Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náboženské Vyznání v České republice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náboženské Vyznání v České republice"— Transkript prezentace:

1 Náboženské Vyznání v České republice
Kateřina Sparks CZCH 403

2 Náboženské Vyznání a Komunismu
V komunistické éře vláda nedovolila náboženskou činnost, až která by byla povolená státem. Náboženská svoboda byla extrémně omezená.

3 Současná Náboženská Scéna
Podle zákonu, který byl přijat v roce 1991, registrované církve a náboženské společnosti mají výhody, například přístup do nemocnic, vězení, a vojenských prostor, aby vykonaly duchovenskou činnost. Církev nebo náboženské společnosti musí mít alespoň členů, aby registrovaly.

4 Současná Náboženská Scéna
V současnosti dokonce neregistrované náboženské společnosti mohou jednat svobodně. Mohou se sdružovat, vykonávat nábonženské úkony, a vydávat a šířit literaturu. Veřejnost věří, že registrace znamená, že je nějaká náboženská společnost solidní a spolehlivá. Někteří lidé myslí, že stát garantuje důvěryhodnost. To není možné ani pravdivé.

5 Budu mluvit o tradičních sektách:
Křesťanství Judaismus Islám Křesťanství, Judaismus, a Islám jsou monoteistická náboženství.

6 Judaismus Judaismus se konstituovalo ve dvě tisícletí BCE.
V Židovský národ se stával „lid Knihy“ v babylónském zajetí, protože se tam posluchači seznamovali především s tórou (pěti knihami Mojžíšovými). Tóra (zákon) je jádra posvátný spis. Talmud obsahuje Mišnu a Gemaru.

7 Judaismus Šabat začíná v pátek večer a končí sobotním večerem. Během šabatu je zakázána jakákoli práce, včetně psaní. Šabat je sedmý dne týdne, kdy Hospodin odpočíval.

8 Judaismus Na sklonku 19 stoleti přitom žilo v Čechách a na Moravě na 140 tisice Židů, ale v současnosti jsou kolem 3 tisíce členů v České republice.

9 Křesťanství Křesťané věří, že Ježíš z Nazaretu byl Mesiáš (odtud řecké Christos—Kristus). Podle své víry, stejnou úctu by měli vzdávat Ježíši, Hospodinovi, a svatému Duchu. Křesťanská bible obsahuje Staré zákon, které je totožná s Židovskou svatou knihu, plus Nový zákon.

10 Křesťanství V Ceské republice největší náboženská skupina je katolická církev, která má 4 miliony příslušníků. -Římskokatolická církev má pět diecézí v čele s biskupy v Čechách a tři na Moravě. -Řeckokatolická církev má méně než 10 tisíc věřících a jednu diecézi v celé České republice.

11 Křesťanství Rozdělení katolické a protestantské církve
- Rozdělení katolické a protestantské církve byli v 16. století. - V České republice, českobratrská církev evangelická spojuje reformační tradici Martina Luthera i Jana Kalvína. - Jednotá bratrská byla exilová do zahraničí.

12 Křesťanství Letniční hnutí
(podle letnic, svátku seslání Ducha svatého na první křesťany) Letniční hnutí je mohutné hnutí, které se tvořilo v protestantském prostředí ve 20. století. Dnes je považované proto za další významný směr vedle katolického, pravoslavného a protestantského křesťanství.

13 Křesťanství Charismatické hnutí
Charismatické hnutí je nové vlna letničního hnutí. Vyprofilovalo se od 60. let a působí téměř ve všech církvích.V České republice počet křesťanů letničního proudu je odhadnout na 10 tisíc.

14 Křesťanství Ekumenické hnutí
V posledních desetiletích ekumenické hnutí sílící. Hnutí se pokouší překonat roztříštěnost křesťanských tradic.

15 Islám Islám je nejmladší velké monoteistické náboženství.
V 7. století, Muhammad zformoval učení na základě zjevení, čerpající z judaismu a křesťanství.

16 Islám Základní knihou islámu je Korán, veršovaná sbírka božích sdělení věřícím. Muslimy věří, že existuje jedna Boha-Alláha a Muhammad byl jeho proroka i misijní. Počet muslimů v České republice se odhaduje na 20 tisíce. Nejméně 400 má být české národnosti.

17 Současná Náboženská Scéna
V posledních letech byl výrazný vzrůst náboženskosti, nebo religiozity, mezi mnoha lidmi v České republice. Ale existuje současná nechuť k organizovanému náboženství. Mnoho lidí mají nechuť dokonce k slovu „náboženství“. V důsledku toho jsou některé netradiční náboženské směry.

18 Nové Náboženské Vlny V osmdesátých letech byly nové vlny východní náboženského systémů, například existuje esoterismus, alchymie, kabala. Velkým zdrojem inspirace je stále psychoanalytky, psychology, filozofy, a utopistické spisovatele.

19 Hnutí Nového Věku Hnutí nového věku nemá autoritativní vůdce a příslušníky nevydávají se za výlučné majitele pravdy. Nemají ambice vytvořit z ní žádný systém, ale sdílí jisté společné základní víry.

20 Hnutí Nového Věku Hnutí je jako velké tavicí kotlík. Kritériem pravdy nebývá rozumové, ale princip fungování je co se právě hodít. Každý směr dovoluje synkretisticky používat z nabídky nejrůznějších náboženství cokoli.

21 Skupiny na pomezí náboženství
Tato hnutí nemají nic společného a nechtějí mít nic společného s náboženstvím. Mohou mít extrémní politická hlediska, napřiklad existuje utopická komunistická hnutí. Existují hnutí skinheadů, extrémních ekologických aktivistů a ochránců práv zvířat.

22 Bibliografie Dingir. Zdeněk Vojtíšek: Netradiční náboženství u nás (1998). < abozenstvi/>. „Židovství.“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie. 28. 11. 2006, 23:58 UTC. 1. 12. 2006, 01:15 < C5%BDidovstv%C3%AD&oldid=972751>.


Stáhnout ppt "Náboženské Vyznání v České republice"

Podobné prezentace


Reklamy Google