Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku.  červovitý přívěsek tlustého střeva je krátký, tenký, slepě zakončený útvar o délce 7 – 10 cm  umístěný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku.  červovitý přívěsek tlustého střeva je krátký, tenký, slepě zakončený útvar o délce 7 – 10 cm  umístěný."— Transkript prezentace:

1 AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku

2  červovitý přívěsek tlustého střeva je krátký, tenký, slepě zakončený útvar o délce 7 – 10 cm  umístěný v pravém podbřišku, připojený ke slepému střevu  jeho variabilní délka i poloha může znesnadňovat určení diagnózy  sliznice obsahuje hojnou lymfatickou tkáň  funkce apendixu není známa

3

4  nejčastější zánětlivá NPB, vyžadující ve většině případů chirurgickou léčbu  nejčastěji postihuje děti a mladé lidí ve věku mezi 10. – 30. rokem  zpravidla se jedná o onemocnění infekčního původu

5  Bolest v pravém podbřišku – může začínat v oblasti epigastria a během několika hodin až dnů sestoupit do pravého hypogastria  průběh – náhlá, píchavá, stupňující se, kolikovitá - tupá, pozvolně nastupující, střídá se období klidu a bolesti  Zvýšená tělesná teplota  Nevolnost, zvracení  Zástava odchodu plynů a stolice  Zrychlený pulz

6

7  Jde o onemocnění nastupující náhle a prudce z plného zdraví – vyžaduje rychlou diagnostiku a léčbu  Nepodáváme léky proti bolesti  Nedáváme nic jíst a pít  Zajistíme lékařské vyšetření

8

9  Vznik závislosti na chemické látce je veliký problém, vyžaduje spolupráci mnoha odborníků  Dochází k nárůstu uživatelů  První kontakt s drogou se posouvá do nižších věkových kategorií

10  Heroin  způsobuje euforii a pocit klidu  ve větší dávce vede k útlumu CNS  při akutní intoxikaci může dojít k bezvědomí, zástavě dýchání, zúžení zornic  Opiáty  způsobují euforii a pocit klidu  akutní intoxikace má stejný průběh jako u heroinu  Pervitin  v domácím prostředí se vyrábí z léků obsahujících efedrin  vyvolává euforii, snižuje pocit hladu, žízně, zvyšuje sebedůvěru, výkonnost  při intoxikaci je postižený neklidný, úzkostný, agresivní, má vysoký tlak a zrychlený pulz, může mít křeče až epileptický záchvat, vysoké teploty, může skončit letálně

11  Marihuana, hašiš  drogy rostlinného původu  vyvolávají euforii, mají mírné psychostimulační účinky  při použití vyšší dávky mohou nastat halucinace, porucha hodnocení reality, vnímání vlastního těla  při akutní intoxikaci mohou nastat kolapsové sta vy, nevolnost, zvracení, pokles tlaku  Halucinogeny (syntetický – LSD, přírodní – psylocybin v lysohlávkách, beladonin v durmanu)  vyvolávají halucinace, iluze, poruchy vnímání  akutní intoxikace má stejný průběh jako u heroinu  lehké předávkování psylocybinem vyvolává optické halucinace, strach, zhoršení nálady, zoufalý pláč, agresivitu, opětovný návrat prožitků, třes, pocení, zrychlení pulzu, zvýšení tlaku, rozšíření zornic

12  při předávkování durmanem lze pozorovat zčervenání kůže, pocit žizně, chrapot, suché sliznice, halucinace až delirium s křečemi, stav může končit kómatem a zástavou dechu  veliké nebezpečí předávkování – obsah rostlinných alkaloidů v přírodních drogách se dá těžko odhadnout  Fencyklidin PCP („andělský prášek“)  halucinogen vyvolávající euforii  při předávkování může být násilné chování, barevné optické halucinace, pocit vystoupení z vlastního těla, pocení, zrychlený pulz, křeče, kóma

13  Organická rozpouštědla toluen (dráždí), trichloretylen (voní)  droga slabších sociálních skupin  vyvolávají euforii, příznaky mírné opilosti  účinek je zesilován přetažením igelitového sáčku přes hlavu – riziko udušení  při předávkování – bolest hlavy, zvracení, průjem, kašel, útlum CNS až bezvědomí  CNS poškozuje zpravidla nevratně  při dlouhodobém užívání – poruchy krvetvorby

14  Barbituráty (hypnosedativa)  látky s uklidňujícím účinkem, ve vyšších dávkách působí jako prášky na spaní  rychle vzniká tolerance – zvyšování dávek  po malé dávce – uvolnění, dobrá nálada, ale může se dostavit i zlostná nálada, deprese, úzkost  při vyšších dávkách – neobratnost, špatné ovládání pohybů, řeči, riziko úrazu; silné předávkování – smrt  Alkohol  vyvolává uvolnění, dobrou náladu  ve větším množství může vyvolat, agresi, otravu, smrt  častá je kombinace s léky a drogami  dochází k poškození žaludku, jater, mozku

