Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku"— Transkript prezentace:

1 AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku
NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku

2 ANATOMIE červovitý přívěsek tlustého střeva je krátký, tenký, slepě zakončený útvar o délce 7 – 10 cm umístěný v pravém podbřišku, připojený ke slepému střevu jeho variabilní délka i poloha může znesnadňovat určení diagnózy sliznice obsahuje hojnou lymfatickou tkáň funkce apendixu není známa

3 uložení apendixu

4 CHARAKTERISTIKA A PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ
nejčastější zánětlivá NPB, vyžadující ve většině případů chirurgickou léčbu nejčastěji postihuje děti a mladé lidí ve věku mezi 10. – 30. rokem zpravidla se jedná o onemocnění infekčního původu

5 PŘÍZNAKY Bolest v pravém podbřišku – může začínat v oblasti epigastria a během několika hodin až dnů sestoupit do pravého hypogastria průběh – náhlá, píchavá, stupňující se, kolikovitá - tupá, pozvolně nastupující, střídá se období klidu a bolesti Zvýšená tělesná teplota Nevolnost, zvracení Zástava odchodu plynů a stolice Zrychlený pulz

6 Typická lokalizace bolesti u apendicitidy

7 PRVNÍ POMOC Jde o onemocnění nastupující náhle a prudce z plného zdraví – vyžaduje rychlou diagnostiku a léčbu Nepodáváme léky proti bolesti Nedáváme nic jíst a pít Zajistíme lékařské vyšetření

8 NÁVYKOVÉ LÁTKY A AKUTNÍ OTRAVY

9 NÁVYKOVÉ LÁTKY Vznik závislosti na chemické látce je veliký problém, vyžaduje spolupráci mnoha odborníků Dochází k nárůstu uživatelů První kontakt s drogou se posouvá do nižších věkových kategorií

10 Nejčastěji zneužívané drogy
Heroin způsobuje euforii a pocit klidu ve větší dávce vede k útlumu CNS při akutní intoxikaci může dojít k bezvědomí, zástavě dýchání, zúžení zornic Opiáty způsobují euforii a pocit klidu akutní intoxikace má stejný průběh jako u heroinu Pervitin v domácím prostředí se vyrábí z léků obsahujících efedrin vyvolává euforii, snižuje pocit hladu, žízně, zvyšuje sebedůvěru, výkonnost při intoxikaci je postižený neklidný, úzkostný, agresivní, má vysoký tlak a zrychlený pulz, může mít křeče až epileptický záchvat, vysoké teploty, může skončit letálně

11 Marihuana, hašiš drogy rostlinného původu vyvolávají euforii, mají mírné psychostimulační účinky při použití vyšší dávky mohou nastat halucinace, porucha hodnocení reality, vnímání vlastního těla při akutní intoxikaci mohou nastat kolapsové stavy, nevolnost , zvracení, pokles tlaku Halucinogeny (syntetický – LSD, přírodní – psylocybin v lysohlávkách, beladonin v durmanu) vyvolávají halucinace, iluze, poruchy vnímání akutní intoxikace má stejný průběh jako u heroinu lehké předávkování psylocybinem vyvolává optické halucinace, strach, zhoršení nálady, zoufalý pláč, agresivitu, opětovný návrat prožitků, třes, pocení, zrychlení pulzu, zvýšení tlaku, rozšíření zornic

12 Fencyklidin PCP („andělský prášek“)
při předávkování durmanem lze pozorovat zčervenání kůže, pocit žizně, chrapot, suché sliznice, halucinace až delirium s křečemi, stav může končit kómatem a zástavou dechu veliké nebezpečí předávkování – obsah rostlinných alkaloidů v přírodních drogách se dá těžko odhadnout Fencyklidin PCP („andělský prášek“) halucinogen vyvolávající euforii při předávkování může být násilné chování, barevné optické halucinace, pocit vystoupení z vlastního těla, pocení, zrychlený pulz, křeče, kóma

13 Organická rozpouštědla toluen (dráždí), trichloretylen (voní)
droga slabších sociálních skupin vyvolávají euforii, příznaky mírné opilosti účinek je zesilován přetažením igelitového sáčku přes hlavu – riziko udušení při předávkování – bolest hlavy, zvracení, průjem, kašel, útlum CNS až bezvědomí CNS poškozuje zpravidla nevratně při dlouhodobém užívání – poruchy krvetvorby

14 Barbituráty (hypnosedativa)
látky s uklidňujícím účinkem, ve vyšších dávkách působí jako prášky na spaní rychle vzniká tolerance – zvyšování dávek po malé dávce – uvolnění, dobrá nálada, ale může se dostavit i zlostná nálada, deprese, úzkost při vyšších dávkách – neobratnost, špatné ovládání pohybů, řeči, riziko úrazu; silné předávkování – smrt Alkohol vyvolává uvolnění, dobrou náladu ve větším množství může vyvolat, agresi, otravu, smrt častá je kombinace s léky a drogami dochází k poškození žaludku, jater, mozku

