Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo DUM3.2_13_ 20 PředmětSpolečenské vědy, T ěl esná výchova, Biologie a ekologie, Ekonomika Tematický okruhZdravý životní styl Název materiálu Dopady rozvinuté společnosti na člověka AutorMgr. Hana Topičová Datum tvorby 20. leden 2014Ročník 1. – 3. ročník Anotace Materiál slouží k všeobecnému seznámení žáků s problematikou dopadů rozvinuté společnosti na člověka a zároveň zpětné ovlivňování společnosti člověkem. Materiál může být použit jak ve výkladové tak opakovací části vyučovací hodiny. Součástí materiálu jsou otázky a úkoly podchycující všeobecné povědomí žáků o problematice dopadů rozvinuté společnosti na člověka a naopak. Metodický pokyn Prezentace, výklad s otázkami a úkoly pro žáky v oblasti problematiky dopadů rozvinuté společnosti na člověka a naopak. Prezentaci lze využít v průřezovém tématu „výchova ke zdraví“. Cílová skupina žáků: 15 – 19 let Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Topičová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Současná společnost Podstatou současné společnosti je rostoucí závislost lidí na materiálních hodnotách. Jedním z hlavních měřítek úspěchu je pro současného konzumního člověka majetek, popřípadě suma peněz, kterou disponuje. Význam hodnot, jako je štěstí a přátelství se do značné míry posunuje, protože lidé očekávají, že s rostoucím majetkem budou šťastnější a také, že budou mít více přátel. Ve skutečnosti tomu bývá spíše naopak. Zamyslete se – co je dle vás měřítkem úspěchu?

3 Současná společnost Konzumní společnost však nespočívá jen ve významu osobních hodnot, ale také v chování všech ekonomických subjektů. Výroba probíhá ve velkém, spotřeba také a ve velkém jsou také produkovány odpady, které znečišťují životní prostředí. Současný vývoj je do budoucna nereálný, protože je postaven zejména na plýtvání přírodními zdroji, jejichž množství je omezené. Obr. č. 1

4 Dopady na společnost Renomovaní světoví filosofové a archeologové varují před blížícím se ke kolapsem moderní společnosti. Krize v dnes globalizovaném světě není nikdy lokální a její následky či dopady nakonec pocítí všichni. Současná doba a civilizace je mnohem náchylnější na případné závažné problémy.  elity jsou uzavřené a odtržené od reálu  politici řeší své problémy ve svých stranách, jako by kolem bylo vakuum  vytváří se skupiny, které si navzájem nejen nerozumí, ale ani nekomunikují  společnost se atomizuje, a to předpokládá rychlý pád Příznaky vidí v následujícím:

5 Historie se opakuje Podle řady vědců se naše civilizace nachází v bodě zlomu. Je pravděpodobné, že to, co nás čeká v nedaleké budoucnosti, zažily i minulé velké civilizace. Jedním z takových příkladů je starověký Egypt, který si zcela jistě prošel tím, čím o tisíce let později procházíme i my. Obr. č. 2

6 Kolaps společnosti Kolaps znamená hlubokou transformaci. Např. Egyptská říše okolo roku 2200 před Kristem zkolabovala. Odpovězte - co si představujete pod pojmem kolaps společnosti? Neprojevilo se to tak, že by lidé najednou zmizeli.  přestala fungovat centrální administrativa  stát se rozpadl na regiony, které ovládali řekněme místní náčelníci  došlo k obrovskému snížení složitosti systému, což bylo samozřejmě velmi bolestné, (spojeno i se zásadním snížením životní úrovně)  následovala postupná regenerace společnosti. Stručný průběh transformace:

7 Historie se opakuje  neúcta k půdě Věci, které naši současnou společnost spojují s dobou, kdy končí „zlatá doba pyramid“ ve starověkém Egyptě a zdejší vysoce vzdělaná společnost upadá je: V minulosti se problém týkal pouze určité říše, ale v současnosti se dotýká celého světa.  zahledění se sama do sebe  okázalost na jedné straně a doslova mrhání financemi na straně druhé  neúcta k životu V čem je rozdíl mezi současností a minulostí?

