Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1914 - 1918. V roce 2014 si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1914 - 1918. V roce 2014 si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože."— Transkript prezentace:

1 1914 - 1918

2 V roce 2014 si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.

3 V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem 70 156 000 mužů. Dohodové státy mobilizovaly celkem 44 558 000 mužů. Centrální mocnosti, mezi něž patřilo také Rakousko- Uhersko, pak mobilizovalo 25 598 000. Na straně Dohody padlo 5 413 000 mužů, na straně centrálních mocností 4 029 000 mužů.

4 S první světovou válkou jsou spojeny pojmy jako zákopová válka, bitva u Verdunu či bitva na Sommě, masivní použití kulometů, mohutná a dlouhou dobu trvající dělostřelecká palba, první použití otravných plynů a průkopnické nasazení tanků. I přes utrpení vojáků na všech frontách přinesla válka nové prvky do bojových činností, zapříčinila obrovský rozvoj technického pokroku a přinesla nové technické prostředky do oblasti vojenství.

5 Zahynulo při ní téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v bosenské metropoli Sarajevu, ale politické napětí v Evropě sílilo již dlouho před ním.

6 Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Oběťmi tzv. sarajevského atentátu se stali následník trůnu František Ferdinanda d´Este a jeho manželka Žofie Chotková. Rakousko-Uhersko následně vyhlásilo válku Srbsku.

7 Za atentátem na následníka trůnu stál Gavrilo Princip, člen srbské nacionalistické organizace Černá ruka. Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku zavraždil sedmi výstřely při jízdě Sarajevem. Rakousko-Uhersko smrt svého budoucího panovníka využilo jako záminku k boji. Válka se rozhořela mezi dvěma koalicemi, mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.

8 Mezi mocnosti Dohody patřilo Spojené království, Francie a Rusko. Později se připojily Itálie a USA. Ústředními mocnostmi byly Německo a Rakousko-Uhersko, později se přidaly Osmanská říše a Bulharsko. Neutrálními zůstaly pouze Švýcarsko, Španělsko, Nizozemsko a skandinávské státy.

9 Boje během 1. světové války probíhaly v Evropě na několika frontách – balkánské, italské, západní a východní. Bojovalo se i na moři severně od Austrálie, okolo pobřeží Jižní Ameriky, u Indie a Indonésie, a dále na Blízkém Východě a v Africe. Na západní frontě probíhala tzv. zákopová válka.

10 Válka trvala čtyři roky, a to především díky zákopové taktice, kdy se fronty takřka nehýbaly a útok střídal protiútok - stále na stejných pozicích. První světová válka měla v Evropě tři fronty. Východní rakousko-německo-ruská fronta padla s VŘSR a nastolením bolševismu v roce 1917.

11 Jižní fronta se soustředila na boje na Balkáně a později i na rakousko-italských hranicích. Jejím taktickým úkolem bylo pouze vázat rakouská vojska a zamezit jim v přesunu na východní či západní frontu. Západní fronta byla místem střetu Němců s Brity a Francouzi. Jejími nejznámějšími místy bojů byla pevnost Verdun a řeky Somma a Marna.

12 Zlom ve válce nastal s ukončením východní fronty a vstupem Američanů do války na stranu Dohody, k čemuž je dovedl německý útok na jejich loď Lusitanii. Rok 1918 je okamžikem slábnoucí síly ústředních mocností. Podzim světovou válku nakonec pohřbil.

13 Pokud jde o československé vojsko v Rusku, začátkem léta 1918 československá vojska obsadila téměř celou Transsibiřskou magistrálu a dobyla všechna velká města na Sibiři, po incidentu s maďarskými zajatci Ruska se totiž legionáři odmítli odzbrojit, jak se dohodlo Německo s bolševiky, za což si vysloužilo uznání dohodových mocností a jednotlivé dohodové země začaly postupně v průběhu roku 1918 uznávat Československo národní radu a jejího předsedu profesora T.G. Masaryka. Odtud byl již jen krůček k vzniku Československa.