15 Vliv návykových látek na orgány a orgánové systémy
vědomí – ovlivnění CNS kvalitativně i kvantitativně GIT – nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha krevní oběh - arytmie, hypotenze, hypertenze dýchání – riziko aspirace zvratků, hypoventilace, hypoxie, plicního otoku termoregulace – hypotermie, hypertermie játra a ledviny – při intoxikaci riziko selhání metabolismus – minerální rozvrat, porucha acidobazické rovnováhy, hypoglykémie

16 První pomoc při intoxikaci návykovými látkami
zabránit dalšímu působení návykové látky vynést postiženého ze zamořeného prostředí zabránit dalšímu vstřebávání návykové látky (při vědomí – vyvoláme zvracení, v bezvědomí výplach žaludku až po intubaci) zhodnotit, zjistit a sledovat základní životní funkce

17 AKUTNÍ OTRAVY otrava houbami otrava léky otrava alkoholem
otrava oxidem uhelnatým otrava jinými látkami

18 Otrava houbami příznaky první pomoc
pravé otravy – hepatorenální syndrom závratě, poruchy vidění, zvracení, průjem, bolesti hlavy, břicha, křeče, potíže s polykáním, pocit horka, poruchy vědomí , bezvědomí, poruchy dýchání první pomoc poloha v polosedě, stabilizovaná sledovat FF – dech, pulz při vědomí vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí při zástavě dýchání – zkontrolovat průchodnost DC, resuscitace protišoková opatření, ZZS

19 Otrava léky úmyslné, neúmyslné
při otravě barbituráty – kóma se zástavou dechu, antidepresiva, antipyretika příznaky – různé, podle druhu léků zrychlený pulz, rozšířené zornice, suché sliznice, zmatenost až delirium, pokles tlaku, poruchy termoregulace, zástava močení první pomoc při vědomí vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí udržet při vědomí, sledovat FF při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace zajistit vzorek zvratků ZZS

20 Otrava oxidem uhelnatým
obsažen ve výfukových plynech, svítiplynu vazbou na hemoglobin znemožňuje transport kyslíku příznaky bolesti hlavy, dechová tíseň, nevolnost, závratě, bušení srdce, obluzenost, porucha dýchání až zástava, nepravidelný pulz, barva kůže růžová první pomoc transport ze zamořeného prostoru pamatovat na nebezpečí výbuchu – nerozsvěcovat el. světlo, nepoužívat zvonek, nekouřit v bezvědomí, ale dýchá – stabilizovaná poloha při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace FF, protišoková opatření ZZS

21 Otrava jinými látkami příznaky první pomoc
zvracení, apatie, křeče, bezvědomí, selhání základních životních funkcí první pomoc zvracení nevyvolávat při požití benzinu a pěnivých látek pokud je při vědomí a spolupracuje, lze podat antidotum (Fridex – alkohol, mléko; benzin, nafta – rostlinný olej) v ostatních případech podáváme živočišné uhlí s vodou při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace (resuscitační rouška) zachytit vzorek zvratků ZZS

22 PORUCHY VĚDOMÍ

23 Vědomí aktivní stav lidské psychiky, jehož základem je bdělost
umožňuje orientaci v čase, prostoru, situaci a ve vlastní osobě je vázáno na činnost vyšší nervové soustavy zahrnuje – schopnost řízení pozornosti, myšlení, slovního projevu, plánování, sebeuvědomování a hodnocení, jednání podle své vůle na základě zkušenosti

24 Rozdělení poruch vědomí
KVALITATIVNÍ – tzv. obluzené vědomí (zasažené co do obsahu) obnubilace – mrákotný stav, zachována prostorová orientace, ale není schopnost vlastního počínání delirium – porucha vědomí, pozornosti, vnímání, dezorientace amence – zmatenost, dezorientace agonie – selhání základních životních funkcí (období umírání) KVANTITATIVNÍ – tzv. zastřené vědomí (poškození jasnosti vědomí) mdloba – krátkodobá ztráta vědomí somnolence – lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí sopor – těžší porucha vědomí s hlubokým spánkem kóma - bezvědomí

25 MDLOBA (KOLAPS) krátkodobá ztráta vědomí způsobená přechodným nedostatečným prokrvením mozku příčinou je pokles krevního tlaku rozeznáváme: vazovagální kolaps – vzniká emočně nebo při dlouhém sezení či stání v horkém a dusném prostředí ortostatický kolaps – podmíněn změnou polohy varovné příznaky : nevolnost, závratě, zívání, zatmění před očima, bledost, studený pot na čele

26 MDLOBA (KOLAPS) první pomoc:
při hrozící mdlobě – uložit na čerstvém vzduchu, posadit s hlavou předkloněnou mezi koleny, uvolnit těsnící části oděvu při náhle vzniklé mdlobě – protišoková či autotransfúzní poloha, uvolnit oděv, kontrola fyziologických funkcí, průchodnosti dýchacích cest, na čelo studený obklad po návratu vědomí postiženého vyšetřit


Stáhnout ppt "AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku"

Podobné prezentace


Reklamy Google