Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."— Transkript prezentace:

1 Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály – www.skolalipa.cz Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_205_Vznik ČSR_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Dějepis, 1. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č. 11 - Dějiny 20. století se zaměřením na 1. a 2. světovou válku Téma: Vznik ČSR Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: 9. 3. 2013 Anotace: Výklad nové látky. Žáci získají informace o okolnostech vzniku republiky a mezinárodního uznání samostatného státu. Odboj je rozdělen na domácí a zahraniční – žáci propojí činnost Maffie se zahraničím. Uvědomí si význam roku 1917 a 1918 - činnost T.G.M., legie. Regionální dějiny (Rumburská vzpoura). Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.

2 Vznik Československa 28. 10. 1918 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Obsah  1. Počátek války  2. Česká politika  3. Maffie  4. Národní výbor československý  5. Zahraniční odboj  6. Československá národní rada  7. Clevelandská dohoda  8. 1916  9. 1917  10. Tříkrálová deklarace  11. 14 Wilsonových bodů  12. 1918  13. Pittsburská dohoda  14. říjen 1918  15. Vyhlášení státu  16. Československo  17. Další události  18. Hranice – s Maďarskem, Německem, Polskem  19. Podkarpatská Rus  20. Použité zdroje a literatura

4 Počátek války  žádné nadšení pro mobilizaci  nechuť bojovat proti Slovanům – nápisy „Červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Srba, nevíme proč …“  dobrovolné zajetí (východní fronta)  všeslovanské myšlenky

5 Počátek války  rozpuštěn parlament, nastolen vojenský režim  germanizace  zhoršení životních podmínek (zásobování)  zavedení přídělového systému → černý trh

6 Česká politika  většinou prorakouská (tradice, ekonomické důvody)  ojedinělé protirakouské postoje: Státoprávní pokroková strana  boj o samostatnost českého státu  politická demokratizace, hospodářské reformy  1914 tzv. Manifest k Evropě - obrátila se pro podporu k Dohodě

7 Maffie  hlavní orgán domácího odboje  vzorem sicilská mafie  zpravodajství  konspirace  předávání informací  udržování spojení se zahraničím  přes 200 osob

8 Maffie  1915 – předsednictvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner, Přemysl Šámal (po Benešově emigraci v r. 1915 vedoucím)  1915 zatčeni Karel Kramář, Alois Rašín - 1916 odsouzeni za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti (změněn na doživotí, 1917 amnestováni)  1914-16 - 24 rozsudků smrti (představitelé české politiky) → odsouzeni jako velezrádci

9 Národní výbor československý  orgán československé politické reprezentace na konci první světové války  vznikl 13. července 1918  úkol: příprava převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu  představitelé Národního výboru vyhlásili dne 28. října 1918 v Praze samostatný stát  14. listopadu 1918 z něj bylo vytvořeno Revoluční národní shromáždění

10 Zahraniční odboj  6. 7. 1915 - T.G.M. - projev ve Švýcarsku  formuluje koncepci Nezávislé „Československo“  „Nepohneme-li se my Čechové sami, světová válka přejde naše hlavy a my zůstaneme nezměněni!“

11 Československá národní rada  centrum zahraničního odboje  1916, Paříž  T. G. Masaryk, Ed. Beneš, Milan Rastislav Štefánik  hlavní oporou Češi a Slováci žijící v zahraničí (finanční podpora)

12 Clevelandská dohoda  Cleveland, listopad 1915  první společný písemný dokument podepsaný představiteli Čechů a Slováků  zástupci Slovenské ligy a Českého národního sdružení  v dohodě byla stanovena slovenská autonomie  cíl: přesvědčit Dohodu o potřebě rozbít R – U  v květnu 1918 ji nahradila Pittsburská dohoda

13 1916  umírá císař František Josef I. → novým císařem Karel I.  úsilí o záchranu monarchie  zmírnění perzekucí (přehodnocování trestů) → amnestie  snaha uzavřít separátní mír  obnova politického života - Říšská rada

14 1917  vstup USA do války (včetně 20 000 - 30 000 našich krajanů)  v květnu Masaryk do Ruska - vytvoření legií  2. 7. 1917 - první úspěch československých legií v bitvě u Zborova → prolomily část fronty, získaly asi 4000 zajatců, děla i kulomety → uznání Dohody

