Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/11 Konference k základním registrům, Brno, 28.5. 2012 Ing. Michal Čigáš, Český statistický.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/11 Konference k základním registrům, Brno, 28.5. 2012 Ing. Michal Čigáš, Český statistický."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/11 Konference k základním registrům, Brno, 28.5. 2012 Ing. Michal Čigáš, Český statistický úřad michal.cigas@czso.cz ZÁKLADNÍ REGISTR PRÁVNICKÝCH OSOB, PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB A ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI Přínosy, dopady a aktuální stav implementace ROS k 28.5.2012

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2/11 Fungování registru osob obsahuje referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci zapisování referenčních údajů do ROS a provádění jejich změn v kompetenci editorů ROS (orgány a instituce, které v současnosti mají zákonnou povinnost osoby evidovat nebo udělovat oprávnění k činnosti) + RŽP bude poskytovat referenční údaje o provozovnách, ISDS a insolvenční rejstřík o datových schránkách a právním stavu osoby. Postup při zakládaní osoby: – editor provede ztotožnění fyzické osoby - podnikatele (statutárních zástupců) v ROB, adresy sídla (místa podnikání) v RUIAN a vyžádá si IČO z ROS, – po přidělení IČO dokončí evidenci dalších referenčních údajů a odešle do ROS, – ostatní OVM, které vedou evidenci osob získají referenční údaje ze základních registrů a pokud nevznikne pochybnost o jejich správnosti, nebudou mít právo je od osoby znovu požadovat

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3/11 Obsah ROS-referenční údaje Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení fyzické osoby) Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma (plnění dle číselníku) Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán Právní stav (plnění dle číselníku) Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny) Agendový identifikátor fyzické osoby ROS (ORG, ROB) Jméno a příjmení Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4/11 Přínosy registru osob Pro veřejnou správu:  Poskytuje ověřené a aktuální údaje pro činnost orgánů veřejné moci  Dostupnost pro všechny orgány veřejné moci (na základě RPP)  Soustřeďuje údaje o všech osobách z agendových informačních systémů (stejná struktura a obsah)  Odstraňuje roztříštěnost v poskytování informací o osobách  Naplňován a aktualizován prostřednictvím oprávněných editorů  Využívá aktuální údaje o fyzických osobách z ROB a adresách z RUIAN

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5/11 Přínosy registru osob Zjednodušení přidělování identifikačních čísel osob:  IČO - zákonná zkratka pro identifikační číslo osoby  Přidělování IČO osobě přímo na místě evidence/registrace (konstitutivní charakter zápisu) – nebudou chodit na ČSÚ  IČO poskytuje agendovým místům IS ROS  Vede evidenci o přidělených IČO  Ručí za jednoznačnost a neopakovatelnost přidělení IČO  Podnikající fyzické osobě může být přiděleno pouze jedno IČO  IČO přidělené před zavedením ROS zůstává v platnosti (řeší se problém vícenásobných a duplicitních IČO)

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6/11 Přínosy registru osob Snižuje administrativní zátěž

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7/11 Přínosy registru osob Větší transparentnost a kontrola dat: Možnost kdykoliv požádat o výpis referenčních údajů přes CzP Zasílání výpisu o provedených změnách referenčních údajů v ROS do DS osoby Zasílání ročního výpisu nebo výpisu na požádání o využití údajů z ROS do DS osoby Možnost uplatnění reklamace referenčního údaje v ROS na základě elektronického formuláře  žádost přes Datovou schránku  žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i CzechPOINT@Office)

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8/11 Přizpůsobení činnosti  Připojení AIS k systému základních registrů  Přímá komunikace AIS  schopnost používat editační služby vnějšího rozhraní ISZR pro ROS a potřebné dotazovací služby ISZR do základních registrů dle definovaného vnějšího rozhraní ISZR  Povinnost zajistit používání služeb ISZR oprávněnými uživateli  Zodpovědnost za dodržení pravidel editace referenčních údajů a vazeb ROS, které budou definovány správcem ROS  Zodpovědnost za obsahovou správnost zasílaných referenčních údajů a vazeb do ROS  Schopnost zajistit obnovitelnost referenčních údajů a vazeb v ROS v případě požadavku správce ROS  Zajištění evidence historie referenčních údajů a vazeb osob evidovaných v ROS ve vlastním AIS Dopady registru osob na OVM – Role editora

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9/11 Přímá komunikace AIS  Ministerstvo spravedlnosti  Ministerstvo průmyslu a obchodu  Česká národní banka  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)  Ministerstvo zemědělství  Česká advokátní komora  Ministerstvo kultury ČR  Energetický regulační úřad  Státní veterinární správa  Ministerstvo vnitra Dopady registru osob na OVM – Role editora

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/11 Dopady registru osob na OVM - Role editora Přizpůsobení činnosti  Zprostředkovaná komunikace AIS – integrovaný agendový informační systém ROS  Použité technologické řešení nedovoluje připravit přímou komunikaci s ISZR  Rozsah sledovaných subjektů v AIS a frekvence aktualizace nedovoluje připravit efektivní řešení  Určeno pro „malé“ agendy  Plní roli standardního centrálního AIS sdíleného pro více agendových míst a agend  Umožní vést agendu přímo v ROS-IAIS nebo zajistí aktualizace ze zdrojových AIS

