Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVORBA PREZENTÁCIÍ Pripravili: Návrh štruktúry školenia zamestnancov PABK 21.3. 2005 Stanislav Boledovič Peter Krišťák Tomáš Tichota Kateřina Makalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVORBA PREZENTÁCIÍ Pripravili: Návrh štruktúry školenia zamestnancov PABK 21.3. 2005 Stanislav Boledovič Peter Krišťák Tomáš Tichota Kateřina Makalová."— Transkript prezentace:

1

2 TVORBA PREZENTÁCIÍ Pripravili: Návrh štruktúry školenia zamestnancov PABK 21.3. 2005 Stanislav Boledovič Peter Krišťák Tomáš Tichota Kateřina Makalová

3 1 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

4 2 VÝSKUM KVALITY ZÁKAZNICKÝCH LINIEK BÁNK ČR * Výzkum byl prováděn v termínu od 2. 3. 2004 do 15. 3. 2004 v průběhu dne od 9.00 do 16.50 hod. * Do každé vybrané banky bylo celkem uskutečněno 10 hovorů za účelem zkoumání kvality reakcí pracovníků a okrajové (vzhledem k velikosti vzorku hovorů) telefonní dosažitelnosti. Při každém hovoru byla pokládána jedna z přiložených otázek (viz rámeček). * Zkoumaná čísla byla použita ze Zlatých stránek, z internetových prezentací společností. Jednalo se většinou o informační či zelené linky. VÝSLEDKY VÝZKUMU Výsledky jsou zpracovány v 2 úrovních - první rozebírá technické aspekty spojení (dosažitelnost a responční čas), druhá kvalitu nabízených služeb po telefonu (průměrná kvalita pro každou banku, ideální hodnota 100%, hodnocena je nejen faktická stránka odpovědi, ale i mluvený projev operátorů, styl komunikace, atmosféra telefonátu atd.) OBECNÉ ZÁVĚRY VÝZKUMU * Pokud se jedná o kvalitu telefonátů, zákaznicky orientovaný přístup - nejlépe obstála Česká spořitelna (94 %) následovaná ČSOB (90 %), naopak nejhůře dopadla Živnobanka (64 %), o něco lepšího výsledku dosáhla HVB Bank (66 %). Pro orientaci námi testované společnosti poskytující klientům po telefonu minimálně standardní služby dosahují průměrné kvality minimálně 50% (přepočteno na známku "jako ve škole" 3,5), ty nejlepší dokonce přes 80 % (přepočteno na známku "jako ve škole" 2,0). Průměr platný pro rok 2005 spočtený za testované společnosti z různých oborů (převážně v komerční sféře) je 66 %. Průměr pro bankovní sféru je na vyšší úrovni, průměrná kvalita při tomto testu byla 82 %. Mezi první a poslední bankou je 50 % rozdíl, což svědčí o poměrně velké nevyrovnanosti. Pro lepší představu jsou v tabulce 2 procentuální hodnoty přepočteny na známku "jako ve škole", 1 až 5. * Co se týká sondy telefonní dosažitelnosti, pak nejlepší dosažitelnost 100 % jsme zaznamenali u Raiffeisenbank, Citibank, Komerční banky, České spořitelny, nejhorší v léto oblasti byla opět Živnobanka (dosažitelnost 70 % - důvodem nedosažitelnosti bylo především čekání na lince déle než 2 minuty). * V ideálním případě je zaznamenána vysoká dosažitelnost a dostatečně vysoká kvalita reakcí pracovníků (tj. jejich profesionalita při podávání informací po telefonu). Nejvyrovnanější výkony v tomto ohledu odváděla Česká spořitelna, nejhůře obstála Živnobanka.

