Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 Konference ROP Střední Morava „Finance pro Váš investiční záměr“ 2. 9. 2009, Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 Konference ROP Střední Morava „Finance pro Váš investiční záměr“ 2. 9. 2009, Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 Konference ROP Střední Morava „Finance pro Váš investiční záměr“ 2. 9. 2009, Olomouc

2 Technická pomoc ROP 1.ROP NUTS II Střední Morava -spolupráce OK, ZK a ÚRR – model absorpční kapacity -rozdělení alokací na 1/3 mezi OK, ZK, ÚRR Role krajů v oblasti podpory 4.2. -aktivity obecnějšího charakteru (projektové řízení, veřejná podpora, účetnictví,..) -práce se subjekty v regionu -vazba na další aktivity krajů v regionu -úloha krajů zakotvena v zákoně č. 248/2001 Sb. O podpoře regionálního rozvoje -Zkušenost krajů z realizace projektů v SROP, opatření 3.3. Olomoucký kraj -realizuje 1. projekt od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2009 -Rozpočet 18,3 mil Kč (dotace ROP 85%, 5% SR, 5% OK)

3 Aktivity projektu 1.Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopů 2.Vydávání brožur, publikací a dokumentů 3.Propagační aktivity 4.Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů 5. Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů Cílová skupina projektu: příjemci podpory z ROP; potenciální příjemci podpory z ROP; pracovníci krajského úřadu; zástupci obcí, mikroregionů a MAS; členové projektového týmu.

4 Aktivity projektu 1. Pořádání kurzů, seminářů, školení, workshopů Realizované: 10. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 8.10.2008 na Bouzově, mikroregion Litovelsko (78) Vzdělávací seminář „Veřejná podpora“ 20., 21. 1. 2009 (94) 11. pracovní setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje, 5.5.2009 v Jesenci, mikroregion Konicko (56) Připravované: Vzdělávací kurzy: Řízení a administrace projektů; Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit; Veřejné zakázky; Základy účetnictví pro realizátory projektů; Úvod do problematiky PPP projektů; apod. Zahraniční studijní cesta Vzdělávací seminář s přenosem zkušeností z oblasti řízení a administrace projektů

5 Vzdělávací kurzy Oblasti vzdělávání : Řízení a administrace projektů únor 2010 cílová skupina zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, žadatelé a příjemci podpory z ROP Finanční řízení projektů, finanční kontrola a audit říjen 2009 cílová skupina zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, žadatelé a příjemci podpory z ROP Veřejné zakázky 2010 cílová skupina zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových organizací kraje Základy účetnictví pro realizátory projektů říjen 2009 cílová skupina zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, žadatelé a příjemci podpory z ROP Úvod do problematiky PPP projektů říjen 2009 cílová skupina zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje a příspěvkových organizací

6 Zahraniční studijní cesta Místo: Sasko (Německo) Termín: 12.10. – 16.10.2009 Cíle: Systém implementace fondů EU v Sasku Možnosti čerpání prostředků ERDF a ESF pro kraj, obce a organizace zřizované krajem Spolupráce při přípravě strategických dokumentů Využití finančních prostředků EU při realizaci projektů PPP Návštěva projektů realizovaných z fondů EU

7 Vzdělávací seminář Místo konání: členská země EU, která vstoupila do EU od roku 2004 (Slovensko, Polsko, Maďarsko) Termín konání: 2010 Cílová skupina : předkladatelé a realizátoři projektů z ROP, zástupci realizátora projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 – 2010, zástupci ÚRR, zástupci realizátora projektu Zlínského kraje v rámci oblasti Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu Program semináře : Problematika čerpání finančních prostředků ze SF EU v plánovacím období 2007 – 2013, specifika a změny vůči minulému programovacímu období Problematika řízení a administrace projektů financovaných ze SF EU Představení konkrétních příkladů úspěšných a neúspěšných projektů předložených v minulém plánovacím období 2004 – 2006, představení úspěšného řízení projektu, finančního řízení projektů a jeho správné administrace - příklady, přenos zkušeností pro plánovací období 2007 - 2013 Návštěva regionu členské země EU. Zvolený region bude srovnatelný s NUTS II Střední Morava v oblasti identifikace oblastí vhodných pro financování z prostředků SF EU Spolupráce místních orgánů s ostatními organizacemi na regionální úrovni při přípravě projektů (regionální rozvojové agentury, svazy měst a obcí apod.), příklady z přípravné a popř. i realizační fáze projektů, návštěva 3 – 4 úspěšně realizovaných projektů,.