8 Dopady na obyvatele Jedním z nejhmatatelnějších sociálních důsledků hospodářské krize je výrazný nárůst chudoby u populace v produktivním věku. Bude-li pokračovat trend polarizace platů, nebude postupné snižování nezaměstnanosti ke zvrácení této situace dostačovat. Indikátory odrážející mnohotvárnost chudoby a sociálního vyloučení:  příjmová chudoba  materiální deprivace  populace žijící v domácnostech s velmi nízkou pracovní intenzitou

9 Příjmová chudoba Co se domníváte, že je příjmová chudoba? Příjmová chudoba je nejnižší výše příjmu, který je ještě považován za dostatečný v určité zemi Práh chudoby se obvykle určuje vypočítáním celkové ceny všech nezbytných prostředků, které průměrná dospělá osoba spotřebuje za jeden rok. Kdo je příjmovou chudobou ohrožen?

10 Příjmová chudoba v ČR V roce 2010 žilo pod hranicí příjmové chudoby:  40,6% nezaměstnaných  druhou nejohroženější skupinou jsou nepracující důchodci (8,1 % v roce 2009)  z pracujících osob žilo pod hranicí příjmové chudoby v roce 2010 4,2 % Co se týče domácností:  nejohroženější skupinou jsou neúplné rodiny se závislými dětmi (okolo 40% žijících pod hranicí příjmové chudoby)  dále rodiny se třemi a více dětmi (22-24 %) 1007,8936,4884,9925,2983,41001,41049,3 počet osob ohrožených chudobou (v tis.) 114,1112,0109,2101,192,385,881,0 hranice chudoby (roční příjem v tis. Kč) 2011201020092008200720062005 Hranice chudoby a počet osob ohrožených chudobou v České republice Tab. č. 1

11 Příjmová chudoba V roce 2012 se pod hranici příjmové chudoby dostal třeba:  člověk s měsíční částkou nižší než 9680 korun  pár s méně než 14 500 korunami  samotná matka s malým potomkem s méně než 12 600 korunami  rodiče s náctiletým a malým dítětem s méně než asi 22 300 korunami Míru příjmové chudoby v Česku významně ovlivňuje vyplácení dávek, podpor a důchodů. Příjmová chudoba hrozí nejvíce: nezaměstnaným lidem s nízkým vzděláním těm, co žijí v nájmu

12 Materiální deprivace Co si představujete pod pojmem materiální deprivace? Znamená, že domácnosti nemají, nemohou si dovolit nebo mají problém s nejméně čtyřmi z následujících věcí:  nemají auto  nemají pračku  mají problém s placením nájemného, plateb, půjček  nemohou si dovolit jednou ročně vyrazit na týdenní dovolenou  nemohou jíst obden maso  nemohou si dostatečně vytápět byt  nezvládnou zaplatit neočekávaný výdaj  nemají telefon  nemají barevnou televizi Týká se stejných skupin obyvatel jako u příjmové chudoby

13 Nízká pracovní intenzita Pracovní intenzita se vypočte jako podíl počtu měsíců, v nichž členové domácnosti v produktivním věku pracovali, a počtu měsíců jejich přítomnosti v domácnosti celkem. Zaměstnání může lidem pomoci vymanit se z chudoby, avšak pouze v polovině všech případů; hodně totiž závisí nejen na typu získané práce, ale také na složení domácnosti a pracovní situaci partnera. Velmi nízká pracovní intenzita je opět zjištěna v případě domácností nezaměstnaných (34,3 %), neúplných domácností s dětmi (24,7 %). Co si představujete pod pojmem nízká pracovní intenzita?

14 Vliv současnosti na život člověka Vliv na zdravotní stav Každý člověk stůně tak jak žije – zdraví je odrazem života člověka. Životní a společenské podmínky se výrazně změnily, odpovídají tomu i zdravotní potíže. Nemoci, ať duševní nebo tělesné, jsou pro nás informací, že už tímto způsobem dál nemůžeme. Nároky na nás kladené jsou čím dál větší. Odhadli byste, co je průvodním jevem dnešní doby?