5 3 VÝSKUM KVALITY ZÁKAZNICKÝCH LINIEK BÁNKČR * Faktická odpoveď, mluvený projev operátora, styl a atmosféra komunikace ** Čas odozvy Zdroj: Telefonický výskum na základe 10 telefonátu do každé banky ( čísla byla použita ze Zlatých stránek, z internetových prezentací společností ) Percento telefonátov s pozitívnym výsledkom Priemer Kvalita*Dosiahnuteľnosť Priemer  Najlepšie telefónne centrum ma Česká sporiteľna, najhoršie Živnobanka  Bankové telefónne centrá sú kvalitnejšie než centrá v iných odvetviach  Najlepšie telefónne centrum ma Česká sporiteľna, najhoršie Živnobanka  Bankové telefónne centrá sú kvalitnejšie než centrá v iných odvetviach

6 4 + 90% + 270% + 480% + 980% + 360% Stav v kusech PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

7 5 POČET NOVĚ OTEVŘENÝCH ÚVĚRŮ 2003 2004 Zdroj: Systémy banky Spotřeb. úvěr Povolený debet HypotékaKontokorentRevolving zásoby Revolving pohled. Investice Bance se daří v oblasti aktivních obchodů Počet nově otevřených úvěrů výrazně meziročně vrostl u všech produktů Banka by se měla soustředit na účelově vázané úvěry Procentuelně nejvyšší nárůst byl zaznamenán u kontokorentních úvěrů + 980% Počet prodaných produktů, 2003 vs. 2004 EOY

8 6 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

9 7 PROFESIONÁLNA PREZENTÁCIA? A PREČO? Šetrí čas Zvyšuje efektivitu komunikácie Pridáva prezentujúcemu i jeho práci na dôveryhodnosti

10 8 AKO NA PROFESIONÁLNU PREZENTÁCIU? 1. Zodpovedanie základných otázok 2. Tvorba prezentácie 3. Samotná prezentácia

11 9 ZODPOVEDNIE ZÁKLADNÝCH OTÁZOK Čo je cieľom mojej prezentácie? Kto je mojím publikom?Koľko času na prezentáciu potrebujem?Akou formou budem komunikovať?  Prečo by som mal prezentáciu zrealizovať?  Čo by som ňou chcel dosiahnuť?  Čo by som chcel, aby si publikum po mojej prezentácii myslelo?  Kto sú kľúčoví ľudia rozhodujúci o využití výsledkov mojej práce?  Ako dobre poznajú tému, ktorej sa moja prezentácia týka?  Ako ich táto téma zaujíma?  Prečo by mali povedať „NIE“?  Aké sú tri najťažšie otázky, ktoré mi publikum môže počas prezentácie položiť?  Som schopný naplniť svoj cieľ, ktorý som si určil, v poskytnutom čase?  Aký inštitút schôdzky využiť?  Čo bude zobrazovať informácie?  Ako to dám publiku k dispozícii?  Akú formu a štruktúru podporných materiálov potrebujem?

12 10 ?! TVORBA PREZENTÁCIE  Prečo tu sme?  Ako je to pre nás dôležité?  Aký máme program? ÚvodSamotný obsahZáver Príbeh prezentácie – „Storyline“ Zhrnutie A ešte raz zhrnutie Sumár najdôležitejších informácií Samotný obsah Veľmi detailný obsah a podporné stránky

13 11 AKO SA V PREZENTÁCII NESTRATIŤ – AGENDA  Framework –Cornerstones of human nutrition –Concepts of balanced nutrition –Healthy lifestyle  Nutrition policies  Conclusion

14 12 AKO SA V PREZENTÁCII NESTRATIŤ – TRACKER 5-10 minutes of stretching 5-10 minutes more exercises Every exercise should take following form Warm-up Workout 20 or more minutes of continuous activity Cooldown Reverse pattern of warm-up 5-10 minute low intensity activity 5-10 stretching

15 13 INFORMÁCIE A DÁTA DátaInformácie vs. Informácie od dát odlišuje schopnosť poskytnúť manažmentu pôdu pre rozhodovanie sa.

16 14

17 15

18 16 A NA ZÁVER EŠTE RAZ...  Zhrnutie a zopakovať najdôležitejšie body (výsledky, návrhy, dohody)  Komunikovať ďalšie kroky... ...alebo vyzvať na prácu akčným plánom

19 17 NA ČO NEZABUDNÚŤ PRI SAMOTNEJ PREZENTÁCII  Pripraviť si miestnosť  Predvídať otázky publika a pripraviť si odpovede s podporným materiálom  Premyslieť si príbeh prezentácie pred jej realizáciou  Materiál prezentácie skontrolovať, skontrolovať a ešte raz skontrolovať

