Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka"— Transkript prezentace:

1 www.budoucnostprofesi.cz Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček (lapacek@nvf.cz) Ing. Jiří Braňka (branka@nvf.cz) Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.

2 www.budoucnostprofesi.cz MAE projekce zaměstnanosti (1)  V ČR není systémově řešeno, doposud na projektové bázi pod vedením NOZV-NVF  Nástroj pro hodnocení vývoje ekonomických odvětví  Využitelný jak v kvantitativním, tak i kvalitativním předvídání kvalifikačních potřeb  Jedním ze tří stěžejních vstupů modelu ROA-Cerge

3 www.budoucnostprofesi.cz MAE projekce zaměstnanosti (2) Datové zdroje:  Demografická projekce – ČSÚ 2003, modifikovaná vysoká varianta  Roční národní účty (zaměstnanost v odvětvích)  Výběrové šetření pracovních sil (pracovní síla, nezaměstnanost)

4 www.budoucnostprofesi.cz Demografie (1)  Existuje více demografických projekcí – ČSÚ 2003, PřF UK 2003, Eurostat 2004 a 2008, OSN  Nejdůležitější věková skupina 15-64 let (produktivní věk)  2003-2006 vývoj v souladu se střední variantou ČSÚ 2003  2007 růst na vysokou variantu ČSÚ 2003  2008 vysoká varianta překročena o cca 20 tis. osob

5 www.budoucnostprofesi.cz Demografie (2)  Demografická projekce do roku 2020 byla při modelování postavena na aktuálních datech z roku 2008 a následně meziročních přírůstcích z vysoké varianty projekce ČSÚ 2003

6 www.budoucnostprofesi.cz Ekonomická aktivita (1)  Sestaveny míry EA pro pětileté věkové kohorty obyvatelstva staršího 14 let zvlášť pro muže a ženy  Pro každou tuto kohortu následně extrapolovány míry ekonomické aktivity pro období 2009-2020  Celková míra ekonomické aktivity byla snížena o vliv hospodářské krize  V dlouhodobém horizontu by míra EA měla mírně narůstat, díky přírůstku populace ve věkových kohortách s vysokou či rostoucí EA a úbytku populace ve věkových kohortách s nízkou EA

7 www.budoucnostprofesi.cz Ekonomická aktivita (2) Muži (věk)Míra participaceŽeny (věk)Míra participace 15 - 19pokles15 - 19pokles 20 - 24pokles20 - 24pokles 25 - 29mírný pokles25 - 29mírný pokles 30 - 34pokles30 - 34pokles 35 - 39mírný pokles35 - 39pokles 40 - 44konstantní40 - 44růst 45 - 49konstantní45 - 49růst 50 - 54mírný růst50 - 54růst 55 - 59mírný růst55 - 59vysoký růst 60 - 64růst60 - 64růst 65 - 69mírný růst65 - 69mírný růst 70 - 74konstantní70 - 74konstantní 75 a vícekonstantní75 a vícekonstantní

8 www.budoucnostprofesi.cz Zaměstnanost  V dalším kroku byl spočten počet nezaměstnaných jako procentuální část ekonomicky aktivních, odpovídající míře nezaměstnanosti  V letech 2009-2012 zohledňuje míra nezaměstnanosti důsledky hospodářské krize a je vysoká, následně plynule klesá k úrovni 5 % pro rok 2020, což odpovídá nejnovějšímu odhadu NAIRU od OECD (2008)  Celková zaměstnanost byla v posledním kroku spočtena jakožto rozdílová veličina počtu ekonomicky aktivní složky populace a celkového počtu nezaměstnaných

9 www.budoucnostprofesi.cz Zaměstnanost v odvětvích (1)  Východiskem pro stanovení vývoje zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích OKEČ je hodnocení jejich budoucího vývoje  Pro toto hodnocení je využito 3 vstupů: expertní hodnocení odchylka průměrné hodnoty minulého tempa růstu každého odvětví od průměrného tempa růstu celého hospodářství výsledky minulé MAE projekce  Váhy vstupů se v případě vybraných odvětví mohou lišit

10 www.budoucnostprofesi.cz Omezení MAE projekce Výsledky projektování jsou citlivé na řadu změn, které mohou v projekčním období nastat:  Nepředvídatelnost některých událostí  Přesnost demografické projekce  Hodnocení hospodářské krize  Přesnost odhadu vývoje míry ekonomické aktivity a míry nezaměstnanosti  Spolehlivost expertních hodnocení vývoje odvětví

11 www.budoucnostprofesi.cz Výsledky projekce VÝVOJ V ODVĚTVÍCH 2008-2020: HLAVNÍ ZÁVĚRY  Strukturální změny v zaměstnanosti jsou významné  Zpracovatelský průmysl: úbytek 150 tisíc pracovních míst  Průmysl: konzervativní varianta, v české ekonomice dochází ke strukturálním změnám pomaleji  Průmysl by takto nadále zůstal klíčovým zaměstnavatelem  Zemědělství a stavebnictví: úbytek 40, resp. 30 tisíc míst  Nárůst zaměstnanosti ve službách pro podniky i domácnosti  Veřejný sektor poroste – zejména zdravotnictví, sociální služby  Významné vlivy: demografie a preference studentů oslabují hrozbu velké nezaměstnanosti

