Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo Evropy Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²).

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo Evropy Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²)."— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo Evropy Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²). Do Evropy přichází stále více lidí z okolních světadílů, hlavně Afriky a Asie. Dochází k míšení národů, tradic, kultur i náboženství. 17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Dokážete odpovědět na otázky? Které z témat vás zajímá?
Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Roste počet obyvatel v Evropě? Která evropská města jsou nejlidnatější? ? Kolik obyvatel má Evropa? Kterým jazykem mluví nejvíce obyvatel Evropy? Která část Evropy je nejhustěji osídlena?

3 Evropa – Obyvatelstvo  
Zadané úkoly vypracujte společně ve dvojici, porovnejte správnost s údaji v atlase, popř. nechte zkontrolovat vyučujícím. Části označené  zapište do pracovního listu. odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet ústní odpověď zápis do pracovního listu

4 Počet obyvatel – další úkoly >
Evropa – Obyvatelstvo 1. Z tabulky zjistěte počet obyvatel Evropy a porovnej s ostatními světadíly. Určete pořadí. Počet obyvatel Evropy: milionů. Pořadí mezi světadíly: Tabulka 2. V čem je vývoj počtu obyvatel Evropy odlišný od ostatních světadílů? 3. Vyhledejte v tabulce čtyři nejlidnatější státy Evropy a doplňte podle pořadí: 2. 1. 3. 4. Wikipedie Počet obyvatel – další úkoly >

5 Evropa – Obyvatelstvo     
DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY 5. Prohlédněte si mapu, ve které je znázorněn růst/pokles počtu obyvatel států Evropy. Čísla v legendě znamenají procenta růstu nebo poklesu v počtu. 6. Dohodněte se a doplňte následující tvrzení: Ve většině států Evropy počet obyvatel nebo . 7. Které mohou být příčiny zvyšování nebo poklesu počtu obyvatel? Odpovědi podle pokynů vyučujícího porovnejte s ostatními spolužáky. 4

6 Evropa – Obyvatelstvo     
1. Z nabídky vyberte vhodnou odpověď na otázku. Použijte fyzickou mapu a mapu podnebí. Do kterých částí světadílu je koncentrováno nejvíce obyvatelstva? 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY 2. Které jsou příčiny řídkého osídlení na Skandinávském poloostrově? 3. Které faktory podle vás ovlivnily vysoké zalidnění ve vyznačené oblasti? Oblast je označována jako „Modrý banán“. Modrý banán 4. Které evropské státy mají největší hustotu zalidnění? Počet obyvatel/km² Státy podle hustoty zalidnění

7 Evropa – Obyvatelstvo     
1. Klikněte na následující odkazy a doplňte řádky: Jazyky Jazykové skupiny Francouzština, španělština, italština a portugalština jsou: Němčina, angličtina, švédština a dánština jsou: Čeština, polština, slovenština a ruština jsou: 2. Kterými třemi jazyky mluví nejvíce evropských obyvatel? Zjistěte z tabulky evropských států ve Wikipedii. Tabulka evropských států Nápověda

8 Další úkol (klikni): islám v Evropě >
Evropa – Obyvatelstvo 1. Doplňte k mapě legendu. DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY Náboženství v Evropě 2. Prohlédněte si graf průzkumu v Evropské unii z roku 2005 pod názvem Eurobarometr a doplňte: Graf – Eurobarometr  Přes obyvatel členských států Evropské unie věří v Boha, věří v duši či nějaký druh životní energie, a přibližně nevěří v Boha, duši ani životní energii. 14 kontrola Další úkol (klikni): islám v Evropě >

9 Evropa – Obyvatelstvo DOPLŇUJÍCÍ ÚKOL 3. Přečtěte si text a prohlédněte si videa na Youtube.com V Evropské unii dnes žije kolem 15 milionů muslimů, z to cca 2 miliony ve Spojeném království, cca 6 milionů ve Francii a 3 miliony v Německu. Část z nich má problémy se včlenit do evropské společnosti, žije v ghettech, kde díky nelehké sociální situaci stoupá kriminalita a počet přívrženců radikálních forem islámu. Díky zájmu Evropské unie jsou však v posledních letech realizovány projekty na integraci národnostních a náboženských menšin do většinové společnosti, které se zdají být v některých zemích více či méně neúspěšné (např. Švédsko). Zdroj: Wikepedia.org. Islám v Evropě. Dostupné na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_Evrop%C4%9B> Video: Problém Islámu v Evropě Video 1 (Youtube.com) Video 2 (Youtube.com) 4. Dokážete odpovědět? Které problémy mohou nastat v souvislosti se vzrůstajícím počtem muslimů v Evropě?