20 18 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

21 19 OD DAT K HOTOVÉ STRÁNCE Data Určete vaše sdělení Vyberte formu stránky

22 20 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STRÁNEK PODLE OBSAHU

23 21 Součásti, komponenty RYCHLÝ PŘEHLED GRAFŮ Položka Větší než, menší než, rovnat se, nejvíce, nejméně Pořadí Časová řada Změna, nárůst, pokles, kolísat Trend Korelace Vztah Vztažený k, narůstá, klesá s, mění se s Procento z celku, odpovídat čemu, přispívat částí Podíl Frekvence Koncentrace, vzor, výskyt, střed Distribuce

24 22 ČÁSTI STRÁNKY Legenda

25 23 ČÁSTI STRÁNKY Nálepka pomáhá v orientaci („nedodělané“, „příklad“) Stručné a přesné shrnutí, co ze zobrazovaných fakt vyplývá Vždy uvádíme zdroj dat Jednotky u každé osy Číslování stránek Nadpis shrnuje obsah stránky/část příběhu Jednotky použijeme, pokud se vztahují na celou stránku Tracker udržuje přehled, kde v příběhu se nacházíme Legenda Legenda popisuje různé části grafů Upřesnění, poznámky, atd.

26 24 SMĚRY ČTENÍ STRÁNKY Pro běžného Evropana je přirozené číst obsah stránky ve 3 směrech  Zleva doprava  Shora dolů  Po směru hodinových ručiček

27 25 GRAFICKÉ FORMY ZVÝRAZŇOVÁNÍ – DESIGN STRÁNKY  Low margins –Very low margins on local market due to high price competition  Possibility to expand –Necessity to finance marketing activities and production modernization Reasons to export  Building strong brand in abroad alone would be very costly  Insufficient funds for this expansion strategy  Building strong brand in abroad alone would be very costly  Insufficient funds for this expansion strategy Necessary conditions  Guaranteed quality –Demanding international audits in plants  Suitable partner –Knowledge of local conditions –Provides guaranty of quality of beer Consumers demand simpler, uniform taste which creates a strong advantage for mass producer No Czech brewery will be able to compete on this field Trends in export Source:Team analysis Design stránky jasně podporuje důležitost sdělení uprostřed

28 26 GRAFICKÉ FORMY ZVÝRAZŇOVÁNÍ – ZVÝRAZNĚNÍ Pilsen Group BreweryCommentsForeign owner SAB Interbrew No Binding No BBAG Market share, 2000 Percent Production, 2000 Thousand hl 7,741 2,329 1,347 790 767 569 Pražské Pivovary BudvarKrušovice Starobrno 43.2% 13.0% 7.5% 4.4% 4.2% 3.2%  Market leader; still growing  Merged with Radegast and Velkopopovický Kozel  National player  Unfavorable financial situation from the times of Bass ownership  Still state-owned  Fast-growing export  Regional player  Indicating strong growth since middle 90’s  Losing market share  Regional player  Owned by Brau union The Brewery* *Data for The Brewery imaginative, market share and production volume taken from other insignificant players Source:Press search, annual reports, analyst reports, team analysis Zvýraznění upozorňuje, kde podle podílu na trhu se firma nachází

29 27 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

30 28 PRÁCA PO SKUPINKÁCH I.

31 29 PRÓFA JE TRPASLÍK S NEJVĚTŠÍ EFEKTIVITOU PRÁCE Prófa Kejchal Dřímal Bručoun Šmudla Počet diamatů na 100 hodin těžby Únor 2005 Průměr = 9,31 Zdroj: Údaje o těžbě, únor 2005  Prófa měl v únoru nejvyšší efektivitu práce  Při stávající efektivitě by za 100 hodin práce v dole vytěžil o celý 1 diamant více než průměrný trpaslík  Prófa měl v únoru nejvyšší efektivitu práce  Při stávající efektivitě by za 100 hodin práce v dole vytěžil o celý 1 diamant více než průměrný trpaslík

32 30 BRUČOUN BYL V ÚNORU OPĚT NEJPRACOVITĚJŠÍ TRPASLÍK 352 333 324 313 299 Leden Únor Prófa Kejchal Dřímal Bručoun Šmudla Zdroj: Údaje o těžbě, únor 2005 Těžba v dole V hodinách za měsíc YTD Tak jako v lednu, i v únoru byl Bručoun opět nejpracovitějším trpaslíkem

