Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAPONSKO 1945 a 2011 Bc. Monika Beránková. JAPONSKO – úvodní vhled Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii - japonsky: Nihonkoku → 日 (ni,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAPONSKO 1945 a 2011 Bc. Monika Beránková. JAPONSKO – úvodní vhled Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii - japonsky: Nihonkoku → 日 (ni,"— Transkript prezentace:

1 JAPONSKO 1945 a 2011 Bc. Monika Beránková

2 JAPONSKO – úvodní vhled Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii - japonsky: Nihonkoku → 日 (ni, slunce) 本 (hon, původ) 国 (koku, země) Tvořen ostrovy Hokkaidó, Honšú (největší ostrov), Šikoku, a Kjúšú 47 prefektur Hlavní město je Tokyo, má 8,2 milionů obyvatel, včetně předměstí až cca 12 milionů Náboženství: šintoismus a buddhismus Japonská ekonomika je třetí největší na světě a dá se označit za asijskou ekonomickou velmoc

3 HIROSHIMA A NAGASAKI Proč Hiroshima a Nagasaki? Okinawa a Iwodžima → lepší pozice pro bomardování jap. měst Metoda „ohnivé smršti“ → budovy ze dřeva či bambusu → ve městech nebyly oddělené průmyslové zóny jako například v Německu → zdevastovány ohromné plochy měst (Tokyo) Pro použití atomových zbraní musela být vybrána 4 města - Hirošima, Kókura, Kjóto a Niigata (Nagasaki)

4 Proces 27.7. 1945 byl rozhlasem odvysílán text Postupimské deklarace → poslední možnost na ukončení války → Japonci odmítnuté Hiroshima jako 8 největší město v Japonsku bylo významným vojenským přístavem s rozsáhlou průmyslovou výrobou, sídlila tam vojenská posádka a na rovinatém terénu → ideální cíl Varování cílových měst (dva dny dopředu ) → shození letáků → ignorování hrozby 6.8. byl svržen „Little Boy“ na Hiroshimu - 66 000 lidí zahynulo okamžitě, dalších 150 000 postupně na následky ozáření Císař chtěl uznat Postupimskou deklaraci, ale vojenští velitelé stále věřili v odražení invaze → hrozbu USA považovali za blamáž → vedla se diplomacie s SSSR o její podpře Japonska 2. bomba měla být svržena na vybrané město Kókura (zbrojovky a ocelárny) → na městem hustá oblačnost → na řadu přišlo náhradní město Nagasaki (z vojenského hlediska nebylo ideální) → přestože měla bomba „Fat Man“ větší ráži, zabila okamžitě 40 000 lidí, nezpůsobila tolik škod jako Little Boy

5 Konec Sešla se nejvyšší rada → nebyla schopná se dohodnout na nějakém závěru Nakonec byla svolána konference, na kterou byl přizván císař Hirohito. Doporučil přijmout podmínky z Postupimi. Nikdo se neodvážil odporovat.

6 Budovy, které se dochovaly a přeživší Prefectural Industrial Promotional Hall (Genbaku či Dóm atomové bomby) - budova byla navržena a postavena českým architektem Janem Letzelem v blízkosti pouhých 150 metrů od centra výbuchu → i přes protesty USA a Číny byla 1996 prohlášena památkou UNESCO Památeční monument Eizo Nomura je nejbližší známý člověk, který přežil neblíže místa výbuchu, v blízkosti pouhých 100 metrů Akiko Takakura patří mezi další, kteří přežili výbuch v jeho blízkosti – přežil v nově postavené bance, která byla vybudována jako kryt, pouhých 300 metrů od centra výbuchu

7

8 Lékařské hledisko Nová forma a kombinace onemocnění Vlivem různých uvolněných energií, se postupně rozvíjely různé příznaky, vrcholící z dosud neznámé akutní nemoci z ozáření. U osob navenek neporaněných, projevující se průjmy, zvracením, později krvácením do kůže a vnitřních orgánů, vypadáváním vlasů a v další vlně, průjmů a zvracení, zápalů plic a u mnohých s následkem smrti s odstupem dnů a měsíců po výbuchu. U mnohých z nich došlo k neplodnosti, leukémii a vzniku rakovin, které byly následkem nemoci z ozáření z důvodu porušení buněčného dělení, látkových výměnách a chemických reakcí v organizmu člověka.

