Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RoBla Setup počítače.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RoBla Setup počítače."— Transkript prezentace:

1 RoBla Setup počítače

2 BIOS Správné nastavení počítače má zásadní vliv na jeho celkový výkon a bezproblémový provoz. Všechny základní informace o nastavení počítače jsou v tzv. BIOSu (Basic Input/Output System). Úkolem BIOSu je předat systému informace o tom, jaký hardware je přítomen, jaké má parametry a jak s ním má systém pracovat.

3 BIOS Do setupu (BIOSu) počítače se dostanete tak, že při startu počítače podržíte stisknutou klávesu Delete. Klávesa nebo kombinace kláves může být různá a záleží na typu použitého BIOSu (Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+S, F1, F2 apod.).

4 Virus Warning resp. Anti-Virus Protection
Tato položka zajišťuje ochranu před tzv. boot viry. V případě, že hodláte instalovat operační systém Windows 95 nebo Windows 98, musíte tuto volbu na dobu instalace vypnout, neboť způsobuje zhroucení celého instalačního procesu.

5 CPU Internal Cache resp. CPU Level 1 Cache
Zapnutí nebo vypnutí primární cache (vyrovnávací paměti) procesoru. V každém případě nastavte na Enabled

6 External Cache resp. CPU Level 2 Cache
Zapnutí a vypnutí sekundární cache umístěné na základní desce. Opět nastavte na Enabled.

7 CPU L2 Cache ECC Checking resp. Cache Bus ECC
Tato nabídka zapíná a vypíná kontrolu a korekci jednobitových chyb v datech uložených v L2 cache. Nejvhodnější volba je Enabled

8 Quick Power On Self Test resp. Quick Boot
Po spuštění nebo studeném restartu počítače je provedena série testů (tzv. POST - Power On Self Test), které ve velké většině případů nezjistí žádné chyby. Pokud máte spolehlivý hardware, nastavte Disable, čímž o několik vteřin zkrátíte dobu nutnou ke startu počítače.

9 Boot Sequence resp. ...Boot Device
Zde je možné nastavit, v jakém pořadí má BIOS hledat operační systém na jednotlivých diskových a disketových jednotkách.

10 Boot Up Floppy Seek resp. Floppy Drive Seek
BIOS při každém startu zjišťuje, zda jsou v pořádku disketové mechaniky a zda mají 40 nebo 80 stop. Pokud jste si jisti, že je mechanika v pořádku a nejde o nějaký atypický typ, můžete zrychlit proces bootování nastavením na Disabled.

11 Boot Up NumLock Status resp. Bootup Num-Lock
Tato volba rozhoduje pouze o tom, zda numerická klávesnice bude mít po spuštění svůj implicitní význam, nebo zda bude aktivována v módu kurzorových a funkčních kláves. Většině uživatelů vyhovuje nastavení na On.

12 IDE HDD Block Mode Tato položka významně ovlivňuje rychlost práce s pevným diskem, neboť povoluje přenos dat z více sektorů současně. Pokud ji nastavíte Enabled (což je doporučeno), BIOS zdetekuje, zda pevný disk tento způsob přenosu podporuje (což je u současných disků pravidlem) a určí správné nastavení.

13 Typematic Rate Setting
Určuje rychlost vypisování znaků při stisknuté klávese. Rychlost je udávána počtem akceptovaných znaků za jednu vteřinu. Typematic Rate Delay Pokud stisknete a držíte libovolnou klávesu vypíše se požadovaný znak nejprve jednou a po prodlevě se začne opakovat rychlostí definovanou v Typematic Rate. Dobu prodlevy v milisekundách nastavíte právě tady.

14 Security Option Užitečná položka, jejímž prostřednictvím si můžete celkem dobře zabezpečit počítač před neautorizovaným přístupem Disabled: zabezpečení je vypnuto Setup: přístup do nastavení BIOSu je možný pouze po zadání hesla System: po zapnutí počítače je nejprve nutné zadat heslo, bez něhož nedojde ani k pokusu o zavedení systému. Doporučení: Nastavte Setup na Enabled a Systém na Disabled.

15 PCI/VGA Palette Snoop Implicitní hodnota je Disabled.
Změnu na Enabled lze doporučit jedině v případě, že máte problémy se správným zobrazením barev.

16 Assign IRQ For VGA Tato položka umožňuje přiřadit IRQ přerušení pro grafickou kartu. Většina grafických karet vyžaduje přiřazení IRQ ke své správné funkci. Doporučení: Nastavte na Enabled.