33 31 KEJCHAL ZVÝŠIL V ÚNORU SVOJE ÚSILÍ V TĚŽBĚ Těžba v dole, leden – únor V hodinách Prófa 155 158 Bručoun 170 180 Dřímal 157 167 Kejchal 171 162 Šmudla 150 149 Únor Leden Zdroj: Údaje o těžbě, únor 2005 Kejchal jako jediný trpaslík zvýšil v únoru svoje úsilí v těžbě, zatímco ostatní polevili

34 32 ŠMUDLA JE ZE VŠECH TRPASLÍKŮ NEJODDANĚJŠÍ Prófa Bručoun Dřímal Kejchal Šmudla Posílání zamilovaných pohledů Sněhurce, únor 2005 V počtu hodin Zdroj: Sněhurka: „Měření časové vytíženosti trpaslíků“, únor 2005 Šmudla je trpaslík, který je do Sněhurky nejvíce zamilovaný. Vrháním zamilovaných pohledů strávil v únoru 48 hodin (tj. 14,3% svého času)

35 33 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

36 34 TEXTOVÁ POLE Základní textové pole má předdefinované vlastnosti dle předlohy snímku, lze je měnit v menu Formát  Nelze ho ovšem seskupovat s dalšími objekty – proto je lepší textové pole zkopírovat z jiné stránky  Pozor, použitím standardní ikony „textové pole“ se načte pole bez vlastností z předlohy

37 35 TEXTOVÁ POLE Pravým tlačítkem myši na jakémkoli tvaru se dostanete k formátovacím volbám

38 36 Eliminace kurzových výkyvů směnných relací EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK – EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK FX spot a On-line konverze –Zajištění kurzů směnných relací se splatností do 2 dní –Minimální objem 20.000 EUR –Objednávka – pevná nebo „na zavolání“ –Exotické měny - RUB FX forwardy –Zajištění budoucích devizových toků s pevně stanovenou splatností delší než 3 dny –Forward s klouzavou dobou splatností – splatnost ve zvoleném časovém období FX swap –Slouží k efektivnímu řízení cash-flow FX opce * POUŽITÍ RŮZNÝCH FOREM ZVÝRAZNĚNÍ PÍSMA PŘÍKLAD

39 37 ELIMINACE KURZOVÝCH VÝKYVŮ SMĚNNÝCH RELACÍ FX spot a On-line konverze FX opce  Zajištění kurzů směnných relací se splatností do 2 dní  Minimální objem 20.000 EUR  Objednávka – pevná nebo „na zavolání“  Exotické měny – RUB FX forwardy  Zajištění budoucích devizových toků s pevně stanovenou splatností delší než 3 dny  Forward s klouzavou dobou splatností* FX swap  Slouží k efektivnímu řízení cash-flow *Splatnost ve zvoleném časovém období Řízení kurzových rizik ve všech měnách EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK Řízení kurzových rizik ve všech měnách EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK  Možnost odkupu v termínu 1-15 týdnů

40 38 ELIMINACE KURZOVÝCH VÝKYVŮ SMĚNNÝCH RELACÍ FX spot a On-line konverze FX opce  Zajištění kurzů směnných relací se splatností do 2 dní  Minimální objem 20.000 EUR  Objednávka – pevná nebo „na zavolání“  Exotické měny – RUB FX forwardy  Zajištění budoucích devizových toků s pevně stanovenou splatností delší než 3 dny  Forward s klouzavou dobou splatností* FX swap  Slouží k efektivnímu řízení cash-flow *Splatnost ve zvoleném časovém období Řízení kurzových rizik ve všech měnách EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK Řízení kurzových rizik ve všech měnách EUR, USD, GBP, CHF, SKK a CZK  Možnost odkupu v termínu 1-15 týdnů Vysvětlení nepodstatné věci – do poznámky Hlavní sdělení graficky odlišit, stínování není třeba Jednotlivé kategorie lze oddělit graficky Uvozovky samy o sobě upozorňují na zvláštní termín U každé vyjmenované kategorie by měl být alespoň nějaký popis Použití bezpatkového písma a jedné velikosti po celé stránce Stejná stránka - lépe :)

