Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obyvatelstvo Evropy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obyvatelstvo Evropy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"— Transkript prezentace:

1 Obyvatelstvo Evropy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 17 Na území Evropy žije téměř ¾ miliardy lidí, tj. téměř 10 % světové populace. Je nejhustěji zalidněným světadílem (přes 70 obyvatel/km²). Do Evropy přichází stále více lidí z okolních světadílů, hlavně Afriky a Asie. Dochází k míšení národů, tradic, kultur i náboženství.

2  Dokážete odpovědět na otázky? Které z témat vás zajímá? Kolik obyvatel má Evropa? ? Roste počet obyvatel v Evropě? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Kterým jazykem mluví nejvíce obyvatel Evropy? Která evropská města jsou nejlidnatější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Která část Evropy je nejhustěji osídlena?

3 Evropa – Obyvatelstvo Zadané úkoly vypracujte společně ve dvojici, porovnejte správnost s údaji v atlase, popř. nechte zkontrolovat vyučujícím. Části označené  zapište do pracovního listu.  odkaz na jiné místo v prezentaci odkaz na internet ústní odpověď zápis do pracovního listu 

4 Evropa – Obyvatelstvo    1. Z tabulky zjistěte počet obyvatel Evropy a porovnej s ostatními světadíly. Určete pořadí. Wikipedie  2. V čem je vývoj počtu obyvatel Evropy odlišný od ostatních světadílů?  3. Vyhledejte v tabulce čtyři nejlidnatější státy Evropy a doplňte podle pořadí:  Počet obyvatel Evropy:milionů.Pořadí mezi světadíly:   2. 1. 3. 4. Počet obyvatel – další úkoly >  Tabulka

5 4  5. Prohlédněte si mapu, ve které je znázorněn růst/pokles počtu obyvatel států Evropy. Čísla v legendě znamenají procenta růstu nebo poklesu v počtu. Evropa – Obyvatelstvo    6. Dohodněte se a doplňte následující tvrzení: Ve většině států Evropy počet obyvatel nebo.  7. Které mohou být příčiny zvyšování nebo poklesu počtu obyvatel? Odpovědi podle pokynů vyučujícího porovnejte s ostatními spolužáky.    DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY

6 3  1. Z nabídky vyberte vhodnou odpověď na otázku. Použijte fyzickou mapu a mapu podnebí. Počet obyvatel/km² 0 350 700  3. Které faktory podle vás ovlivnily vysoké zalidnění ve vyznačené oblasti? Oblast je označována jako „Modrý banán“. Evropa – Obyvatelstvo    2. Které jsou příčiny řídkého osídlení na Skandinávském poloostrově? Do kterých částí světadílu je koncentrováno nejvíce obyvatelstva?  DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY Modrý banán   Státy podle hustoty zalidnění  4. Které evropské státy mají největší hustotu zalidnění?

7 Evropa – Obyvatelstvo JazykyJazykové skupiny  1. Klikněte na následující odkazy a doplňte řádky: Tabulka evropských států  2. Kterými třemi jazyky mluví nejvíce evropských obyvatel? Zjistěte z tabulky evropských států ve Wikipedii.      Francouzština, španělština, italština a portugalština jsou: Němčina, angličtina, švédština a dánština jsou: Čeština, polština, slovenština a ruština jsou: Nápověda

8 Evropa – Obyvatelstvo  1. Doplňte k mapě legendu. 14   Náboženství v Evropě kontrola  2. Prohlédněte si graf průzkumu v Evropské unii z roku 2005 pod názvem Eurobarometr a doplňte: Graf – Eurobarometr Přes obyvatel členských států Evropské unie věří v Boha, věří v duši či nějaký druh životní energie, a přibližně nevěří v Boha, duši ani životní energii. Další úkol (klikni): islám v Evropě >    DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY

9 Evropa – Obyvatelstvo DOPLŇUJÍCÍ ÚKOL Video 1 (Youtube.com) Video: Problém Islámu v Evropě V Evropské unii dnes žije kolem 15 milionů muslimů, z to cca 2 miliony ve Spojeném království, cca 6 milionů ve Francii a 3 miliony v Německu. Část z nich má problémy se včlenit do evropské společnosti, žije v ghettech, kde díky nelehké sociální situaci stoupá kriminalita a počet přívrženců radikálních forem islámu. Díky zájmu Evropské unie jsou však v posledních letech realizovány projekty na integraci národnostních a náboženských menšin do většinové společnosti, které se zdají být v některých zemích více či méně neúspěšné (např. Švédsko). Zdroj: Wikepedia.org. Islám v Evropě. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_Evrop%C4%9B  3. Přečtěte si text a prohlédněte si videa na Youtube.com Video 2 (Youtube.com) Které problémy mohou nastat v souvislosti se vzrůstajícím počtem muslimů v Evropě?  4. Dokážete odpovědět?

