Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století"— Transkript prezentace:

1 Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století

2 Impresionismus Edouard Manet –Snídaně v trávě

3 Claude Monet –Impression, soleil levant

4 Claude Monet -Lekníny

5 Claude Monet – Ženy v zahradě

6 Claude Monet - Parliament

7 Claude Monet – Nádraží Lazare

8 Claude Monet – Katedrála v Rouenu

9 Auguste Renoir – Moulin Galette

10 Auguste Renoir – Dóžecí palác

11 Auguste Renoir - portréty

12 Edgar Degas

13 Edgar Degas Hvězda

14 Auguste Rodin Myslitel
David Monniaux

15 Impresionismus v literatuře: Působení na city
FRÁŇA ŠRÁMEK: SPLAV Trápím se, trápím, myslím si, kde bych tě nejraděj potkal. Ulice střídám, parky a nábřeží, bojím se krásných lží. Bojím se lesa. V poledním lese kdo miluje, srdce své neunese. Na můj práh kdyby jsi vstoupila, snad bys mne tím zabila. Chtěl bych tě potkati v lukách. V lukách je vlání na všechny strany, pokorné odevzdávání. V lukách je nejprostší života stůl, rozlomíš chleba, podáš ženě půl, chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí, až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí, a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín, muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín... Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti vstříc. A až bys mi odešla, ach, zvečera již, bys na mne nemyslila víc, jen na prosebný a děkovný můj hlas, jako bych jen splavem byl, který v lukách krásně zpívat slyšelas... Impresionismus v literatuře: Působení na city Snaha zachytit prchavý okamžik V próze adramatu oslabuje děj Postavy jsou mladé, impulzivní, citově nevyrovnané V poezii zobrazení krajiny a jejích proměn, citů Důraz na eufonii Barevné asociace pomáhají zachytit náladu Úkol: charakterizujte jazyk básně, použité básnické prostředky; porovnejte způsob malby a literární tvorby

16 Postimpresionismus Paul Cézanne – Zátiší s ovocem

17 Paul Cézanne – Hráči karet

18 Vincent van Gogh -autoportrét

19 Vincent van Gogh – Pšeničné pole

20 Vincent van Gogh - Slunečnice

21 Vincent van Gogh - Starry Night ballance

22 Vincent van Gogh – Hvězdná noc nad Rhonou

23 Paul Gauguin – Tahitské ženy

24 Paul Gauguin – Dvě tahitské ženy

25 Paul Gauguin - Arearea

26 Stejně jako impresionisté zachycují dojem
Nesnaží se však o věrné zachycení přírody, ale svůj vnitřní svět konfrontují s realitou Budují nové vidění světa V malířství jsou předměty a figury deformovány, barvy neodpovídají realitě

27 Neoimpresionismus Georges Seurat Nábřeží v Honfleuru

28 Symbolismus Gustave Moreau - Zjevení

29 Gustave Moreau – Salome tančící před Herodesem

30 Odilon Redon - Chiméra

31 Odilon Redon – Eye Ballon

32 Symbolismus v literatuře
Otokar Březina -NÁVŠTĚVA Řekl jsem: Sestro, jež záři vyhaslých sluncí máš ve zraku, prodli a studenou ruku svou mi (bych zahřál ji) ponech. Byl večer, a něco teskně minulého vonělo v soumraku a plakalo kovovým zaštkáním v zvonech. I uviděl jsem ji, duši svou, zardělou mladosti záchvěvem, jak vystoupla jednou do šedivé mlhy svítání mého: zapomenuté dítě, jež před bouři hraje si s úsměvem na prahu domu uzamčeného. V závoji bílém a veselou, jak družičku v průvodu pohřebním, a šťastnou, jak v domě, kde oheň vypukl v noci, dech spících, panenskou nevěstu v modlitbách přede dnem svatebním nad loži umírajících. Dechla mi do tváří, jak vůně odkvetlých růží když zavane ze vzdálených zahrad a na rtech usládne v pocel, a záclony záře východní, z nejčistších paprsků utkané, mým nemocným touhám zavěšovala do cel. Symbolismus v literatuře Okouzlení slovem; hudebnost Častá báseň v próze, volný verš Důraz na lyrismus a fantazii Zobrazení myšlenek a pocitů pomocí symbolu Symbol přenáší význam z jedné skutečnosti na druhou Kladem je, že umělec může vyjádřit cokoli Záporem je, že nemusí být vždy pochopen Úkol: zkuste v básni najít barevnou symboliku, věcnou symboliku

