Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Factum Invenio, s.r.o. Agentura výzkumu trhu a veřejného mínění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Factum Invenio, s.r.o. Agentura výzkumu trhu a veřejného mínění"— Transkript prezentace:

1 Factum Invenio, s.r.o. Agentura výzkumu trhu a veřejného mínění
Factum poskytuje své služby od roku 1991, kdy byla založena jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu v bývalém Československu. Propracovali jsme se mezi nejlepší dodavatele marketingových informací a řešení na českém trhu. Spolu s námi můžete maximalizovat návratnost svých marketingových investic. Ve společnosti dnes působí tým 25 kvalifikovaných odborníků. Disponujeme zkušenostmi získanými v mezinárodním prostředí sítě TNS. Spolupracujeme s více než 850 vyškolenými tazateli provádějícími osobní dotazování, 250 specializovanými na studiové testy. ESOMAR - mezinárodní asociace marketingového výzkumu, České marketingové společnosti, Britské obchodní komory, Francouzsko-české obchodní komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Jan Herzmann, generální ředitel společnosti Factum Invenio, byl začátkem roku 2006 jmenován národním reprezentantem ESOMAR pro Českou republiku. Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržujeme při dotazování a zpracování údajů metodická pravidla a etické principy profesních asociací. Srozumitelné a uživatelsky přívětivé výstupy (zprávy a prezentace) Komplexní analýzy trhu propojující informace z kvalitativního výzkumu z kvantitativního výzkumu z externích zdrojů "tvrdých" dat On-line Data Delivery (portál pro předávání a archivaci výsledků v internetovém prostředí) Navazující marketingové poradenství Samostatná poradenská činnost pro subjekty, které pracují s marketingovými daty z vlastních zdrojů Flexibilní terénní sběr dat zajišťovaný vlastními instrumenty (Face-to-Face formou in-home, in-store, CLT nebo Focus Groups), prostřednictvím outsourcovaných služeb (CAPI, CATI nebo on-line). Sofistikované postupy terénního sběru dat s vysokou přidanou hodnotou Statisticky náročné výběrové procedury, skupinové diskuse, hloubkové rozhovory s aplikací psychologických metod, práce s nestandardními cílovými skupinami apod. Veškerá naše činnost je prováděna v souladu s mezinárodně platnými kodexy, zejména ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practise a dále EFAMRO Market Research Quality Standards.

2 Cíle a metodika výzkumu – Factum Invenio
Cílem výzkumu byly následující informace: Znalost politických stran Voličský potenciál Spokojenost s Magistrátem Metodika: Kombinace dotazování na internetu (CAWI) – 1/3 vzorku a telefonických rozhovorů na pevných linkách (CATI) – 2/3 vzorku Výběr respondentů ve věku 18 a více let Vyloučeni respondenti, kteří určitě nepůjdou volit . Proporční vzorek dle správních obvodů, celkem 508 respondentů Termín dotazování: ledna 2010 (zveřejnění aféry RJ ) Realizace FACTUM INVENIO – kontaktní osoba: František Knobloch, tel ,

3 Ochota volit a pravolevá orientace
Politická orientace Pražanů je vychýlena výrazně vpravo. Na podzim příštího roku se budou konat volby do místních zastupitelstev. Půjdete k příštím komunálním volbám? Jak byste charakterizoval svou společensko-politickou orientaci?

4 Znalost stran VV zná více než ¾ Pražanů, kteří neodmítají jít k volbám. Nyní budu jmenovat jednotlivé politické strany. U každé mi řekněte, zda ji znáte alespoň podle názvu nebo ne.

5 Zvažování volby VV jsou po TOP09 a ODS třetí nejzvažovanější stranou.
U každé mi řekněte, zda zvažujete možnost její volby v podzimních komunálních volbách. Můžete uvést více stran.

6 Volební model – Praha celkem
Po ODS a TOP 09 jsou VV spolu s ČSSD na 3. a 4. místě z pohledu volebního modelu. Kterou z nich budete nejspíše v komunálních volbách volit? N=393 respondentů, nejsou započteni nerozhodnutí voliči

7 Magistrát – spokojenost
S Magistrátem převládá nespokojenost (59,4%). Jak jste spokojen se současným vedením Magistrátu hlavního města Prahy?

8 Magistrát – požadavek na změnu vedení
Vysoký požadavek na změnu vedení (62,6%) Magistrátu dokresluje nespokojenost. Chtěl(a) byste, aby se současné vedení Magistrátu hlavního města Prahy změnilo?