15 Vliv současnosti na život člověka Průvodní jev dnešní doby: všeobecný tlak a stres Manažeři, kteří si naložili hodně a musejí. Kdyby dali najevo slabost je s nimi konec. Snaží se udržet pracovní tempo, ale tělo nestačí. Nezaměstnanost. Lidé chtějí pracovat, ale nemají kde. Pokud pracují a jejich zaměstnavatel chce zavést úsporná opatření a zeštíhlení, začnou lidé okamžitě stonat, dostávají deprese a obíhají doktory. Náklady na jejich vyšetření a léčení násobně převyšují náklady na sehnání práce. V konečném důsledku nedochází k žádné úspoře.

16 Vliv současnosti na život člověka Když se objeví bolest, neptejte se lékaře, ptejte se svého těla, něco vám chce oznámit. Současná medicína považuje bolest za nemoc a bojuje proti ní léky. Ale bolest není nemoc. Bolest je jediný způsob jak nám tělo může říci, že něco děláme špatně. Pokud tuto informaci nepochopíme a lékem vypneme bolest, je to nejkratší cesta k sebezničení a ještě větší bolesti.

17 Vliv současnosti na život člověka Nejde jen o bolest tělesnou - totéž se týká úzkosti a deprese, tedy bolesti duše. Duševní bolest je varování, ne nemoc. Je to hlášení, že jste pod tlakem kterému už nedokážete vzdorovat. Dnes trpí úzkostmi a depresemi 3 mil Čechů. Nejméně 0,5 mil jich užívá antidepresiva.

18 Řešení stresové situace Navrhněte řešení stresové situace. Každá starost člověka tíží. Aby všechno stihl a vydržel je napjatý psychicky ale i fyzicky. Napětí vyčerpává spoustu energie a člověk je unavený. Začne bolet hlava, záda, rozbuší se srdce. Nejlepší lék na napětí je Kdo si na něj udělá čas, lépe vzdoruje stresu. Jedná se samozřejmě o rekreační pohyb ne vrcholový. p o h y b. Nutné je ale také celkové zvolnění – změna životního stylu.

19 Vliv současnosti na život člověka Není totiž důležité jen složení ale i Pokud máte zdravou stravu, ale jste ve stresu, tělo ji nevezme. Naopak vyrovnaný člověk si může dovolit občas zhřešit. jídlo vychutnáte. kdya s kýmjak Spousta lidí si úzkostlivě sestavuje jídelníček. Ovoce, zelenina, vláknina. Přesto jsou nemocní. Při řešení stresové situace je velmi důležitá strava člověka.

20 Vliv člověka na život společnosti Žijeme v iluzi:  že my můžeme víc pracovat, společnost může ekonomicky růst N E M Ů Ž E Stejně jako nemoc je informací pro člověka, že už to dál nejde, ekonomická krize je stejnou informací pro společnost. Informací, že se máme zastavit a přemýšlet jak budeme dál žít. Finanční injekce jsou léky, nemoc jen na čas potlačí. Než se úplně sesypeme. Zamyslete se, zda může společnost neustále ekonomicky růst.  že společnost a jednotlivec pořád můžou

21 Možnosti řešení Navrhněte řešení – co dělat? Změnit hodnoty:  od dravosti ke spolupráci  k úspoře energie  k péči o životní prostředí  k obnově rozpadlých vztahů

22 Vývoj společnosti Prodlužuje se délka života a zrychluje se přenos informací, ale to neznamená, že se prohlubuje vědění. Typickou věcí je, že když se státy dostávají do krize – klesá vzdělanost. Britští vědci publikovali, že se stále zlepšují naše rétorické schopnosti. Nabízí se srovnání se starým Římem – rétorika byl obor, který rozkvetl právě v období 3 – 4 století, tedy v době úpadku tohoto impéria. Lidově řečeno – roste naše schopnost všechno komentovat místo toho, abychom s tím něco udělali.

23 Problémy naší společnosti Neustále se rozevírající nůžky mezi bohatou špičkou a zbytkem populace. Sociální nerovnost produkuje obrovský sociální neklid. Jediným klíčem je lepší vzdělání. Společnost je čím dál složitější a čím dál více energie pohltí jen na to, aby se udržela na stejné úrovni. Domníváte se, že jedinou prioritou společnosti je trvalý ekonomický růst? Každoroční ekonomický růst není prioritou. Pouhý ekonomický růst nezajistí prosperitu a zdravý růst společnosti. Jaké jsou problémy v naší společnosti?