11 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz11/11

12 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz12/11

13 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz13/11

14 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz14/11

15 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz15/11

16 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz16/11

17 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz17/11 Dopady registru osob na OVM – Role uživatele Vztahuje se na všechny OVM, které vedou ve svých evidencích (AIS) osoby Přizpůsobení činnosti  Provést ztotožnění osob na ROS – využití jednoznačného identifikátoru IČO  Využít referenční údaje o osobách v AIS  Využít notifikací změn ROS pro aktualizaci údajů v AIS  Využít možnosti označení údaje za nesprávný v oprávněných případech  Pomocí eGon služeb  Pomocí IS DS nebo CzechPoint

18 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz18/11 Dopady registru osob na OVM - Role uživatele Přizpůsobení činnosti (2)  Práce s výpisy osoby s využitím ISZR  žádost přes DS  žádost přes CzechPOINT (zahrnuje i CzechPOINT@Office)  žádost z libovolného oprávněného AIS

19 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz19/11 Aktuální stav ROS Zabezpečení HW a SW pro IS ROS  Instalace HW a SW v prostorách ČSÚ pro primární i záložní lokalitu  Napojení přes KIVS na ISZR  Probíhá příprava datových center pro primární a záložní lokalitu – zajišťuje Správa základních registrů  Zajištění technických, technologických a smluvních podmínek provozu  Uzavřena Dohoda se SZR o zajištění podmínek pilotního provozu IS ROS – duben 2012  Provedeno stěhování techniky do DC Malešice, probíhá zprovozňování datového napojení – duben, květen2012  Příprava stěhování do DC STC

20 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz20/11 Aktuální stav ROS Příprava aplikačního programového vybavení IS ROS  Instalace aplikací pro správu a vedení ROS  Vlastní ROS  Vstupní část ROS – IAIS  Instalace a ověření eGon služeb  Vytvořeno testovací a produkční prostředí  Příprava komunikace editorů IAIS s využitím JIP  Naplnění JIP z RPP  Zahájení reálné komunikace po zprovoznění DC Malešice  Instalace aplikací pro ověřování dat pro AIS ROS před vlastním plnění dat do ROS

21 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz21/11 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (1)  Specifika ROS  Velké množství editorů  Počet agendových míst - 31  Počet agend – 42  Závislost na rozhodnutí agendových míst zda upraví vlastní AIS nebo využijí IAIS  Naplnění daty ROS je podmíněno naplněním reálnými daty registrů ROB, RUIAN a ORG  Přidělení AIFO agendám ISEO a CIS – podmínka pro zahájení úvodního plnění  Včasné dokončení registrace všech editorských agend v RPP a přidělení kódů agendám

22 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz22/11 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (2)  Získání dat od jednotlivých agendových míst v rámci úvodního plnění  Organizování porad se zástupci agendových míst  Přebírání dat a jejich ověřování  Komunikace s agendovými místy  Spolupráce s MV a ÚOOÚ při ztotožňování osob v ROB (ISEO a CIS) a získání AIFO pro AISy a ROS  Vlastní plnění ROS daty  Závislost na způsobu připojení k ISZR  Přímo z agendy  Přes IAIS

23 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz23/11 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (3)  Vlastní plnění ROS daty – přes IAIS  Všechny ostatní agendy – celkem 32  Dojednán způsob naplnění dat v IAIS s výjimkou obcí  předání dat  pouze IČO (plnění s využitím RES)  plnění ručně přímo do IAIS  Editoři přistoupí k datům do IAIS přes komunikační rozhraní JIP – do zprovoznění JIP náhradní dočasné řešení  Ověřování dat  Doplňování dat

24 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz24/11 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (4)  Plnění probíhá v závislosti na připravenosti dat  Kompletace dat v ROS  Vlastní data agend  Doplnění datových schránek – MV ČR  Doplnění provozoven - MPO  Doplnění informace o insolvenčním řízení - MSp

25 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz25/11 Aktuální stav ROS Naplnění ROS reálnými daty (5)  Aktuální stav naplnění  Počet osob v ROS k aktuálnímu datu: 2 632 837  V tom: 2 061 703 fyzických osob 571 134 právnických osob  Počet osob v IAIS: 144 300 – probíhá kontrola a ověřování dat  Počet provozoven v ROS – 515 137  Dokončení úvodního plnění – konec května 2012  Školení editorů IAIS – plná funkcionalita – červen 2012

26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz26/11 Obce a ROS Role editora ROS: Obecní úřady – zřizování příspěvkových organizací dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (A343) Obce s rozšířenou působností – Evidence fyzických osob – provozovatelů stanic měření emisí dle zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (A998) – Evidence honebních společenstev, dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (943).

27 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz27/11 Obce a ROS Dosavadní aktivity: Odeslání dopisu starostům obcí se žádostí o validaci dat – vystavení údajů z RES ke kontrole obcím na stránkách SZR – zapisování navržených úprav do RES – vyřizování dotazů obcí na ros@czso.czros@czso.cz – příprava dokumentu s často kladenými dotazy obcí k ROS Testování IAIS vybranými obcemi – úprava IAIS dle jejich požadavků

28 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz28/11 Obce a ROS Plnění údajů obcí do ROS: zahájí se po registraci IAIS v JIP a naplnění JIP z RPP (červen 2012) obce obdrží prostřednictvím DS informaci jak se přihlásit do IAIS IAIS bude naplněn údaji z RES (resp. OR) obce budou kontrolovat soulad nahraných dat v IAIS s jejich evidencí a případně doplní údaje (postup bude popsán) údaje o FO - SME budou muset ORP naplnit do IAIS manuálně bude fungovat helpdesk pro řešení dotazů obcí naplnění dat obcí z IAIS do ROS zajistí ČSÚ

29 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz29/11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/11 Konference k základním registrům, Brno, 28.5. 2012 Ing. Michal Čigáš, Český statistický."

Podobné prezentace


Reklamy Google