Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích
Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2 MAE projekce zaměstnanosti (1)
V ČR není systémově řešeno, doposud na projektové bázi pod vedením NOZV-NVF Nástroj pro hodnocení vývoje ekonomických odvětví Využitelný jak v kvantitativním, tak i kvalitativním předvídání kvalifikačních potřeb Jedním ze tří stěžejních vstupů modelu ROA-Cerge

3 MAE projekce zaměstnanosti (2)
Datové zdroje: Demografická projekce – ČSÚ 2003, modifikovaná vysoká varianta Roční národní účty (zaměstnanost v odvětvích) Výběrové šetření pracovních sil (pracovní síla, nezaměstnanost)

4 Demografie (1) Existuje více demografických projekcí – ČSÚ 2003, PřF UK 2003, Eurostat 2004 a 2008, OSN Nejdůležitější věková skupina let (produktivní věk) vývoj v souladu se střední variantou ČSÚ 2003 2007 růst na vysokou variantu ČSÚ 2003 2008 vysoká varianta překročena o cca 20 tis. osob

5 Demografie (2) Demografická projekce do roku 2020 byla při modelování postavena na aktuálních datech z roku 2008 a následně meziročních přírůstcích z vysoké varianty projekce ČSÚ 2003

6 Ekonomická aktivita (1)
Sestaveny míry EA pro pětileté věkové kohorty obyvatelstva staršího 14 let zvlášť pro muže a ženy Pro každou tuto kohortu následně extrapolovány míry ekonomické aktivity pro období Celková míra ekonomické aktivity byla snížena o vliv hospodářské krize V dlouhodobém horizontu by míra EA měla mírně narůstat, díky přírůstku populace ve věkových kohortách s vysokou či rostoucí EA a úbytku populace ve věkových kohortách s nízkou EA

7 Ekonomická aktivita (2)
Muži (věk) Míra participace Ženy (věk) pokles mírný pokles konstantní růst mírný růst vysoký růst 75 a více

8 Zaměstnanost V dalším kroku byl spočten počet nezaměstnaných jako procentuální část ekonomicky aktivních, odpovídající míře nezaměstnanosti V letech zohledňuje míra nezaměstnanosti důsledky hospodářské krize a je vysoká, následně plynule klesá k úrovni 5 % pro rok 2020, což odpovídá nejnovějšímu odhadu NAIRU od OECD (2008) Celková zaměstnanost byla v posledním kroku spočtena jakožto rozdílová veličina počtu ekonomicky aktivní složky populace a celkového počtu nezaměstnaných

9 Zaměstnanost v odvětvích (1)
Východiskem pro stanovení vývoje zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích OKEČ je hodnocení jejich budoucího vývoje Pro toto hodnocení je využito 3 vstupů: expertní hodnocení odchylka průměrné hodnoty minulého tempa růstu každého odvětví od průměrného tempa růstu celého hospodářství výsledky minulé MAE projekce Váhy vstupů se v případě vybraných odvětví mohou lišit

10 Omezení MAE projekce Výsledky projektování jsou citlivé na řadu změn, které mohou v projekčním období nastat: Nepředvídatelnost některých událostí Přesnost demografické projekce Hodnocení hospodářské krize Přesnost odhadu vývoje míry ekonomické aktivity a míry nezaměstnanosti Spolehlivost expertních hodnocení vývoje odvětví

11 Výsledky projekce VÝVOJ V ODVĚTVÍCH 2008-2020: HLAVNÍ ZÁVĚRY
Strukturální změny v zaměstnanosti jsou významné Zpracovatelský průmysl: úbytek 150 tisíc pracovních míst Průmysl: konzervativní varianta, v české ekonomice dochází ke strukturálním změnám pomaleji Průmysl by takto nadále zůstal klíčovým zaměstnavatelem Zemědělství a stavebnictví: úbytek 40, resp. 30 tisíc míst Nárůst zaměstnanosti ve službách pro podniky i domácnosti Veřejný sektor poroste – zejména zdravotnictví, sociální služby Významné vlivy: demografie a preference studentů oslabují hrozbu velké nezaměstnanosti 11