41 39 PÍSMA – POUŽITÍ Bezpatkové písmo Patkové písmo Arial Tahoma Verdana Times New Roman Courier Bookman Serif ARIAL TAHOMA VERDANA TIMES NEW ROMAN COURIER BOOKMAN SERIF Užití Prezentace Internetové stránky Plakáty Užití Knihy Noviny  Patkové písmo se lépe čte v souvislém textu přes celou stránku  Bezpatkové písmo se používá pro prezentace a webové stránky  Některé zvláštní fonty jsou dobře čitelné i malé  Patkové písmo se lépe čte v souvislém textu přes celou stránku  Bezpatkové písmo se používá pro prezentace a webové stránky  Některé zvláštní fonty jsou dobře čitelné i malé

42 40 PÍSMA – VELIKOST A ZVÝRAZNĚNÍ Tučné Kurzíva Horní index Dolní index Zvláštní efekty Velikost písma 9 Velikost písma 10 Velikost písma 12 Velikost písma 14 Velikost písma 16 Velikost písma 18 Velikost písma 20  Při prezentaci na plátno před publikem používat font od velikosti 16  Při tisku a hustotě informací bývá obvykle nejmenší používané písmo 10  Jako zvýraznění postačí použití tučného písma a kurzívy  Při prezentaci na plátno před publikem používat font od velikosti 16  Při tisku a hustotě informací bývá obvykle nejmenší používané písmo 10  Jako zvýraznění postačí použití tučného písma a kurzívy

43 41 ODRÁŽKY A ČÍSLOVÁNÍ Text  Text –Text Text – Text Text  Text  Text  Je dobré ve 2 po sobě jdoucích úrovních používat různé odrážky  Na druhou stranu, 2 znaky stačí pro všechny potřebné úrovně  Použití obrázků a zvláštních znaků příliš přitahuje pozornost  Je dobré ve 2 po sobě jdoucích úrovních používat různé odrážky  Na druhou stranu, 2 znaky stačí pro všechny potřebné úrovně  Použití obrázků a zvláštních znaků příliš přitahuje pozornost

44 42 TABULKY S TEXTEM Nadpis 1Nadpis 2 Nadpis 3  Kategorie 1 Text 1 Text 1 Text 2 Text 2  Kategorie 2 Text 3 Text 3 Text 4 Text 4  Kategorie 3 Text 5 Text 5 Nikdy nepoužívejte jediné textové pole a tabulátor na oddělení sloupců

45 43 TABULKY S TEXTEM Nadpis 1Nadpis 2Nadpis 3  Kategorie 1  Kategorie 2  Kategorie 3  Text 1  Text 2  Text 3  Text 4  Text 5  Text 1  Text 2  Text 3  Text 4  Text 5 Nadpis 1Nadpis 2Nadpis 3  Kategorie 1  Text 1  Text 2  Text 1  Text 2  Kategorie 2  Text 3  Text 4  Text 3  Text 4  Kategorie 3  Text 5 Text v tabulkách je možné organizovat podle sloupců (nahoře), nebo řádek (dole).

46 44 AUTOMATICKÉ TVARY asdfg Změna automatického tvaru Vložení automatického tvaru asdfg

47 45 Součásti, komponenty PoložkaČasová řadaFrekvenceKorelace RYCHLÝ PŘEHLED GRAFŮ Větší než, menší než, rovnat se, nejvíce, nejméně Pořadí Změna, nárůst, pokles, kolísat Trend Koncentrace, vzor, výskyt, střed DistribuceVztah Vztažený k, narůstá, klesá s, mění se s Procento z celku, odpovídat čemu, přispívat částí Podíl

48 46

49 47 Nejdůležitější segment* Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 KOLÁČOVÝ GRAF Jednotky *Oči jsou navyklé číst ve směru hodinových ručiček Zdroj:Zdroj dat 100% = xxx  Koláčový graf se používá na vyznačení velikosti podílů, jednotlivých částí na celku  Nejdůležitější segment by měl začínat na 12. hodině, další podle velikost/důležitosti mají následovat podle hodinových ručiček  U procentních podílů nezapomeňte –Vyznačit nad grafem, kolik jednotek je rovno 100% –Zkontrolovat, zda podíly opravdu dávají dohromady 100%  Koláčový graf se používá na vyznačení velikosti podílů, jednotlivých částí na celku  Nejdůležitější segment by měl začínat na 12. hodině, další podle velikost/důležitosti mají následovat podle hodinových ručiček  U procentních podílů nezapomeňte –Vyznačit nad grafem, kolik jednotek je rovno 100% –Zkontrolovat, zda podíly opravdu dávají dohromady 100%

