Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - POLITICKÝ SYSTÉM ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vytváření demokratického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - POLITICKÝ SYSTÉM ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vytváření demokratického."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - POLITICKÝ SYSTÉM ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vytváření demokratického politického systému v období 1.republiky. Klíčová slova: územní a národnostní struktura, rozdílný historický vývoj, politické strany, ústava, parlament, vláda, prezident, občanská práva. DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: interaktivní VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Dějepis ROČNÍK: 9. AUTOR: Mgr. Jarmila Boudová VYTVOŘEN (datum, období): září 2011

2 3/politický systém

3 Demokratické základy ČSR 1) Jaké státní zřízení bylo uzákoněno v Československu? 2) Kdy u nás byly zrušeny šlechtické tituly a privilegia z nich plynoucí? 3) Co je základním principem demokracie? 4) Jak se v demokratickém státě rozděluje moc? 5) Jaká byla územní struktura ČSR? 6) Jaká byla národnostní struktura ČSR? 7) Co to byla tzv.menšinová práva? 8) Čeho se týkala pozemková reforma z dubna 1919? 9) Jaké proběhly sociální změny? 10) Jaký byl v ČSR vyučovací jazyk na základních školách?

4 Jeden z následnických států Rakouska- Uherska  21 % území R-U  26 % obyvatelstva R-U  60 % průmyslového potenciálu R-U Nevýhody: - ekonomická nesourodost státu - mnohonárodní složení

5 Národnostní složení ČSR (13,6 mil.)  Češi – 7 mil. (51,5 %)  Němci – 3,2 mil. (23,5 %)  Slováci – 2,1 mil. (16 %)  Maďaři – 0,7 mil. (5,2 %)  Rusíni – 0,5 mil. (3,7 %)  Poláci – 120 tis. (0,9 %)

6 Srovnání Českých zemí a Slovenska České země  Průmyslová oblast (40 % pr. / 32 % zem.)  Obyvatelstvo 74 %  Podíl na HDP 90 %  Podíl na prům. 92 %  Podíl na zem. 76 %  HDP/obyv. = 100 % Slovensko + P. R.  Agrární oblast (17 % pr. / 61 % zem.)  Obyvatelstvo 26 %  Podíl na HDP 10 %  Podíl na prům. 8 %  Podíl na zem. 24 %  HDP/obyv. = 32 %

7 politické strany levicová opozice vládní koalice pravicová opozice komunistérepublikáninacionalisté snaha o nastolení komunistické diktatury agrárníci, socialisté, křesťanské strany, snaha o připojení k větším národním celkům (N.,Pol.,Maď.)

8 Demokratické základy ČSR:  Pařížské smlouvy potvrdily existenci ČSR a její hranice  územní struktura:  historické české země – průmyslově vyspělé  Slovensko – zemědělsky rozvinuté  Podkarpatská Rus - zaostalá  odlišný historický, hospodářský, kulturní, náboženský a politický vývoj  národnostní struktura: Češi, Němci, Slováci, Rusíni, Maďaři, Poláci, Židé, Romové  politický systém: republika, vláda sestavována na základě výsledků parlamentních voleb

9 Ústavní listina Československé republiky (1920)  platná až do 9. 5. 1948 (název Československá republika až do r. 1960 – vznik ČSSR)  přijata Národním shromážděním  Ústava byla založena na existenci národa československého, který má větve českou a slovenskou.  To bylo vyvoláno situací, kdy počet Němců v novém státě převyšoval počet Slováků. Státotvorný národ československý však už tvořil dvoutřetinovou většinu.

10  Moc zákonodárnou tvořilo dvoukomorové Národní shromáždění.  Dolní komora – Poslanecká sněmovna:  měla 300 členů volených na 6 let.  Aktivní volební právo měli občané od 21 let, pasivní od 30 let.  Poslanecká sněmovna měla poslední slovo v zákonodárném procesu a jen jí byla odpovědná vláda.  Horní komora – Senát:  měla 150 členů volených na 8 let.  Aktivní volební právo měli občané od 26 let, pasivní od 45 let.  Ke schválení ústavního zákona byla třeba silná 3/5 většina a to v obou komorách.

11  Vláda  rozhodovala sborově a byla odpovědná Národnímu shromáždění,  vládě mohla být vyslovena nedůvěra, prezident mohl jmenovat úřednickou vládu, což se také několikrát stalo.  Prezident  volen Národním shromážděním na 7 let.  minimální věk kandidáta byl 35 let.  zastupoval stát navenek – přijímal a pověřoval vyslance – sjednával a ratifikoval mezinárodní smlouvy; vypovídal válku a sjednával mír;  byl vrchním velitelem branné moci  svolával, resp. rozpouštěl zasedání sněmoven Národního shromáždění;  podepisoval zákony a měl právo vrátit je s připomínkami;  jmenoval a propouštěl ministry  jmenoval vysokoškolské profesory, soudce, vyšší státní úředníky a důstojníky,  uděloval milost

12  byla ustanovena nezávislá soudní moc  Občanská práva a svobody  rovnost,  svoboda osobní a majetková,  svoboda domovní,  tisková,  právo shromažďovací a spolkové, petiční,  listovní tajemství,  svoboda učení a svědomí,  svoboda projevu mínění,  svoboda náboženská  a zvláštní ochrana manželství. Byla stanovena jen branná povinnost. Více na: http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html


Stáhnout ppt "NÁZEV: REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ - POLITICKÝ SYSTÉM ANOTACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ: power pointová prezentace objasňující okolnosti vytváření demokratického."

Podobné prezentace


Reklamy Google