17 OS Select For DRAM > 64MB resp. Boot to OS/2 Over 64 MB
Pokud máte více než 64 MB operační paměti a používáte systém OS/2, musíte tuto volbu nastavit na OS/2, neboť tento operační systém používá jiný způsob správy RAM. Doporučení: Nastavte na Non-OS2.

18 HDD S.M.A.R.T. Capability Technologie S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis And Reporting tedy technologie monitorování, analýzy a oznámení) je užitečná funkce, kterou podporují všechny novější pevné disky. Slouží k "předpovídání" a včasnému varování blížící se chyby nebo havárie harddisku. Měli byste tuto hodnotu nastavit na Enabled, neboť tím zajistíte bezpečnost svých dat.

19 Delay IDE Initial (Sec)
Tuto hodnotu je vhodné nastavit na 0, čímž dosáhnete optimální rychlosti startu počítače. Vyšší hodnoty nastavte jedině v případě, že máte k IDE rozhraní připojen hardware vyžadující delší čas k inicializaci (např. starý pevný disk).

20 Video BIOS Shadowing Pokud používáte DOS nastavte tuto hodnotu na Enabled. V tomto případě se zkopíruje Video BIOS do operační paměti, což zvyšuje grafický výkon počítače, neboť procesor může číst data z 64-bitové DRAM namísto standardní osmibitové ROM. Jestliže ale používáte operační systém Windows, je "stínování" zbytečné, neboť ke grafické kartě se přistupuje přímo bez požadavků na Video BIOS.

21 DRAM Timing resp. DRAM Speed Selection
Nastavení přístupové doby k operační paměti. Čím nižší hodnotu nastavíte, tím vyšší rychlosti dosáhnete. Některé paměti ale při nastavení příliš krátké přístupové doby vykazují chyby a mohou způsobit problémy se stabilitou systému! Doporučení: Nastavte na hodnotu, kterou podporuje vaše paměť.

22 MA Wait State Určuje, zda před každým přístupem do paměti bude vložen jeden čekací takt. Povolení (Enabled) sníží celkový výkon, ale zvýší stabilitu. Naopak zakázání (Disabled) zrychlí práci s pamětí, ale v některých případech může mít za následek snížení stability. Pokud váš systém nevykazuje chyby, doporučuje se čekací takt vypustit. Doporučení: Nastavte na Enabled.

23 DRAM RAS, Precharge Time
Určuje počet taktů mezi dvěma přístupy do paměti, mezi nimiž se provádí refresh (občerstvení) paměťových modulů. Čím nižší hodnotu váš počítač snese, tím lépe, ale přílišné riskování může vést ke ztrátě stability systému. Doporučení: Nechte nastavenou původní hodnotu.

24 DRAM Data Integrity Mode
Toto nastavení ovlivňuje způsob detekce a korekce chyb v datech uložených v operační paměti. ECC znamená Error Checking and Correction a můžete jí použít pouze v případě, že máte 72bitovou ECC RAM. Non-ECC - dosáhnete vyššího výkonu, ale případné chyby nebudou detekovány ani opraveny EC-Only - chyby jsou pouze detekovány, nikoliv však opraveny ECC - chyby jsou detekovány, jednobitové chyby jsou při tomto nastavení automaticky opraveny. Chcete-li dosáhnout stability systému, zvolte právě tuto hodnotu.

25 System BIOS Cacheable Tady můžete zapínat a vypínat cachování BIOS ROM (BIOS ROM obsahuje základní I/O funkce a instrukce pro start systému). Lze tím získat nárůst výkonu, nicméně nečekejte žádné zázraky. V některých případech může dojít nastavením na Enabled dokonce ke zhroucení systému. Pro optimální výkon tedy doporučujeme zvolit Disabled.

26 Video BIOS Cacheable Obdoba předchozího, tentokrát se nastavení týká BIOSu grafické karty. I v tomto případě doporučujeme zvolit Disabled, neboť operační systémy přistupují ke grafické kartě prostřednictvím ovladačů.

27 PCI Memory Burst Write Dovoluje vypnout nebo zapnout možnost zápisu více údajů najednou (v tzv. burst režimu) mezi komponentami komunikujícími přes sběrnici PCI. V každém případě nastavte tuto hodnotu na Enabled.

28 CPU to PCI Burst Write Obdoba předchozího, rozdíl je pouze v tom, že se povoluje (Enabled) nebo zakazuje (Disabled) zápis v burst režimu z procesoru na sběrnici PCI. I zde je velmi vhodné tuto hodnotu povolit.

29 OnBoard USB Function Jestliže má vaše deska konektory pro USB a chcete používat zařízení určené pro toto rozhraní, nastavte Enabled.