12 Největší pokles (1) TEXTILNÍ, ODĚVNÍ, KOŽEDĚLNÝ A OBUVNICKÝ PRŮMYSL
2008: 2020: Ztráta téměř třetiny pracovních míst Pokračující hrozba levnějšího dovozu, u kterého poroste kvalita Nutná orientace na funkční a průmyslové textilie a tržní „výklenky“ – malé české firmy s dobrou péčí o značku a zákazníka mají šanci Nutnost změnit podnikatelský model – výrobu nebude možné realizovat zde Vývoj, inovace, přidaná hodnota – zaostáváme Nanotechnologie – šance a potenciál jej využít 84 tisíc 58 tisíc 12

13 Největší pokles (2) VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ 2008:
2020: Ztráta 28 % pracovních míst Dlouhodobě poklesne poptávka zákaznických odvětví – výroba kovových konstrukcí, strojírenství, automobilový průmysl Rostoucí nároky na ekologický provoz mohou hlavní zaměstnavatele z ČR vytlačit Pokles zaměstnanosti bude vyvážen poklesem zájmu mladých lidí o uplatnění Problém s obsazením klíčových profesí bude pokračovat 74 tisíc 53 tisíc 13

14 Největší pokles (3) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 2008: 2020:
Ztráta jedné čtvrtiny pracovních míst Takový vývoj není v rámci zemí EU nijak výjimečný Pokles částečně vyváží ztráta zájmu mladých lidí o studium a uplatnění v sektoru Specifické trendy: biopaliva, ekologické zemědělství, agroturistika – částečně pomohou 166 tisíc 123 tisíc 14

15 Největší pokles (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:
Výroba stavebních hmot a dalších nekovových výrobků (-20 %) Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-20 %) Všeobecné strojírenství (-19 %) Potravinářství a tabákový průmysl (-13 %) Těžba uhlí a energetických surovin (-13 %) Automobilový průmysl (-8 %) Stavebnictví (-7 %) 15

16 Největší vzestup (1) SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY (IT SLUŽBY)
2008: 2020: Nezahrnuje telekomunikace a IT profese v dalších odvětvích Nárůst o jednu třetinu Konzervativní projekce, rozvoj odvětví je limitován nedostatečnou nabídkou lidských zdrojů Poptávka po IT odbornících poroste plošně v celé ekonomice, nejen v samotných IT firmách Podrobnější analýza – sektorová studie ICT služby 54 tisíc 74 tisíc 16

17 Největší vzestup (2) PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 2008: 2020:
Výzkum a vývoj, právní, podnikatelské a účetní poradenství, reality, projektové činnosti, reklama, marketing Nárůst o 28 % - přes 62 tisíc pracovních míst Toto odvětví nejvíce těží z outsourcingu – mnoho pracovních míst (obslužné činnosti, administrativa) se přesune např. z průmyslu sem 220 tisíc 282 tisíc 17

18 Největší vzestup (3) OSTATNÍ TRŽNÍ SLUŽBY 2008: 2020:
Personální agentury, ochrana, úklid, překladatelské služby, administrativní činnosti apod. Nárůst o 25 % - přes 23 tisíc pracovních míst Agenturní zaměstnanci Paradox: očekáván velký nedostatek málo kvalifikovaných zaměstnanců např. pro úklid či ochranu – bude se zde zvyšovat podíl cizinců 95 tisíc 118 tisíc 18

19 Největší vzestup (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:
Zdravotnictví a sociální péče (+18 %) Bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví (+15 %) Ostatní veřejné, sociální a osobní služby* (+14 %) Ubytování a stravování (+12 %) Výroba elektrických přístrojů, zdravotnické, optické a automatizační techniky (+8 %) Vzdělávání (+8 %) * odstraňování odpadů, služby pro domácnosti (čistírny, kadeřnictví ..), média, kultura, sport … 19

20 Děkujeme za pozornost! Ing. Michal Lapáček (lapacek@nvf.cz)
Ing. Jiří Braňka Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s. 20


Stáhnout ppt "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích"

Podobné prezentace


Reklamy Google