Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GJP OČIMA STUDENTŮ Vyhodnocení dotazníků studentů 2. ročníků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GJP OČIMA STUDENTŮ Vyhodnocení dotazníků studentů 2. ročníků"— Transkript prezentace:

1 GJP OČIMA STUDENTŮ Vyhodnocení dotazníků studentů 2. ročníků
(2 alfa a 2 beta) – evaluace studia za školní rok 2010/2011 Dotazníky zadávány v září 2011 v rámci školy v přírodě v HB Vyhodnocení: Mgr. Veronika Vitošková, školní psycholožka

2 Kdo dotazníky vyplňoval a z jakého důvodu ?
Studenti 2 ročníků Počet studentů: 33 2 alfa: 18 studentů 2 beta: 15 studentů Názory studentů jsou pro učitele a vedení školy důležité z důvodu snahy zkvalitňování výuky a zlepšování atmosféry ve škole. V loňském školním roce proběhlo velké dotazníkové šetření u studentů, učitelů i rodičů, které se vždy koná 1x za 3 roky. Druhé ročníky (tehdy první) se toho neúčastnily, nyní dostaly příležitost.

3 Asociace s GJP aneb, co studenty napadá, když se řekne GJP?
Převládly POZITIVNÍ asociace (např. pohoda, přátelé, rodina, nejlepší gymnázium, přátelská atmosféra, legrace, tradice) – 14x Následovaly asociace NEUTRÁLNÍ (vzdělání, škola, gymnázium, žlutá budova a kytky na parapetu,..) – 10x Poté se vyskytly asociace, které nelze zařadit, neboť mají spíše osobní (nevíme, zda negativní nebo pozitivní) význam pro studenta (Jednorožec, portál, Musil, konec víkendu, obří skokánek do vody – skok do života,..) – 7x

4 Jak je na GJP? – příměr k počasí
Slunečno – 9x (skvělý kolektiv, dobří profesoři, dobrá atmosféra, cítím se tu skvěle, ve třídě je zábava, ve škole se mi líbí,..) Slunečno, místy přeháňky, polojasno – 13x (občas jsou hádky mezi studenty, občas se něco stane, někdy napětí mezi spolužáky nebo mezi žáky a profesory, známky, testy, písemky,..) Ostatní typy počasí se vyskytly jen ojediněle 

5 Kvalita výuky, motivace, přístup profesorů, výchovná opatření
Následující témata studenti známkovali stupnicí 1 – 5 jako ve škole. Kvalita výuky – 1, 8 Motivování studentů učiteli – 2, 2 Přiměřenost učiva – 2, 6 Přiměřenost obtížnosti učiva – 2, 1 Náročnost školy (domácí příprava) – 2,3 Spravedlivost hodnocení – 1, 9 Vztah učitelů k žákům – 1, 5 Přiměřenost výchovných opatření - 3

6 Hodnocení, důslednost Spravedlnost hodnocení – 1, 9 Zrcadlí učitelovo hodnocení studentovy schopnosti? – 2, 3 Je pro studenty důležité slovní hodnocení? – vyšlo, že jednoznačně ANO (21x ano, 8x spíše ano, 1 x spíše ne) – pro studenty je důležité, aby zjistili, co si o nich učitel myslí, jak na učitele působí, ze slovního hodnocení poznají více než ze známky

7 Nejoblíbenější předměty
U 2 alfa: Dějepis Matematika Humanitní studia, Umění a kultura, Fyzika Důvody pro oblibu D: učitel umí látku vysvětlit, je spravedlivý, látka je zajímavá, učitel mě motivuje k učení

8 Nejoblíbenější předměty
U 2 beta: Španělština Angličtina, Dějepis Český jazyk Důvody k oblibě španělštiny: učitelka dobře vykládá, mluví s námi španělsky, učí nás rozumět, hodiny jsou zábavné a zároveň se něco naučíme

9 Nejméně oblíbené předměty
U 2 alfa: Chemie, Český jazyk Umění a kultura Humanitní studia Důvody k neoblibě CH: moc jsme loni počítali, nerozumím látce, předmět mě nebaví, těžký předmět, hodné látky, výklad je rychlý Důvody k neoblibě ČJ: Čj je pro mě obtížná a bojuji s ní, nebaví mě to, nejde mi to, nebaví mě čtení starých textů, je tam moc jmen, nemůžu se dobrovolně přihlásit ke zkoušení, učíme se neužitečné, nebaví mě to, ale chápu, že je to nutnost

10 Nejméně oblíbené předměty
U 2 beta: Biologie Chemie Český jazyk, Tělesná výchova, Matematika Důvody k neoblibě Bi: nebaví mě předmět, nezaujala mě učitelka, nudný předmět – ale není chyba v učiteli, nebaví mě obor, výklad je rychlý, nezajímavé

11 Nejobtížnější předměty
U 2 alfa: Chemie, Dějepis Biologie Matematika, Český jazyk U 2 beta: Český jazyk, Chemie Dějepis Biologie

12 Další rozvoj školy Škola by se měla rozvíjet nejvíce v cizích jazycích (20x) a v přírodovědných předmětech (7x) Z dalších cizích jazyků by si studenti přáli: francouzštinu(nejčastěji zmiňovaná), italštinu, ruštinu, latinu Více cizích jazyků by chtěli studenti alespoň jako volitelný předmět – seminář

