Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní přehled vývoje ve světě od roku 1492 do současnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní přehled vývoje ve světě od roku 1492 do současnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Základní přehled vývoje ve světě od roku 1492 do současnosti

3  KOLONIALISMUS = rozšiřování svrchovanosti určitého národa z jeho původního teritoria za účelem zlepšení životních a ekonomických podmínek. Zároveň dochází k využití ovládnutých území – v oblasti pracovních sil, nerostných surovin, trhu,…  KOLONIALISMUS je chápán jako proces znevolňování a ovládání jiných území západoevropskými (případně i středo- a východo-) státy – od 16.st.do pol.20.st. (na rozdíl od antické nebo středověké KOLONIZACE – v podstatě proces přirozeného rozšiřování osídlení).

4  IMPERIALISMUS = v historickém vnímání proces rozšiřování impérií – hlavně britského impéria na konci 19.st. Expanzivní politika je obhajována a zdůvodňování zaváděním vyšší civilizační a kulturní úrovně do ovládaných teritorií. Z dalších se týká i plánů Německa na ovládnutí světa, Japonska na novou Asii, ale i USA a jejich role ve světě.  V ideologickém pojetí je IMPERIALISMUS posledním stádiem kapitalismu (podle názorů V.I.Lenina).

5  Anglie / Velká Británie  Francie  Španělsko  Portugalsko  Itálie  Nizozemí  Belgie  Švédsko  Dánsko  Rusko  Německo  Japonsko  USA

6 1) Iberská koloniální expanze – počátky u Portugalců v 2.pol.15.st. – západní břehy Afriky, cesty do Asie, poté Španělé a jejich objevné plavby – 1492 – Nový svět. Zde vydrancování a porobení civilizací Aztéků a Inků poč.16.st. 1492 – smlouva z Tordesillas – rozdělení zájmových sfér mezi Portugalci a Španěly. 2) 17.st. – nástup Anglie, Francie a Nizozemí. Pokračující kolonizace Nového světa, Nizozemci úspěšní v JV Asii. Mezi Francií a Velkou Británií střety během Sedmileté války i v Novém světě, potvrzena role Británie jako koloniální velmoci.

7 3) 18.st. – nástup Ruska jako koloniální mocnosti – hlavně směrem do Asie a až na Aljašku (Rusy osídlena mezi 1741 – 1867, pak prodána USA). V Africe kolonizace území Brity – obchod s otroky, export do Nového světa. V 2.pol.18.st. a na poč.19.st.jistá krize kolonialismu – války za nezávislost v Americe (vč.zemí Latinské Ameriky). 4) 19.st. – britský imperialismus, masivní kolonizace Afriky i jinými evropskými zeměmi (Francie, Belgie, Nizozemí, Itálie,…) 5) 1914 – 18 – 1.světová válka jako důsledek snah o nové rozdělení – přerozdělení světa a jeho bohatsví. 6) 1931 – japonská expanze na čínská území, 1937 propuknutí japonsko–čínské války, rozpoutání druhé světové války – 1939 – 45.

8 7) Éra 1945 – 1990 – období tzv.dekolonizace = národně osvobozeneckých procesů vedoucích k rozpadu celosvětového koloniálního panství evropských zemích. Nejintenzivněji probíhala v Asii a v Africe.

9

10

11

12

13

14

15  Vymazání původních kulturních zvyklostí a tradic domorodých etnik, kmenů, národů, mnohdy i jejich totální zánik (týká se např.indiánských kmenů, Aboriginců, Maorů, Inuitů,…)  Podíl na globalizaci.  Nehumánní vztah k ovládaných oblastem, masakry domorodého obyvatelstva (např. v indickém Amritsaru), rasismus, nadřazování bílé rasy ostatním, otrokářství.  Eurocentrismus (též europocentrismus).  Vznik ekonomické závislosti původních kolonií na mateřských zemích (postkolonialismus, neokolonialsimus).

16  Globální dělba práce – honba za stále levnější pracovní silou.  Zastánci kolonialismu – vyšší životní úroveň v původních koloniích (argumentace Singapurem, Kanadou,…)  Dnes i vlny přistěhovalectví do Evropy ze zemí „třetího světa“ a mnohdy původních kolonií (viz. Velká Británie – Indové, Pákistánci,…, Francie, Itálie – příliv přistěhovalců z Afriky,…).

17  ANDREJ NACU. wikipedia [online]. [cit. 24.11.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation2.gifhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation2.gif  ANDREJ NACU. wikipedia [online]. [cit. 29.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1550.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1550.png  JLUISRS. wikipedia [online]. [cit. 29.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1800.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1800.png  ANDREI NACU. wikipedia [online]. [cit. 29.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1914.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1914.png  NEUVEDEN. wikipedia [online]. [cit. 29.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonization_1945.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonization_1945.png  ANDREI NACU. wikipedia [online]. [cit. 29.10.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1974.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colonisation_1974.png


Stáhnout ppt "Základní přehled vývoje ve světě od roku 1492 do současnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google