9

10 Diskuze o použití bomby Role bombardování v japonské kapitulaci a jeho morální odůvodnění jsou předmětem vědecké i populární diskuse již desítky let. Zastánci bombardování obecně tvrdí, že způsobilo japonskou kapitulaci a předešlo tak velkému počtu obětí na obou stranách v plánované invazi do Japonska. Jiní, kteří odmítají bombardování, argumentují, že to bylo jednoduše rozšíření bombardovací kampaně a proto vojensky zbytečný, nemorální, vojenský zločin či forma státního terorismu.

11 JAPONSKÁ POVAHA Jak se Japonci vyrovnávají s přírodními katastrofami? → rozdílnost západního a východního chápání světa → pojetí vztahu člověka a přírody Z – křesťansko-židovský svět → chápání člověka jako konečné stvoření, jako dobyvatele, který si musí přírodu podmanit V – pojetí člověka a přírody jako dva opačné póly, avšak v jednom bytí, prospívající si elementy, respekt a ne-boj s přírodou V momentě, kdy se příroda vymkne kontrole → nepanikaří → příroda dává (půda → potraviny), ale i bere → počkají a vyhlížejí lepší zítřky

12 Naučená disciplína Malé děti nejsou příliš vychováváni svými rodiči → společnost je vychová → nežádoucí chování dětí → ostatní děti si s nimi nebudou hrát apod. Tento společenský předpoklad také souvisí s japonskou pověstnou skromností a uctivostí k ostatním Japonská disciplinovanost a ukázněnost nepřišla jen tak, ale jednoduše z mnohaletých opakovaných nácviků krizových situací V Japoncích je po staletí pěstováno vědomí jejich vlastní výjimečnosti. Jako jednotlivci nepotřebují výrazně prezentovat svoji jedinečnost

13 Společenská odpovědnost Největší bohatství se nachází ve vzájemných společenských vztazích → ohromnou dávku jistoty společenské pomoci → i díky tomu věří, že vše bude v pořádku Právě tyto vztahy snižují hysterické projevy, které přirozeně vyplývají na povrch, pokud se člověk dostane do stavu beznaděje Bohatství společenských vztahů se promítá v japonském pojmu „giri“. To znamená v japonštině závazek a hraje důležitou roli v životě všech Japonců bez rozdílu → prostředek pro navázání vzájemného vztahu s druhými lidmi.

14 Emoce Japonců Nemají emoce? Ne, jen je neprojevují. Opět dané společností, která se hodně orientuje na komunitu a její harmonii mezi členy Japonci a dvě tváře → japonská zdánlivá „bezemočnost“ → nechtějí obtěžovat svých chováním druhé, nechtějí druhé ranit, aby nenarušili skupinovou harmonii → z toho vyplývá jejich nevyjadřování explicitního chování

15 Zemětřesení a tsunami 2011 Pátek 11.3. 14:46 japonského času Zemětřesení 9 stupňů Richterovi škály 23m vysoká vlna tsunami smetla pobřeží SV Japonska Epicentrum 130km v oceánu od ostrova Honšú od města Sendai v hloubce 24km Po hlavním otřesu následovala několik desítek dalších i v následujích dnech Honšú se posunul o 2,4m a zemská osa se vychýlila přibližně o 16 cm Zanechalo po sobě 15 000 mrtvých, dalších necelých 12 000 se pohřešuje, ale předpokládá se, že rovněž přišly o život Zničena infrastruktura, železnice, silnice, rozvod elektřiny, kanalizace Ochromen japonský průmysl, zejména automobilový, chemický a energetický Zcela zničeno bylo několik důležitých přístavů, zavlažovacích přehrad, což způsobilo velké problémy se zásobováním vodou Celé oblasti se ocitly bez elektřiny, tepla a vody a to v zimním období s teplotou pohybující se kolem jednoho stupně

16 Geografický základ

17

18 Chronologie Japonský detekční varovací systém automaticky varoval obyvatele Japonska → mobilní telefony, TV, rádio http://www.youtube.com/watch?v=24KfBwkMw_M První zemětřesení pocítilo město Sendai. Po chvíli dorazilo zemětřesní i do Tokia. Trvalo dlouhých 5 minut a rozevírala se při něm země. www.youtube.com/watch?v=_dAXLLSD52s www.youtube.com/watch?v=rn3oAvmZY8k