10 Evropa – Obyvatelstvo  1. Dokážete přidělit názvy největších evropských měst a pořadí podle počtu obyvatel?  2. Kontrolu proveďte podle atlasu a tabulce ve Wikipedii (tlačítko „Seznam největších měst“). 7 Seznam největších měst EU Moskva Názvy měst: Pořadí:     

11 Evropa – Obyvatelstvo  Dokážete přiřadit k obrázkům název města? Kliknutím se obrázek zvětší. 8 9 10 1112 13

12 Evropa – Obyvatelstvo Co je imigrace? Wikipedie Země Populace přistěhovalců Procento Rusko12,080,0008.5 Německo10,144,00012.3 Ukrajina6,833,00014.7 Francie6,471,00010.2 Velká Británie5,408,0009 Španělsko4,790,00010.8 Itálie2,519,0004.3 Údaje v tabulce: zdroj 6  1. Prohlédněte si mapu a hlavní směry současné imigrace do Evropy. V tabulce jsou uvedeny státy s největším počtem obyvatel zahraničního původu. 5  2. Dokážete uvést alespoň tři důvody, proč lidé, především z Afriky a Asie, přicházejí do Evropy? Své odpovědi porovnejte s údaji v prvním sloupci článku na internetu. Případně doplňte. Článek další úkoly >  

13 Evropa – Obyvatelstvo Imigrační vlna do EvropyČlánek o uprchlících z Afriky – 1  3. Vyučující každé dvojici přidělí jedno ze dvou tvrzení uvedených níže. Jste poslanci Evropského parlamentu a vaším úkolem je obhajovat přidělené stanovisko. Přečtěte si články na internetu a ve dvojici si připravte alespoň pět argumentů pro obhajobu přiděleného tvrzení. S jinou dvojicí si své argumenty vzájemně sdělte.  +  Evropa má přijímat uprchlíky a vytvořit jim podmínky pro začlenění se do společnosti. Evropa nemá přijímat uprchlíky, způsobuje to místním obyvatelům mnoho problémů. Přidělování azylu  4. Jeden z každé dvojice v roli poslance prezentuje tyto argumenty před “Evropským parlamentem“ (žáci třídy). Článek o uprchlících z Afriky – 2Postoj Evropského parlamentuProblémy imigrace v ČR

14 Soutěž  Střídavě si vybírejte otázky a body za správné odpovědi zapište na lísteček. Číselná hodnota značí počet získaných bodů za správnou odpověď. Počet obyvatel 100200300400500 Hustota osídlení 100200300400500 Jazyky 100200300400500 Náboženství 100200300400500 Sídla 100200300400500

15 Protestantismus Římskokatolická církev Pravoslaví Islám 14

16 16

17 7 12 Ugrofinské jazyky Románské jazyky Keltské jazyky Baltské jazyky Germánské jazyky Slovanské jazyky

18 8

19 9

20 10

21 11

22 12

23 13

24 15 Víra v bohaVíra v duši nebo životní energiiNevěří v duši či životní energii Graf výsledků průzkumu z roku 2005

25 RokSvětAfrikaAsieEvropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 19703 685 777366 7922 125 393656 197286 472231 28419 639 19804 437 609482 2362 622 565693 113362 655254 09722 943 19905 290 452638 7293 178 810720 989442 310282 68826 926 20006 115 367819 4623 698 296726 568521 228318 65431 160 20056 512 276921 0733 936 536729 421556 512335 17533 559 20086 512 2761 009 8934 121 097732 206582 418348 36035 387 Prognóza vývoje počtu obyvatel 20207 674 8331 276 3694 596 256732 952645 543383 38440 329 20308 308 8951 524 1874 916 701723 373689 859410 20444 572 20408 801 1961 769 6155 125 332708 489718 034431 49048 242 20509 149 9841 998 4665 231 485691 048729 184448 46451 338 Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision [online]. 2008 [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW:.http://esa.un.org/wup2009/unup/ Počet obyvatel

