Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880
Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály – Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu: VY_32_INOVACE_205_Vznik ČSR_PwP Typ materiálu: PowerPointová prezentace Předmět, ročník, obor: Dějepis, 1. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Číslo a název sady: Sada č Dějiny 20. století se zaměřením na 1. a 2. světovou válku Téma: Vznik ČSR Jméno a příjmení autora: Lenka Brychová Datum vytvoření: Anotace: Výklad nové látky . Žáci získají informace o okolnostech vzniku republiky a mezinárodního uznání samostatného státu. Odboj je rozdělen na domácí a zahraniční – žáci propojí činnost Maffie se zahraničím. Uvědomí si význam roku a činnost T.G.M., legie. Regionální dějiny (Rumburská vzpoura). Prezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu. Zdroje: Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.

2 Vznik Československa STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

3 Obsah 1. Počátek války 2. Česká politika 3. Maffie
4. Národní výbor československý 5. Zahraniční odboj 6. Československá národní rada 7. Clevelandská dohoda 10. Tříkrálová deklarace Wilsonových bodů 13. Pittsburská dohoda 14. říjen 1918 15. Vyhlášení státu 16. Československo 17. Další události 18. Hranice – s Maďarskem, Německem, Polskem 19. Podkarpatská Rus 20. Použité zdroje a literatura

4 Počátek války žádné nadšení pro mobilizaci
nechuť bojovat proti Slovanům – nápisy „Červený šátečku, kolem se toč, my jdeme na Srba, nevíme proč …“ dobrovolné zajetí (východní fronta) všeslovanské myšlenky

5 Počátek války rozpuštěn parlament, nastolen vojenský režim germanizace
zhoršení životních podmínek (zásobování) zavedení přídělového systému → černý trh

6 Česká politika většinou prorakouská (tradice, ekonomické důvody)
ojedinělé protirakouské postoje: Státoprávní pokroková strana boj o samostatnost českého státu politická demokratizace, hospodářské reformy 1914 tzv. Manifest k Evropě - obrátila se pro podporu k Dohodě

7 Maffie hlavní orgán domácího odboje vzorem sicilská mafie
zpravodajství konspirace předávání informací udržování spojení se zahraničím přes 200 osob

8 Maffie 1915 – předsednictvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner, Přemysl Šámal (po Benešově emigraci v r vedoucím) 1915 zatčeni Karel Kramář, Alois Rašín - 1916 odsouzeni za velezradu a vyzvědačství k trestu smrti (změněn na doživotí, 1917 amnestováni) rozsudků smrti (představitelé české politiky) → odsouzeni jako velezrádci

9 Národní výbor československý
orgán československé politické reprezentace na konci první světové války vznikl 13. července 1918 úkol: příprava převzetí státní moci a vypracování zákonů nového státu představitelé Národního výboru vyhlásili dne 28. října 1918 v Praze samostatný stát  14. listopadu 1918  z něj bylo vytvořeno Revoluční národní shromáždění

10 Zahraniční odboj 6. 7. 1915 - T.G.M. - projev ve Švýcarsku
formuluje koncepci Nezávislé „Československo“ „Nepohneme-li se my Čechové sami, světová válka přejde naše hlavy a my zůstaneme nezměněni!“

11 Československá národní rada
centrum zahraničního odboje 1916, Paříž T. G. Masaryk, Ed. Beneš, Milan Rastislav Štefánik hlavní oporou Češi a Slováci žijící v zahraničí (finanční podpora)

12 Clevelandská dohoda Cleveland, listopad 1915
první společný písemný dokument podepsaný představiteli Čechů a Slováků zástupci Slovenské ligy a Českého národního sdružení v dohodě byla stanovena slovenská autonomie cíl: přesvědčit Dohodu o potřebě rozbít R – U v květnu 1918 ji nahradila Pittsburská dohoda