12 www.budoucnostprofesi.cz Největší pokles (1) TEXTILNÍ, ODĚVNÍ, KOŽEDĚLNÝ A OBUVNICKÝ PRŮMYSL 2008: 2020:  Ztráta téměř třetiny pracovních míst  Pokračující hrozba levnějšího dovozu, u kterého poroste kvalita  Nutná orientace na funkční a průmyslové textilie a tržní „výklenky“ – malé české firmy s dobrou péčí o značku a zákazníka mají šanci  Nutnost změnit podnikatelský model – výrobu nebude možné realizovat zde  Vývoj, inovace, přidaná hodnota – zaostáváme  Nanotechnologie – šance a potenciál jej využít 84 tisíc 58 tisíc

13 www.budoucnostprofesi.cz Největší pokles (2) VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ A HUTNÍCH VÝROBKŮ 2008: 2020:  Ztráta 28 % pracovních míst  Dlouhodobě poklesne poptávka zákaznických odvětví – výroba kovových konstrukcí, strojírenství, automobilový průmysl  Rostoucí nároky na ekologický provoz mohou hlavní zaměstnavatele z ČR vytlačit  Pokles zaměstnanosti bude vyvážen poklesem zájmu mladých lidí o uplatnění  Problém s obsazením klíčových profesí bude pokračovat 74 tisíc 53 tisíc

14 www.budoucnostprofesi.cz Největší pokles (3) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV 2008: 2020:  Ztráta jedné čtvrtiny pracovních míst  Takový vývoj není v rámci zemí EU nijak výjimečný  Pokles částečně vyváží ztráta zájmu mladých lidí o studium a uplatnění v sektoru  Specifické trendy: biopaliva, ekologické zemědělství, agroturistika – částečně pomohou 166 tisíc 123 tisíc

15 www.budoucnostprofesi.cz Největší pokles (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:  Výroba stavebních hmot a dalších nekovových výrobků (-20 %)  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (-20 %)  Všeobecné strojírenství (-19 %)  Potravinářství a tabákový průmysl (-13 %)  Těžba uhlí a energetických surovin (-13 %) …  Automobilový průmysl (-8 %)  Stavebnictví (-7 %)

16 www.budoucnostprofesi.cz Největší vzestup (1) SLUŽBY V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY (IT SLUŽBY) 2008: 2020:  Nezahrnuje telekomunikace a IT profese v dalších odvětvích  Nárůst o jednu třetinu  Konzervativní projekce, rozvoj odvětví je limitován nedostatečnou nabídkou lidských zdrojů  Poptávka po IT odbornících poroste plošně v celé ekonomice, nejen v samotných IT firmách  Podrobnější analýza – sektorová studie ICT služby 54 tisíc 74 tisíc

17 www.budoucnostprofesi.cz Největší vzestup (2) PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY 2008: 2020:  Výzkum a vývoj, právní, podnikatelské a účetní poradenství, reality, projektové činnosti, reklama, marketing  Nárůst o 28 % - přes 62 tisíc pracovních míst  Toto odvětví nejvíce těží z outsourcingu – mnoho pracovních míst (obslužné činnosti, administrativa) se přesune např. z průmyslu sem 220 tisíc 282 tisíc

18 www.budoucnostprofesi.cz Největší vzestup (3) OSTATNÍ TRŽNÍ SLUŽBY 2008: 2020:  Personální agentury, ochrana, úklid, překladatelské služby, administrativní činnosti apod.  Nárůst o 25 % - přes 23 tisíc pracovních míst  Agenturní zaměstnanci  Paradox: očekáván velký nedostatek málo kvalifikovaných zaměstnanců např. pro úklid či ochranu – bude se zde zvyšovat podíl cizinců 95 tisíc 118 tisíc

19 www.budoucnostprofesi.cz Největší vzestup (4) DALŠÍ ODVĚTVÍ:  Zdravotnictví a sociální péče (+18 %)  Bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví (+15 %)  Ostatní veřejné, sociální a osobní služby* (+14 %)  Ubytování a stravování (+12 %)  Výroba elektrických přístrojů, zdravotnické, optické a automatizační techniky (+8 %)  Vzdělávání (+8 %) … * odstraňování odpadů, služby pro domácnosti (čistírny, kadeřnictví..), média, kultura, sport …

20 www.budoucnostprofesi.cz Děkujeme za pozornost! Ing. Michal Lapáček (lapacek@nvf.cz) Ing. Jiří Braňka (branka@nvf.cz) Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národní vzdělávací fond, o.p.s.


Stáhnout ppt "Makroekonomická projekce zaměstnanosti a vývoj v odvětvích Ing. Michal Lapáček Ing. Jiří Braňka"

Podobné prezentace


Reklamy Google