Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOM SVĚTLA Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1. OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Jak vysvětlíte následující pokus? Příroda II 2 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOM SVĚTLA Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1. OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Jak vysvětlíte následující pokus? Příroda II 2 2013."— Transkript prezentace:

1 LOM SVĚTLA Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1

2 OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Jak vysvětlíte následující pokus? Příroda II 2 2013

3 INDEX LOMU  index lomu – fyzikální veličina popisující šíření světla v prostředí  značka n  bezrozměrná veličina (bez jednotky)  udává, kolikrát je rychlost světla v daném prostředí pomalejší než ve vakuu Příroda II 3 2013

4 INDEX LOMU  vzorec pro výpočet indexu lomu :  c – rychlost světla ve vakuu  v – rychlost světla v daném prostředí Příroda II 4 2013

5 INDEX LOMU  hodnoty indexu lomu:  ve vakuu n = 1  v ostatních prostředích n > 1  pro vzduch lze n zaokrouhlit na 1 Příroda II 5 2013

6 ZÁKON LOMU  zákon lomu světla (Snellův zákon): Příroda II 6 2013

7 ÚKOL 1  Odvoď takový tvar zákona lomu světla, ve kterém se budou vyskytovat rychlosti světla v daném prostředí. Příroda II 7 2013

8 ÚKOL 1  Odvoď takový tvar zákona lomu světla, ve kterém se budou vyskytovat rychlosti světla v daném prostředí. Příroda II 8 2013

9 ÚKOL 2  Obrázek lomu světla na rozhraní vody a vzduchu odpovídá skutečnosti. Rozhodni, ve kterém prostředí se světlo šíří rychleji. Příroda II 9 2013

10 FERMATŮV PRINCIP  prostředí, ve kterém je světlo pomalejší – opticky hustší  prostředí, ve kterém je světlo rychlejší – opticky řidší  Fermatův princip: světlo se šíří ze zdroje k pozorovateli tak, aby vzdálenost urazilo za nejkratší možný čas Příroda II 10 2013

11 LOM KE KOLMICI A OD KOLMICE  přechod světla z prostředí opticky řidšího do opticky hustšího → zkracování cesty → lom ke kolmici  přechod světla z prostředí opticky hustšího do opticky řidšího → prodlužování cesty → lom od kolmice Příroda II 11 2013

12 ÚKOL 3  Na obrázku je zachycen lom světla na rozhraní dvou prostředí. Urči, které prostředí je opticky hustší a které opticky řidší. Příroda II 12 2013

13 ÚKOL 4  Urči index lomu skla, pokud se v něm světlo šíří rychlostí 200 000 km/s. Příroda II 13 2013

14 ÚKOL 5  Urči rychlost světla v ledu, pokud index lomu ledu je 1,31. Příroda II 14 2013

15 ÚKOL 6  Na obrázku je zachycen průchod světla přes čtyři vrstvy různých látek. Porovnej jejich indexy lomu. Příroda II 15 2013

16 DŮSLEDKY LOMU SVĚTLA  důsledky lomu světla:  hůl do vody ponořená vypadá jak nalomená  voda se zdá méně hluboká  předměty ve vodě vidíme ze břehu jinde, než kde skutečně jsou Příroda II 16 2013

17 ÚKOL 7  Světlo dopadá ze vzduchu do vody pod úhlem 35°. Urči, pod jakým úhlem se bude světlo ve vodě šířit. Index lomu vody je 1,33. Příroda II 17 2013

18 ÚKOL 8  Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na rozhraní se sklem pod úhlem 55°. Urči index lomu skla, jestliže lomený paprsek je kolmý na odražený paprsek. Příroda II 18 2013

19 SHRNUTÍ  Při přechodu z jednoho prostředí do druhého se světlo láme tak, aby svou dráhu urazilo za nejkratší čas. Příroda II 19 2013

20 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  www.realisticky.cz: Lom světla I. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Op tika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/03%2 0Lom%20sv%C4%9Btla%20I.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Op tika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/03%2 0Lom%20sv%C4%9Btla%20I.pdf  www.realisticky.cz: Lom světla II. [online]. [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Op tika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/04%2 0Lom%20sv%C4%9Btla%20II.pdf http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Op tika/01%20%C5%A0%C3%AD%C5%99en%C3%AD%20sv%C4%9Btla/04%2 0Lom%20sv%C4%9Btla%20II.pdf Příroda II 20 2014

21 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotografie_skla  http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat  http://www.zslado.cz/vyuka_fyzika/e_kurz/7/lomsvetla/l omsvetlavykl.htm  http://www.sklenarstvi-vyskov.cz/bezpecnostni-sklo/  https://www.flickr.com/photos/kylemay/2045290249/ Příroda II 21 2014

22 22 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN Příroda II 2013


Stáhnout ppt "LOM SVĚTLA Jaroslav Solfronk 2013 Příroda II 1. OTÁZKA NA ÚVOD  otázka: Jak vysvětlíte následující pokus? Příroda II 2 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google