13 1916 umírá císař František Josef I. → novým císařem Karel I.
úsilí o záchranu monarchie zmírnění perzekucí (přehodnocování trestů) → amnestie snaha uzavřít separátní mír obnova politického života - Říšská rada

14 1917 vstup USA do války (včetně 20 000 - 30 000 našich krajanů)
v květnu Masaryk do Ruska - vytvoření legií první úspěch československých legií v bitvě u Zborova → prolomily část fronty, získaly asi 4000 zajatců, děla i kulomety → uznání Dohody

15 1917 květen - Manifest českých spisovatelů
– výzva k obhajobě českých zájmů poslanec František Staněk v Říšské radě společný stát Čechů a Slováků vytvořit v rámci monarchie → opuštění prorakouské politiky

16 Tříkrálová deklarace domácí poslanci 6. 1. 1918 říšské rady a
zemských sněmů, zástupci české kultury → společný postup doma a v zahraničí požadavek samostatnosti

17 14 Wilsonových bodů 8. 1. 1918 USA, Kongres – prezident W. Wilson
představa poválečného uspořádání světa body zásady poválečné spolupráce body poválečné uspořádání světa na základě zásady sebeurčení národů a vzniku etnických státních hranic nezávisle na výsledcích války bod 14. vznik mezinárodní organizace bod 10 - vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů Rakousko-Uherska

18 1918 garance samostatnosti až s odpovědí na nabídku Karla I. z 16. října 1918 v průběhu roku 1918 československý stát mezinárodně přijat: čsl. legie – součástí spojenecké armády Národní rada československá – základ pro vládu (9. 8. Velká Británie, USA, Japonsko, Itálie)

19 1918 Čsl. co by nástupnický stát R.-U. jako jediný uznán ještě před mírovou konferencí vzpoury v armádě (Rumburk, Trenčín, Boka Kotorská, Kragujevac) hospodářský rozvrat - otázka zásobování fronty i zázemí

20 1918 Rumburská vzpoura protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády 21. května 1918, Rumburk reakce na nedostatečné a špatné zásobování, nevyplacené žoldy a šikanu německých důstojníků organizátoři:  65 mužů v čele s Františkem Nohou celkový počet asi 700

21 1918 Rumburská vzpoura kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku v České Lípě pochod k Novému Boru - obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády (převážně z 18. pěšího pluku), rozprášeni 29. května – poprava vůdců ostatní – žalář (Terezín), fronta (116)

22 Památník na lesním hřbitově Nový Bor
Obr. 1. Zákupák; Památník obětí Rumburské vzpoury na hřbitově; CC BY-SA3.0

23 Pittsburská dohoda československá dohoda o společném státě
politický program - o uspořádání poměrů v Československu rozhodnou volené orgány v samostatném  státě uložena v kongresu USA

24 říjen 1918 Československo „vznikalo” od 16. do 18. října
16. říjen zveřejněna poslední rakouská nabídka adresovaná prezidentu Wilsonovi – snaha Karla I. zachránit monarchii → nabídka ze strany USA za 2 dny odmítnuta (autonomie jen pro Čechy) 20. října potvrzeno depeší Z Washingtonu do Paříže

25 říjen 1918 7. října bylo T. G. M. zaslal prezidentu Wilsonovi „Prohlášení nezávislosti československého národa“ (text později označen jako Washingtonská deklarace) 20. října americkým velvyslanectvím v Paříži Benešovi sdělena odpověď prezidenta Wilsona rakouské vládě - mír bude jen za podmínky uznání samostatnosti Čechoslováků a Jihoslovanů → R. - U. přestalo existovat Masaryk o plánech Karla I. Habsburského na federalizaci věděl, a proto text připravil se spolupracovníky a zčásti na něm pracoval přímo sám.

