Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypuknutí, vývoj a důsledky 1. světové války

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypuknutí, vývoj a důsledky 1. světové války"— Transkript prezentace:

1 Vypuknutí, vývoj a důsledky 1. světové války

2 1. světová válka V roce 2014 si připomínáme významné výročí – 100 let od vypuknutí první světové války. Tento konflikt měl klíčový význam pro naše země, protože na jeho konci se zrodilo samostatné Československo.

3 1. světová válka V průběhu první světové války bylo mobilizováno celkem mužů. Dohodové státy mobilizovaly celkem mužů. Centrální mocnosti, mezi něž patřilo také Rakousko-Uhersko, pak mobilizovalo Na straně Dohody padlo mužů, na straně centrálních mocností mužů.

4 1. světová válka S první světovou válkou jsou spojeny pojmy jako zákopová válka, bitva u Verdunu či bitva na Sommě, masivní použití kulometů, mohutná a dlouhou dobu trvající dělostřelecká palba, první použití otravných plynů a průkopnické nasazení tanků. I přes utrpení vojáků na všech frontách přinesla válka nové prvky do bojových činností, zapříčinila obrovský rozvoj technického pokroku a přinesla nové technické prostředky do oblasti vojenství.

5 1. světová válka Zahynulo při ní téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů. Vypukla 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko, podporované Německem, vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v bosenské metropoli Sarajevu, ale politické napětí v Evropě sílilo již dlouho před ním.

6 1. světová válka Válka vznikla jako důsledek krajního zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Oběťmi tzv. sarajevského atentátu se stali následník trůnu František Ferdinanda d´Este a jeho manželka Žofie Chotková. Rakousko-Uhersko následně vyhlásilo válku Srbsku.

7 1. světová válka Za atentátem na následníka trůnu stál Gavrilo Princip, člen srbské nacionalistické organizace Černá ruka. Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželku zavraždil sedmi výstřely při jízdě Sarajevem. Rakousko-Uhersko smrt svého budoucího panovníka využilo jako záminku k boji. Válka se rozhořela mezi dvěma koalicemi, mocnostmi Dohody a Ústředními mocnostmi.

8 1. světová válka Mezi mocnosti Dohody patřilo Spojené království, Francie a Rusko. Později se připojily Itálie a USA. Ústředními mocnostmi byly Německo a Rakousko-Uhersko, později se přidaly Osmanská říše a Bulharsko. Neutrálními zůstaly pouze Švýcarsko, Španělsko, Nizozemsko a skandinávské státy.

9 1. světová válka Boje během 1. světové války probíhaly v Evropě na několika frontách – balkánské, italské, západní a východní. Bojovalo se i na moři severně od Austrálie, okolo pobřeží Jižní Ameriky, u Indie a Indonésie, a dále na Blízkém Východě a v Africe. Na západní frontě probíhala tzv. zákopová válka.

10 1. světová válka Válka trvala čtyři roky, a to především díky zákopové taktice, kdy se fronty takřka nehýbaly a útok střídal protiútok - stále na stejných pozicích. První světová válka měla v Evropě tři fronty. Východní rakousko-německo-ruská fronta padla s VŘSR a nastolením bolševismu v roce 1917.

11 1. světová válka Jižní fronta se soustředila na boje na Balkáně a později i na rakousko-italských hranicích. Jejím taktickým úkolem bylo pouze vázat rakouská vojska a zamezit jim v přesunu na východní či západní frontu. Západní fronta byla místem střetu Němců s Brity a Francouzi. Jejími nejznámějšími místy bojů byla pevnost Verdun a řeky Somma a Marna.

12 1. světová válka Zlom ve válce nastal s ukončením východní fronty a vstupem Američanů do války na stranu Dohody, k čemuž je dovedl německý útok na jejich loď Lusitanii. Rok 1918 je okamžikem slábnoucí síly ústředních mocností. Podzim světovou válku nakonec pohřbil.

13 1. světová válka Pokud jde o československé vojsko v Rusku, začátkem léta 1918 československá vojska obsadila téměř celou Transsibiřskou magistrálu a dobyla všechna velká města na Sibiři, po incidentu s maďarskými zajatci Ruska se totiž legionáři odmítli odzbrojit, jak se dohodlo Německo s bolševiky, za což si vysloužilo uznání dohodových mocností a jednotlivé dohodové země začaly postupně v průběhu roku 1918 uznávat Československo národní radu a jejího předsedu profesora T.G. Masaryka. Odtud byl již jen krůček k vzniku Československa.