13 Mimoškolní aktivity Vyváženost školních a mimoškolních aktivit – 2, 7 Nejvíce se líbily tyto akce: HB (23x) Lyžák (10x) Výlety do zahraničí (5x) Spokojenost se zahraničními pobyty (nabídkou) – 2, 8

14 Organizace výuky Na úkor klasických hodin by studenti preferovali:
Exkurze, poznávací výpravy (24x) Učení formou projektů (13x) Zadávání samostatných úkolů trvajících delší čas (7x) Spokojenost s nabídkou volitelných předmětů – 2 Studenti by přidali, změnili: více jazyků, psychologii už ve 3. ročníku, tvůrčí psaní, sportovní hry

15 Vztahy, národnostní menšiny
Kvalita vztahů ve třídě: 2 alfa – 2, 5 2 beta – 1 (nikdo nenapsal horší známku než 1 !) Vzdělávání žáků z národnostních menšin – 1, 3

16 Vybavenost školy, vedení školy
Vybavenost školy - 1, 5 Nejvíce chybí: tělocvična a nevyhovují malé třídy Jak ředitel vede školu? - 2

17 Učitelé Jednání učitelů – 1, 6 Dostupnost učitelů, když student potřebuje konzultaci – 1, 6 Zajímá učitele názor studentů na výuku? – 2, 4 Vedou učitelé studenty k vyjadřování vlastních názorů a postojů? – 2 Diskuse v hodinách nad tématy učiva – 2, 5 Nejvíce se diskutuje v: 2 alfa: HS (10x), 2 beta: HS, ČJ (6x) Využívání názorných pomůcek- 1, 8, nejvíce ve F (obě třídy)

18 Motivace ke studiu Co studentům nejvíce pomáhá dosahovat dobrých výsledků ve studiu?: Vlastní píle, motivace a vůle (25x) Dobré podmínky doma (19x) Dobrá atmosféra ve třídě (17x) Dále dostatek času na učení a přízeň učitelů Co je největší překážkou v dosahování dobrých studijních výsledků?: Vlastní lenost, neochota, nedostatek vůle (25x) Nedostatek času na učení (21x)

19 Pomoc a podpora školy Jak studenti hodnotí pomoc, kterou poskytuje škola v případě problémů – 2 Nejčastěji by se obrátili na: třídního učitele a na psycholožku, ale také na ředitele nebo zástupce P. Končela, na učitele P. Červeňáka, J. Kodrovou, M. Martinez, případně na osoby mimo školu (rodina, přítel), někteří psali, že vědí, že se mohou obrátit na každého učitele

20 Jsem rád žákem GJP? ANO – 28x SPÍŠE ANO – 4x SPÍŠE NE – 1x Proč ano?: důkladně mě tato škola připraví na přijímačky na VŠ a na maturitu; je tu spousta skvělých lidí, mnoho národností; učitelé jsou výborní; dobrý kolektiv; dostávám dobré rady do života; je to kvalitní škola; chodím sem rád Proč ne?: horší kolektiv ve třídě; vadí mi názor lidí na soukromé školy, kteří si myslí, že jsem prominent a kupuji si známky

21 Doporučil bych GJP zájemcům?
Všichni uvedli, že ANO. Proč?: je to kvalitní škola bez stresu z výuky; tato škola je privátní a výborná; skvělá výuka i vybavení školy; super atmosféra; není to tak náročná škola; milé prostředí

22 Co je nejdůležitější se ve škole naučit?
Obhajovat vlastní názor a vést diskusi (25x) Samostatně řešit problémy (24x) Ale i : Získat maximum znalostí a vědomostí Dobře se připravit na VŠ Získat zdravé sebevědomí

23 Co by se mohlo na GJP zlepšit?
Výběr mimoškolních aktivit (19x) Způsob přípravy na další vzdělávání (10x) Přístup učitelů (9x) Co si studenti myslí o tomto dotazníku? Domnívají se, že informace mohou být důležité pro vedení školy z důvodu dalšího zvyšování kvality (27x).

24 Vzkazy na závěr Vzkazy mířené přímo jednotlivým vyučujícím byly předány Další: Líbí se mi, že škola funguje jako rodina. Je vidět, že se vedení školy snaží – děkuji, je dobrý být součástí historie GJP. Zajímal by mě rozdíl mezi státním a soukromým gymnáziem. Doufám, že tyto informace povedou k dalšímu zdokonalení GJP. Chci francouzštinu! Rád bych na zájezd do LHC v Ženevě. GJP je výborná škola a doufám, že se ještě zlepší. Občas se mi zdá, že látku probereme moc rychle. Rád bych více skupinových projektů. Jsem rád součástí GJP.

25 Děkujeme mnohokrát za vyplnění a za pozornost při čtení!
Moc si vážíme upřímnosti Vašich sdělení a s Vašimi náměty již pracujeme či budeme pracovat! Vedení GJP, školní psycholožka a Vaši učitelé


Stáhnout ppt "GJP OČIMA STUDENTŮ Vyhodnocení dotazníků studentů 2. ročníků"

Podobné prezentace


Reklamy Google