15 1917  květen - Manifest českých spisovatelů – výzva k obhajobě českých zájmů  20. 5. poslanec František Staněk v Říšské radě  společný stát Čechů a Slováků vytvořit v rámci monarchie → opuštění prorakouské politiky

16 Tříkrálová deklarace  6. 1. 1918  požadavek samostatnosti  domácí poslanci říšské rady a zemských sněmů, zástupci české kultury → společný postup doma a v zahraničí

17 14 Wilsonových bodů  8. 1. 1918  USA, Kongres – prezident W. Wilson  představa poválečného uspořádání světa  body 1.-5. zásady poválečné spolupráce  body 6.-13. poválečné uspořádání světa na základě zásady sebeurčení národů a vzniku etnických státních hranic nezávisle na výsledcích války  bod 14. vznik mezinárodní organizace  bod 10 - vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska

18 1918  garance samostatnosti až s odpovědí na nabídku Karla I. z 16. října 1918  v průběhu roku 1918 československý stát mezinárodně přijat:  čsl. legie – součástí spojenecké armády  Národní rada československá – základ pro vládu (9. 8. Velká Británie, 3. 9. USA, 9. 9. Japonsko, 3. 10. Itálie)

19 1918  Čsl. co by nástupnický stát R.-U. jako jediný uznán ještě před mírovou konferencí  vzpoury v armádě (Rumburk, Trenčín, Boka Kotorská, Kragujevac)  hospodářský rozvrat - otázka zásobování fronty i zázemí

20 1918  Rumburská vzpoura  protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády  21. května 1918, Rumburk  reakce na nedostatečné a špatné zásobování, nevyplacené žoldy a šikanu německých důstojníků  organizátoři: 65 mužů v čele s Františkem Nohou  celkový počet asi 700

21 1918  Rumburská vzpoura  kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku v České Lípě  pochod k Novému Boru - obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády (převážně z 18. pěšího pluku), rozprášeni  29. května – poprava vůdců  ostatní – žalář (Terezín), fronta (116)

22 Obr. 1. Zákupák; Památník obětí Rumburské vzpoury na hřbitově; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99bitov_Bor3.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99bitov_Bor3.jpg; CC BY-SA3.0 Památník na lesním hřbitově Nový Bor

23 Pittsburská dohoda  československá dohoda o společném státě  politický program - o uspořádání poměrů v Československu rozhodnou volené orgány v samostatném státě  30.5.1918  uložena v kongresu USA

24 říjen 1918  Československo „vznikalo” od 16. do 18. října  16. říjen zveřejněna poslední rakouská nabídka adresovaná prezidentu Wilsonovi – snaha Karla I. zachránit monarchii  → nabídka ze strany USA za 2 dny odmítnuta (autonomie jen pro Čechy)  20. října potvrzeno depeší Z Washingtonu do Paříže

25 říjen 1918  7. října bylo T. G. M. zaslal prezidentu Wilsonovi „Prohlášení nezávislosti československého národa“ (text později označen jako Washingtonská deklarace)Washingtonská deklarace  20. října americkým velvyslanectvím v Paříži Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakouské vládě - mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů → R. - U. přestalo existovat

26 říjen 1918  14. října – vyhlášena generální stávka proti vývozu potravin, uhlí, surovin, vagónů → předčasné vyhlášení samostatnosti (strhávány symboly mocnářství z radnice, ve městě trikolóry)  28. října – uznání podmínek míru → vyhlášení samostatného Československa  30. října - přijetí Martinské deklarace – připojení Slovenska k českým zemím

27 Václavské náměstí 28. 10. 1918 Obr. 2. Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1918.jpg

28 Vyhlášení státu  5členný Národní výbor - „muži 28. října“:  Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, Vavro Šrobár

29 Československo  významný historický mezník  zabezpečena národní existence Čechů, Slováků  reálné řešení situace, která vznikla za 1. světové války  samostatnost Československa potvrzena Versailleskou mírovou konferencí