15  vědomí – ovlivnění CNS kvalitativně i kvantitativně  GIT – nevolnost, zvracení, průjem, bolesti břicha  krevní oběh - arytmie, hypotenze, hypertenze  dýchání – riziko aspirace zvratků, hypoventilace, hypoxie, plicního otoku  termoregulace – hypotermie, hypertermie  játra a ledviny – při intoxikaci riziko selhání  metabolismus – minerální rozvrat, porucha acidobazické rovnováhy, hypoglykémie

16  zabránit dalšímu působení návykové látky  vynést postiženého ze zamořeného prostředí  zabránit dalšímu vstřebávání návykové látky (při vědomí – vyvoláme zvracení, v bezvědomí výplach žaludku až po intubaci)  zhodnotit, zjistit a sledovat základní životní funkce

17  otrava houbami  otrava léky  otrava alkoholem  otrava oxidem uhelnatým  otrava jinými látkami

18  příznaky  pravé otravy – hepatorenální syndrom  závratě, poruchy vidění, zvracení, průjem, bolesti hlavy, břicha, křeče, potíže s polykáním, pocit horka, poruchy vědomí, bezvědomí, poruchy dýchání  první pomoc  poloha v polosedě, stabilizovaná  sledovat FF – dech, pulz  při vědomí vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí  při zástavě dýchání – zkontrolovat průchodnost DC, resuscitace  protišoková opatření, ZZS

19  úmyslné, neúmyslné  při otravě barbituráty – kóma se zástavou dechu, antidepresiva, antipyretika  příznaky – různé, podle druhu léků  zrychlený pulz, rozšířené zornice, suché sliznice, zmatenost až delirium, pokles tlaku, poruchy termoregulace, zástava močení  první pomoc  při vědomí vyvolat zvracení, podat živočišné uhlí  udržet při vědomí, sledovat FF  při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace  zajistit vzorek zvratků  ZZS

20  obsažen ve výfukových plynech, svítiplynu  vazbou na hemoglobin znemožňuje transport kyslíku  příznaky  bolesti hlavy, dechová tíseň, nevolnost, závratě, bušení srdce, obluzenost, porucha dýchání až zástava, nepravidelný pulz, barva kůže růžová  první pomoc  transport ze zamořeného prostoru  pamatovat na nebezpečí výbuchu – nerozsvěcovat el. světlo, nepoužívat zvonek, nekouřit  v bezvědomí, ale dýchá – stabilizovaná poloha  při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace  FF, protišoková opatření  ZZS

21  příznaky  zvracení, apatie, křeče, bezvědomí, selhání základních životních funkcí  první pomoc  zvracení nevyvolávat při požití benzinu a pěnivých látek  pokud je při vědomí a spolupracuje, lze podat antidotum (Fridex – alkohol, mléko; benzin, nafta – rostlinný olej)  v ostatních případech podáváme živočišné uhlí s vodou  při zástavě dýchání – zajistit průchodnost DC, resuscitace (resuscitační rouška)  zachytit vzorek zvratků  ZZS

22

23  aktivní stav lidské psychiky, jehož základem je bdělost  umožňuje orientaci v čase, prostoru, situaci a ve vlastní osobě  je vázáno na činnost vyšší nervové soustavy  zahrnuje – schopnost řízení pozornosti, myšlení, slovního projevu, plánování, sebeuvědomování a hodnocení, jednání podle své vůle na základě zkušenosti

24  KVALITATIVNÍ – tzv. obluzené vědomí (zasažené co do obsahu)  obnubilace – mrákotný stav, zachována prostorová orientace, ale není schopnost vlastního počínání  delirium – porucha vědomí, pozornosti, vnímání, dezorientace  amence – zmatenost, dezorientace  agonie – selhání základních životních funkcí (období umírání)  KVANTITATIVNÍ – tzv. zastřené vědomí (poškození jasnosti vědomí)  mdloba – krátkodobá ztráta vědomí  somnolence – lehčí porucha vědomí se sníženou bdělostí  sopor – těžší porucha vědomí s hlubokým spánkem  kóma - bezvědomí

25  krátkodobá ztráta vědomí způsobená přechodným nedostatečným prokrvením mozku  příčinou je pokles krevního tlaku  rozeznáváme:  vazovagální kolaps – vzniká emočně nebo při dlouhém sezení či stání v horkém a dusném prostředí  ortostatický kolaps – podmíněn změnou polohy  varovné příznaky :  nevolnost, závratě, zívání, zatmění před očima, bledost, studený pot na čele

26  první pomoc:  při hrozící mdlobě – uložit na čerstvém vzduchu, posadit s hlavou předkloněnou mezi koleny, uvolnit těsnící části oděvu  při náhle vzniklé mdlobě – protišoková či autotransfúzní poloha, uvolnit oděv, kontrola fyziologických funkcí, průchodnosti dýchacích cest, na čelo studený obklad  po návratu vědomí postiženého vyšetřit


Stáhnout ppt "AKUTNÍ APENDICITIDA zánět červovitého přívěsku.  červovitý přívěsek tlustého střeva je krátký, tenký, slepě zakončený útvar o délce 7 – 10 cm  umístěný."

Podobné prezentace


Reklamy Google