Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsahový návrh členské schůze ČRS MO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsahový návrh členské schůze ČRS MO"— Transkript prezentace:

1 Obsahový návrh členské schůze ČRS MO
dne: vypracoval: Dušan Hýbner 1

2 Obsah Slovo úvodem Zpráva o činnosti MO Zpráva jednatele
Zpráva hospodáře Finanční zpráva Zpráva dozorčí komise Zpráva referenta mládeže Zpráva mandátové a návrhové komise Obsah usnesení Slovo závěrem dne vypracoval Dušan Hýbner 2

3 Slovo úvodem Tento materiál má pomoci:
Funkcionářům místních organizací (dále jen MO) při přípravě členské chůze (dále jen ČS) a jejich zpráv. Členům MO k lepšímu přehledu o práci, činnosti a hospodaření MO. Členové na ČS chodí dlouhodobě minimálně, což je jistě zapříčiněno i slabým obsahem ČS. Máme- li na ČS přivést více členů, musíme jim dlouhodobě práci a činnost MO přiblížit a zprůhlednit. Zprávy musí zaujmout obsahem i způsobem podání. dne vypracoval Dušan Hýbner 3

4 přednášející: předseda MO
Zpráva o činnosti MO přednášející: předseda MO Krátké info o situaci v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS) a Středočeském územním svazu (dále jen SÚS) Info z konference SÚS sněmu ČRS a aktuální dění ČRS Činnost výboru a MO od minulé ČS hodnocení výboru počty schůzí a docházka náplň schůzí obsazení výboru Hodnocení akcí pořádaných místní MO brigády závody kroužek kulturní akce jiné aktivity dne vypracoval Dušan Hýbner 4

5 Plány MO pro následující období termínový kalendář na následující rok
Poděkování za roční činnost a spolupráci funkcionáři, partneři, členové, sponzoři dne vypracoval Dušan Hýbner

6 Zpráva jednatele přednášející: jednatel MO
případně může být součástí zprávy předsedy MO Aktuální stav členské základny a jeho rozdělení Stručný výpis z roční korespondence MO žádosti o dotace a granty žádosti o výjimky oznámení o školení nových členů dne vypracoval Dušan Hýbner 5

7 přednášející: hospodář MO
Zpráva hospodáře přednášející: hospodář MO Rekapitulace obhospodařovaných revírů MO vlastnické vztahy nájemní a smluvní vztahy stručný popis revíru Zarybnění revíru rozpis dle jednotlivých revírů a podrevírů rozpis dle druhové a věkové skladby násady Násada zpráva o výrobě násad MO Úlovky celkové rozpis dle revírů a podrevírů rozpis dle druhů výpis mimořádných úlovků dne vypracoval Dušan Hýbner 6

8 Zhodnocení násad a úlovků plnění zarybňovacího plánu
určení priorit pro následující období vyplývající z úlovků Zarybňovací plán na následující rok odůvodnění rozpis dle revírů a podrevírů Činnost Rybářské stráže složení rybářské stráže MO zhodnocení roční činnosti počty kontrol a počty přestupků stručně přiblížit členům činnost RS čistota vod krátké zhodnocení vyhodnocení nejaktivnějších členů RS a předání odměny dne vypracoval Dušan Hýbner 7

9 Rybožraví predátoři a jejich regulace info o výjimkách a odstřelu
info o stavu predátorů na revírech info o spolupráci s honebními společenstvími Brigádnická činnost plán práce za minulé období a jeho plnění počty zaplacených a odpracovaných hodin plán práce na stávající rok termíny brigád kontakt na brigádního referenta vyhodnocení nejlepších brigádníků dne vypracoval Dušan Hýbner 8

10 přednášející: pokladník nebo účetní
Finanční zpráva přednášející: pokladník nebo účetní Roční příjmy Roční výdaje Aktuální stav účtu a pokladny Hospodářský výsledek za loňský rok Rozvaha nad následujícím obdobím určení priorit MO Návrh rozpočtu na stávající rok dne vypracoval Dušan Hýbner 9

11 přednášející: zástupce DK
Zpráva dozorčí komise přednášející: zástupce DK Roční činnost DK schůze kontroly účast při nasazování Zhodnocení jednotlivých kontrol Řešené přestupky Zhodnocení práce výboru Zhodnocení nakládání s majetkem MO dne vypracoval Dušan Hýbner 10

12 Zpráva referenta mládeže
přednášející: referent mládeže Náborové akce školka, družina, škola, veřejné akce Činnost kroužku kdy, kde, jak kontakt Činnost mládeže tábory, závody, Zlatá udice dne vypracoval Dušan Hýbner 11

13 přednášející: zvolený zástupce
Zpráva mandátové a návrhové komise přednášející: zvolený zástupce Příprava usnesení a jeho předložení ČS Neustálá aktualizace přítomných členů na ČS dne vypracoval Dušan Hýbner 12

14 Možný obsah usnesení Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze zprávu jednatele MO zprávu hospodáře MO účetní závěrku za rok ……. rozpočet na rok .…… výši ročních poplatků na rok ……. členské povinnosti – počet brigádnických hodin a výši jejich finanční náhrady úlevy z povinnosti odpracovat brigádnické hodiny pro: osoby se zdravotním postižením, členy, kteří dovršili věk XX let, bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok ……. ponechání všech revírů MO ve společném hospodaření pod ČRS SÚS dne vypracoval Dušan Hýbner 10

15 Možný obsah usnesení Členská schůze schvaluje hlavní rozhodnutí ČS jako například záměr nákupu konkrétního pozemku nebo přijetí úvěru do maximální výše …….. Kč atd. Členská schůze bere na vědomí zprávu dozorčí komise Členská schůze ukládá možno uvést hlavní úkoly organizace dne vypracoval Dušan Hýbner 10

16 Slovo závěrem Kromě hlavních zpráv funkcionářů by měla schůze obsahovat krátké proškolení členské základny o sumarizaci úlovkových lístků, aktuálních změnách v legislativě a o změnách bližších podmínek výkonu rybářského práva. Dle možností doporučuji zprávy provést například v PowerPointu a vše doplňovat fotografiemi k danému tématu (násady, úlovky, práce s mládeží, akce MO). Případně fotografie vystavit na banneru v sále, kde se schůze koná. Obeznámit členy s tím, kde mohou být celoročně informováni o dění v MO – např. nástěnky a web, jež budou celoročně aktualizovány. Zde pak pravidelně zveřejňovat termíny brigád a ostatních akcí. Není ani na škodu zveřejňovat pravidelně nasazování do revíru podložené fotografiemi. dne vypracoval Dušan Hýbner 13

17 Zprávy musí být stručné, věcné a konkrétní.
Nezapomenout, že ČS musí každoročně schválit základní poplatky, které si určuje MO (zápisné, poštovné, sazba za brigádnické hodiny) a definovat členy, jichž se týkají úlevy z brigádnické činnosti. Zprávy musí být stručné, věcné a konkrétní. Nemělo by se zapomínat pozvat hosty z okolních MO, zástupce města nebo obce, SÚS a honebních společenství. Případně říční policii. Obsah jednotlivých zpráv této metodiky se může vzájemně prolínat. dne vypracoval Dušan Hýbner


Stáhnout ppt "Obsahový návrh členské schůze ČRS MO"

Podobné prezentace


Reklamy Google