Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka"— Transkript prezentace:

1 Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2 MAE projekce zaměstnanosti (1)  V ČR není systémově řešeno, doposud na projektové bázi pod vedením NOZV-NVF  Nástroj pro hodnocení vývoje ekonomických odvětví  Využitelný jak v kvantitativním, tak i kvalitativním předvídání kvalifikačních potřeb  Jedním ze tří stěžejních vstupů modelu ROA-Cerge

3 MAE projekce zaměstnanosti (2) Datové zdroje:  Demografická projekce – ČSÚ 2003, modifikovaná vysoká varianta  Roční národní účty (zaměstnanost v odvětvích)  Výběrové šetření pracovních sil (pracovní síla, nezaměstnanost)

4 Demografie (1)  Existuje více demografických projekcí – ČSÚ 2003, PřF UK 2003, Eurostat 2004 a 2008, OSN  Nejdůležitější věková skupina let (produktivní věk)  vývoj v souladu se střední variantou ČSÚ 2003  2007 růst na vysokou variantu ČSÚ 2003  2008 vysoká varianta překročena o cca 20 tis. osob

5 Demografie (2)  Demografická projekce do roku 2020 byla při modelování postavena na aktuálních datech z roku 2008 a následně meziročních přírůstcích z vysoké varianty projekce ČSÚ 2003

6 Ekonomická aktivita (1)  Sestaveny míry EA pro pětileté věkové kohorty obyvatelstva staršího 14 let zvlášť pro muže a ženy  Pro každou tuto kohortu následně extrapolovány míry ekonomické aktivity pro období  Celková míra ekonomické aktivity byla snížena o vliv hospodářské krize  V dlouhodobém horizontu by míra EA měla mírně narůstat, díky přírůstku populace ve věkových kohortách s vysokou či rostoucí EA a úbytku populace ve věkových kohortách s nízkou EA

7 Ekonomická aktivita (2) Muži (věk)Míra participaceŽeny (věk)Míra participace pokles pokles pokles pokles mírný pokles mírný pokles pokles pokles mírný pokles pokles konstantní růst konstantní růst mírný růst růst mírný růst vysoký růst růst růst mírný růst mírný růst konstantní konstantní 75 a vícekonstantní75 a vícekonstantní

8 Zaměstnanost  V dalším kroku byl spočten počet nezaměstnaných jako procentuální část ekonomicky aktivních, odpovídající míře nezaměstnanosti  V letech zohledňuje míra nezaměstnanosti důsledky hospodářské krize a je vysoká, následně plynule klesá k úrovni 5 % pro rok 2020, což odpovídá nejnovějšímu odhadu NAIRU od OECD (2008)  Celková zaměstnanost byla v posledním kroku spočtena jakožto rozdílová veličina počtu ekonomicky aktivní složky populace a celkového počtu nezaměstnaných

9 Zaměstnanost v odvětvích (1)  Východiskem pro stanovení vývoje zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích OKEČ je hodnocení jejich budoucího vývoje  Pro toto hodnocení je využito 3 vstupů: expertní hodnocení odchylka průměrné hodnoty minulého tempa růstu každého odvětví od průměrného tempa růstu celého hospodářství výsledky minulé MAE projekce  Váhy vstupů se v případě vybraných odvětví mohou lišit

10 Omezení MAE projekce Výsledky projektování jsou citlivé na řadu změn, které mohou v projekčním období nastat:  Nepředvídatelnost některých událostí  Přesnost demografické projekce  Hodnocení hospodářské krize  Přesnost odhadu vývoje míry ekonomické aktivity a míry nezaměstnanosti  Spolehlivost expertních hodnocení vývoje odvětví

11 Výsledky projekce VÝVOJ V ODVĚTVÍCH : HLAVNÍ ZÁVĚRY  Strukturální změny v zaměstnanosti jsou významné  Zpracovatelský průmysl: úbytek 150 tisíc pracovních míst  Průmysl: konzervativní varianta, v české ekonomice dochází ke strukturálním změnám pomaleji  Průmysl by takto nadále zůstal klíčovým zaměstnavatelem  Zemědělství a stavebnictví: úbytek 40, resp. 30 tisíc míst  Nárůst zaměstnanosti ve službách pro podniky i domácnosti  Veřejný sektor poroste – zejména zdravotnictví, sociální služby  Významné vlivy: demografie a preference studentů oslabují hrozbu velké nezaměstnanosti