26 říjen 1918 14. října – vyhlášena generální stávka proti vývozu potravin, uhlí, surovin, vagónů → předčasné vyhlášení samostatnosti (strhávány symboly mocnářství z radnice, ve městě trikolóry) 28. října – uznání podmínek míru → vyhlášení samostatného Československa 30. října - přijetí Martinské deklarace – připojení Slovenska k českým zemím

27 Václavské náměstí Obr. 2. Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918;

28 Vyhlášení státu 5členný Národní výbor - „muži 28. října“:
Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, Vavro Šrobár

29 Československo významný historický mezník
zabezpečena národní existence Čechů, Slováků reálné řešení situace, která vznikla za 1. světové války samostatnost Československa potvrzena Versailleskou mírovou konferencí

30 Další události 14. listopad – Národní shromáždění
- vyhlášení republiky - prezidentem zvolen T.G.M. - ustavena vláda v čele s K. Kramářem - ministr zahraničí: E. Beneš - ministr vojenství: M. R. Štefánik - zákon o 8hodinové pracovní době - zákon o zrušení šlechtických titulů

31 Další události 20. prosince – návrat T.G.M. -  slavnostně uvítán Národním shromážděním v železniční stanici Horní Dvořiště 21. prosince – do Prahy 22. prosince – První poselství na Pražském hradě

32 Hranice 19. prosince - prohlášení fr. ministerstva zahraničí - Československo má právo podržet až do rozhodnutí mírové konference území v rámci historických hranic

33 Hranice s Maďarskem první střety s Maďarskem → 15. listopadu vydání prohlášení maďarské vlády proti postupu českých jednotek na Slovensko, vyslala vojenské oddíly 24. prosince se Maďarsko podvolilo nótě Dohody o stanovení demarkační čáry na Slovensku → do 20. ledna 1919 obsadila Československá armáda zbytek Slovenska

34 Hranice s Německem 3. listopadu zástupci něm. obyv. na jižní Moravě vznik provincie Deutschsüdmähren, v jižních Čechách vznik provincie Böhmerwaldgau (hlásily se k Německému Rakousku) 29. listopadu obsazení Mostu čsl. armádou →  zahájena vojenská likvidaci sudetoněmeckých provincií → do konce roku převzala správu těchto území v březnu opět vyostření - české úřady zakázaly českým Němcům účast ve volbách do rakouského parlamentu → při demonstracích (4. 3.) zabito 54 osob, zraněno 84 osob → značně poznamenány česko-německé vztahy

35 Hranice s Polskem 21. ledna zaslala československá vláda polské vládě memorandum o vojenském obsazování Těšínska → boje do 30. ledna → 3. února dohoda o nové demarkační čáře

36 Podkarpatská Rus 8. května 1919  se v Užhorodě porada rusínských národních rad - připojení Podkarpatské Rusi k Československu

37 Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 02. 02. 2013, 16:29 UTC, [citováno 09. 03. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, První republika [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 13:56 UTC, [citováno 08. 03. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, Vznik Československa [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 13:53 UTC, [citováno 08. 03. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, Maffie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 14. 01. 2013, 12:46 UTC, [citováno 09. 03. 2013]

38 Použité zdroje Přispěvatelé Wikipedie, Státoprávní pokroková strana [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize 20. 06. 2012, 13:33 UTC, [citováno 09. 03. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, Clevelandská dohoda [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 09. 03. 2013, 12:09 UTC, [citováno 07. 03. 2013] Přispěvatelé Wikipedie, Rumburská vzpoura [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 16:21 UTC, [citováno 09. 03. 2013]

39 Obrázky Obr. 1. Zákupák; Památník obětí Rumburské vzpoury na hřbitově;
CC BY-SA3.0 Obr. 2. Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918; CC BY-SA3.0

40 Použitá literatura SOCHROVÁ, Marie a Pavel SLEPIČKA. Dějepis II. v kostce: pro střední školy : [novověk, dějiny nové doby]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, 184 s. Maturita v kostce. ISBN ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Pavel SLEPIČKA. Odmaturuj! z dějepisu. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2006, 256 s. ISBN

41 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál. Pro citaci byla použita norma ISO 690.


Stáhnout ppt "příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google