14 1. světová válka

15 1. světová válka

16 1. světová válka

17 1. světová válka

18 1. světová válka

19 1. světová válka

20 1. světová válka Zlom ve válce nastal s ukončením východní fronty a vstupem Američanů do války na stranu Dohody, k čemuž je dovedl německý útok na jejich loď Lusitanii. Rok 1918 je okamžikem slábnoucí síly ústředních mocností. Podzim světovou válku nakonec pohřbil. V německém Kielu povstali námořníci proti císaři, Rakousko-Uhersko se v říjnu rozpadlo a německý císař Vilém II. nakonec 11. listopadu 1918 podepsal mírový dokument.

21 1. světová válka První světová válka, která skončila 11. listopadu 1918 podpisem příměří u francouzského Compiegne, zásadně změnila politické uspořádání Evropy. Skončily staré monarchie (Rakousko-Uhersko, Osmanská říše, Rusko a Německo) a vznikla řada nových států (Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko či pozdější Jugoslávie). Válka také přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly USA a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

22 1. světová válka - důsledky
První světová válka vytvořila dějinný zlom v oblasti geopolitické i vojenské, také však v oblasti dějin každodennosti, pokud jde o celospolečenskou atmosféru, tradiční morální hodnoty nebo kulturní zvyklosti a společenské návyky.

23 1. světová válka - důsledky
Vojenské novinky – první světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou, např. tank, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety atd. Sociální změny – vlivem úmrtí značného množství mužů došlo k deformaci věkové a pohlavní struktury obyvatelstva mnoha zemí. Ženy se začaly domáhat práv, které byly tradiční výsadou mužů, např. volebního práva.

24 1. světová válka - důsledky
Politické změny – rozpad předválečné struktury států a vznik států národních. Důsledkem světové války byl zánik Rakouska-Uherska, carského Ruska, Německého císařství a Osmanské říše a vznik nástupnických států. Rakousko-Uhersko se rozpadlo na Československo, Rakousko a Maďarsko. Vytvořeny byly nové státy, Polsko a Jugoslávie. Zbylé území Rakousko-Uherska připadlo Rumunsku a Itálii. Ruská Besarábie byla připojena k Rumunsku.

25 1. světová válka - důsledky
Politický pacifismus – jako reakce na válku v následujících letech rozmohl pacifismus odmítající válku. Vznikla Společnost národů, což byla světová mezinárodní organizace států, se sídlem v Ženevě. Jejím cílem bylo zajistit mír a spolupráci národů a řešení sporů jednáním. Byl vytvořen také smírčí soud v Haagu.

26 1. světová válka - důsledky
Kulturně-morální změny – nadšení z konce války kombinované s otrlostí, kterou si společnost vypěstovala během válečných let, vedly k rozmachu zábavy, která byla často na hranici nebo i za hranicí předválečného vkusu a tradiční morálky. Náboženské změny – pro mnoho vojáků a jejich rodin válka znamenala velký odklon od organizovaného náboženství. Velké státní církve na obou stranách fronty se během války aktivně zapojovaly do štvavé válečné propagandy. Mnoho věřících proto po válce z církví vystoupilo nebo přestalo být nábožensky aktivní.

27 1. světová válka

28 Zdroje informací KEEGAN, John. První světová válka /. 1. vyd. Praha : Beta - Pavel Dobrovský ;, s., fot. : il. ISBN GILBERT, Martin. První světová válka : úplná historie /. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : BB art , s., [40] s. obr. příl. :. ISBN Velkavalka.cz. Velkavalka.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Ceskatelevize.cz. [online] [cit ]. Dostupné z:

29 Zdroje obrázků KEEGAN, John. První světová válka /. 1. vyd. Praha : Beta - Pavel Dobrovský ;, s., fot. : il. ISBN Velkavalka.cz. Velkavalka.cz [online] [cit ]. Dostupné z: Ceskatelevize.cz. [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Vypuknutí, vývoj a důsledky 1. světové války"

Podobné prezentace


Reklamy Google