Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dne: 28. 12. 2014 vypracoval: Dušan Hýbner 1 Obsahový návrh členské schůze ČRS MO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dne: 28. 12. 2014 vypracoval: Dušan Hýbner 1 Obsahový návrh členské schůze ČRS MO."— Transkript prezentace:

1 dne: 28. 12. 2014 vypracoval: Dušan Hýbner 1 Obsahový návrh členské schůze ČRS MO

2 Slovo úvodem Slovo úvodem Zpráva o činnosti MO Zpráva o činnosti MO Zpráva jednatele Zpráva jednatele Zpráva hospodáře Zpráva hospodáře Finanční zpráva Finanční zpráva Zpráva dozorčí komise Zpráva dozorčí komise Zpráva referenta mládeže Zpráva referenta mládeže Zpráva mandátové a návrhové komise Zpráva mandátové a návrhové komise Obsah usnesení Obsah usnesení Slovo závěrem Slovo závěremObsah dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 2

3 Tento materiál má pomoci: Funkcionářům místních organizací (dále jen MO) při přípravě členské chůze (dále jen ČS) a jejich zpráv. Členům MO k lepšímu přehledu o práci, činnosti a hospodaření MO. Členové na ČS chodí dlouhodobě minimálně, což je jistě zapříčiněno i slabým obsahem ČS. Máme- li na ČS přivést více členů, musíme jim dlouhodobě práci a činnost MO přiblížit a zprůhlednit. Zprávy musí zaujmout obsahem i způsobem podání. Slovo úvodem dne 28.12.2014 vypracoval Dušan Hýbner 3

4 Krátké info o situaci v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS) a Středočeském územním svazu (dále jen SÚS) Info z konference SÚS sněmu ČRS a aktuální dění ČRS Činnost výboru a MO od minulé ČS hodnocení výboru počty schůzí a docházka náplň schůzí obsazení výboru Hodnocení akcí pořádaných místní MO brigády závody kroužek kulturní akce jiné aktivity Zpráva o činnosti MO dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: předseda MO 4

5 Plány MO pro následující období termínový kalendář na následující rok Poděkování za roční činnost a spolupráci funkcionáři, partneři, členové, sponzoři dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner

6 Aktuální stav členské základny a jeho rozdělení Stručný výpis z roční korespondence MO žádosti o dotace a granty žádosti o výjimky oznámení o školení nových členů Zpráva jednatele dne 28.12.2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: jednatel MO případně může být součástí zprávy předsedy MO 5

7 Rekapitulace obhospodařovaných revírů MO vlastnické vztahy nájemní a smluvní vztahy stručný popis revíru Zarybnění revíru rozpis dle jednotlivých revírů a podrevírů rozpis dle druhové a věkové skladby násady Násada zpráva o výrobě násad MO Úlovky celkové rozpis dle revírů a podrevírů rozpis dle druhů výpis mimořádných úlovků Zpráva hospodáře dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: hospodář MO 6

8 Zhodnocení násad a úlovků plnění zarybňovacího plánu určení priorit pro následující období vyplývající z úlovků Zarybňovací plán na následující rok odůvodnění rozpis dle revírů a podrevírů Činnost Rybářské stráže složení rybářské stráže MO zhodnocení roční činnosti počty kontrol a počty přestupků stručně přiblížit členům činnost RS čistota vod krátké zhodnocení vyhodnocení nejaktivnějších členů RS a předání odměny dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 7

9 Rybožraví predátoři a jejich regulace info o výjimkách a odstřelu info o stavu predátorů na revírech info o spolupráci s honebními společenstvími Brigádnická činnost plán práce za minulé období a jeho plnění počty zaplacených a odpracovaných hodin plán práce na stávající rok termíny brigád kontakt na brigádního referenta vyhodnocení nejlepších brigádníků dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 8

10 Roční příjmy Roční výdaje Aktuální stav účtu a pokladny Hospodářský výsledek za loňský rok Rozvaha nad následujícím obdobím určení priorit MO Návrh rozpočtu na stávající rok Finanční zpráva dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: pokladník nebo účetní 9

11 Roční činnost DK schůze kontroly účast při nasazování Zhodnocení jednotlivých kontrol Řešené přestupky Zhodnocení práce výboru Zhodnocení nakládání s majetkem MO Zpráva dozorčí komise dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: zástupce DK 10

12 Náborové akce školka, družina, škola, veřejné akce Činnost kroužku kdy, kde, jak kontakt Činnost mládeže tábory, závody, Zlatá udice Zpráva referenta mládeže dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: referent mládeže 11

13 Příprava usnesení a jeho předložení ČS Neustálá aktualizace přítomných členů na ČS Zpráva mandátové Zpráva mandátové a návrhové komise a návrhové komise dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner přednášející: zvolený zástupce 12

14 Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti MO za období od poslední členské schůze zprávu jednatele MO zprávu hospodáře MO účetní závěrku za rok ……. rozpočet na rok.…… výši ročních poplatků na rok ……. členské povinnosti – počet brigádnických hodin a výši jejich finanční náhrady úlevy z povinnosti odpracovat brigádnické hodiny pro: osoby se zdravotním postižením, členy, kteří dovršili věk XX let, bližší podmínky výkonu rybářského práva pro rok ……. ponechání všech revírů MO ve společném hospodaření pod ČRS SÚS Možný obsah usnesení dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 10

15 Členská schůze schvaluje hlavní rozhodnutí ČS jako například záměr nákupu konkrétního pozemku nebo přijetí úvěru do maximální výše …….. Kč atd. Členská schůze bere na vědomí zprávu dozorčí komise Členská schůze ukládá možno uvést hlavní úkoly organizace Možný obsah usnesení dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 10

16 Kromě hlavních zpráv funkcionářů by měla schůze obsahovat krátké proškolení členské základny o sumarizaci úlovkových lístků, aktuálních změnách v legislativě a o změnách bližších podmínek výkonu rybářského práva. Dle možností doporučuji zprávy provést například v PowerPointu a vše doplňovat fotografiemi k danému tématu (násady, úlovky, práce s mládeží, akce MO). Případně fotografie vystavit na banneru v sále, kde se schůze koná. Obeznámit členy s tím, kde mohou být celoročně informováni o dění v MO – např. nástěnky a web, jež budou celoročně aktualizovány. Zde pak pravidelně zveřejňovat termíny brigád a ostatních akcí. Není ani na škodu zveřejňovat pravidelně nasazování do revíru podložené fotografiemi. Slovo závěrem Slovo závěrem dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner 13

17 Nezapomenout, že ČS musí každoročně schválit základní poplatky, které si určuje MO (zápisné, poštovné, sazba za brigádnické hodiny) a definovat členy, jichž se týkají úlevy z brigádnické činnosti. Zprávy musí být stručné, věcné a konkrétní. Nemělo by se zapomínat pozvat hosty z okolních MO, zástupce města nebo obce, SÚS a honebních společenství. Případně říční policii. Obsah jednotlivých zpráv této metodiky se může vzájemně prolínat. dne 28. 12. 2014 vypracoval Dušan Hýbner


Stáhnout ppt "Dne: 28. 12. 2014 vypracoval: Dušan Hýbner 1 Obsahový návrh členské schůze ČRS MO."

Podobné prezentace


Reklamy Google