Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Martin Frumar 6.0 14.2.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Martin Frumar 6.0 14.2.2009."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Martin Frumar 6.0

2 Mezinárodní organizace
= instituce, která je vyšší formou spolupráce mezi státy Státy postupují část svých pravomocí společným orgánům, ve kterých se snaží prosazovat svůj zájem. Spolupráce států v rámci mezinárodních organizací je trvalá a neustále se rozvíjí.

3 OSN = nejznámější a nejuznávanější mezinárodní organizace
vznikla 26.června 1945 podpisem Charty OSN v San Franciscu v současné době má 192 členských států (tj. 86,9% z 221 států světa) hlavní sídlo OSN je v New Yorku, další sídla některých orgánů jsou např. Ženeva, Nairobi a Vídeň generálním tajemníkem je od r Pan Ki-mun z Jižní Koreje, jeho předchůdcem byl v letech Kofi Annan z Ghany Posláním OSN je udržování světového míru, bezpečnosti a dobrých vztahů mezi státy v rámci mezinárodní spolupráce. OSN zastřešuje také mnoho dalších institucí jako jsou např. Mezinárodní měnový fond, Světová banka nebo UNESCO. Dále se rozděluje na několik hlavních orgánů, které zajišťují jednotlivé funkce OSN. Jsou to Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Mezinárodní soudní dvůr, Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada a Sekretariát OSN.

4

5 Mezinárodní měnový fond (MMF)
= organizace, která má za cíl usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a půjčkami pomáhat státům, které mají hospodářské problémy vznikla v r. 1944, v současné době má 185 členů (96 % členských států OSN) sídlo má ve Washingtonu generálním ředitelem je Dominique Strauss-Kahn z Francie místo generálního ředitele obvykle zastávají Evropané

6

7 Světová banka (WB - World bank)
= organizace, která zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní podmínky v celém světě vznikla v r. 1944 sídlo má ve Washingtonu generálním ředitelem je Robert Zoellick z USA místo generálního ředitele obvykle zastávají Američané hlavní cíle: podpora ekonomiky, pomoc zemím postiženým konflikty a ekonomickými problémy, potírání korupce…

8

9 UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
= organizace, jejíž hlavním úkolem je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům, právnímu řádu a světovému kulturnímu dědictví vznikla v r. 1945, v současnosti má 190 členů sídlí v Paříži generálním ředitelem je Irina Bokovová z Bulharska hlavní oblasti činnosti: vzdělávání, přírodní, sociální a humanitní vědy, kultura, komunikace, informace…

10

11 NATO = mezinárodní vojenská organizace
vznikla 4.dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy v současné době má 28 členů, z toho 2 mimo Evropu (USA, Kanada) sídlo řídících orgánů bylo původně v Paříží, v r bylo přemístěno do Bruselu generálním tajemníkem je od 1. srpna 2009 Dán Anders Fogh Rasmussen Cílem NATO je chránit bezpečnost všech svých členů Původně byla hlavním úkolem ochrana členských států proti možnému útoku Sovětského svazu nebo jeho satelitních států

12 NATO Základem smlouvy je článek 5:
„Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.“ Tento článek měl především odradit Sovětský svaz od útoku na západní Evropu. V takovém případě by napadeným státem byly i Spojené státy americké. Článek 5 byl poprvé využit teprve po teroristických útocích na USA 11.září 2001

13

14

15 Amnesty International
= celosvětové hnutí, které monitoruje porušování lidských práv a organizuje kampaně proti jejich porušování Amnesty International založil roku 1961 britský právník Peter Benenson organizace se řídí Všeobecnou deklarací lidských práv a dalšími mezinárodními dokumenty o lidských právech, porovnává je s aktuální praxí lidských práv a požaduje jejich dodržování hlavní zásadou je nestrannost a objektivnost (nezávislost na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu nebo náboženství)

16 G8 = sdružení sedmi nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonska, Kanady, Německa, Spojeného království, USA) a Ruska dohromady tyto státy představují 65% světové ekonomiky jedná se o neformální sdružení, které nemá žádnou vnitřní hierarchii každoročně je pořádáno setkání představitelů jednotlivých zemí, tzv. summit, kde se řeší záležitosti společného zájmu i globálního významu a zahrnují témata jako zdraví, uplatňování zákona, práce, ekonomický a sociální rozvoj, energetika, životní prostředí, zahraniční záležitosti, právo, terorismus nebo obchod

17 Světová obchodní organizace (WTO)
= organizace, která udává pravidla mezinárodního obchodu a řeší mezinárodní obchodní spory mezi členskými státy vznikla v r. 1995, v současné době má 153 členů (69,2 % všech států světa) sídlí v Ženevě, generálním ředitelem je Pascal Lamy z Francie cíle organizace: odbourávání obchodních bariér, dodržování pravidel mezinárodního obchodu, organizace obchodních jednání, sledování národní obchodní politiky států, řešení obchodních sporů atd.

18

19 OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
= mezivládní organizace 30 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky (ČR je členem od r. 1995) vznikla v r a navazovala na poválečný Marshallův plán sídlí v Paříží OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu, napomáhá ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů

20

21 OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)
= mezivládní organizace, která sdružuje 12 zemí s nejvyšší produkcí ropy na světě dohromady celá organizace kontroluje asi 75% všech světových zásob ropy OPEC byl založen 14. září 1960 v Bagdádu, kde se zakládajících pět zemí (Irák, Irán, Kuvajt, Saúdská Arábie a Venezuela) domluvilo na společném postupu a cenách při vývozu ropy současné sídlo OPECu je ve Vídni a organizace významně ovlivňuje ceny ropy na světových trzích

22

23 Zdroje http://www.un.org/en/ http://www.osn.cz/
- obrázky


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE Martin Frumar 6.0 14.2.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google