24 Skutečné problémy společnosti Skutečné problémy současné společnosti:  životní prostředí  docházejí nám surovinové zdroje  snaha, aby naše civilizace byla stabilnější.  dlouhodobější řešení byla vždy větší soběstačnost jednotlivých regionů Proč je soběstačnost důležitá? Protože když přijde nějaká větší krize, tak společnosti, které jsou v základních věcech soběstačné, lépe odolávají stresu a nerozpadají se jako kostky v dominu.

25 Globalizace Co je to globalizace?Lze globalizaci zastavit? Globalizaci nelze zastavit, protože nelze zastavit ani vědecký a technologický pokrok. Stejně tak není možné zastavit ani procesy liberalizace a integrace ve světě. V současnosti je globalizace klíč k úspěchu, ale zároveň také k úpadku. V případě, že se některé země pokusí vyvázat z procesu globalizace a integrace, bude následovat jejich postupný úpadek do hospodářské a politické izolace.

26 Trvale udržitelný rozvoj Lidstvo by mělo do budoucna nalézt cestu udržitelného rozvoje, který by zajišťoval vysokou životní úroveň a využíval by moderních technologií k minimalizaci dopadů hospodářství na životní prostředí Co je to trvale udržitelný rozvoj? je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.

27 Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj však představuje koncepci daleko přesahující rozměr pouhé ochrany životního prostředí, jejíž těžiště leží především ve společenskovědní oblasti a do budoucna především ve vzdělání, výchově a osvětě. Cílem trvale udržitelného rozvoje je také uspokojení sociálních (hmotných i duševních) potřeb člověka ekonomickými nástroji při respektování environmentálních limitů - aby byl tento trojúhelník funkční, musí být rovnostranný.

28 Grafické vyjádření segmentů trvale udržitelného rozvoje Obr. č. 3 ekonomický prostředí sociální snesitelný udržitelný spravedlivý životaschopný

29 Koncept současného státu Určité věci se vyčerpaly, například politika mandatorních výdajů, tak jak je nastavena, pohlcuje značnou část státního rozpočtu, tím se snižují prostředky na rozvoj společnosti. Zadlužování také není řešení. Kromě ekonomů je potřeba aby se na hledání řešení by podíleli i zástupci společenskovědních oborů, kteří chápou způsob fungování společnosti. Ukazuje se tak, že systém ve kterém žijeme má parametry nastavené tak, že se dříve či později vyčerpá. Příkladem takového způsobu hledání řešení ze současné situace je například skupina lidí z různých oborů vznikající okolo odborníků jako je prof. Cílek, geolog a klimatolog, víceguvernér ČNB Mojmír Hampl, či jaderná fyzička Dana Drábová.

30 Budoucnost lidstva Lidstvo se s problémy vyrovná někdy lépe, někdy hůře ale lidstvo pořád existuje. Nikdy nebude nalezeno univerzální řešení všech obtíží. Civilizace je neustálým hledáním cesty jakým způsobem co nejlépe přežít. Každý nalezený způsob na který přijdeme se nakonec vyčerpá a musí se hledat nový. Proto je tak důležité klást obrovský důraz na vzdělání.

31 Budoucnost lidstva Nejsme pány světa a dřív nebo později si to opět připomeneme. Příroda s něčím přijde a my se budeme muset adaptovat. A čím chytřejší naše populace bude, tím lépe. Napiš svou představu budoucnosti lidstva v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

32 Použité zdroje Obr. 2 LIBERATO, Ricardo. [cit. 2014-04-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:All_Gizah_Pyramids.jpg Obr. 1MIAOW MIAOW. [cit. 2014-04-06]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordan_Pond_in_Tabor_CZ.JPG?uselang=cs Obr. 3 DRÉO, Johann. [cit. 2014-04-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sustainable_development.svg?uselang=cs Tab. 1[cit. 2014-04-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1h_chudoby


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 13Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google