Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POLSKO historie osobnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POLSKO historie osobnosti."— Transkript prezentace:

1 POLSKO historie osobnosti

2 Rané dějiny Existuje legenda o třech praotcích slovanských národů. Bratři Lech, Čech a Rus putovali se svými rodovými kmeny z původního slovanského usídlení mezi řekami Vislou a Dněprem.

3 První Slovanské kmeny Slovanské kmeny přišly do Polska v 6. století n.l. Kmen Polanů obýval západní část dnešního Polska, kmen Vislanů východní část a kmen Slezanů se usadil v jižním Polsku. Nejstarším hlavním městem byla Poznaň.

4 Piastovci První královskou dynastií byli Piastovci, kteří odvozovali svůj původ od bájného Piasta – koláře. Tato dynastie vládla až do r.1370.

5 Měšek I. Prvním historicky důležitým panovníkem byl král Mešek I. z dynastie Piastovců. Vládl v 10. století. Sjednotil čtyři části Polska a přijal křesťanství.

6 Boleslav Chrabrý V roce 1025 byl Boleslav Chrabrý korunován na prvního polského krále. Tento schopný panovník zbavil vlády Otu III. (římského císaře) a stal se pánem veškerého slovanského obyvatelstva. Zemřel rok po své korunovaci.

7 Kazimír veliký V roce 1333 nastoupil na trůn Kazimír Veliký a začalo zlaté období polského středověku. Byl přestavěn hrad Wawel a v roce 1364 byla založena krakovská univerzita

8 Krakovská univerzita Šestnáct let po vzniku Karlova vysokého učení v Praze se roku 1364 v Krakově zřizuje Královská akademie. Na této univerzitě se dostalo důkladného vzdělání i astronomu Mikoláši Koperníkovi.

9 Vladislav II. Jagelonský
V 15. století kníže Vladislav II. Jagelonský sňatkem sjednotil polsko- litevské království, které se stalo přední velmocí východní Evropy.

10 Švédsko-polské války Dynastie Jagellonců vymřela po meči v první polovině 16. století, v Polsku byla zavedena volba krále. Následující dvě století byla kritickým obdobím polské státnosti – švédsko-polské války, spory šlechty.

11 1795 – zánik Polska Konec 18. století je obdobím dělení území Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko. Při třetím dělení roku 1795 přestal stát existovat a obyvatelstvo bylo násilně asimilováno.

12 1. světová válka 1. světová válka: 1914 – 1918: většina bitev proběhla na východní frontě – v jižní části polského území. Vůdcem nově vznikající země se stal maršál Jozef Pilsudski.

13 1918 – vznik nového Polska Polsko vzniká na podzim roku 1918, když je patrné, že dojde k zhroucení císařského Německa na frontě 1. světové války. Dne 7. října 1918 vyhlašuje Regentská rada ve Varšavě nezávislost Polska.

14 2. světová válka Začala 1. září 1939 útokem na polský přístav Gdaňsk.
Polsko bylo během měsíce poraženo. K těmto událostem došlo na základě paktu o neútoční mezi Německem a Sovětským svazem.

15 Katyňský masakr Sovětský svaz po dohodě s Německem získal zajatců z řad důstojníků a inteligence. Ti byli vězněni až do roku 1940, kdy Stalin podepsal rozkaz zajatce vyvraždit.

16 Židovská menšina Židé v Polsku představovali před 2. světovou válkou největší židovskou komunitu na světě čítající přes 3 miliony osob. Během 2. světové války zahynulo v koncentračních a vyhlazovacích táborech 90 % židovské populace.

17 Konec 2. světové války 1. srpna 1944 vypuklo ve Varšavě povstání proti nacistům. Po dvou měsících bylo potlačeno a Varšava srovnaná se zemí. V roce 1945 bylo Polsko osvobozeno ruskou Rudou armádou.

18 Hranice Polska po roce 1945 Při určování hranic na Postupimské konferenci v roce 1945 se proměnily hranice Polska. Oblasti na východě země byly začleněny do Sovětského svazu.

19 Poválečná historie Ve 2. polovině 20. století patřilo Polsko mezi státy tzv. Východního bloku Evropy, kde měl velký vliv Sovětský svaz. Probíhala násilná kolektivizace zemědělství a do popředí se dostal těžký průmysl.

20 Konec komunistické vlády
V roce vzniklo revoluční hnutí, Solidarita. Jejím vůdcem byl mladý elektrikář Lech Walesa. V r byla komunistická strana přinucena svolit ke konání svobodných voleb. Volby skončily drtivým vítězstvím Solidarity.

21 Návrat Polska do Evropy
V r bylo Polsko přijato do NATO a začal tak proces začleňování do západních struktur. 1. května 2004 se Polsko zároveň s devíti dalšími kandidátskými zeměmi stalo členem Evropské unie.

22 Významní rodáci Polska
Mikuláš Koperník – Roku 1543 uveřejnil svou knihu o pohybu nebeských těles. V tomto díle vyvrátil soudobé dogma, že Země je středem vesmíru a vyslovil svou heliocentrickou teorii, kterou později potvrdil i Galileo Galiley.

23 Významní rodáci Polska
Maria Curie-Skłodowska ( ) - Zabývala se výzkumy v oblasti fyziky a chemie. K jejím největším úspěchům patří teorie radioaktivity a objev dvou nových chemických prvků. Dvakrát byla vyznamenána Nobelovou cenou.

24 Významní rodáci Polska
Papež Jan Pavel II. – 6. října 1978 byl krakovský biskup Karol Wojtyla zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II. Stal se prvním neitalským papežem od 15. stol. Hlavními tématy jeho pontifikátu bylo přinesení církve blíže k lidem a úcta k životu. Zemřel


Stáhnout ppt "POLSKO historie osobnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google