14

15

16

17

18

19

20 Zlom ve válce nastal s ukončením východní fronty a vstupem Američanů do války na stranu Dohody, k čemuž je dovedl německý útok na jejich loď Lusitanii. Rok 1918 je okamžikem slábnoucí síly ústředních mocností. Podzim světovou válku nakonec pohřbil. V německém Kielu povstali námořníci proti císaři, Rakousko-Uhersko se v říjnu rozpadlo a německý císař Vilém II. nakonec 11. listopadu 1918 podepsal mírový dokument.

21 První světová válka, která skončila 11. listopadu 1918 podpisem příměří u francouzského Compiegne, zásadně změnila politické uspořádání Evropy. Skončily staré monarchie (Rakousko- Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka také přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly USA a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

22 První světová válka vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské, také však v oblasti dějin každodennosti, pokud jde o celospolečenskou atmosféru, tradiční morální hodnoty nebo kulturní zvyklosti a společenské návyky.

23 Vojenské novinky – první světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou, např. tank, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety atd. Sociální změny – vlivem úmrtí značného množství mužů došlo k deformaci věkové a pohlavní struktury obyvatelstva mnoha zemí. Ženy se začaly domáhat práv, které byly tradiční výsadou mužů, např. volebního práva.

24 Politické změny – rozpad předválečné struktury států a vznik států národních. Důsledkem světové války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko a Maďarsko. Vytvořeny byly nové státy, Polsko a Jugoslávie. Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie byla připojena k Rumunsku.

25 Politický pacifismus – jako reakce na válku v následujících letech rozmohl pacifismus odmítající válku. Vznikla Společnost národů, což byla světová mezinárodní organizace států, se sídlem v Ženevě. Jejím cílem bylo zajistit mír a spolupráci národů a řešení sporů jednáním. Byl vytvořen také smírčí soud v Haagu.

26 Kulturně-morální změny – nadšení z konce války kombinované s otrlostí, kterou si společnost vypěstovala během válečných let, vedly k rozmachu zábavy, která byla často na hranici nebo i za hranicí předválečného vkusu a tradiční morálky. Náboženské změny – pro mnoho vojáků a jejich rodin válka znamenala velký odklon od organizovaného náboženství. Velké státní církve na obou stranách fronty se během války aktivně zapojovaly do štvavé válečné propagandy. Mnoho věřících proto po válce z církví vystoupilo nebo přestalo být nábožensky aktivní.

27

28 KEEGAN, John. První světová válka /. 1. vyd. Praha : Beta - Pavel Dobrovský ;, 2003. 383 s., fot. : il. ISBN 80-7306-062-0. GILBERT, Martin. První světová válka : úplná historie /. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art, 2005. 759 s., [40] s. obr. příl. :. ISBN 80-7341-563-1. Velkavalka.cz. Velkavalka.cz [online]. 2014 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: http://velkavalka.cz/1914/ Ceskatelevize.cz. Www.ceskatelevize.cz [online]. 2014 [cit. 2014-09- 22]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/23441-prvni- svetova-valka-prvni-konflikt-ktery-zasahl-cely-svet/

29 KEEGAN, John. První světová válka /. 1. vyd. Praha : Beta - Pavel Dobrovský ;, 2003. 383 s., fot. : il. ISBN 80-7306-062-0. Velkavalka.cz. Velkavalka.cz [online]. 2014 [cit. 2014-09-22]. Dostupné z: http://velkavalka.cz/1914/ Ceskatelevize.cz. Www.ceskatelevize.cz [online]. 2014 [cit. 2014-09- 22]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/23441-prvni- svetova-valka-prvni-konflikt-ktery-zasahl-cely-svet/


Stáhnout ppt "1914 - 1918. V roce 2014 si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože."

Podobné prezentace


Reklamy Google