26

27 100 bodů získáváš

28 200 bodů získáváš

29 300 bodů získáváš

30 400 bodů získáváš

31 500 bodů získáváš

32 A.1 miliardu1 miliardu A.1 miliardu1 miliardu Kolik obyvatel má Evropa? B.½ miliardy½ miliardy B.½ miliardy½ miliardy C.¾ miliardy¾ miliardy C.¾ miliardy¾ miliardy

33 Pořadí Evropy mezi světadíly v počtu obyvatel: A.3. místo3. místo A.3. místo3. místo B.2. místo2. místo B.2. místo2. místo C.4. místo4. místo C.4. místo4. místo

34 Nejlidnatějším státem Evropy je: A.FrancieFrancie A.FrancieFrancie B.NěmeckoNěmecko B.NěmeckoNěmecko C.RuskoRusko C.RuskoRusko

35 Druhým nejlidnatějším státem Evropy je: A.NěmeckoNěmecko A.NěmeckoNěmecko B.FrancieFrancie B.FrancieFrancie C.RuskoRusko C.RuskoRusko

36 Pět nejlidnatějších států Evropy: A.Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, ItálieRusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie A.Rusko, Německo, Francie, Velká Británie, ItálieRusko, Německo, Francie, Velká Británie, Itálie B.Rusko, Belgie, Francie, Velká Británie, NěmeckoRusko, Belgie, Francie, Velká Británie, Německo B.Rusko, Belgie, Francie, Velká Británie, NěmeckoRusko, Belgie, Francie, Velká Británie, Německo C.Rusko, Německo, Francie, Itálie, SlovenskoRusko, Německo, Francie, Itálie, Slovensko C.Rusko, Německo, Francie, Itálie, SlovenskoRusko, Německo, Francie, Itálie, Slovensko

37 Do kterých částí světadílu je koncentrováno nejvíce obyvatelstva? A.Do oblastí s větším množstvím srážek a vyšších průměrných teplotDo oblastí s větším množstvím srážek a vyšších průměrných teplot A.Do oblastí s větším množstvím srážek a vyšších průměrných teplotDo oblastí s větším množstvím srážek a vyšších průměrných teplot B.Do podhorských oblastí a podél velkých řekDo podhorských oblastí a podél velkých řek B.Do podhorských oblastí a podél velkých řekDo podhorských oblastí a podél velkých řek C.Do pobřežních oblastí, nížin a podél velkých řekDo pobřežních oblastí, nížin a podél velkých řek C.Do pobřežních oblastí, nížin a podél velkých řekDo pobřežních oblastí, nížin a podél velkých řek

38 A.Západní EvropyZápadní Evropy A.Západní EvropyZápadní Evropy B.Východní EvropyVýchodní Evropy B.Východní EvropyVýchodní Evropy C.Severní EvropySeverní Evropy C.Severní EvropySeverní Evropy V Evropě nejméně zalidněná je oblast:

39 A.Málo srážekMálo srážek A.Málo srážekMálo srážek B.Nízké teplotyNízké teploty B.Nízké teplotyNízké teploty C.ReliéfReliéf C.ReliéfReliéf Hlavním důvodem řídkého osídlení v severní Evropě je:

40 A.Pásu táhnoucího se od Anglie přes Německo po severní ItáliiPásu táhnoucího se od Anglie přes Německo po severní Itálii A.Pásu táhnoucího se od Anglie přes Německo po severní ItáliiPásu táhnoucího se od Anglie přes Německo po severní Itálii B.Uherské nížinyUherské nížiny B.Uherské nížinyUherské nížiny C.Pyrenejského poloostrovaPyrenejského poloostrova C.Pyrenejského poloostrovaPyrenejského poloostrova Nejvíce obyvatel je koncentrováno do :

41 A.VatikánVatikán A.VatikánVatikán B.MonakoMonako B.MonakoMonako C.San MarinoSan Marino C.San MarinoSan Marino Který z uvedených evropských států má největší hustotu zalidnění?

42 A.FrancouzštinouFrancouzštinou A.FrancouzštinouFrancouzštinou B.AngličtinouAngličtinou B.AngličtinouAngličtinou C.RuštinouRuštinou C.RuštinouRuštinou Kterým jazykem mluví nevíce obyvatel Evropy?

