Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Liberalizace a energetická politika EU Sny a skutečnosti Dopady na průmysl ČR Ing. Ladislav Havel ŘO elektroenergetiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Liberalizace a energetická politika EU Sny a skutečnosti Dopady na průmysl ČR Ing. Ladislav Havel ŘO elektroenergetiky."— Transkript prezentace:

1 1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Liberalizace a energetická politika EU Sny a skutečnosti Dopady na průmysl ČR Ing. Ladislav Havel ŘO elektroenergetiky a teplárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 7. září 2006

2 2  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Charakteristika liberalizace trhu s elektřinou  postup liberalizace se v jednotlivých zemích EU v detailech liší, ale většina modelů má tyto shodné prvky: oddělení (unbundling) přirozeného monopolu zabezpečování dodávek elektřiny od prvků, u nichž je konkurence možná a vhodná (výroba elektřiny) vytváření bariér pro vertikální integraci mezi výrobou, dodávkou a dopravou elektřiny a ochrana proti tomu, aby jeden subjekt získal příliš velký podíl v jednom nebo v obou sektorech určení nezávislého operátora systému, který je odpovědný za řízení okamžitého trhu v reálném čase existence regulačního orgánu, který sleduje transparentnost soutěží, zmírňuje dopad tržních sil a monitoruje záložní kapacity

3 3  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Postup liberalizace trhu s elektřinou v ČR  liberalizace trhu s elektřinou byla v ČR dokončena  oprávněnými zákazníky se stali od 1.1.2002 koneční zákazníci se spotřebou nad 40 GWh od 1.1.2003 koneční zákazníci se spotřebou nad 9 GWh od 1.1.2004 koneční zákazníci s průběhovým měřením od 1.1.2005 všichni koneční zákazníci kromě domácností od 1.1.2006 všichni koneční zákazníci (EU 1.7.2007)

4 4  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Současný liberalizovaný trh s elektřinou v ČR  o d 1. ledna 2006 je trh s elektřinou zcela otevřen.  k aždý zákazník je oprávněný – má práv o volby svého dodavatele elektřiny  p ráva a povinnosti nejen konečných zákazníků, ale všech účastníků trhu s elektřinou, jsou vymezena energetickým zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (670/2004, 91/2005, 186/2006)

5 5  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  p ostup účastníků trhu s elektřinou při změně dodavatele je proveden vyhláškou č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona  u vedenou vyhláškou byly vymezeny jednotlivé úkony, které jsou nezbytné k provedení změny dodavatele elektřiny, včetně termínů a odpovědnosti dotčených účastníků trhu s elektřinou pro jejich zajištění Současný liberalizovaný trh s elektřinou v ČR

6 6  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  malá konkurence na trhu s elektřinou  dominantní výrobce elektřiny  dominantní hráči na straně obchodu s elektřinou  krátkodobý trh s elektřinou není dostatečně likvidní  chybí funkční konkurenční prostředí na straně nabídky  do cen elektřiny zasahuje politika EU (směrnice 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny)  vliv má ekologická politika Současný liberalizovaný trh s elektřinou v ČR

7 7  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Liberalizovaný evropský trh s elektřinou  původně existovala volnější pravidla vedoucí k úplné liberalizaci trhu s elektřinou  ukázala se však potřeba vytvoření určitých „pojistek”  proto je ve směrnici 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou čl. 3 a příloha A - povinnost veřejné služby a ochrana spotřebitele bezpečnost, nepřetržitost a kvalita dodávky elektřiny cena dodávané elektřiny ochrana životního prostředí  směrnice 2003/54/ES upravuje univerzální službu právo na dodávku elektřiny – kvalita – cena

8 8  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  v ČR je nyní 278 držitelů licence na obchod s elektřinou  v roce 2005 změnilo dodavatele elektřiny 3517 odběratelů elektřiny  v souvislosti s otevřením trhu s elektřinou pro domácnosti změnilo během 1. čtvrtletí roku 2006 svého dodavatele elektřiny již 3164 odběratelů  podle údajů OTE, a.s. změnilo v roce 2005 svého dodavatele silové elektřiny cca 0,25% zákazníků na hladině nízkého napětí a cca 3,3% zákazníků na hladině vysokého a velmi vysokého napětí – bližší členění není v současné době sledováno Počet zákazníku, kteří změnili dodavatele elektřiny

