Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdraví jako hodnota (věcné záměry zákonů o zdravotních pojišťovnách a o zdravotním pojištění) 21. srpna 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdraví jako hodnota (věcné záměry zákonů o zdravotních pojišťovnách a o zdravotním pojištění) 21. srpna 2008."— Transkript prezentace:

1 Zdraví jako hodnota (věcné záměry zákonů o zdravotních pojišťovnách a o zdravotním pojištění) 21. srpna 2008

2 Východiska zdravotních systémů Zdraví je jedna z nejdůležitějších hodnot v životě člověka Zdraví je také veřejný statek, produkční faktor Stát je povinen chránit zdraví „Ve financování či poskytování zdravotní péče není žádný prostor pro neomezený trh“ (Konference Světové zdravotnické organizace z Ljubljaně, 1996)

3 Věcné záměry 3 věcné záměry zákonů, které jsou zatím pozastaveny:  zákon o zdravotním pojištění  zákon o zdravotních pojišťovnách  zákon o univerzitních nemocnicích

4 Zákon o zdravotním pojištění Neřeší existující problémy: nezavádí standardy (nárok pojištěnce) Řeší neexistující problémy: místní a časová dostupnost - neříká však čeho Zavádí:  více pojistných plánů s různou spoluúčastí  plány řízené péče

5 Zákon o ZP I. - privatizace přeměna zdrav. pojišťoven na a.s. a privatizace řeší se neexistující problém: právní forma pojišťoven nedostatečně vymezuje kdo může akcie ZP nabývat umožňuje zcela nekontrolovatelné nabývání akcií zdravotních pojišťoven Neduhy soukromých pojišťoven:  USA: - revizní lékaři pojišťoven mají úkol zamítnout alespoň 10% žádostí o úhradu léčby bez ohledu na její potřebnost - lékař, který odmítne nejvíce žádostí získá prémie  Slovensko: - Soukromé zdravotní pojišťovny v roce 2006 vynaložily na svou správu od 5,69 % do 9,13 % z objemu vybraného pojistného. - státní zdravotní pojišťovny pouze 3,16 % a 3,37 %

6 Zákon o ZP II. - provoz umožňuje snadné převody zdravotních plánů mezi zdravotními pojišťovnami bez souhlasu pojištěnců umožňuje dalšími způsoby převod pojištěnce k jiné zdravotní pojišťovně bez jeho souhlasu vytváří systém rezerv, zcela neobvyklý pro průběžně financované veřejné zdravotní pojištění – snadný způsob jak prostředky pojistného nepoužít pro úhradu zdravotní péče umožňuje finanční transakce zcela neobvyklé pro veřejné zdravotní pojištění (úvěry, dluhopisy, spořící programy, dlouhodobé vázání prostředků z výběru pojistného)

7 Zákon o ZP III. - tvorba zisku umožňuje pojišťovnám tvořit zisk část zisku musí pojišťovny rozdělit mezi pojištěnce dělba zisku je závislá na jednotlivých zdravotních plánech – další omezení solidarity zdravých s nemocnými od výplaty bonusů za nečerpání péče již ustoupilo i Holandsko – od 1.1.2008!!!

8 Zákon o ZP IV. - vztahy s lékaři Předpokládá vznik koncernových propojení mezi ZP a poskytovateli zdr.služeb - rozpor s vládním prohlášením (omezení konkurence) ruší veškerá dohodovací řízení mezi lékaři a pojišťovnami uzavření smlouvy je na uvážení pojišťovny výše úhrady je zcela na dohodě mezi pojišťovnou a konkrétním poskytovatelem ohrožení existence soukromých lékařů

9 Reforma = osudové riziko pro pacienty Jen velmi obecné definice rozsahu a podmínky zdravotní péče, na kterou má pojištěnec za zaplacené pojistné nárok.  Současná úprava: 26 paragrafů (§ 13-39)  návrh: 1 paragraf (§ 63) Zahraniční i dosavadní české zkušenosti prokazují, že jakákoliv neurčitost v zákoně vede k omezování nároku na péči zejména u vážněji nemocných kdo de facto určuje rozsah a podmínky poskytování zdravotní péče jsou budoucí privátní zdravotní pojišťovny s motivací zisku Pro pojištěnce jde o fatální kombinaci: zdravotní pojišťovna (plátce) stanoví rozsah toho co bude platit.

