Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOBILITA/FREEMOVER 2014 Informační seminář. Základní podmínky vycházející ze zadání rozvojového programu MŠMT  pobyt v zahraničí musí trvat minimálně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOBILITA/FREEMOVER 2014 Informační seminář. Základní podmínky vycházející ze zadání rozvojového programu MŠMT  pobyt v zahraničí musí trvat minimálně."— Transkript prezentace:

1 MOBILITA/FREEMOVER 2014 Informační seminář

2 Základní podmínky vycházející ze zadání rozvojového programu MŠMT  pobyt v zahraničí musí trvat minimálně 1 měsíc ( určeno spíše pro doktorandy ), maximálně 10 měsíců ( pro Bc. a Mgr. studenty se doporučuje 1- 2 semestrální pobyt),  Studenti se mohou nyní hlásit rovněž na celý akademický rok 2014/15  Maximální finanční podpora stanovená MŠMT je 20 000 Kč na studenta a měsíc, ALE měsíční dotace na mobilitu může být diferencována dle životních nákladů v jednotlivých státech (od 6 000 Kč až po 20 000 Kč)  Celková výše podpory závisí na počtu měsíců strávených na zahraniční univerzitě. Výdaje, které převýší finanční příspěvek přidělený v rámci tohoto programu, si student hradí sám ;

3 Dále:  Výběr přijímající instituce není omezen ( buď smluvní partner UP – viz smlouvy UP o přímé spolupráci na webových stranách ZO, nebo jakákoliv jiná instituce → freemover. Rozdíl spočívá v tom, že ve smlouvách o přímé spolupráci je zakotveno, že student nebude platit na dané instituci školné, kdežto jako freemover, tj. bez smluvní podpory, naopak po Vás zaplacení školného bude pravděpodobně požadováno.  Student kontaktuje s dostatečným předstihem příslušnou zahraniční instituci sám a požádá ji o vystavení akceptačního dopisu  FF UP zajistí, že studentovi kurzy a atestace absolvované v zahraničí budou po návratu uznány (viz Směrnice děkana 01/2009 - Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit ) a jeho studium na veřejné vysoké škole v České republice se vysláním nezbytně neprodlouží. 01/2009

4 Kritéria pro výběr uchazečů byla FF UP stanovena takto:  upřednostňovány jsou studijní a výzkumné pobyty mimo EU,  výzkumné pobyty studentů doktorského studia,  mobility v rámci smluv UP o přímé spolupráci (viz výše),  mobility studentů vyšších ročníků  mobility delší než 1 měsíc.

5 Formuláře k podání žádosti 1. Application Form → přihláška 2. Learning Agreement (LA = individuální studijní plán schválený koordinátorem pro zahraniční záležitosti příslušné katedry – seznam katederních koordinátorů najdete na webu ZO) 3. Žádost o příspěvek 4. Prohlášení o účtu 5. Motivační dopis /projekt studijního či výzkumného pobytu 6. Akceptační dopis od zahraniční instituce lze doručit kdykoli (nemusí to být nutně k 31. 10.), nejpozději však do sepsání finanční dohody před odjezdem na studijní pobyt  Viz http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicnivztahy/formulare/ http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicnivztahy/formulare/

6 Podmínky posuzování přihlášek  Výběrové řízení probíhá v některých případech přímo na katedře (Rusko, Čína, Japonsko, Francie),  V ostatních případech proděkan pro zahraničí určí komisi, která posoudí jednotlivé žádosti dle informací v přihlášce a dle motivačního dopisu,  ve sporných případech, nebo v případech většího počtu zájemců o jednu destinaci formou osobního pohovoru.  Výsledky výběrového řízení budou všem přihlášeným zaslány koncem prosince 2013.

7 TERMÍN PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 31. ŘÍJNA 2013 PRO ROK 2014, RESP. AKAD. ROK 2014/15

8 Přihlášky a požadované dokumenty odevzdávejte Janě Hořákové na Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, dveře č. 2.08 kontakt najdete na: http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/kontakty-a-uredni-hodiny/ http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/kontakty-a-uredni-hodiny/

9 Ohlasy a názory studentů Domnívám se, že studenti by měli jezdit na tyto programy povinně. Budou si pak více vážit České republiky; uvědomí si, jak dobře se tu máme a také ocení bezpečnost naší země. Naďa Černá, Santa Fe, Argentina

10 Roční studijní pobyt v Americe mi přinesl množství nezapomenutelných zážitků, přátelství, ale i uvědomění a potřeby rozvíjení vlastních schopností – nebudu přehánět, pokud řeknu, že Amerika, a především bezbřehá podpora učitelů i studentů angličtiny na MMU, mě nechala roztáhnout má umělecká křídla a pomohla mi na cestě k básnické a spisovatelské nebojácnosti v anglickém jazyce. Nikdy bych si nemyslela, že právě v Americe si lidé umí natolik cenit umění, talentu a schopností jedince. Nikol Šustrová, Mount Mercy, USA

11 Pobyt v Uruguayi byl pro mě velmi důležitým mezníkem v mém doktorandském studiu, akorát lituji, že jsem tam neodjela už v prvním ročníku mého studia, ale až ve třetím. Má očekávání rozhodně splnil: studovala jsem, chodila na přednášky, dostala se i na konference a další jiné události pořádané univerzitou. Petra Dokládalová, Montevideo, Uruguay

12 Procestovala jsem plno zemí… celou Austrálii, Belgii, Anglii, byla jsem v Rusku …, ale nic se nevyrovná Kazachstánu, tahle země mě oslovila ze všech nejvíc. Možná pro její nezkaženost, pro její upřímnost, pro krásnou přírodu, kdo ví… Našla jsem si tam plno přátel a jsem si jistá, že bych se tam chtěla jednou zase podívat. Tereza Holubová, Astana, Kazachstán

13 V první řadě oceňuji mezikulturní zkušenost, během jejíhož prožívání člověk nepřestává žasnout a naučí se být respektující a pokorný. Martina Rysová, Palembang, Indonésie


Stáhnout ppt "MOBILITA/FREEMOVER 2014 Informační seminář. Základní podmínky vycházející ze zadání rozvojového programu MŠMT  pobyt v zahraničí musí trvat minimálně."

Podobné prezentace


Reklamy Google