9 Naši klienti: ČS GE Money ČSOB Telefonica O2 Skanska
STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176 Praha 8 Tel: Fax: přední česká agentura ve výzkumu trhu a veřejného mínění založena v r. 1994, Universální servis v oblasti marketingového výzkumu a poradenství obrat v r = 102 mil. Kč člen SIMAR, ESOMAR, AMA, ISI 60 stálých zaměstnanců + externisté, Aktivní spolupráce s řadou evropských výzkumných agentur (v SR stálý partner ACRC) Hlavní oblasti specializace: média, veřejná správa cestovní ruch farmacie a zdravotnictví. Kvalitní zázemí pro výzkumy: Tazatelská síť 840 pravidelně školených tazatelů. CAPI síť s 250 notebooky. 2 CATI studia s 80 stanicemi (s okamžitou možností rozšíření na 110), 400 operátory. Focus studio s jednocestným zrcadlem. Prostory pro CLT. Vlastní dotazovací software CatiQuest, CapiQuest, Iquest. Pravidelně realizuje: Omnibus (CAPI) CATIbus On-line panel. Naši klienti: Raiffeissen stavební spořitelna ČS GE Money ČSOB Telefonica O2 Skanska Karlovarské minerální vody Budvar Pfizer Tesco Stores ČEZ Česká pošta České dráhy Zentiva IBM Úřad vlády Ministerstva zdravotnictví, vnitra, pro místní rozvoj, školství,... Krajské úřady, MHMP CzechTourism Evropská komise Asociace televizních organizací, Regie Radio Music (Evropa 2, F1) Economia TV Prima Český rozhlas Český telekomunikační úřad

10 Cíle a metodika srovnání výzkumů STEM/MARK a Factum Invenio
Cílem srovnání je ověření výsledků výzkumu STEM/MARKu porovnáním s výzkumem menšího rozsahu Factum Invenio zjišťujícím vybrané informace: Znalost politických stran Voličský potenciál po správních obvodech Spokojenost s Magistrátem Metodika: Kombinace dotazování na internetu (CAWI) – 1/3 vzorku a telefonických rozhovorů na pevných linkách (CATI) – 2/3 vzorku Náhodný výběr respondentů – věk 18 a více let Vyloučeni respondenti, kteří určitě nepůjdou volit. STEM/MARK-disproporční vzorek dle správních obvodů (více Praha 1 a Praha 5), pro analýzy na úrovni Prahy převáženo podle počtu obyvatel ve správních obvodech, celkem 2412 respondentů Factum Invenio-proporční vzorek dle správních obvodů, celkem 508 respondentů

11 Odlišnosti obou výzkumů
STEM/MARK – o něco více žen (rozdíl 4 procentní body) – o něco vzdělanější vzorek (o 4 procentní body více VŠ vzdělaných) Věková struktura téměř shodná Struktura váženého vzorku výzkumu STEM/MARKu podle správních obvodů se shoduje s neváženou strukturou vzorku Factum Invenio. Vzorek Factum Invenio se nepřevažoval, struktura podle správních obvodů odpovídala struktuře podle počtu obyvatel správních obvodů. Termín dotazování: STEM/MARK – prosince 2009 Factum Invenio – ledna 2010 (zveřejnění aféry RJ )

12 Ochota volit a pravolevá orientace – STEM/MARK
Politická orientace je vychýlena výrazně vpravo proti ČR

13 Ochota volit a pravolevá orientace – Factum
Politická orientace je vychýlena výrazně vpravo proti ČR

14 Znalost stran VV zná více než ¾ Pražanů, kteří neodmítají jít k volbám.

15 Zvažování volby VV jsou po TOP09 a ODS třetí nejzvažovanější stranou.

16 Volební model – Praha celkem
Po TOP 09 a ODS jsou VV spolu s ČSSD na 3. a 4. místě z pohledu volebního modelu.

17 Magistrát – spokojenost
S Magistrátem převládá nespokojenost, ve výzkumu Factumu je nespokojenost vyšší.

18 Magistrát – požadavek na změnu vedení
Vysoký požadavek na změnu vedení Magistrátu dokresluje nespokojenost. Ve výkumu Factumu je opět o něco vyšší.

