtí (včetně transportu ostatků), úrazové a invalidní platby, pohotovostní evakuaci, 24 hodinovou pohotovostní pomoc, dlouhodobé léčebné výdaje a výdaje na lékařskou pomoc. Pojištění musí být takové, aby vyhovovalo požadavkům hostitelského Rotary distriktu. Pojištěný musíte být ode dne odjezdu do dne návratu. Musíte mít dostatek finančních prostředků na to, abyste si zajistili klidný průběh výměnného programu. Váš hostitelský klub může požadovat složení určité sumy pro případné nouzové situace. Nepoužité finanční prostředky, které od vás klub vyžadoval budou vrácené vám nebo vašim rodičům po skončení výměnného pobytu www.rotary.orgwww.rotary2240.org

19 Pravidla výměny (5) Musíte respektovat pravidla cestování platné ve vašem hostitelském distriktu. Cestování je povolené s hostitelskými rodiči nebo na schválené akce Rotary klubu nebo distriktu s vhodnými schválenými dospělými osobami. Hostitelský distrikt a klub, hostitelská rodina a vaši rodiče nebo zákonný zástupce musí schválit a potvrdit jakékoliv jiné cestování a to v písemné formě, které zbaví Rotary zodpovědnosti za vás. Po ukončení výměnného pobytu se musíte vrátit přímo domů způsobem dohodnutým mezi hostitelským distriktem a Vašimi rodiči /zákonnými zástupci. Náklady na předčasný návrat domů nebo jiné neobvyklé výdaje (výlety, doučování atd.) platíte vy a Vaši rodiče nebo zákonní zástupci. www.rotary.orgwww.rotary2240.org

20 Pravidla výměny (6) Návštěvu Vašich rodičů, sourozenců nebo přátel po dobu výměny je možné uskutečnit jedině se souhlasem hostitelského klubu a distriktu a podle jejich pokynů. Návštěvy jsou obvykle povolené jen v poslední čtvrtině pobytu nebo po dobu krátkých prázdnin, ale ne po dobu hlavních prázdnin (např. Vánoce). Je třeba vyhýbat se vážným známostem. Sexuální aktivita je zakázaná. Pokud se setkáte se sexuálním zneužíváním nebo obtěžováním, konzultujte to s vašim poradcem, hostitelskou rodinou nebo jinou důvěryhodnou osobou. www.rotary.orgwww.rotary2240.org

21 Nejčastější problémy Nereálná očekávání (sport, škola, rodina) Cestování (hromadná doprava, výlety) Jazyk (tolerance ve škole...) Egoizmus, etnocentrizmus Předsudky, podceňovaní, vyvyšování se Přísnost režimu – podvádění, lhaní Odlišná kultura – „kulturní šok“ Telefonování, chatovaní, počítač, TV www.rotary.orgwww.rotary2240.org

22 Finanční závazky rodiny Úhrada poplatku vysílajícímu distriktu – 45 tis. Kč Úhrada zpáteční „open“ letenky – 12 – 35 tis. Kč Úhrada pojištění – cca 600 $ Úhrada kauce (vratná při návratu) – 300 - 500 $ Zajištění potřebných víz Zájezdy - nepovinné – cca 1000 – 2 000 $ www.rotary.orgwww.rotary2240.org

23 Použití poplatku pro D 2240 22 tis. Kč dostane hostitelský klub –Kapesné pro inboundy 10 x 1 600 Kč –Akce pro inboundy, dárky, cestovné, jazykové kurzy, administrativa… 23 tis. Kč zůstává D 2240 –3 x OM pro outboundy, saka, trička, vizitky… –Akce pro inboundy – 2 x OM, 3 – 4 víkendy, distriktní konference, trička, výlet Polsko – Slovensko –Akce pro Rotex a reboundy –Administrativa – poštovné, doprava www.rotary.orgwww.rotary2240.org

24 Hmg. outbounds 2012-13 (1) Uzávěrka přístupu do databáze RYDB31.10.2011 Informační Orientattion meeting (OM) I v Třebíči (účast kandidátů a alespoň jednoho rodiče)12.11.2011 Schválené nominace z klubů19.11.2011 Zaplacení poplatku na účet Distriktu21.11.2011 OM II v Otrokovicích (interview studentů a schválení výběru na distriktní úrovni)25.-27.11.2011 Možnost odstoupení z programu s plným návratem poplatku 5.12.2011 www.rotary.orgwww.rotary2240.org

25 Hmg. outbounds 2012-13 (2) Odevzdání kompletních přihlášek do klubu15.1.2012 Umístění outboudů u zahraničních partnerů30.3.2012 OM III (studenti – pokyny před odletem, rozdání vizitek a sak, atd.)1.-3.6.2012 Odlet08-09/2012 Návrat06-07/2013 www.rotary.orgwww.rotary2240.org

26 Užitečné informace Rotary International www.rotary.orgwww.rotary.org District 2240 www.rotary2240.orgwww.rotary2240.org ROTEX www.rotex2240.orgwww.rotex2240.org Facebook / Studium v zahraničí-RYEP www.rotary.orgwww.rotary2240.org

27 Informace a žádosti Výbor Služby nové generaci v RC Hradec Králové Radomír Tylš, Petr Novotný, Libor Kičmer, Jaroslav Kovařík Dotazy zasílejte na emaily: radomir.tyls@mze.cz; petr.novotny@boromeum.czadomir.tyls@mze.cz; petr.novotny@boromeum.cz www.rotary.orgwww.rotary2240.org

28 Závěr Skvělá příležitost pro další váš osobnostní rozvoj Zamyslete se nad tím, zda opravdu chcete Poraďte se s rodiči Zájemci se musí přihlásit a zařadit do RYDB do 31.10.2011


Stáhnout ppt "Www.rotary.cz. www.rotary2240.org Rotary International Youth Exchange Program Informace pro studenty Hradec Králové 5.10.2011 Libor Kičmer, Petr Novotný."

Podobné prezentace


Reklamy Google