10 Evropa – Obyvatelstvo     
1. Dokážete přidělit názvy největších evropských měst a pořadí podle počtu obyvatel? 2. Kontrolu proveďte podle atlasu a tabulce ve Wikipedii (tlačítko „Seznam největších měst“). Seznam největších měst EU Moskva Názvy měst: Pořadí: 7

11 Evropa – Obyvatelstvo Dokážete přiřadit k obrázkům název města? Kliknutím se obrázek zvětší. 10 9 8 11 12 13

12 Populace přistěhovalců
Evropa – Obyvatelstvo 1. Prohlédněte si mapu a hlavní směry současné imigrace do Evropy. V tabulce jsou uvedeny státy s největším počtem obyvatel zahraničního původu. Co je imigrace? Wikipedie Země    Populace přistěhovalců    Procento Rusko 12,080,000 8.5 Německo 10,144,000 12.3 Ukrajina 6,833,000 14.7 Francie 6,471,000 10.2 Velká Británie 5,408,000 9 Španělsko 4,790,000 10.8 Itálie 2,519,000 4.3 5 Údaje v tabulce: zdroj 6 2. Dokážete uvést alespoň tři důvody, proč lidé, především z Afriky a Asie, přicházejí do Evropy? Své odpovědi porovnejte s údaji v prvním sloupci článku na internetu. Případně doplňte. Článek další úkoly >

13 Evropa – Obyvatelstvo +
3. Vyučující každé dvojici přidělí jedno ze dvou tvrzení uvedených níže. Jste poslanci Evropského parlamentu a vaším úkolem je obhajovat přidělené stanovisko. Přečtěte si články na internetu a ve dvojici si připravte alespoň pět argumentů pro obhajobu přiděleného tvrzení. S jinou dvojicí si své argumenty vzájemně sdělte. Evropa má přijímat uprchlíky a vytvořit jim podmínky pro začlenění se do společnosti. Evropa nemá přijímat uprchlíky, způsobuje to místním obyvatelům mnoho problémů. Imigrační vlna do Evropy Článek o uprchlících z Afriky – 1 Přidělování azylu Postoj Evropského parlamentu Článek o uprchlících z Afriky – 2 Problémy imigrace v ČR 4. Jeden z každé dvojice v roli poslance prezentuje tyto argumenty před “Evropským parlamentem“ (žáci třídy).

14 Soutěž Střídavě si vybírejte otázky a body za správné odpovědi zapište na lísteček. Číselná hodnota značí počet získaných bodů za správnou odpověď. Počet obyvatel 100 200 300 400 500 Hustota osídlení Jazyky Náboženství Sídla

15 Římskokatolická církev Pravoslaví
Protestantismus Římskokatolická církev Pravoslaví Islám 14

16 16

17 Slovanské jazyky Germánské jazyky Ugrofinské jazyky Románské jazyky
Keltské jazyky Baltské jazyky 7 12

18 8

19 9

20 10

21 11

22 12

23 13

24 Víra v duši nebo životní energii Nevěří v duši či životní energii
Víra v boha Víra v duši nebo životní energii Nevěří v duši či životní energii Graf výsledků průzkumu z roku 2005 15

25 Prognóza vývoje počtu obyvatel
Počet obyvatel Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726 568 521 228 318 654 31 160 2005 6 512 276 921 073 3 936 536 729 421 556 512 335 175 33 559 2008 1 009 893 4 121 097 732 206 582 418 348 360 35 387 Prognóza vývoje počtu obyvatel 2020 7 674 833 1 276 369 4 596 256 732 952 645 543 383 384 40 329 2030 8 308 895 1 524 187 4 916 701 723 373 689 859 410 204 44 572 2040 8 801 196 1 769 615 5 125 332 708 489 718 034 431 490 48 242 2050 9 149 984 1 998 466 5 231 485 691 048 448 464 51 338 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online] [cit ]. Dostupný z WWW: <http://esa.un.org/wup2009/unup/>.

26

27 získáváš 100 bodů

28 získáváš 200 bodů

29 získáváš 300 bodů

30 získáváš 400 bodů

31 získáváš 500 bodů

32 Kolik obyvatel má Evropa?
1 miliardu ½ miliardy ¾ miliardy

33 Pořadí Evropy mezi světadíly v počtu obyvatel:
3. místo 2. místo 4. místo

34 Nejlidnatějším státem Evropy je:
Francie Německo Rusko

35 Druhým nejlidnatějším státem Evropy je:
Německo Francie Rusko

36 Pět nejlidnatějších států Evropy:
Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie Rusko, Belgie, Francie, Velká Británie, Německo Rusko, Německo, Francie, Itálie, Slovensko

