Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolonialismus a imperialismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolonialismus a imperialismus"— Transkript prezentace:

1

2 Kolonialismus a imperialismus
Základní přehled vývoje ve světě od roku 1492 do současnosti

3 Základní pojmy a vysvětlení
KOLONIALISMUS = rozšiřování svrchovanosti určitého národa z jeho původního teritoria za účelem zlepšení životních a ekonomických podmínek. Zároveň dochází k využití ovládnutých území – v oblasti pracovních sil, nerostných surovin, trhu,… KOLONIALISMUS je chápán jako proces znevolňování a ovládání jiných území západoevropskými (případně i středo- a východo-) státy – od 16.st.do pol.20.st. (na rozdíl od antické nebo středověké KOLONIZACE – v podstatě proces přirozeného rozšiřování osídlení).

4 Základní pojmy - pokračování
IMPERIALISMUS = v historickém vnímání proces rozšiřování impérií – hlavně britského impéria na konci 19.st. Expanzivní politika je obhajována a zdůvodňování zaváděním vyšší civilizační a kulturní úrovně do ovládaných teritorií. Z dalších se týká i plánů Německa na ovládnutí světa, Japonska na novou Asii, ale i USA a jejich role ve světě. V ideologickém pojetí je IMPERIALISMUS posledním stádiem kapitalismu (podle názorů V.I.Lenina).

5 Se kterými zeměmi je spjat moderní kolonialismus?
Anglie / Velká Británie Francie Španělsko Portugalsko Itálie Nizozemí Belgie Švédsko Dánsko Rusko Německo Japonsko USA

6 Dějiny kolonialismu – stručný přehled
Iberská koloniální expanze – počátky u Portugalců v 2.pol.15.st. – západní břehy Afriky, cesty do Asie, poté Španělé a jejich objevné plavby – 1492 – Nový svět. Zde vydrancování a porobení civilizací Aztéků a Inků poč.16.st – smlouva z Tordesillas – rozdělení zájmových sfér mezi Portugalci a Španěly. 17.st. – nástup Anglie, Francie a Nizozemí. Pokračující kolonizace Nového světa, Nizozemci úspěšní v JV Asii. Mezi Francií a Velkou Británií střety během Sedmileté války i v Novém světě, potvrzena role Británie jako koloniální velmoci.

7 Dějiny kolonialismu - pokračování
18.st. – nástup Ruska jako koloniální mocnosti – hlavně směrem do Asie a až na Aljašku (Rusy osídlena mezi 1741 – 1867, pak prodána USA). V Africe kolonizace území Brity – obchod s otroky, export do Nového světa. V 2.pol.18.st. a na poč.19.st.jistá krize kolonialismu – války za nezávislost v Americe (vč.zemí Latinské Ameriky). 19.st. – britský imperialismus, masivní kolonizace Afriky i jinými evropskými zeměmi (Francie, Belgie, Nizozemí, Itálie,…) 1914 – 18 – 1.světová válka jako důsledek snah o nové rozdělení – přerozdělení světa a jeho bohatsví. 1931 – japonská expanze na čínská území, propuknutí japonsko–čínské války, rozpoutání druhé světové války – 1939 – 45.

8 Dějiny kolonialismu - pokračování
Éra 1945 – 1990 – období tzv.dekolonizace = národně osvobozeneckých procesů vedoucích k rozpadu celosvětového koloniálního panství evropských zemích. Nejintenzivněji probíhala v Asii a v Africe.

9 Animace Průběhu kolonizace ve světě

10 Koloniální panství v r.1550

11 Koloniální panství r.1800

12 Koloniální panství v r.1914

13 Koloniální panství v r.1945

14 Stav v r.1974

15 Důsledky kolonialismu
Vymazání původních kulturních zvyklostí a tradic domorodých etnik, kmenů, národů, mnohdy i jejich totální zánik (týká se např.indiánských kmenů, Aboriginců, Maorů, Inuitů,…) Podíl na globalizaci. Nehumánní vztah k ovládaných oblastem, masakry domorodého obyvatelstva (např. v indickém Amritsaru), rasismus, nadřazování bílé rasy ostatním, otrokářství. Eurocentrismus (též europocentrismus). Vznik ekonomické závislosti původních kolonií na mateřských zemích (postkolonialismus, neokolonialsimus).

16 Důsledky kolonialismu - pokračování
Globální dělba práce – honba za stále levnější pracovní silou. Zastánci kolonialismu – vyšší životní úroveň v původních koloniích (argumentace Singapurem, Kanadou,…) Dnes i vlny přistěhovalectví do Evropy ze zemí „třetího světa“ a mnohdy původních kolonií (viz. Velká Británie – Indové, Pákistánci,…, Francie, Itálie – příliv přistěhovalců z Afriky,…).

17 Použité obrázky ANDREJ NACU. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ANDREJ NACU. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: JLUISRS. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ANDREI NACU. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: ANDREI NACU. wikipedia [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Kolonialismus a imperialismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google