9 9  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  cena elektřiny v ČR se blíží průměrné ceně elektřiny v EU  ceny elektřiny jsou výsledkem tržních sil, ale také signálem, že se blíží doba, kdy bude třeba nahradit stávající výrobní kapacity  trh sám o sobě nezajistí bezpečné a spolehlivé dodávky elektřiny, vlády musejí připravit podmínky pro zabezpečení dostatečných zdrojů

10 10  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Evropa vstoupila do nové energetické éry  Je nutné urychleně investovat. V samotné Evropě bude během příštích 20 let nutné investovat přibližně jeden bilion eur, aby bylo možné vyhovět očekávané poptávce po energii a nahradit stárnoucí infrastrukturu  V Evropě se dosud nerozvinuly plně konkurenční vnitřní trhy s energií. Pouze v případě, že takovéto trhy budou existovat, budou občané a podniky v EU moci využívat všech výhod zabezpečených dodávek i nižších cen.

11 11  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Pro dosažení tohoto cíle by se měla rozvíjet vzájemná propojení, musí existovat účinné právní a regulační rámce, které se v praxi v plné míře uplatňují, a je třeba přísně vymáhat dodržování pravidel Společenství pro hospodářskou soutěž. Kromě toho, má-li Evropa úspěšně čelit řadě úkolů, které před ní stojí, a řádně investovat do budoucnosti, měly by sjednocování odvětví energetiky řídit tržní síly.  Toto prostředí vyžaduje společnou evropskou reakci

12 12  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Evropa musí jednat rychle: v odvětví energetiky trvá mnoho let, než se inovace začnou používat.  Vzhledem k poslednímu vývoji na trzích s energií je zřejmé, že Evropa potřebuje nový impuls.  Udržitelná, konkurenceschopná a bezpečná energie nemůže být dosažena bez otevřených a konkurenčních trhů s energií, které fungují na základě hospodářské soutěže společností

13 13  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Do konce roku 2006 musí všechny členské státy provést druhou sérii směrnic o elektřině a plynu a Komise musí dokončit své šetření konkurenčního prostředí v oblasti fungování evropských trhů s plynem a elektřinou. Poté bude na základě úplného posouzení dopadů přijato konečné rozhodnutí, zda jsou potřebná případná další právní opatření: zejména pokud jde o zajištění nediskriminačního přístupu k sítím, odpovídající dostupné kapacity sítí, likvidity na trzích s plynem a elektřinou a účinné regulace.

14 14  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Kodex evropské distribuční soustavy by mohl podnítit jednotné, nebo alespoň rovné podmínky pro přístup k distribučním soustavám. Měl by podobu společných pravidel pro otázky regulace, které ovlivňují přeshraniční obchod.  Aby mohla být nahrazena stárnoucí kapacita pro výrobu elektrické energie a uspokojena poptávka, bude během příštích 20 let Evropská unie potřebovat významné investice. Tím se rozumí i kapacita pro pokrytí špičkového odběru. Musí existovat nezbytná rezerva, která v momentech vysoké poptávky zabrání poruchám a která slouží jako záloha volatilních obnovitelných zdrojů energie.

15 15  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Ceny elektřiny  Nebude-li výsledkem pokrok na cestě k rovným podmínkám pro všechny účastníky trhu, měla by být zvážena další opatření na úrovni Společenství.  Každý členský stát a energetická společnost si vybírá svou vlastní skladbu zdrojů energií. Volba jednoho členského státu má však dopad na zabezpečení dodávek v sousedních státech

16 16  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v průmyslu

17 17  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  hlavním důvodem pro zvyšování cen elektřiny je nutnost obnovy dosluhujících elektráren - cena elektřiny musí dosáhnout takové výše, aby bylo ekonomicky výhodné postavit nové elektrárny  zvyšující se poptávka po levnější české elektřině a tím vznikající tlak na zvýšení ceny elektřiny  dalším "důvodem" je sbližování cen se sousedními státy a růst cen plynu a ropy  ekologičtější alternativy výroby elektřiny - zdražování elektřiny vyrobené z uhlí Proč rostou ceny elektřiny