30 USB Function for DOS USB zařízení, jak známo, pracují výhradně pod operačními systémy jako Windows 95 OSR2, Windows 98 a Windows XP. Nevýhodou je, že pokud potřebujete přejít do režimu MS DOS, musíte zapojit klasickou klávesnici, neboť DOS zařízení USB nepodporuje. Po nastavení této položky na Enabled bude USB klávesnice fungovat i v DOSu.

31 Flash BIOS Protection Velmi praktická volba, která by měla uchránit váš počítač před programy a viry přepisujícími BIOS. Máte-li možnost, nastavte v každém případě Enabled, čímž zakážete jakýmkoliv programům zápis do BIOSu. Disabled zvolte pouze v případě, že chcete sami provést nějaké změny (např. update BIOSu na novější verzi).

32 Hardware Reset Protect
U běžného PC je tato položka v BIOSu ojedinělá, najdete jí spíše u serverů, routerů a podobných strojů, které musí být nepřetržitě v provozu. Pokud nastavíte Enabled, vypnete funkci tlačítka reset, čímž lze zabránit nepovolaným osobám v restartování počítače.

33 Power Management Zpravidla zde najdete možnosti jako
Disabled (úsporný režim je zakázán) Min Saving (režim s předem nadefinovanými parametry - obvykle jednotlivé komponenty přecházejí do úsporného režimu po jedné hodině nečinnosti) Max Saving (opět předdefinováno výrobcem motherboardu - nejčastěji je úsporný režim zapnut po jedné minutě) User Define (uživatelské nastavení - můžete sami určit, kdy má která komponenta přejít do úsporného režimu).

34 PM Control by APM resp. Power Management/APM
Vyhovuje-li váš hardware standardům APM (snad u všech novějších součástek je Advanced Power Management podporován), určitě nastavte Yes, protože získáte mnohem více možností nastavení.

35 Video Off Method resp. Video Power Down Mode
Určuje jakým způsobem bude monitor přecházet do úsporného režimu. V/H Sync - funguje tak, že jsou na krátkou dobu odpojeny synchronizační signály do monitoru, čímž se aktivuje režim nastavený v Video Off Option. DPMS - úsporný režim je řízen BIOSem Blank - nastavte pouze pro starší monitory, které nesplňují normy VESA DPMS.

36 Video Off Option Upřesňuje nastavení úsporného režimu monitoru. Základní režimy APM jsou: Always On - nedosáhnete žádné úspory energie, zato ale nebudete muset čekat na přepnutí monitoru do pohotovostního stavu. Standby - monitor odebírá zhruba polovinu energie, doba nutná k jeho probuzení je poměrně krátká. Suspend - monitor odebírá kolem čtvrtiny energie, ovšem doba nutná k jeho opětovné aktivaci může být i několik vteřin Off - monitor je v podobném stavu, jako když je vypnutý. Odebírá tedy naprosto minimální množství elektrické energie, nicméně přechod z úsporného režimu je citelně delší.

37 Doze Mode Nastavení doby, po níž počítač přejde na tzv. režim Doze. V tomto režimu se pouze sníží rychlost procesoru a jeho spotřeba energie klesne zhruba o 80%.

38 Standby Mode Nastavení doby, po níž počítač přejde do režimu Standby. Procesor odebírá cca. o 92% méně energie a je též snížen výkon grafického adaptéru.

39 Suspend Mode Nastavení doby, po níž počítač přejde na maximální úsporný režim (tzv. Suspend). Odběr procesoru klesne až o 99%, vypne se monitor a pevný disk.

40 HDD Power Down resp. Hard Disk Power Down Mode
Nastavení času, po němž přejde pevný disk do úsporného režimu. Úspory energie se dosahuje snížením otáček, nebo úplným zastavením disku. Doporučuje se nastavit hodnotu, která nebude vypínat disk při krátké nečinnosti, neboť jeho uvedení do provozních otáček vždy nějakou dobu trvá.

41 Power Button Function Tato položka je k dispozici pouze u některých desek s ATX napájením. Umožňuje nastavit funkci tlačítka Power, kterým můžete zapínat a vypínat úsporný režim ručně.

42 Date Nastavení systémového data. U všech současných PC lze tento údaj změnit systémově, například příkazem date v režimu příkazové řádky, nebo v Ovládacích panelech přes ikonu Datum a čas.

43 Time Nastavení systémového času. Stejně jako v předcházejícím případě můžete čas nastavit prostřednictvím příkazu time, nebo v Ovládacích panelech přes ikonu Datum a čas.