37 Do kterých částí světadílu je koncentrováno nejvíce obyvatelstva?
Do oblastí s větším množstvím srážek a vyšších průměrných teplot Do podhorských oblastí a podél velkých řek Do pobřežních oblastí, nížin a podél velkých řek

38 V Evropě nejméně zalidněná je oblast:
Západní Evropy Východní Evropy Severní Evropy

39 Hlavním důvodem řídkého osídlení v severní Evropě je:
Málo srážek Nízké teploty Reliéf

40 Nejvíce obyvatel je koncentrováno do :
Pásu táhnoucího se od Anglie přes Německo po severní Itálii Uherské nížiny Pyrenejského poloostrova

41 Který z uvedených evropských států má největší hustotu zalidnění?
Vatikán Monako San Marino

42 Kterým jazykem mluví nevíce obyvatel Evropy?
Francouzštinou Angličtinou Ruštinou

43 Do germánské jazykové skupiny nepatří:
Němčina Čeština Angličtina

44 Do románské jazykové skupiny nepatří:
Italština Němčina Španělština

45 Do slovanské jazykové skupiny nepatří:
Portugalština Polština Slovenština

46 Do ugrofinské jazykové skupiny patří:
Švédština a finština Švédština a norština Finština a maďarština

47 Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je
Křesťanství Islám Buddhismus

48 Většina evropských křesťanů jsou:
Pravoslavní Katolíci Protestanti

49 Nejvíce věřících – protestantů – je:
Ve východní Evropě V jižní Evropě V severní Evropě

50 Nejvíce pravoslavných věřících je
V severozápadní a severní Evropě V jihovýchodní a východní Evropě V jihozápadní a jižní Evropě

51 V Boha, duši či nějaký druh životní energie v Evropě věří přibližně:
25 % obyvatel 50 % obyvatel 80 % obyvatel

52 Nejlidnatější dvě evropská města jsou:
Moskva a Londýn Moskva a Madrid Paříž a Londýn

53 Které z uvedených měst leží nejzápadněji?
Berlín Madrid Paříž

54 Nejlidnatějším městem v Evropské unii je:
A. Londýn B. Paříž C. Řím

55 Která spojení jsou správně?
Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Paříž, Rudé náměstí – Moskva Eiffelova věž – Paříž, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Moskva Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Paříž

56 Která spojení jsou správně?
Braniborská brána – Berlín, Louvre – Paříž, Kreml – Moskva, Londýn – Big Ben Berlín – Rýn, Londýn – Temže, Paříž – Seina, Řím – Pád, Moskva – řeka Moskva Berlín – Německo, Madrid – Itálie, Řím – Španělsko, Londýn – Velká Británie

57 Zdroje: Klímová, Eva. Školní atlas světa. Kartografie Praha, a.s., 2007, vyd. Avala. Commons.wikimedia.org: Europe blank map.png[online] [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_blank_map.png>. Dbachmann. Commons.wikimedia.org: Population density Europe.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_density_Europe.png>. Turkish Flame. Commons.wikimedia.org: Demographics of Europe.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Demographics_of_Europe.svg>. Cumhur. Commons.wikimedia.org: LocationEurope.png [online] [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationEurope.png>. Wikipedia.org. Immigration to Europe. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Europe>. Ssolbergj. Commons.wikimedia.org: Blank map of Europe (polar stereographic projection) cropped.svg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Europe_(polar_stereographic_projection)_cropped.svg>. Laban66. Commons.wikimedia.org: Moscow RedSquare.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_RedSquare.jpg>. Arpingstone. Commons.wikimedia.org: Houses.of.parliament.overall.arp.jpg [online] [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houses.of.parliament.overall.arp.jpg>. Rosss. Commons.wikimedia.org: Panorama Paris December 2007.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_Paris_December_2007.jpg>. Zaqarbal. Commons.wikimedia.org: Panorama Paris December 2007.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)_06.jpg>. Santista1982. Commons.wikimedia.org: Roma (2005).jpg [online] [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma_(2005).jpg>. Leschek,A. Commons.wikimedia.org: Cityscapeberlin2006.JPG [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cityscapeberlin2006.JPG>. San Jose. Commons.wikimedia.org: Europe religion map en.png [online] [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_religion_map_en.png>. Moshin. Commons.wikimedia.org: Eurobarometer poll.png [online] [cit ]. V licenci Public domain dostupný na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurobarometer_poll.png>. Andrei nacu. Commons.wikimedia.org: Simplified Languages of Europe map.svg [online] [cit ]. Volné dílo. Dostupný na WWW: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg>. Unknown. Commons.wikimedia.org: Family Medicine Collage.jpg [online] [cit ]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Family_Medicine_Collage.jpg>.


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo Evropy Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²)."

Podobné prezentace


Reklamy Google