19 Cíle a metodika výzkumu – STEM/MARK
Voličský potenciál po správních obvodech Základní komunální témata celopražská i lokální Znalost a hodnocení osobností Metodika: Kombinace dotazování na internetu (CAWI) – 1/3 vzorku a telefonických rozhovorů na pevných linkách (CATI) – 2/3 vzorku Náhodný výběr respondentů – věk 18 a více let Disproporční vzorek dle správních obvodů (více Praha 1 a Praha 5) Pro analýzy na úrovni Prahy převáženo podle počtu obyvatel ve správních obvodech Vyloučeni respondenti, kteří určitě nepůjdou volit. Vzorek 2412 respondentů realizace STEM/MARK, kontaktní osoba: Pavel Šimoník, tel

20 Zjišťované informace Politická orientace, preference a ochota volit
Nejpalčivější témata Spokojenost s Magistrátem a důvody nespokojenosti Osobnosti Magistrátu, znalost, příčina znalosti a hodnocení Spokojenost s radnicí a důvody nespokojenosti Osobnosti správního obvodu, znalost, příčina znalosti a hodnocení

21 Model na mandáty – Praha celkem
Podle volebního modelu by VV získaly v zastupitelstvu Magistrátu 11 ze 70 mandátů. Koalice ODS+TOP09 by měla 65% většinu. Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002.

22 Volební model – Praha 1 Na Praze 1 jsou VV s odstupem nejsilnější stranou. Tato pozice je výsledkem vysoké aktivity Věcí veřejných v Praze 1 a rozčarování lidí z politiky současné radnice. Na Praze 1 bylo dotazováno 291 respondentů. V grafu nejsou zahrnuti nerozhodnutí voliči (78 respondentů). Respondent nejprve uváděl, zda zvažujete možnost volby této strany v podzimních komunálních volbách. Pokud uvedl více stran, odpovídal na doplňující dotaz, kterou z nich bude nejspíše v komunálních volbách volit. 22

23 Volební model – Praha 5 V Praze 5 jsou VV mezi prvními třemi stranami.
Na Praze 5 bylo dotazováno 312 respondentů. V grafu nejsou zahrnuti nerozhodnutí voliči (67 respondentů). Respondent nejprve uváděl, zda zvažujete možnost volby této strany v podzimních komunálních volbách. Pokud uvedl více stran, odpovídal na doplňující dotaz, kterou z nich bude nejspíše v komunálních volbách volit. 23

24 Volební obvod 1 (Praha 1, 2, 6, 7) Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002. Ve volebním obvodě 1 jsou VV na čtvrtém místě.

25 Volební obvod 2 (Praha 5, 12, 13, 16, 17) Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002. Ve volebním obvodě 2 jsou VV na třetím místě.

26 Volební obvod 3 (Praha 4, 11) Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002. Ve volebním obvodě 3 jsou VV na čtvrtém místě.

27 Volební obvod 4 (Praha 3, 10, 15, 22) Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002. Ve volebním obvodě 4 jsou VV na čtvrtém místě.

28 Volební obvod 5 (Praha 8, 9, 14, 18, 19, 20, 21) Pro výpočet zisku mandátu byl použit postup výpočtu pro komunální volby z roku 2002. Ve volebním obvodě 5 jsou VV na čtvrtém místě.

29 Nejpalčivější problém – Praha celkem
Spontánní výpověď Jako nejpalčivější problém vnímají Pražené dopravní infrastrukturu. Potenciální voliči VV výrazně závažněji vnímají otázku korupce. Mezi voliči VV je korupce dokonce na 1. místě s 16%.

30 Nejpalčivější problém – Praha 1
Pro občany Prahy 1 je výrazně větším problémem než pro ostatní Pražany bytová politika, korupce, dostupnost obchodů, hospodaření a vylidňování. V Praze 1 bylo dotazováno 291 respondentů. Procenta jsou vztažena k celému vzorku Prahy 1, tj. včetně těch, kteří neuvedli žádný nejpalčivější problém. 30

31 Nejpalčivější problém – Praha 5
Pro občany Prahy 5 jsou nejožehavějšími problémy korupce, silniční síť a starosta. V Praze 5 bylo dotazováno 312 respondentů. Procenta jsou vztažena k celému vzorku Prahy 5, tj. včetně těch, kteří neuvedli žádný nejpalčivější problém.