12 Největší pokles (1) TEXTILNÍ, ODĚVNÍ, KOŽEDĚLNÝ A OBUVNICKÝ PRŮMYSL 2008: 2020:  Ztráta téměř třetiny pracovních míst  Pokračující hrozba levnějšího dovozu, u kterého poroste kvalita  Nutná orientace na funkční a průmyslové textilie a tržní „výklenky“ – malé české firmy s dobrou péčí o značku a zákazníka mají šanci  Nutnost změnit podnikatelský model – výrobu nebude možné realizovat zde  Vývoj, inovace, přidaná hodnota – zaostáváme  Nanotechnologie – šance a potenciál jej využít 84 tisíc 58 tisíc

13 Největší pokles (2) VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ 2008: 2020:  Ztráta 28 % pracovních míst  Dlouhodobě poklesne poptávka zákaznických odvětví – výroba kovových konstrukcí, strojírenství, automobilový průmysl  Rostoucí nároky na ekologický provoz mohou hlavní zaměstnavatele z ČR vytlačit  Pokles zaměstnanosti bude vyvážen poklesem zájmu mladých lidí o uplatnění  Problém s obsazením klíčových profesí bude pokračovat 74 tisíc 53 tisíc

14 Největší pokles (3) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 2008: 2020:  Ztráta jedné čtvrtiny pracovních míst  Takový vývoj není v rámci zemí EU nijak výjimečný  Pokles částečně vyváží ztráta zájmu mladých lidí o studium a uplatnění v sektoru  Specifické trendy: biopaliva, ekologické zemědělství, agroturistika – částečně pomohou 166 tisíc 123 tisíc

15 Největší pokles (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:  Výroba stavebních hmot a dalších nekovových výrobků (-20 %)  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-20 %)  Všeobecné strojírenství (-19 %)  Potravinářství a tabákový průmysl (-13 %)  Těžba uhlí a energetických surovin (-13 %) …  Automobilový průmysl (-8 %)  Stavebnictví (-7 %)

16 Největší vzestup (1) SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY (IT SLUŽBY) 2008: 2020:  Nezahrnuje telekomunikace a IT profese v dalších odvětvích  Nárůst o jednu třetinu  Konzervativní projekce, rozvoj odvětví je limitován nedostatečnou nabídkou lidských zdrojů  Poptávka po IT odbornících poroste plošně v celé ekonomice, nejen v samotných IT firmách  Podrobnější analýza – sektorová studie ICT služby 54 tisíc 74 tisíc

17 Největší vzestup (2) PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 2008: 2020:  Výzkum a vývoj, právní, podnikatelské a účetní poradenství, reality, projektové činnosti, reklama, marketing  Nárůst o 28 % - přes 62 tisíc pracovních míst  Toto odvětví nejvíce těží z outsourcingu – mnoho pracovních míst (obslužné činnosti, administrativa) se přesune např. z průmyslu sem 220 tisíc 282 tisíc

18 Největší vzestup (3) OSTATNÍ TRŽNÍ SLUŽBY 2008: 2020:  Personální agentury, ochrana, úklid, překladatelské služby, administrativní činnosti apod.  Nárůst o 25 % - přes 23 tisíc pracovních míst  Agenturní zaměstnanci  Paradox: očekáván velký nedostatek málo kvalifikovaných zaměstnanců např. pro úklid či ochranu – bude se zde zvyšovat podíl cizinců 95 tisíc 118 tisíc

19 Největší vzestup (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:  Zdravotnictví a sociální péče (+18 %)  Bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví (+15 %)  Ostatní veřejné, sociální a osobní služby* (+14 %)  Ubytování a stravování (+12 %)  Výroba elektrických přístrojů, zdravotnické, optické a automatizační techniky (+8 %)  Vzdělávání (+8 %) … * odstraňování odpadů, služby pro domácnosti (čistírny, kadeřnictví..), média, kultura, sport …

20 Děkujeme za pozornost! Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.


Stáhnout ppt "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka"

Podobné prezentace


Reklamy Google