30 Další události  14. listopad – Národní shromáždění - vyhlášení republiky - prezidentem zvolen T.G.M. - ustavena vláda v čele s K. Kramářem - ministr zahraničí: E. Beneš - ministr vojenství: M. R. Štefánik - zákon o 8hodinové pracovní době - zákon o zrušení šlechtických titulů

31 Další události  20. prosince – návrat T.G.M. - slavnostně uvítán Národním shromážděním v železniční stanici Horní Dvořiště  21. prosince – do Prahy  22. prosince – První poselství na Pražském hradě

32 Hranice  19. prosince - prohlášení fr. ministerstva zahraničí - Československo má právo podržet až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic

33 Hranice s Maďarskem  první střety s Maďarskem → 15. listopadu vydání prohlášení maďarské vlády proti postupu českých jednotek na Slovensko, vyslala vojenské oddíly  24. prosince se Maďarsko podvolilo nótě Dohody o stanovení demarkační čáry na Slovensku → do 20. ledna 1919 obsadila Československá armáda zbytek Slovenska

34 Hranice s Německem  3. listopadu zástupci něm. obyv. na jižní Moravě vznik provincie Deutschsüdmähren, v jižních Čechách vznik provincie Böhmerwaldgau (hlásily se k Německému Rakousku)  29. listopadu obsazení Mostu čsl. armádou → zahájena vojenská likvidaci sudetoněmeckých provincií → do konce roku převzala správu těchto území  v březnu 1919 opět vyostření - české úřady zakázaly českým Němcům účast ve volbách do rakouského parlamentu → při demonstracích (4. 3.) zabito 54 osob, zraněno 84 osob → značně poznamenány česko-německé vztahy

35 Hranice s Polskem  21. ledna zaslala československá vláda polské vládě memorandum o vojenském obsazování Těšínska → b oje do 30. ledna → 3. února dohoda o nové demarkační čáře

36 Podkarpatská Rus  8. května 1919 se v Užhorodě porada rusínských národních rad - připojení Podkarpatské Rusi k Československu

37 Použité zdroje  Přispěvatelé Wikipedie, Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 02. 02. 2013, 16:29 UTC, [citováno 09. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctrn%C3%A1ct_bod%C5%AF_pr ezidenta_Wilsona http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ctrn%C3%A1ct_bod%C5%AF_pr ezidenta_Wilsona  Přispěvatelé Wikipedie, První republika [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 13:56 UTC, [citováno 08. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika http://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_republika  Přispěvatelé Wikipedie, Vznik Československa [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 13:53 UTC, [citováno 08. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska  Přispěvatelé Wikipedie, Maffie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 14. 01. 2013, 12:46 UTC, [citováno 09. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Maffie

38 Použité zdroje  Přispěvatelé Wikipedie, Státoprávní pokroková strana [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 20. 06. 2012, 13:33 UTC, [citováno 09. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1topr%C3%A1vn%C4%9 B_pokrokov%C3%A1_strana http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1topr%C3%A1vn%C4%9 B_pokrokov%C3%A1_strana  Přispěvatelé Wikipedie, Clevelandská dohoda [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 12:09 UTC, [citováno 07. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda http://cs.wikipedia.org/wiki/Clevelandsk%C3%A1_dohoda  Přispěvatelé Wikipedie, Rumburská vzpoura [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 24. 11. 2012, 16:21 UTC, [citováno 09. 03. 2013] http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumbursk%C3%A1_vzpoura http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumbursk%C3%A1_vzpoura

39 Obrázky  Obr. 1. Zákupák; Památník obětí Rumburské vzpoury na hřbitově;  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99bitov_Bor3.jpg; CC BY-SA3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C5%99bitov_Bor3.jpg  Obr. 2. Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918; http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1 918.jpg; CC BY-SA3.0 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:28._%C5%99%C3%ADjen_1 918.jpg

40 Použitá literatura SOCHROVÁ, Marie a Pavel SLEPIČKA. Dějepis II. v kostce: pro střední školy : [novověk, dějiny nové doby]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0604-8. ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Pavel SLEPIČKA. Odmaturuj! z dějepisu. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 256 s. ISBN 80-735-8069-1.

41  Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.  Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál.  Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880."

Podobné prezentace


Reklamy Google