19 Chronologie Poté dorazilo několik vln tsunami Dlouhé 100km Euroasijská deska a Pacifická deska www.youtube.com/watch?v=R0l6z0HaUAM První zasáhla tsunami město Ofunato, kde přišla po 20 min, protože v okolí Ofunata je velká hloubka dna, tak vlny mohla cestovat rychleji. http://www.youtube.com/watch?v=V07iIQ_NFCw

20 Chronologie Po 35 minutách zasáhla tsunami Sendai. Kolem města se rozkládá zejména zemědělská půda, je tam tedy roviny. http://www.youtube.com/watch?v=_vWzkfUwJlg Další přišlo na řadu Miyako. Miyko má na pobřeží 10m ocelové zábrany (dobré proti tsunami zabezpečení → několik vln tsunami v minulosti). Tady měřila vlna 10m, ale přesto se přes zábrany převalila. http://www.youtube.com/watch?v=Run7WrfCgRE

21 Postihnutá místa Další místa po délce 100km SV Japonského pobřeží byla zasažena v místech až 10 km do vnitrozemí. Vlna sebou nesla všechno sebou. Domy, mosty, auta, lodě, zničené továrny a s tím i naftu a plyn, z kterých následně vznikl požár, který zasáhl poškozenou oblast. Byly zasaženy i horské oblasti. Některá města (Minami-sanriko) a vesnice byly smazány z mapy a s nimi a většina obyvatel.

22 Záchranné akce Záchranné akce byly organizovány nejen vládou (armáda), ale i dobrovolnými organizacemi. Do Japonska se začaly sjíždět záchranné týmy z celého světa. Do nejvíce postižených oblastí přijela armáda a snažila se najít nejen přeživší, ale shromažďovala i osobní věci jako fotky apod., které našly. Minimální vyhlídky na přežití → nejen voda, ale i vše v ní obsažené. NNO - mimo jiné Lékaři bez hranic, kteří poskytovali zdravotní a psychosociální pomoc. Charita, která pomáhala vyklízet sutiny, poskytovala denní potřeby, vody, potravinové balíčky a psychosociální pomoc. Červený kříž, který poskytoval mimo materiální pomoci i první pomoc, zdravotní, lékařskou a psychosociální pomoc atd.

23 Fukushima Dai-Ichi V provozu 3 z 6 reaktorů Po zemětřesení byly reaktory automaticky odstaveny a zahájily proces dochlazování → čerpadla byla napájena z nouzových generátorů (nabité na 8 hodin) Reaktor bylo nutné dochlazovat z důvodu odvodu tzv. zbytkového tepla, které vzniká v aktivní zóně reaktoru i po zastavení „energetické štěpné reakce“ → bez odvodu tepla hrozí přehřátí paliva Tsunami → výpadek nouzových generátorů. Tepco seznámilo s nouzovou situaci příslušné místní úřady → evakuace obyvatel v havarijní zóně dosahující 20 kilometrů.

24 Fukushima Dai-Ichi Dne 12. března v 15:36 Jap. času došlo v bloku 1 k explozi, která destruovala stěny reaktorovny. Příčinou exploze byl únik vodíku, který byl generován v reaktoru z důvodu zvýšení teploty paliva. Ve večerních hodinách bylo zahájeno čerpání mořské vody, což umožnilo úplné dochlazení aktivní zóny. Katastrofa byla na Mezinárodní stupnici jaderných událostí ohodnocena nejvyšším stupněm 7 (Černobyl) → jedna z historicky nejkomplikovanějších. Okolí elektrárny bude minimálně 20 let neobyvatelné. Příroda – kontaminace vody, zvěře (→ přemnožení, radioaktivní) Dešťová voda → čističky vod. Mořská voda také kontaminována → zakázán rybolov.

25

26 Konec Děkuji za pozornost. Hezký zbytek dne.


Stáhnout ppt "JAPONSKO 1945 a 2011 Bc. Monika Beránková. JAPONSKO – úvodní vhled Japonsko je císařský ostrovní stát ve východní Asii - japonsky: Nihonkoku → 日 (ni,"

Podobné prezentace


Reklamy Google