18 18  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 cena silové elektřiny [Kč/Mwh] 200420052006 (předpoklad) 2007 (předpoklad) 966,57 1 032,07 1 135,36 1 248,70 Vývoj ceny silové elektřiny

19 19  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Regionální integrované trhy  Central-West: Belgium, France, Germany, Luxembourg, Netherlands  Northern: Denmark, Finland, Germany, Norway, Poland, Sweden  France, UK, Ireland: France, Republic of Ireland, Northern Ireland, Great Britain

20 20  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Regionální integrované trhy  Central-South: Austria, France, Germany, Greece, Italy, Slovenia  South-West: France, Portugal, Spain  Central-East: Austria, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia  Baltic: Estonia, Latvia, Lithuania

21 21  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Regionální integrované trhy  7 regionalních elektroenergetických trhů a jejich vedoucí regulátoři : CountriesRegulator  Central-WestCREG (Belgium)  NorthernDERA (Denmark)  UK & IrelandOfgem (GB)  Central-SouthAEEG (Italy)  South-WestCNE (Spain)  Central-EastE-Control (Austria)  BalticPUC (Latvia)

22 22  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  i přes mnoho překážek se EU snaží vytvořit regionální integrované trhy  je žádoucí rozvíjet systém přeshraničních operátorů a vytvořit systémová pravidla pro rozvoj mezinárodního trhu s elektřinou (ten je dnes většinou nekoordinovaný)  snaha o vytvoření regionálních integrovaných trhů zmenšila bezpečnost dodávek elektřiny – v důsledku toho SOS směrnice 2005/89/ES Regionální integrované trhy

23 23  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Směrnice 2005/89/ES  stanovuje opatření, která se zaměřují na zajištění zabezpečení dodávek elektřiny  má zajistit: o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury 1.dostatečnou výrobní kapacitu 2.dostatečnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou 3.vhodnou úroveň propojení mezi členskými státy pro rozvoj vnitřního trhu

24 24  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006  většina ustanovení této směrnice je jíž obsažena v právních předpisech ČR  ustanovení, jež dosud nejsou implementována do českého právního řádu budou transponována do zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který tak bude novelizován.  implementace této směrnice do 24. února 2008 Směrnice 2005/89/ES

25 25  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Shrnutí  hlavním cílem liberalizace trhu s elektřinou bylo snížení cen elektrické energie  to se však nepodařilo naplnit a i v nejbližších letech lze očekávat, že z již zmíněných důvodů cena elektřiny poroste  žádný model liberalizace není univerzální, každý by měl být projektován individuálně pro specifické podmínky dané země nebo regionu

26 26  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Analýza na závěr  energetická politika EU a liberalizace trhu s elektřinou zasáhla stejně jako ostatní konečné spotřebitele i průmyslové podniky  na základě analýzy vlivu ceny elektřiny na hospodaření velkých průmyslových podniků (nad 100 zaměstnanců) můžeme odhadovat, že při zvýšení ceny elektřiny o 10%: se zvýší vlastní náklady podniku v průměru o cca 0,4% tvoří-li zisk podniku cca 7,4% z tržeb, pak tento zisk klesne zhruba na 7% z tržeb

27 27  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Analýza na závěr  Sazba D 01d - v Kč/ MWh  3 979,114 207,074 236,97  měsíční plat v Kč 4447,6042,84 4651,1746,41 4753,5548,79 5057,1252,36 5361,8857,12 ------------------------------------------------------------------------------------ 2005 827285768988 2006 848689858988

28 28  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Analýza na závěr  Sazba D 45d - v Kč/ MWh  vysoký tarif2 023,241 962,642 010,05  nízký tarif1 585,771 594,271 656,94  měsíční plat v Kč 129152,32128,52 183220,15184,45 219265,37222,53 264321,30268,94 327399,84333,20

29 29  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 www.mpo.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2006 Liberalizace a energetická politika EU Sny a skutečnosti Dopady na průmysl ČR Ing. Ladislav Havel ŘO elektroenergetiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google