Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learning kurz pro zaměstnance UHK Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK úvodní seminář 5. 5. 2014 Projekt Zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learning kurz pro zaměstnance UHK Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK úvodní seminář 5. 5. 2014 Projekt Zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 e-learning kurz pro zaměstnance UHK Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK úvodní seminář Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

2 Program 1. k významu vyrovnávání příležitostí při VŠ vzdělání; 2
Program 1. k významu vyrovnávání příležitostí při VŠ vzdělání; 2. kdo jsou studenti se SP; 3. projekt Augustin – Mgr. Lucie Slezáková Misařová; 4. o standardu zpřístupnění studia studentům se SP na UHK a vzdělávání zaměstnanců; 5. organizační informace k e-kurzu; 6. informace o práci v prostředí Moodle a materiálech ke studiu – Mgr. Martin Kaliba; 7. diskuze a závěr. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

3 1. Význam vyrovnávání příležitostí při VŠ vzdělání V 21. stol
1. Význam vyrovnávání příležitostí při VŠ vzdělání V 21. stol. „století moderních komunikačních, informačních i zdravotnických technologií“ by zdravotní postižení (pokud není mentálního charakteru) nemělo být překážkou pro účast na PZ a umožnění studentovi prokázat své schopnosti a kvality při studiu. Právo na vzdělání je součástí ústavy. Vyšší vzdělání a specializace dává absolventům se ZdP větší šanci uplatnit se na otevřeném trhu práce. UHK již mnoho let ve svých dlouhodobých plánech proklamuje snahy zpřístupnění studia studentům se SP. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

4 Projekt „Augustin“ (2012 – 15) řeší uvedený záměr – zpřístupnění studia. Podrobnější informace o významu a veřejně přijímaném pojetí vyrovnávání příležitostí ke studiu osobám se SP je zpracováno v dokumentu „Definice priorit a strategie při podpoře studentů se SP na UHK“ (viz e-kurz). Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

5 2. Kdo jsou studenti se SP? Uchazečem/uchazečkou, studentem/studentkou se SP se rozumí jedinec se zdravotním postižením/znevýhodněním, který se hlásí ke studiu nebo již studuje na UHK (MŠMT). Zdravotním postižením/znevýhodněním se rozumí: A. Student se zrakovým postižením A1. Lehké zrakové postižení – uživatel zraku A2. Těžké zrakové postižení – uživatel hmatu/hlasu B. Student se sluchovým postižením B1. Nedoslýchavý – uživatel verbálního jazyka B2. Neslyšící – uživatel znakového jazyka Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

6 C. Student s pohybovým postižením C1. S postižením dolních končetin C2
C. Student s pohybovým postižením C1. S postižením dolních končetin C2. S postižením horních končetin – jemné motoriky D. Student se specifickou poruchou učení E. Student s psychickou poruchou, narušenou komunikační schopností nebo s chronickým somatickým onemocněním. Student se souběhem zdravotních postižení může být zařazen do několika z výše uvedených kategorií. Klasifikace zohledňuje funkční hledisko, které představuje praktický dopad zdravotního postižení na pracovní, komunikační a jiné postupy, které jsou běžně využívány během studia či výzkumu na VŠ. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

7 3. Projekt Augustin Mgr. Lucie Slezáková Misařová – odborný garant projektu V rámci projetu je realizováno 5 klíčových oblastí podpůrných opatření: - stavební úpravy; - standardizace podpory a vzdělávání klíčových pracovníků; - realizace studijních opor pro studenty se SP; - podpora inkluze – klub GUSTA; - rozvoj Střediska Augustin. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

8 4. Standard zpřístupnění studia studentům se SP na UHK - KA2 Standardizace podpory při studiu studentů se SP je podmínkou pro žádost o finanční prostředky MŠMT pro realizaci podpůrných služeb. Standard podpory studentů se SP na UHK je zajištěn rektorským výnosem 15/13. Tento výnos odkazuje na jeho prováděcí předpis = „Metodický pokyn k realizaci podpory uchazečů a studentů se SP na UHK“. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