32 Přisuzovaná kompetence na úrovni celé Prahy
Ve třech oblastech (korupce, bytová politika, bezpečnost) důvěřuje Věcem veřejným nejvíce lidí a i v ostatních oblastech jsou mezi třemi stranami s nejvyšší kompetencí (v případě územního plánu jsou strany na místě shledávány stejně kompetentní). N=382 Zlepšení dopravní infrastruktury Pořádek N=112 Zlepšení životního prostředí Bezpečnost N=126 N=103 Korupce Parkování N=157 N=99 Bytová politika Územní plán N=147 N=89 Na otázku o kompetenci k řešení odpovídali respondenti, kteří daný problém vnímali jako nejpalčivější.

33 Důležitost řešení problémů pro volbu
Praha Zahrnutí i dalších jmenovaných problémů nezmění pořadí či významnost problémů

34 Důležitost řešení problémů pro volbu
Praha 1 Obyvatelé Prahy 1 vnímají řadu otázek jako výrazně důležitější pro volbu strany, zejména korupci, sociální bydlení pro seniory, deregulaci nájemného a parkování

35 Důležitost řešení problémů pro volbu
Praha 5 Obyvatelé Prahy 5 vnímají citlivěji, korupci, hluk, zeleň, územní plán a sociální bydlení pro mladé

36 Důvod nespokojenosti s Magistrátem
Hlavním důvodem je korupční chování, hospodaření s financemi a Opencard. N=1397 Na otázku odpovídali respondenti, kteří byli s Magistrátem nespokojeni.

37 Magistrát – podpořená znalost osobností
Po Bémovi jsou nejznámější Blažek a Richter. Které z osobností, jež Vám budu předčítat, znáte alespoň podle jména?

38 Magistrát – hodnocení osobností
Respondenti hodnotili politiky, které znají. Počet hodnotících 505 420 193 860 712 345 1471 2311 467 983 1450 Nejlépe hodnocená je Markéta Reedová (SNK ED), nejhorší hodnocení obdržel Milan Richter (ODS). 1 - naprosto nespokojen naprosto spokojen 38

39 Spokojenost s radnicemi
Jak jste spokojen se současným vedením radnice…..? Největší nespokojenost je s radnicí na Praze 5, kde téměř 40% je naprosto nespokojeno. Druhá nejhorší radnice je na Praze 1, kde nespokojenost přesahuje 50%. Nejlépe je hodnocena radnice Prahy 19.

40 Požadavek na změnu vedení radnice
Nejsilnější volání po změně vedení radnice se ozývá z Prahy 5 a Prahy 1. Chtěl(a) byste, aby se současné vedení radnice … změnilo?

41 Radnice – důvod nespokojenosti – Praha 1
Na otázku odpovídali respondenti, kteří byli s vedením radnice na Praze 1 nespokojeni.

42 Radnice – důvod nespokojenosti – Praha 5
Na otázku odpovídali respondenti, kteří byli s vedením radnice na Praze 5 nespokojeni.

43 Zdroj povědomí o osobnostech radnice
Téměř ¾ respondentů mají spojeno jméno Jančík se skandálem či aférou. Druhé a třetí místo v tomto nelichotivém žebříčku náleží radním z Prahy 1

44 Radnice Praha 1 – podpořená znalost osobností
Nejznámější politickou osobností Prahy 1 je Martin Mejstřík. Které z osobností, jež Vám budu předčítat, znáte alespoň podle jména? 44

45 Radnice Praha 1 – hodnocení osobností
Respondenti hodnotili politiky, které znají. Nejlépe hodnocená je Karolína Peake (VV), nejhorší hodnocení obdržel Filip Dvořák (ODS). Počet hodnotících 129 154 104 82 103 57 101 269 41 15 49 255 113 59 78 190 1 - naprosto nespokojen naprosto spokojen 45

46 Radnice Praha 5 – podpořená znalost osobností
Nejznámější politickou osobností na Praze 5 je Radek John. Které z osobností, jež Vám budu předčítat, znáte alespoň podle jména? 46

47 Radnice Praha 5 – hodnocení osobností
Respondenti hodnotili politiky, které znají. Nejlépe hodnocená je Marie Hakenová (za VV) a Radek John (VV), s odstupem nejhorší hodnocení obdržel Milan Jančík (ODS). Počet hodnotících 292 15 142 47 41 24 68 61 73 39 88 42 38 113 280 1 - naprosto nespokojen naprosto spokojen 47


Stáhnout ppt "Factum Invenio, s.r.o. Agentura výzkumu trhu a veřejného mínění"

Podobné prezentace


Reklamy Google