33 Secese Alfonz Mucha

34 Alfonz Mucha – Slovanská epopej

35 Antonio Gaudí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_Calvet.jpg
Canaan

36 Antonio Gaudí http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casabatllo2.jpg
(Rapomon)

37 Antonio Gaudí – ještěrka v Gaudího (Güelově) parku
(Valérie et Agnés)

38 Gaudího park (F.A.Locati)

39 Antonio Gaudí Sagrada familia
(Marek Holub)

40 Antonio Gaudí – Sagrada familia
(Year og the dragon) (Charles Curling)

41 Antonio Gaudí – Sagrada familia
(Bernard Gagnon)

42 Expresionismus Edvard Munch

43 Edvard Munch - Výkřik

44 Edvard Munch - Úzkost

45 Další umělecké směry v literatuře
Charles Baudelaire - Mrcha Zda, drahá, vzpomínáš, co viděli jsme dnes ve sladkém svitu rána? V záhybu silnice ležela mrcha kdes, kde štěrkem cesta stlána. Své nohy do výše jak žena opilá, jed potící a žhoucí, cynicky lhostejně své břicho odkryla výpary kolem stroucí. A slunce sálalo na tuto zdechlinu, jak péci by ji chtělo a stokrát přírodě v tu vrátit vteřinu, co dříve v celku dlelo. A slunce hledělo nádhernou na mrchu, jež jako květ se stkvěla a silně páchnula na trávy povrchu, div že jsi neomdlela. A vířících much pln byl hnijící již bok, z kad vylézala chasa červů se líhnoucích, hustých jak černý mok, přes živé hadry masa. … DEKADENCE Útěk od života Únava a přesycenost moderní civilizací Autoři sahají k tabuizovaným tématům Mísí se krása s ošklivostí Časté využití kontrastů, synestezie Důraz kladen na smyslové vnímání, eufonii Velká subjektivnost, realita je druhořadá Zaměření se na osobní prožitek Úkol: najděte v básni co nejvíce využitých figur a trop

46 CIVILISMUS Určitý protiklad dekadence Pocit bratrství, družnosti
Toto jsou jen kořeny a stébla Toto kořeny a stébla, Vůně přinesené mužům a ženám z divokých hvozdů a z hrází rybníků. Šťovík a hvozdík lásky, prsty, které ovíjejí pevněji než rév, Kypění ptačích hrdélek skrytých v koruně stromu při východu Slunce. Vánky země a lásky, vyslané z živých břehů k vám Na živém moři, k vám, ó námořníci! Bobule změklé mrazem a březnové větévky nabízené ještě Svěží mladým lidem vycházejícím do polí, když utuhne Zima. Poupata lásky rozpuká před vámi a ve vás, ať jste kdekoli, Poupata, která se rozvíjejí, jako se vždycky rozvíjela, Pokud je jim přáno sluneční teplo, otvírají se, nabývají Tvaru, barvy a vůně. Pokud vy budete jejich živinou a vlhkostí, stanou se z nich Květy, plody, štíhlé větve a kmeny. CIVILISMUS Určitý protiklad dekadence Pocit bratrství, družnosti Obdiv k tvůrčím schopnostem člověka Forma = volný verš Úkol: - charakterizujte volný verš - kterými tématy se Whitman ve své básni zabývá - odhalte další rysy civilismu

47 Obrázky byly staženy mezi 1. a 4. lednem 2011.
Zdroje jsou uvedeny u jednotlivých zobrazení.


Stáhnout ppt "Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google