8 Aktivity projektu 2. Vydávání brožur, publikací a dokumentů Realizované: Elektronický bulletin č. 16 – č. 21 (srpen 2008 - červen 2009 ) rozesílaný na více než 1 000 elektronických adres Připravované: Elektronický bulletin č. 22 – 25 Tištěné materiály – informační letáky ke zpracovaným koncepčním materiálům: Regionální letiště Přerov, Úspěšné projekty Olomouckého kraje, Úspěšné projekty z rozvoje venkova

9 Aktivity projektu 3. Propagační aktivity Realizované: Konference ROP Střední Morava a Olomoucký kraj, 1.10.2008 (164) Setkání zástupců MAS Olomouckého a Nitranského kraje, 12.5.2009 (39) Internetové stránky projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstviwww.kr-olomoucky.cz/partnerstvi inzerce v tisku, vizitky, letáky Připravované: partnerská setkání, konference na rok 2010 inzerce, propagace projektu

10 Aktivity projektu 4. Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů Realizované: Zpracování koncepčních materiálů – strategie a analýzy pro území Olomouckého kraje, které slouží k nasměrování výzev a přípravě vhodných projektů pro ROP V rámci procesu zpracovávaní koncepčních materiálů jsou ustaveny pracovní skupiny (složení: zástupci projektu, realizátor, věcně příslušný odbor), které garantují obsahovou správnost zpracovaného materiálu

11 Aktivity projektu 4. Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů Realizované: Č.Název strategie Termín odevzdání Vazba na ROP ( předpokládaný termín výzev) 1. Územní studie lokalit rozvoj. ploch pro podnikatelské aktivity v rámci rozvoj. oblasti nadregionálního významu Přerov Srpen 2009 Studie bude využita při přípravě podoblasti podpory ROP 1.1.2, zejména na propojení letiště na jiné druhy dopravy a na síť TEN-T. 2. Podnikatelský plán pro využití letiště Přerov Březen 2009 Plán má za úkol připravit podklad pro čerpání podpory ROP 1.1.2 3. Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje Březen 2009 Analýzu byla využita pro evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Analýza určuje prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.3 (listopad 2009/leden 2010) a 2.3.2 (leden/únor 2010)

12 Aktivity projektu 4. Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů Realizované: Č.Název strategie Termín odevzdání Vazba na ROP 4. Komparativní studie střednědobých záměrů Dlouhodobého záměru vzdělávání OK a jednotlivých ORP Prosinec 2008 Studie určuje prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.1(červen/červenec 2010), 2.2.3 (listopad 2009/leden2010), 2.3.1(leden/únor 2010) a 2.3.2 (leden/únor 2010). 5. Komplexní vyhledávací studie na zásadní infrastrukturní projekty v oblasti cestovního ruchu Prosinec 2008 Studie určuje prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 3.2 (listopad 2009/leden 2010, 3.3.2 ( září/říjen 2009) a 3.3.3 (září/říjen 2009). 6. Analýza využití sportovních zařízení škol a školských zařízení veřejností Prosinec 2008 Analýza doporučuje prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.2.3 (listopad 2009/ leden 2010), 2.2.5 (září/říjen 2009), 2.3.2 (leden/únor 2010) a 3.2 (listopad 2009/leden 2010).