43 A.NěmčinaNěmčina A.NěmčinaNěmčina B.ČeštinaČeština B.ČeštinaČeština C.AngličtinaAngličtina C.AngličtinaAngličtina Do germánské jazykové skupiny nepatří:

44 A.ItalštinaItalština A.ItalštinaItalština B.NěmčinaNěmčina B.NěmčinaNěmčina C.ŠpanělštinaŠpanělština C.ŠpanělštinaŠpanělština Do románské jazykové skupiny nepatří:

45 A.PortugalštinaPortugalština A.PortugalštinaPortugalština B.PolštinaPolština B.PolštinaPolština C.SlovenštinaSlovenština C.SlovenštinaSlovenština Do slovanské jazykové skupiny nepatří:

46 A.Švédština a finštinaŠvédština a finština A.Švédština a finštinaŠvédština a finština B.Švédština a norštinaŠvédština a norština B.Švédština a norštinaŠvédština a norština C.Finština a maďarštinaFinština a maďarština C.Finština a maďarštinaFinština a maďarština Do ugrofinské jazykové skupiny patří:

47 A.KřesťanstvíKřesťanství A.KřesťanstvíKřesťanství B.IslámIslám B.IslámIslám C.BuddhismusBuddhismus C.BuddhismusBuddhismus Nejrozšířenějším náboženstvím v Evropě je

48 A.PravoslavníPravoslavní A.PravoslavníPravoslavní B.KatolíciKatolíci B.KatolíciKatolíci C.ProtestantiProtestanti C.ProtestantiProtestanti Většina evropských křesťanů jsou:

49 A.Ve východní EvropěVe východní Evropě A.Ve východní EvropěVe východní Evropě B.V jižní EvropěV jižní Evropě B.V jižní EvropěV jižní Evropě C.V severní EvropěV severní Evropě C.V severní EvropěV severní Evropě Nejvíce věřících – protestantů – je:

50 A.V severozápadní a severní EvropěV severozápadní a severní Evropě A.V severozápadní a severní EvropěV severozápadní a severní Evropě B.V jihovýchodní a východní EvropěV jihovýchodní a východní Evropě B.V jihovýchodní a východní EvropěV jihovýchodní a východní Evropě C.V jihozápadní a jižní EvropěV jihozápadní a jižní Evropě C.V jihozápadní a jižní EvropěV jihozápadní a jižní Evropě Nejvíce pravoslavných věřících je

51 A.25 % obyvatel25 % obyvatel A.25 % obyvatel25 % obyvatel B.50 % obyvatel50 % obyvatel B.50 % obyvatel50 % obyvatel C.80 % obyvatel80 % obyvatel C.80 % obyvatel80 % obyvatel V Boha, duši či nějaký druh životní energie v Evropě věří přibližně:

52 A.Moskva a LondýnMoskva a Londýn A.Moskva a LondýnMoskva a Londýn B.Moskva a MadridMoskva a Madrid B.Moskva a MadridMoskva a Madrid C.Paříž a LondýnPaříž a Londýn C.Paříž a LondýnPaříž a Londýn Nejlidnatější dvě evropská města jsou:

53 Které z uvedených měst leží nejzápadněji? A.BerlínBerlín A.BerlínBerlín B.MadridMadrid B.MadridMadrid C.PařížPaříž C.PařížPaříž

54 C. Řím B. Paříž A. Londýn Nejlidnatějším městem v Evropské unii je:

55 A.Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Paříž, Rudé náměstí – MoskvaEiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Paříž, Rudé náměstí – Moskva A.Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Paříž, Rudé náměstí – MoskvaEiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Paříž, Rudé náměstí – Moskva B.Eiffelova věž – Paříž, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – MoskvaEiffelova věž – Paříž, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Moskva B.Eiffelova věž – Paříž, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – MoskvaEiffelova věž – Paříž, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Moskva C.Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – PařížEiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Paříž C.Eiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – PařížEiffelova věž – Londýn, Westminsterský palác – Londýn, Rudé náměstí – Paříž Která spojení jsou správně?