10 Reforma = osudové riziko II. Vstup soukromého kapitálu do stávajících zdravotních pojišťoven, vznik nových soukromých zdravotních pojišťoven a koncernová propojení s některými zdravotními zařízeními trvalý tlak na: - omezování hrazené zdravotní péče - omezování plateb nemocnicím a lékařům mimo koncernová propojení - tzv. „cream skimming“ - tj. vytěsňování nákladných pacientů z kmene zdravotní pojišťovny systémy přerozdělování tomu nezabrání - nikdy nebudou dokonalé - pojišťovna si vždy spočítá, kteří pacienti se jí nevyplatí - i když dostane na pacienta poměrně více peněz, tak bude sice stát o všechny pacienty, ale vždy bude motivována péči neproplácet

11 Reforma = méně financí Odčerpávání zdrojů ze systému:  zisk soukromých pojišťoven  bonusy pro pojištěnce  vyšší administrativa (více plánů, spoluúčasti, bonusy, limity, atd.)  marketing pojišťoven  vertikální koncerny  tvorba neobvyklých rezerv

12 Závěrečné zhodnocení Zákony o zdravotním pojištění a o zdravotních pojišťovnách: přinášejí nevratné změny radikální reformou, která neodpovídá evropským tradicím a fungování zdravotního pojištění prakticky v celé západní Evropě přinášejí destabilizaci stabilizovaného sektoru veřejného zdravotního pojištění ohrožují postavení pacientů i zdravotních zařízení, která chtějí léčit „lege artis“ jsou prosazovány bez jakéhokoliv pokusu o dialog s odbornou veřejností, která s nimi v naprosté většině nesouhlasí

13 Zpráva OECD k připravované reformě zdravotnictví v ČR “Zkušenosti zemí OECD s tímto typem reformy jsou však stále omezené“ Zvýší se motivace pojišťoven ke „cream skimmingu“ Stoupá riziko střetu zájmů vlastníků a.s. Hrozba místních monopolů – pak není pravděpodobná motivace ke zvýšení efektivity

14 Zdravotní pojištění v ČR je vybudováno na solidním základu více zdravotních pojišťoven – na rozdíl od většiny postkomunistických zemí je v nesrovnatelně lepším stavu, než systémy financování zdravotnictví v těchto zemích, proč je tedy máme napodobovat? potřebuje vylepšovat, ale ne destabilizovat! zlepšení efektivity pomohou pouze změny, které přežijí volební období jedné vlády

15 Kde čerpat inspiraci? Ve stabilizovaných západoevropských systémech financování zdravotnictví, založených na veřejném zdravotním pojištění prostřednictvím veřejnoprávních zdravotních pojišťoven a páteřní sítě veřejnoprávních nemocnic

16 Kde nečerpat inspiraci? V USA, nesporně nejhorším a nejdražším systému financování zdravotní péče mezi všemi vyspělými zeměmi světa USA má největší počet úmrtí z vyspělých zemí, kterým se dalo zabránit: - 110 případů na 100 000 lidí, oproti např. Francie 65 na 100 000 (studie London School of Hygiene and Tropical Medicine) Prvky amerického systému v připravované reformě:  soukromé zdravotní pojišťovny  řízená péče (managed care)  více zdravotních plánů  význam privátního financování

17 Univerzitní nemocnice Věcný záměr převést fakultní nemocnice na univerzitní nemocnice a.s. Odpor všech univerzit s nemocnicemi (UK, MU, UP), nesouhlas ČLK Paralelní příkaz z ministerstva k přeměně na a.s. 6.6.2008 Topolánek ve sněmovně veřejně slibuje, že „převodu na akciové společnosti u fakultních nemocnic ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády nedojde“

18 Závěr zdravotní systém musí být solidární a zajistit spravedlivý přístup všech ke kvalitní zdravotní péči změna formy pojišťoven, jejich privatizace a odsávání zisku nepřinesou nic pozitivního pacientům ani lékařům „Zdravotní systémy musí být motivovány hodnotami. Reforma zdravotnictví musí spočívat na zásadách lidské důstojnosti, spravedlnosti a odb. etiky.“ (WHO, Lublaň) Věcné záměry výrazně překračují rámec vládního prohlášení a jsou pro KDU-ČSL bez zásadního přepracování nepřijatelné Odmítáme privatizaci pojišťoven a zdravotního pojištění


Stáhnout ppt "Zdraví jako hodnota (věcné záměry zákonů o zdravotních pojišťovnách a o zdravotním pojištění) 21. srpna 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google