13 Aktivity projektu 4. Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů Rozpracované: Č.Název strategieVazba na opatření ROP (předpokládaný termín výzvy) 1. Územní studie rozvoje cyklistické dopravy OK Strategii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Strategie má za úkol určit prioritní trasy a projekty vhodné pro podporu ROP 1.3 (září/říjen 2009, červen/červenec 2010) a 2.2.5 (září/říjen 2009) 2.2. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v OK Bude zpracován systém umožňující kontrolu výstupů sociálních zařízení a kvality poskytovaných služeb. Tento systém je využitelný pro potřeby evaluace ROP i pro potřeby výběru projektů v ROP 2.2.2 ( září/říjen 2009 ) a 2.3.2 (leden/únor 2010) 3.3.Analýza potřeb rodin v OK Analýza má určit prioritní projekty a vhodné typy projektů pro podporu ROP 2.2.2 ( září/říjen 2009 ), 2.2.5 ( září/říjen 2009 ) a 2.3.2 (leden/únor 2010) 4.4. Vyhodnocení dotazníkového šetření u obcí Olomouckého kraje Studii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 2.3 (leden/únor 2010) 5.5. Analýza připravenosti integrovaných projektů na venkově Analýza doporučí, jak zaměřit výzvy z ROP SM pro oblasti podpory 2.3 (leden/únor 2010), 3.2 (listopad 2009/leden2010) a 3.3.2 (září/říjen 2009)

14 Aktivity projektu 4. Příprava a řízení Integrovaných rozvojových plánů a projektů Plánované: Č.Název strategieVazba na ROP 1 Studie zajištění dopravní dostupnosti cílových lokalit cestovního ruchu v Olomouckém kraji Studii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit prioritní projekty vhodné pro podporu ROP 1.1.1 (září/říjen 2009, únor/březen 2010), 2.2.5 (září/říjen 2009), 2.3.1 (leden/únor 2010) a 3.2 (listopad 2009/leden 2010) 2 Studie hipostezek na celém území Olomouckého kraje Studie bude využita pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol určit prioritní trasy a projekty vhodné pro podporu ROP 1.3 (září/říjen 2009, červen/červenec 2010) a 2.2.5 (září/říjen 2009) 3 Socio–ekonomická analýza Olomouckého kraje Studii lze využít pro budoucí evaluaci dopadů ROP a porovnání s výchozím stavem. Studie má za úkol rozvoj území kraje s vazbou na všechny prioritní osy ROP.

15 Aktivity projektu 5. Aktivity zaměřené na informovanost a poradenství na úrovni projektů Servisní pracovník ROP Technické zajištění projektu Personální zajištění projektu Analýza infrastruktury venkova Tato aktivita umožňuje: Poradenskou a konzultační činnost (obce 500 – 5 000 obyv.) Informační a metodickou pomoc obcím při přípravě projektů Vyhledávání projektových námětů a posouzení vhodnosti projektového záměru do ROP

16 Analýza infrastruktury venkova Dotazníkové šetření – zapojilo se 344 obcí (z 384 oslovených), 18 mikroregionů a 10 místních akčních skupin Informace o stavu venkovské infrastruktury Informace o aktuálních připravovaných projektech Identifikuje problémové oblasti venkova Východisko pro Akční plán koncepce rozvoje venkova a zemědělství Podklad pro zaměření výzev a dotačních programů Olomouckého kraje a ROP Zpracování nashromážděných projektových záměrů obcí dle dotačních titulů Zařazení záměrů do krajského zásobníku projektových námětů Termín dokončení: 30. září 2009

17 Projektový tým Ing. Leona Valovičová – projektová manažerka T: 585 508 236, M: 724 057 295, E: l.valovicova@kr-olomoucky.cz Ing. Eva Pospíšilová – projektová manažerka T: 585 508 387, M: 725 788 295, E: e.pospisilova@kr-olomoucky.cz Ing. Radana Venháčová – finanční manažerka T: 585 508 388, M: 725 788 290, E: r.venhacova@kr-olomoucky.cz Bc. Petr Šafránek – servisní pracovník ROP SM T: 585 508 655, M: 725 006 088, E: p.safranek@kr-olomoucky.cz

18 Odkazy webové stránky kraje www.kr-olomoucky.cz webové stránky projektu www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi zásobník projektových námětů (ZPN) http://kuok.kr-olomoucky.cz/zpn

19 Děkuji za pozornost Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje tel.: 585 508 330 e-mail: m.novotna@kr-olomoucky.cz


Stáhnout ppt "Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008 - 2010 Konference ROP Střední Morava „Finance pro Váš investiční záměr“ 2. 9. 2009, Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google