9 Nejdůležitější opatření a
Nejdůležitější opatření a. nastavení standardních pravidel a oblastí podpory (servisních opatření - vychází z metodiky MŠMT); b. zřízení funkcí: fakultní koordinátor a tutor studentů se SP na jednotlivých pracovištích (účel: jednání se studentem v případě potíží a komunikace se střediskem Augustin – kooperace při poskytování podpůrných opatření); c. vzdělávání klíčových pracovníků a tvorba informačních a metodických manuálů. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

10 Seznamte se prosím – metodický průvodce k organizaci podpory studentů se SP - v tištěné/elektronické podobě jako součást e-kurzu Název oddílu + kontakt na konzultanta; Cíl a osnova oddílu; Klíčová slova a vysvětlení používaných zkratek; Základní teorie; Příklady z praxe, nastínění možných problémů včetně řešení; Související problémy / doplňující informace – odkazy na web aj.; Shrnutí; Otázky a náměty ke studiu; Použité zdroje a odkazy. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

11 5. Organizační informace k e-kurzu „Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK“ Přihlášky: online, stále lze nabízet kurz kolegům. Dostupné z: Zahájení kurzu: květen 2014 – zpoždění otevření Moodle z technických důvodů – bude otevřen nejpozději do konce května Úvodní seminář: další termín :00 – 14:30,budova A, uč. A7. Informace: správce Moodle (při technických potížích kontaktujte: Ukončení kurzu: Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

12 Benefity e-kurzu - příležitost k dalšímu rozvoji; - příležitost k individuálním konzultacím; - odborné semináře/workshopy; - osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu; - edukační materiály a propagační předměty  Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

13 Organizace kurzu ÚVODNÍ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK – již jste absolvovali on-line; VZDĚLÁVÁNÍ – autoedukace – individuální konzultace – workshopy; ZÁVĚREČNÝ EVALUAČNÍ DOTAZNÍK – o Vašich názorech, požadavcích konkrétní podpory ze strany střediska Augustin; ZÁVĚREČNÝ TEST UKONČENÍ – kulatý stůl a slavnostní předání certifikátů. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

14 Konzultace 30. 5. Konzultační hodiny: 11. 00 – 12. 00 18. 6
Konzultace     Konzultační hodiny: – 12.00      Konzultační hodiny: – 15.00      Konzultační hodiny: – 15.00    Studenti se zrakovým postižením – PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D. budova A, č ; Studenti se sluchovým postižením – Mgr. Tereza Skákalová budova A, č ; Studenti s poruchami komunikace, SPU a Aspergerovým syndromem – PhDr. Jany Dlouhé, Ph.D. budova A, č ; Studenti s tělesným postižením – Mgr. Miroslava Javorská, Ph.D. budova A, č Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

15 Workshopy 30. 5. 2014 10. 00 – 11. 00; budova A, č. uč
Workshopy – 11.00;  budova A, č. uč. A7   Komunikace a edukace studentů se specifickou poruchou učení a s Aspergerovým syndromem PhDr. Jana Dlouhá, Ph.D – 14.00;   budova A, č. uč. A7 Komunikace a edukace studentů se sluchovým postižením Mgr. Tereza Skákalová Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

16 Workshopy 27. 6. 2014 10. 00 – 11. 00; budova A, č. uč
Workshopy – 11.00; budova A, č. uč. A7     Komunikace a edukace studentů se zrakovým postižením PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D – 15.00; budova A, č. uč. A7          Komunikace a edukace studentů s postižením hybnosti Mgr. Miroslava Javorská, Ph.D. Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

17 6. Informace o práci v prostředí Moodle a s materiály ke studiu – Mgr
6. Informace o práci v prostředí Moodle a s materiály ke studiu – Mgr. Martin Kaliba Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

18 7. Diskuze Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti
studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/

19 Děkujeme Vám za účast a spolupráci 
Projekt Zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na UHK pro studenty se specifickými potřebami, CZ.1.07/2.2.00/


Stáhnout ppt "E-learning kurz pro zaměstnance UHK Strategie při komunikaci a edukaci studentů se specifickými potřebami na UHK úvodní seminář 5. 5. 2014 Projekt Zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google