Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.
Rétorika Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D.

2 Schopnost dobře mluvit před širokou veřejností – komunikační prostředek – živý hlas
Vznik v antice – starověké Řecko a Řím Politik, herec, soudce, učitel, obchodník, vojenský velitel – jak hlasem ovládnout prostor a mysl lidí

3 Věda o mluvení - 5. století př.n.l., antické Řecko
Vládne filozofie, rétorika – tvůrčí umění První škola rétoriky založená sicilským Řekem Gorgiasem z Leontin ( př.n.l.) – umění řeči vyrovnat básnictví Sokrates, jeho žák Platon (ucelený systém vědění) a slavný Aristoteles (umění, hledat cestu k pravdě)

4 Aristoteles - Rétorika
Invence – podklady, dokumenty, data pro vystoupení Logická struktura projevu – úvod, vlastní stať a závěr Styl – kdo bude naslouchat, typ projevu – humorný, poučný, oslavný Zapamatování – psaný text jen pomůckou Přednes – slyšet (síla hlasu), rozumět (artikulace), porozumět, jednat

5 Demosthenes (384-322 př.n.l.) Nejslavnější řečník starého Řecka
Motivace – soudy, řečnický výcvik Trénink slabého hlasu, dechu – běh po pobřeží, překřikování příboje moře Nedobrá výslovnost – oblázky v ústech Řečnické otázky, věty krátké, úderné, řeč jasná, srozumitelná Projevy vzorem pro řečníky mnoha generací, „filipiky“

6 Římské řečnictví Marcus Tullius Cicero (106-43 př.n.l.)
O řečníkovi – úvaha o řečnictví, hájit mravnost a pečovat o estetickou hodnotu řeči Marcus Fabius Quintilianus (35-96 n.l.), Základy řečnictví, 1. státem placený učitel řečnictví, učebnice – pramen středověké rétoriky

7 Rétorika a středověk Křesťanská kázání, sv. Augustin (354-430)
Univerzita – vývoj akademické řeči 7 svobodných umění - gramatika, dialektika a rétorika, na ně navazovala aritmetika, geometrie, astronomie a hudba

8 Renesanční rétorika Zájem o antickou rétoriku
Veškerá pojednání o řečnictví byla v latině Desiderius Erasmus ( ), Jean Luis Vives ( ), Giambattista Vico ( )

9 Česká rétorika Jan Blahoslav (1523-1571) – první česká rétorika
R – na univerzitě „mluvokrása“, vznik první pražské rétorické školy Rektor univerzity Mistr Jan Hus 17. stol. – J. A. Komenský – řečník (kazatel) se musí svému umění neustále učit

10 Zpráva a naučení o kazatelství (1651)
4 zásady mistrovské řeči: HOJNOST – bohatství slov, význam a původ slov, synonyma SVĚTLOST – srozumitelnost LÍBEZNOST – obsah řeči, příjemný hlas, gesta, přirovnání i ironie MOCNOST – slovo váznout v myslích a hýbat posluchači

11 Příprava a přednes Podle Cicerona je úkolem řečníka především:
dokázat pravdivost tvrzení získat sympatie posluchačů přimět posluchače, aby jednali podle jeho přání. Řekni posluchačům, co jim řekneš - řekni jim to - řekni posluchačům, co jsi jim řekl

12 Mluvené slovo – komunikační útvary
Referát – aktuální téma Diskuse – účastníci, vědecké konference Proslov – méně oficiální, přátelský Projev – zahajovací Přípitek – slavnostní, krátký Přednáška – vědecký, odborný problém Zpráva – hlášení o stavu Interview - otázky

13 Mluvené slovo - zásady Cíl – osnova Kdo jsou mí posluchači
Jaký slovník použiji, jak sděluji Délka projevu Místo, kde budu vystupovat Kdy budu vystupovat

14 Přehlednost Logická struktura Srozumitelnost

15 Jak na to Dýchání a příprava před projevem
dech – normální, přirozené dýchání, ne mělké, dýchejte zhluboka a pomalu, mluvte s výdechem srovnat tělo na střed navlhčete si hlasivky – voda s citronem, trik cvičení

16 Vybrané zásady rétoriky
kultivovanost projevu, kultura jazyka a myšlení spisovná čeština NE – strojeně, umělá slovní spojení, archaismy respektujte stylovou normu – ke komu mluvím (kosmický efekt)

17 slovní zásoba aktivní, pasivní
používejte synonyma (autonyma – slovní hříčka) NE módní slova – šablona, ochuzují projev cizí slova přiměřeně – musíte jim rozumět, správně vyslovovat promluvové úseky dělejte menší přestávky po obsahových celcích

18 tempo řeči – střídat, důležité pomalu
nedbalá výslovnost – ruší, nezdvořilá zdokonalujte dikci (zřetelnou artikulaci a správné ovládání hlasu) Zdokonalujte elokuci (zběhlost souvisle mluvit) tropy (užití slova v přeneseném významu) – metafora, přirovnání

19 aforismy – vtipné myšlenky, oživují, doplňují obsah
figura – řečnická otázka, apostrofa (oslovení nepřítomné osoby nebo děje), hyperbola (nadsázka), apozyopéze (řečnické tři tečky) aforismy – vtipné myšlenky, oživují, doplňují obsah

20 Řečnické zlozvyky mnutí brady, oděvů, lalůčku ucha, papírů, tužky, kořene nosu, očních víček, spánků žvýkání žvýkačky, cvakání propiskou, prohlížení si nehtů, okusování nehtů, kůže kolem nehtů, rtů, olizování se, drbání se, parazitní pazvuky,

21 Přihlazování vlasů, vousů, popotahování nosem, kravaty, skrývání dolního rtu za horní zuby, kývání celým tělem, …

22 Vytváření veřejného image
Vyřešit problémy fyzického vzhledu Oblečení, upravenost Osobní image vyjadřuje: zaujetí pro věc vitalitu a energii profesionalitu

23 Vyladěný hlas – 38 % image Když mluvíte, slyšíte jiný hlas (vyšší)
Máte hlas jako dospívající Žádají vás, ať mluvíte nahlas „ehm“, „tak“, „prostě“, „víte“, „teda“… V mikrofonu zníte bezvýrazně Bolí vás v krku po 15 – 20 min řeči Máte silný krajový přízvuk Věta končí zvednutím hlasu Nezníte autoritativně

24 Rady Přátelé – jak zním? Hlas jasný, bohatý, autoritativní, barevný, energický, příjemný, ujišťující, důvěrný, přátelský, inteligentní, přirozený, … Požádejte o to samé nadřízeného Čtěte nahlas (dětem, strašidla) 3 min nahrávky, téma, schovat

25 Rétorické desatero Aktuální téma? Složení pléna? Vzrušovalo téma i mě?
Nenudil chudý jazyk? Monotónní hlas? Osvěžení řeči – přirovnání, mtafory, gradace?

26 Psychopřestávky? Měřil jsem očima? Mimoslovní komunikace? Smutný muž Kolikrát jsem posluchače rozesmál?

27 Zdroje


Stáhnout ppt "Ing. Jitka Nesnídalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google