Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Hospodářský zeměpis Tematický okruh Světová ekonomika – vývoj, rozmístění, tendence, primární sektor Téma Zemědělství – obecná charakteristika Označení DUMU VY_32_INOVACE_808 Jméno autora Ing. Kateřina Vasilová Datum vytvoření Anotace Výklad – základní charakteristika zemědělství jako stěžejního odvětví primárního sektoru. Podklad pro výklad učitele a základní struktura zápisu žáka do sešitu. Následuje pracovní list pro rozšíření znalostí a pro práci s mapou.

2 Světové zemědělství základní složka socioekonomické sféry ÚKOL
zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo zajišťuje suroviny pro potravinářský průmysl lehký průmysl (textilní, oděvní, chemický)

3 Faktory ovlivňující rozmístění zemědělské výroby
přírodní – biologické půda – hlavní výrobní prostředek - intenzívně využívaná zemědělská půda – orná půda, vinice, chmelnice, sady, plantáže - ostatní zemědělská půda - louky, pastviny georeliéf - tvářnost zemského povrchu - nadmořská výška – 90 % do 300 m n. m. - svažitost terénu - expozice reliéfu – orientace podle svět. stran podnebí – teplota, tlak,vlhkost vzduchu, srážky,vítr,oblačnost

4 Společensko-hospodářské faktory
velikost spotřeby – počet obyvatel pracovní síla – hlavně v naturálním zemědělství vysoký stupeň mechanizace  snižuje požadavky na PS doprava – umožňuje koncentraci zemědělské výroby a zároveň její prostorový rozptyl

5 Zemědělství se zabývá pěstováním kulturních rostlin
== rostlinná výroba 2. chovem hospodářských zvířat == živočišná výroba

6 Obr. č. 1 – Rostlinná a živočišná výroba

7 Základní rozdělení zemědělství
podle formy hospodaření podle hodnoty zemědělských výrobků vyprodukovaných na 1 ha půdy podle podnebného pásu podle převažující plodiny ve výživě obyvatel

8 podle formy hospodaření
1. samozásobitelské (naturální) - slouží především k zabezpečení potravy zemědělců, na světových trzích má zanedbatelný podíl lov a sběr plodin doplněný primitivní rostlinnou produkcí Pygmejové, Křováci, Austrálci b) rotační zemědělství, kočovné pastevectví - Tuaregové, Beduíni c) úhorové hospodářství - oblast trop. pralesů

9 Obr. č. 2 – Typy zemědělství

10 komerční (tržní, obchodní) - výroba za účelem prodeje a zisku
- malovýroba – farmy, ranče velkovýroba – velkostatky, plantážnictví 3. kolektivní - dřívější formy – vliv ideologické situaci ve státě - JZD, SOVCHOZ, KOLCHOZ – býv. social. státy - kibucy, mošavy - Izrael ostatní - současný trend – ekologické zemědělství - produkce biopotravin, biofarmy, ..

11 Obr. č. 3 – Ekologické zemědělství

12 podle hodnoty zemědělských výrobků vyprodukovaných na 1 ha půdy
intenzivní zemědělství Znaky: - dokonalá zemědělská technika - výborná organizace výroby - vysoká produktivita práce - maximální výnosy Rozšíření: - v oblastech s příznivými podmínkami pro zemědělství - ve státech, které mohou investovat veliký vstupní kapitál

13 extenzivní zemědělství
Znaky: - půda obvykle není příliš úrodná - oblasti jsou obvykle značně vzdáleny od trhů (daleko od velkých měst) - výnosy z 1 ha jsou nízké Rozmístění: - prérie centrální Kanady a USA, severní Mexiko - roviny Venezuely, planiny SV Brazílie, argentinské pampy - centrální nížiny Austrálie a Nového Zélandu - celiny v Rusku, Kazachstánu

14 Obr. č. 4 – Produkce zemědělství na 1 ha

15 podle podnebného pásu tropické zemědělství
- teplomilné druhy rostlin, často náročné na vodu – kakaové boby, čajovník, palma olejná, rýže, kaučukovník, cukrová třtina, kiwi, melouny, mango, papája, banány, koření subtropické zemědělství – teplomilné druhy, snesou i sušší podnebí - citrusy, olivy, vinná réva, fíky, datle, oříšky, korkový dub, koření (vavřín-bobkový list) zemědělství mírného pásu –průměrně náročné plodiny - obilí, okopaniny, cukrová řepa, jablka, hrušky, třešně, zelenina zemědělství chladného pásu - soustředěná hlavně na živočišnou výrobu – losi, sobi, kožešinová zvířata, rybolov

16 IV. Zemědělská výroba podle převažujícího spotřebitelského návyku ve výživě obyvatelstva
Rýžová oblast - JV a V Asie, Karibik, sever Brazílie Pšeničná oblast - Evropa, severní, střední a JZ Asie, Severní Amerika, Austrálie, jih Jižní Ameriky, JAR a sever Afriky Kukuřičná oblast - střední Amerika, Venezuela, převážná část východní a jižní Afriky 4. Proso-čiroková oblast - západní a střední Afrika, Madagaskar, jih Indie 5. Ostatní - ječmen - Čína, Mongolsko maniok - ostrovy v Tichém oceánu živočišné tuky - Arktida

17 Úroveň světového zemědělství
Zemědělství ve vyspělých státech využívá nejmodernější techniku dosahuje velké produktivity práce dosahuje velkých ha výnosů je spojováno s pojmem agrokomplex AGROKOMPLEX – propojený systém, který zahrnuje výrobu a prodej zemědělské techniky vlastní zemědělskou výrobu (rostlinnou i živočišnou) výrobu a distribuci hnojiv, šlechtění osiv, dopravu zemědělských produktů, včetně skladování zpracování zemědělských produktů V zemědělství – 3 – 5 % obyvatel, ale v agrokomplexu 15 – 20 % !!!

18 2. Zemědělství v rozvojových státech
dominuje naturální výroba často zaměřená na monokulturu (často orientovaná na vývoz) – moderní forma - plantážnictví nízká produktivita práce malé ha výnosy využívá se velmi jednoduchá (zastaralá) zem. technika často převládá podíl ruční práce Zelená revoluce CÍL – zajistit soběstačnost ve výživě - v 60. letech 20. století dodána moderní zemědělská technika seznámení s melioračními pracemi (zavlažování, odvodňování) dodána nová vyšlechtěná osiva (vyhovující klimatu a s vysokými ha výnosy) Pákistán, Indie, Čína, Thajsko, Indonésie – soběstačnost v produkci obilnin

19 Materiály Bičík I.:Hospodářský zeměpis- Globální geografické aspekty světového hospodářství, 1. vyd., NČGS, Praha 2005, ISBN , s Kašparovský K.: Zeměpis I. v kostce, 1. vyd., Fragment, Praha 2008, ISBN , s Obrázky a grafy: Obr. č. 1 - Dnešní svět – časopis pro moderní výuku, č. 2, ročník /2012,TERRA Praha 2011, ISSN , s. 3 Obr. č. 2 - Dnešní svět – časopis pro moderní výuku, č. 2, ročník /2012, TERRA Praha 2011, ISSN , s. 3 Obr. č. 3 - Dnešní svět – časopis pro moderní výuku,č. 2, ročník /2011, TERRA Praha 2010, ISSN , s. 13 Obr. č. 4 - Dnešní svět – časopis pro moderní výuku, č. 2, ročník /2011, TERRA Praha 2010,ISSN , s. 3


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google