56 A.Braniborská brána – Berlín, Louvre – Paříž, Kreml – Moskva, Londýn – Big BenBraniborská brána – Berlín, Louvre – Paříž, Kreml – Moskva, Londýn – Big Ben A.Braniborská brána – Berlín, Louvre – Paříž, Kreml – Moskva, Londýn – Big BenBraniborská brána – Berlín, Louvre – Paříž, Kreml – Moskva, Londýn – Big Ben B.Berlín – Rýn, Londýn – Temže, Paříž – Seina, Řím – Pád, Moskva – řeka MoskvaBerlín – Rýn, Londýn – Temže, Paříž – Seina, Řím – Pád, Moskva – řeka Moskva B.Berlín – Rýn, Londýn – Temže, Paříž – Seina, Řím – Pád, Moskva – řeka MoskvaBerlín – Rýn, Londýn – Temže, Paříž – Seina, Řím – Pád, Moskva – řeka Moskva C.Berlín – Německo, Madrid – Itálie, Řím – Španělsko, Londýn – Velká BritánieBerlín – Německo, Madrid – Itálie, Řím – Španělsko, Londýn – Velká Británie C.Berlín – Německo, Madrid – Itálie, Řím – Španělsko, Londýn – Velká BritánieBerlín – Německo, Madrid – Itálie, Řím – Španělsko, Londýn – Velká Británie Která spojení jsou správně?

57 1.Klímová, Eva. Školní atlas světa. Kartografie Praha, a.s., 2007, 2008. 2. vyd. 2.Avala. Commons.wikimedia.org: Europe blank map.png[online]. 2008-08-04[cit. 2011-02-05]. V licenci Public domain dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_blank_map.png 3.Dbachmann. Commons.wikimedia.org: Population density Europe.png [online]. 2008-12-16[cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Population_density_Europe.png 4.Turkish Flame. Commons.wikimedia.org: Demographics of Europe.svg [online]. 2009-03-19[cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://en.wikipedia.org/wiki/File:Demographics_of_Europe.svg 5.Cumhur. Commons.wikimedia.org: LocationEurope.png [online]. 2009-11-10[cit. 2011-03-18]. V licenci Public domain dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationEurope.png 6.Wikipedia.org. Immigration to Europe. [cit. 2011-03-18]. Dostupné na WWW:.http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Europe 7.Ssolbergj. Commons.wikimedia.org: Blank map of Europe (polar stereographic projection) cropped.svg [online]. 2009-01-10[cit. 2011-03- 18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_map_of_Europe_(polar_stereographic_projection)_cropped.svg 8.Laban66. Commons.wikimedia.org: Moscow RedSquare.jpg [online]. 1991-07[cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moscow_RedSquare.jpg 9.Arpingstone. Commons.wikimedia.org: Houses.of.parliament.overall.arp.jpg [online]. 2005-09-16 [cit. 2011-03-18]. V licenci Public domain dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houses.of.parliament.overall.arp.jpg 10.Rosss. Commons.wikimedia.org: Panorama Paris December 2007.jpg [online]. 2007-12 [cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panorama_Paris_December_2007.jpg 11.Zaqarbal. Commons.wikimedia.org: Panorama Paris December 2007.jpg [online]. 2007-09-13 [cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plaza_de_Col%C3%B3n_(Madrid)_06.jpg 12.Santista1982. Commons.wikimedia.org: Roma (2005).jpg [online]. 2007-09-13 [cit. 2011-03-18]. V licenci Public domain dostupný na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roma_(2005).jpg 13.Leschek,A. Commons.wikimedia.org: Cityscapeberlin2006.JPG [online]. 2006-09-22 [cit. 2011-03-18]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cityscapeberlin2006.JPG 14.San Jose. Commons.wikimedia.org: Europe religion map en.png [online]. 2006-04-26[cit. 2011-02-16]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Europe_religion_map_en.png 15.Moshin. Commons.wikimedia.org: Eurobarometer poll.png [online]. 2008-04-11[cit. 2011-02-16]. V licenci Public domain dostupný na WWW:.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eurobarometer_poll.png 16.Andrei nacu. Commons.wikimedia.org: Simplified Languages of Europe map.svg [online]. 2008-11-22 [cit. 2011-03-03]. Volné dílo. Dostupný na WWW:.http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Simplified_Languages_of_Europe_map.svg 17.Unknown. Commons.wikimedia.org: Family Medicine Collage.jpg [online]. 2010-05-06 [cit. 2011-03-03]. Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Family_Medicine_Collage.jpg Zdroje:


Stáhnout ppt "Obyvatelstvo Evropy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Zicha. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785,"

Podobné prezentace


Reklamy Google