50 48 Label 1 Label 2 Label 3 Label 4 Label 5 BAR CHART Porovnání prvků/položek/kategorií, pořadí Unit of measure *Poznámka Zdroj:Zdroj

51 49 Label 1Label 2Label 3Label 4Label 5 SLOUPCOVÝ GRAF *Poznámka Zdroj:Zdroj Časové řady, frekvenční distribuce Jednotky

52 50 Q4 2001Q1Q2Q3Q4 Produkt 4 Produkt 3 Produkt 2 Produkt 1 80 90 110 135 160 POČET PRODANÝCH PRODUKTŮ – 2002 Vývoj částí/podílů celku v čase Nejblíže dolní ose by měla být nejdůležitější řada Jednotky *Poznámka Zdroj:Zdroj

53 51 Label 1Label 2Label 3Label 4Label 5 Produkt 4 Produkt 3 Produkt 2 Produkt 1 100%=8090110135160 PODÍL NA CELKOVÉM POČTU PRODANÝCH PRODUKTŮ – 2002 Počet prodaných kusů Vývoj částí/podílů celku v čase – v procentech Jednotky mohou být v kusech nebo procentech Nejblíže dolní ose by měla být nejdůležitější řada *Poznámka Zdroj:Zdroj

54 52 Label 1 Label 2 Label 3 Label 4 ČÁROVÝ GRAF Trend, časová řada Jednotky *Poznámka Zdroj:Zdroj

55 53 ROZPTÝLENÝ, BODOVÝ GRAF Korelace Jednotky *Poznámka Zdroj:Zdroj

56 54 KASKÁDOVÝ GRAF – COST BREAKDOWN Overhead*OperationsInvestmentsMarketing and PR Total costs CZK million *Including social security Source:Controlling Waterfall graf - rozložení celku na části Spojovací čáry, pokud už je používáte, je třeba zarovnávat v co největším zvětšení

57 55 ÚPRAVY GRAFŮ Úpravy grafů zásadně dělejte v „rozkliknutém“ grafu jinak se změní velikost a proporce fontů (písmo se pokřiví) Používejte co nejjednodušší typy grafů Kromě číselných popisků hodnot používejte raději textová pole Přizpůsobte velikost písma a měřítko celé stránce U extrémně velkých hodnot nepoužívejte graf v měřítku, ale přerušení osy (simulace) 500

58 56 Text FLOW - PROCESY Text Header Text Header Text *Footnote Source:Source Kromě toho můžete mít uloženu řadu předloh pro použití v nejběžnějších případech

59 57 GANTT – ČASOVÝ PLÁN 2005 01020304050607080910 Akce *Footnote Source:Source Pilot ve 3 pobočkách  Výběr poboček  Školení zaměstnanců  Pilot  Prezentace vedení divize

60 58 Text LEVEL 04 PYRAMID *Footnote Source:Source

61 59 Text ZAROVNÁVÁNÍ, ROVNOMĚRNÉ ROZMÍSTNĚNÍ, VODÍTKO A SESKUPOVÁNÍ

62 60

63 61

64 62

65 63

66 64

67 65 POUŽITÍ BAREV  V každé prezentaci jsou nastaveny 4 barvy (resp.8) jako základní.  Každá z barev má své určení (stín, čáry, zvýraznění, apod.)  Barevná schémata umožňují tyto barvy rychle změnit v celé prezentaci – pokud ovšem používáte v prezentaci výhradně tyto základní barvy! Ostatní barvy se při změně schématu nezmění!  Tyto barvy jsou použitelné i v rámci grafů

68 66 POUŽITÍ BARVY A OBRÁZKŮ Vždy víte na koho se obrátit Připravit produkty a služby „šité na Vaší míru“ Navrhnout a operativně měnit financovaní v souladu s Vašimi potřebami Neustále sledovat a zdokonalovat naše služby měnícím se podmínkám na trhu

69 67 POUŽITÍ BARVY A OBRÁZKŮ Vždy víte na koho se obrátit Připravit produkty a služby „šité na Vaší míru“ Navrhnout a operativně měnit financovaní v souladu s Vašimi potřebami Neustále sledovat a zdokonalovat naše služby měnícím se podmínkám na trhu Obrázky a barvy odtahují pozornost od sdělení

