Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační vzdělávání na VŠ: aktivity v roce 2005/2006 Výsledky dotazníkového šetření Eva Dohnálková, Hana Landová, Jana Liptáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační vzdělávání na VŠ: aktivity v roce 2005/2006 Výsledky dotazníkového šetření Eva Dohnálková, Hana Landová, Jana Liptáková."— Transkript prezentace:

1 Informační vzdělávání na VŠ: aktivity v roce 2005/2006 Výsledky dotazníkového šetření Eva Dohnálková, Hana Landová, Jana Liptáková

2 Cíl dotazníku Zmapovat vzdělávací aktivity na veřejných vysokých školách Zjistit podrobnosti týkající se dalšího vzdělávání pracovníků knihoven Získat inspiraci pro další práci AKVŠ, resp. Komise IVIG

3 Odezva 29 dotazníků 16 univerzit a vysokých škol (AMU, ČVUT, ČZU v Praze, JU, MU, MZLU, OU, SU Opava, UHK, UJEP, UK, UPCE, VFU, VŠB-TU, VUT) jednotlivé fakulty i celé univerzity

4 Jaké jsou záměry VŠ? Problematika IG v dlouhodobém záměru VŠ? Ano: 11 Ne: 18 Řeší knihovny projekty s tématikou IG a IV? Ano: 10 Ne: 18 - Rozvojové projekty (MŠMT + interní) - ESF - FRVŠ - GA AV ČR

5 Personální zajištění IV Kolik pracovníků se podílí na vzdělávacích aktivitách? 0: 3x; 1: 7x; 2-3: 10x; 3-5: 4x; Více: 4x Existuje pozice „koordinátora“ IV? Ano: 6 Ne: 23

6 Aktivity v oblasti IV - stávající

7 Aktivity v oblasti IV – plánované Samostatný předmět v osnovách (pov.): 4 E-learningový kurz: 3 Účast ve výuce odborných předmětů: 4 Výukové materiály na www: 2 Jednorázové instruktáže a školení: 1 Informační hodiny pro nové studenty: 2 Univerzita 3. věku: 1

8 S kým se ve výuce potkáváme?

9 Co učíme především?

10 A co učíme dále? Dějiny knihy a knihoven Práce s e-books Zpracování rešerší Multimédia Technické normy a standardizace Ochrana průmyslového vlastnictví Etické využívání informací a inf. zdrojů Vedení školní knihovny

11 Jak moc učíme I.?

12 Jak moc učíme II.?

13 Kvalifikace knihovníků Požadují VŠ od knihovníků pedagogické vzdělání? NE: 28 ANO: 0 NEVÍM: 1

14 Vzděláváme se? Absolvovali pracovníci vaší knihovny, kteří se podílejí na IV nějaký kurz/školení? ANO: 9 NE: 19 Příklady: Kurz e-learningu, Lektorské dovednosti, Komise pro vzdělávání SKIP, Tvorba vzdělávacích programů, Moodle, Breeze, Pedagogická nástavba v rámci VOŠ studia, interní školení.

15 Jezdíme na konference? Zúčastnili se pracovníci vaší knihovny některých konferencí s tématikou IV? ANO: 15 NE: 14 Příklady: IVIG (15!), Inforum, Informační vzdělávání ve 21. stol., Inf. vzdělávání (MZK), CPVŠK, Seminář k OP RLZ, Creating Knowledge IV., UNESCO- CEI Workshop …

16 Čteme odborná periodika? Sledují někteří pracovníci vaší knihovny odborná periodika z oblasti IV? ANO: 12 NE: 17 Příklady: Ikaros (8); Čtenář (5), Knihovna (5); Zpravodaj Knihovny Vysočiny (1); Journal of Academic Librarianship (1); College & Research Libraries (1); Research Strategies (1) …

17 A čteme knihy s tématikou IV? Nakupuje vaše knihovna pro potřeby svých pracovníků odbornou literaturu s tématikou IV? ANO: 16 NE: 13

18 A co kontakt se zahraničím? Jsou někteří pracovníci vaší knihovny členy zahraničních elektronických konferencí? ANO: 2 NE: 27 Příklady: Konference LIBER; ILI-L (ALA/ACRL)

19 Co bychom potřebovali I.? Vypracované e-learningové kurzy Semináře, školení Pedagogické minimum pro knihovníky Praktické zkušenosti, strategie Konference, workshopy Kurzy (i dlouhodobé s certifikátem) Školení lektorských a komunikačních dovedností

20 Co bychom potřebovali II.? Stáž v zahraniční knihovně Kurzy psychologie Jazykové kurzy Účast na akcích kolegů Vyhledávání na internetu Rešerše

21 Co může udělat Komise IVIG? Uskutečnit výše uvedené + Poskytnutí standardů, vzorových materiálů Finance na propagaci problematiky IV Sdílení dovedností, webový portál Vzory e-learningových kurzů Oslovit vedení škol Informovat o novinkách Didaktické materiály

22 A několik námětů na závěr čili vaše připomínky, přání a sny …

23 Děkuji vám za pozornost!!! Kontakt: hanalandova@sic.czu.czhanalandova@sic.czu.cz


Stáhnout ppt "Informační vzdělávání na VŠ: aktivity v roce 2005/2006 Výsledky dotazníkového šetření Eva Dohnálková, Hana Landová, Jana Liptáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google