Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.. 27.listopadu 2013 VY_32_INOVACE_100111_Svoboda_a_bezpecnost_v_EU_DUM

2 Občané EU mají právo žít svobodně, bez obav z pronásledování nebo násilí kdekoli v Evropské unii. Přesto jsou v současné době znepokojeni především mezinárodním zločinem a terorismem. European citizens are entitled to live in freedom, without fear of persecution or violence, anywhere in the European Union. Yet international crime and terrorism are among the things that most concern Europeans today.

3 Postupně se ukázalo, že pokud má mít každý občan EU právo na volný pohyb po celé Unii, musí mít také všude právo na stejnou ochranu a stejný přístup ke spravedlnosti. As time went by, it became clear that freedom of movement must mean giving everyone, everywhere in the EU, the same protection and the same access to justice.

4 Volný pohyb osob v rámci EU přinesl členským státům nové obtíže při zajišťováni bezpečnosti, protože kvůli němu ztratily kontrolu nad vnitřními hranicemi EU. Personal freedom to move around within the EU raises security issues for the member states, since checks have been abolished at most of the Union’s internal borders..

5 Zrušení kontrol na vnitřních hranicích muselo být vyváženo důkladnějšími kontrolami na vnějších hranicích EU. Kromě toho bylo nutné zvýšit policejní a soudní spolupráci států EU v boji proti přeshraničnímu zločinu, protože svoboda pohybu platí i pro pachatele trestných činů. To compensate for this, extra security measures have to be put in place at the EU’s external borders. Since freedom of movement in the Union applies to criminals too, the EU’s national police forces and judicial authorities have to work together to combat international crime..

6 Svoboda nemá význam, pokud lidé nemohou žít v bezpečí, chráněni právním systémem, na který se všichni mohou stejně spolehnout. Na setkání v Tampere (říjen 1999) se lídři EU dohodli, že z Unie vytvoří prostor svobody, bezpečí a spravedlnosti. Freedom becomes largely meaningless if people cannot live in safety, protected by a legal system on which all can rely equally. Meeting at Tampere (October 1999), the EU’s leaders agreed to turn the Union into an area of freedom, security and justice.

7 V Tampere byly řešeny tyto hlavní otázky:  společná azylová a migrační politika  boj proti zločinu v celé EU  skutečný evropský prostor spravedlnosti The main issues tackled in Tampere were:  a common EU policy on asylum and migration  a Union-wide fight against crime  a genuine European area of justice

8 K velkému zjednodušení cestování po Evropské unii došlo v roce 1985, kdy vlády Belgie, Francie, Německa, Lucemburska a Nizozemska podepsaly dohodu v Schengenu. One of the most important moves to make life easier for travellers in the European Union took place in 1985, when the governments of Belgium, France, Germany, Luxembourg and the Netherlands signed an agreement in Schengen.

9 Dohodly se, že na společných hranicích zruší veškeré kontroly osob bez ohledu na státní příslušnost, sjednotí způsob kontroly na hranicích se státy, které nejsou členy EU, a zavedou společnou vízovou politiku. They agreed to abolish all checks on persons, regardless of nationality, at their common borders, to harmonise controls at their borders with non-EU countries and to introduce a common policy on visas..

10 Vytvořily tak prostor bez vnitřních hranic známý jako „schengenský prostor“, který se od té doby postupně rozšiřoval. Od roku 2001 již schengenská pravidla uplatňovalo třináct států EU a společně s nimi také Norsko a Island. They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen area. The Schengen area has since gradually expanded. Thirteen EU countries and even Norway and Iceland have been fully implementing the Schengen rules since 2001.

11 Cílem není vytvořit z Evropy pevnost, ale usnadnit lidem legální vstup do EU a svobodný pohyb uvnitř Unie. Evropská unie je odhodlaná bojovat proti aktivitám zločineckých organizací, jež zneužívají lidské bytosti. The aim is not to create a fortress Europe but to make it easier for people to enter the European Union legally and to move around in it freely. The EU is determined to combat the activities of criminal gangs who exploit human beings.

12 V současné době řeší vlády EU problematickou otázku, jak se v oblasti bez vnitřních hranic vyrovnat s rostoucím počtem legálních a nelegálních přistěhovalců. Vlády EU se rozhodly, že sjednotí svá pravidla, aby bylo možné projednávat žádosti o azyl podle souboru zásad uznávaných v celé Evropské unii. Všem lidem, kterým bude v EU udělen azyl, bude přiznáno stejné postavení, všichni imigranti budou mít stejná práva a povinnosti jako občané EU.

13 Today, EU governments face the pressing question of how to deal with rising numbers of immigrants, both legal and illegal, in an area without internal frontiers. EU governments have agreed to harmonise their rules so that applications for asylum are processed in accordance with a set of basic principles that are uniformly recognised throughout the European Union. The EU will give the immigrants similar rights and obligations To those of European citizens.

14 EU musí mít účinný systém pro řízení migračních toků, provádění kontrol na vnějších hranicích a boj proti nezákonnému přistěhovalectví. Terorismus jasně dokázal, že dokáže velice brutálně udeřit kdekoli ve světě. EU must have an effective system for managing immigration, including proper checks at its external borders and efficient means of preventing secret immigration. Terrorism has clearly shown that it can strike with great brutality anywhere in the world.

15 Proto byl zřízen Schengenský informační systém. Jedná se o komplexní databázi, která umožňuje policejním a soudním orgánům rychlou výměnu informací o hledaných osobách nebo odcizeném majetku. That is why the Schengen Information System was set up. It is a complex database that enables the law enforcement officers and judicial authorities to exchange information on wanted people and property.

16 Nejvýznamnějším pokrokem v oblasti spolupráce donucovacích orgánů bylo vytvoření Europolu. Tento orgán se skládá z policistů a celníků a má na starost vynucování práva v celé Evropské unii. By far the greatest advance made in recent years in the field of cooperation between law enforcement officers was the creation of Europol. It is composed of police and customs officers and its job is to enforce the law throughout the European Union.

17

18 FONTAINE, Pascal. Europe in 12 lessons. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. ISBN 92-894-6783-5. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google