70 68 PHYSICAL ACTIVITY PYRAMID Source:Perspectives in Nutrition At least 3 times each week Leisure activates Aerobics, Jogging Biking, Walking Recreational Tennis, basketball, squash Watching television, reading, using computer At least twice each week Leisure activates Gardening, golf Flexibility and stretch Stretching, weight lifting Everyday Be as much active as you can, as often as possible Cut down on

71 69 PHYSICAL ACTIVITY PYRAMID Source:Perspectives in Nutrition At least 3 times each week Leisure activates Aerobics, Jogging Biking, Walking Recreational Tennis, basketball, squash Cut down on Watching television, reading, using computer At least twice each week Leisure activates Gardening, golf Flexibility and stretch Stretching, weight lifting Everyday Be as much active as you can, as often as possible

72 70 POUŽITÍ ANIMACÍ  Information and education policies are the key areas for improving health habits  Also wide involvement of the following sectors must be ensured –Legislation and policymakers –Monitoring and research –Media –Schools –Health services, especially primary health care –NGOs –Supermarkets, food industry –Restaurants, catering

73 71

74 72 PŘECHODY SNÍMKŮ, ANIMACE NA STRÁNCE 40 30 20 10 50 –Každý počítač přehrává tyto animace jinak rychle. Obzvlášť u starších modelů mohou velmi zdržovat –Je třeba prezentaci dobře nacvičit a synchronizovat s animacemi –U grafů to znamená roz-grupovat graf (tzn. vzdát se možnosti jakékoliv editace později) –Jednotlivé části, které se mají objevovat samostatně, je třeba vytvořit jako samostatné objekty – nebo je naopak sloučit. –Jejich nastavení dlouho trvá  Přechod snímku a animace na stránce lze nastavit na kliknutí myši (tabulátoru), nebo automaticky po určité době.  Animace objektů na stránce mohou pomáhat při prezentaci, nicméně

75 73 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

76 74 ZNALOSŤ BÁNK NA TRHU BANKOVÝCH SLUŽIEB Z droj: GfK výskum trhu Navigator 2003, výstupná správa Spontánna znalosť bánk Spontánne najznámejšie banky medzi klientmi sú Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, a ČSOB. Medzi bankami, ktoré zástupcovia firiem spontánne poznajú je ako prvá najčastejšie menovaná Slovenská sporiteľňa (83 percent dotázaných). Druhý najvyšší podiel v spontánnej znalosti dosahuje VÚB banka (82% dotázaných). Tretí najvyšší podiel v spontánnej znalosti dosahuje Tatra banka (57%). Ostatné banky dosahujú v spontánnej znalosti menej než 50%. Poštová banka dosahuje v spontánnej znalosti 42%. Podporená znalosť bánk Pri zisťovaní podporenej znalosti bola meraná znalosť 18 značiek bánk. Pri každej z nich sa zástupcovia firiem mali vyjadriť, či uvedenú banku poznajú dobre, poznajú podľa názvu alebo nepoznajú. Prvých päť najznámejších bánk poznajú v podstate všetci respondenti. Medzi tieto banky patria VÚB banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Poštová banka a ČSOB. Najvyšší podiel respondentov, ktorí sledovanú banku dobre poznajú dosahuje Slovenská sporiteľňa. Pozná ju dobre až 90% respondentov (zvyšných menej ako 10% respondentov pozná Slovenskú sporiteľňu podľa názvu). VÚB banku dobre pozná 88% a až 95% ju pozná podľa názvu. Podiel respondentov, ktorí dobre poznajú ČSOB sa nachádza v pásme od takmer 40% do takmer 50%, aspoň podľa názvu pozná ČSOB 79% respondentov. Tatra banku dobre pozná takmer 60% respondentov a podľa názvu približne 86% respondentov. Poštovú banku pozná dobre 60% respondentov a aspoň z názvu ju pozná až 90% opýtaných.