44 Hard disks Zpravidla zde uvidíte čtyři téměř stejně vyhlížející řádky pojmenované Primary master (disk na prvním IDE kanále nastavený jako Master), Primary slave (disk na prvním IDE kanále nastavený jako Slave), Secondary master (disk na druhém IDE kanále nastavený jako Master) a Secondary slave (disk na druhém IDE kanále nastavený jako Slave) Aby počítač věděl, jaké pevné disky má na jednotlivých kanálech zapojeny, je nutno zadat jejich přesné parametry. Ty obvykle najdete vytištěné na jeho horní straně, nebo je lze zjistit přes menu: IDE HDD Auto Detection resp. Auto-Detect Hard Disks.

45 Halt On Určuje, při jaké chybě bude zastaven start počítače a zobrazí se chybová hláška. Možnosti jsou následující All Errors - zastaví při každé zjištěné chybě (doporučené nastavení). All, But Keyboard - zastaví při každé chybě, vyjma chyby klávesnice (např. není-li klávesnice připojená). All, But Diskette - zastaví počítač při každé chybě, vyjma chyby disketové mechaniky. All, But Diskette/Keyboard - zastaví při každé chybě, vyjma chyby disketové mechaniky nebo klávesnice. No Errors - počítač nebude při zjištění chyby zastaven.

46 Plug And Play Aware OS Informuje BIOS o tom, zda je na počítači instalován operační systém podporující Plug And Play. V případě, že je takový systém nainstalován, je vyhrazení hardwarových prostředků přenecháno jemu, v opačném případě nastavuje prostředky BIOS. Jestliže máte Windows 9x, zvolte Yes.

47 DMA Channel 0, 1, 3, 5, 6, 7 Nastavení přidělení DMA (DMA = Direct Memory Access = přímý přístup do paměti bez účasti procesoru). Doporučuje se nastavit PnP.

48 IRQ 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 Dovoluje vyhradit přerušení pro PCI a ISA. Doporučené nastavení je PCI/PnP .

49 On Board IDE Umožňuje vypínat a zapínat IDE kanály integrované na základní desce. Ve většině případů je vhodné ponechat nastavení Both, které zpřístupňuje primární i sekundární IDE.

50 OnBoard Sound Zapínání a vypínání zvukové "karty" integrované na základní desce (zvuková karta je integrována pouze na některých deskách, takže tuto položku nenajdete v každém BIOSu). Chcete-li využívat integrovaný zvuk, nastavte hodnotu na Enabled.

51 OnBoard Video Zapínání a vypínání grafické "karty" integrované na základní desce (grafická karta je integrována pouze na některých deskách, takže tuto položku nenajdete v každém BIOSu). Chcete-li využívat integrovanou grafiku, nastavte hodnotu na Enabled.

52 Load BIOS Defaults resp. Load Optimal Settings
Pokud svými zásahy do BIOSu způsobíte nefunkčnost počítače, můžete si pomoci touto volbou, která automaticky nastaví většinu voleb (kromě velikosti disků a přítomnosti disketových mechanik).

53 Load Setup Defaults resp. Load Best Performance Settings
Podobně jako v předcházejícím případě s tím rozdílem, že většina potřebných hodnot je nastavena na vyšší výkon (např. jsou zapnuty cache).

54 Change Supervisor Password
Možnost změny nebo nastavení hesla, které je požadováno při vstupu do BIOSu.

55 Change User Password Možnost změny nebo nastavení hesla, které je požadováno při každém startu počítače. Pokud se rozhodnete heslo používat, mějte na paměti následující: - žádné heslo není nepřekonatelnou překážkou - existují universální hesla, která zpřístupní BIOS nebo počítač komukoliv - heslo se dá odstranit resetem CMOS paměti (pomocí přepínače) nebo odpojením baterie zásobující CMOS elektrickou energií

56 Auto-Detect Hard Disks resp. IDE HDD Auto Detection
Pokud nechcete nastavovat parametry disků ručně, můžete si pomoci touto volbou, která zdetekuje všechny pevné disky

57 Save Settings and Exit resp. Save & Exit Setup resp
Save Settings and Exit resp. Save & Exit Setup resp. Write To CMOS and Exit Po provedení změn v BIOSu je nutné tyto změny zapsat do CMOS, což provedete právě touto volbou.

58 Exit Without Saving resp. Do Not Write To CMOS and Exit
Jestliže jste neprováděli žádné změny v nastavení BIOSu, nebo naopak nevíte, zda jste neudělali při nastavení chybu, zvolte k opuštění tuto položku - provedená nastavení se nezapíšou do CMOS a při následujícím startu bude počítač ve stavu, v němž byl před započetím změn.


Stáhnout ppt "RoBla Setup počítače."

Podobné prezentace


Reklamy Google