77 75 ZNALOSŤ BÁNK NA TRHU BANKOVÝCH SLUŽIEB % z opýtaných respondentov * Respondenti spontánne sami menovali danú banku ** Z menovaných bánk respondenti uviedli že banku dobre poznajú alebo poznajú podľa názvu Zdroj: Výskum trhu – GfK November 2003 (1 519 respondentov) Spontánna znalosť bankových klientov (i potenciálnych) PABK v porovnaní so spontánnou znalosťou konkurencie je iba polovičná. Podporená znalosť PABK je približne rovnako veľká, ako podporená znalosť jej hlavných konkurentov. 42% 83% 82% 57% 38% PABK SLSP VÚB TB ČSOB Spontánna znalosť * Podporená znalosť ** 90% 99% 95% 86% 79%

78 76 ŠTRUKTÚRA ŠKOLENIA Diskusia Prezentujúci Stanislav Boledovič Peter Krišťák Kateřina Makalová Tomáš Tichota Kateřina Makalová Stanislav Boledovič Kateřina Makalová/ Tomáš Tichota Čas 9:00 - 10:30 10 min. 15 min. 20 min. 20 min 10 min. 5 min. 10 min. 10:40 – 12:00 10 min. 60 min.  Prečo a ako tvoriť efektívne profesionálne prezentácie? –Úvod - ukážka stránok –Základné pravidlá tvorby a prípravy prezentácie –Základné pravidlá tvorby profesionálnych stránok –Práca po skupinkách I. –Zásady designovania grafov a základných grafických objektov –Práca po skupinkách II. –Nová šablóna a zásady designu prezentácií Poštovej banky  Prestávka  Ako vytvoriť profesionálnu stránku v PowerPointe? –Najužitočnejšie tipy a triky tvorby profesionálnych stránok v PowerPointe –Poskytnutie a návod na využívanie virtuálnej knižnice grafických objektov, šablón a grafov vytvorených pre Poštovú banku –Interaktívna tvorba 2-3 modelových stránok s využitím trikov šetriacich čas pri práci v PowerPointe Práca s PC Na úvodné školenie v pondelok/stredu naviažu operatívne dodatočné školenia v malých skupinkách podľa potrieb jednotlivých účastníkov

79 77 príloha

80 78 TIPY A RADY NA DODRŽOVANIE PRI NÁVRHU STRÁNKY *v prípade potreby jasne vyznačíme jej prerušenie **napr. Arial, Verdana, nie Times či Courier Zdroj:Stanislav Boledovič Uvádzanie údajov Grafický štýl Štrukturovanie stránky 7)Os grafu má vždy reálnu mierku začínajúcu od nuly* 8)Na každej stránke zobrazujúcej dáta vždy uvádzame: a.Zdroj - odkiaľ dáta, závery máme (napr. NBS, Dátový sklad PABK, názor tímu/oddelenia XYZ) b.Jednotky a obdobie (napr. Milióny Skk, Júl 2004) 9)K všetkým symbolom či grafom uvádzame vždy zrozumiteľnú legendu 10)Skratky používame len v nevyhnutnej miere, a ku všetkým skratkám (i tým nám známo pripadajúcim) uvádzame v poznámke vysvetlenie 11)Zaokrúhľujeme a volíme rozumné jednotky (aby prezentované čísla mali max 4 číslice) 12)Nepoužívať naše slangovo-odborné výrazy 13)Veľkosť písma aspoň 12 (min. 11) - pre distribuované materiály, a 16 (min.14) pre projekciu 14)Štandardne využívame len 1 štýl (font, veľkosť, farbu) bezpatkového** písma 15)Stránka je biela a jednotlivé objekty (texty, grafy, symboly) sú jednej farby a zároveň volíme čo najstriedmejšie tvary objektov. Variácie farieb a tvarov využívame prísne účelovo len tam kde potrebujeme niečo zvýrazniť – nikdy nie len na „spestrenie“ stránky. Pri zvýrazňovaní zároveň dodržujeme maximálnu striedmosť,a to nasledovne : a.Len odtiene (1 max. 2) danej farby (nie inú farbu). b.Len 1 spôsob zvýraznenia písma či objektu (buď tučné, alebo italika, alebo podčiarknuté, alebo tienené, alebo väčšie písmená – nikdy nie všetko naraz) 1)Stránku navrhujeme vždy pri pomyslení na poslucháča 2)Komunikujeme „top-down“ = najprv základné informácie, potom (na ďalších stránkach, detail) 3)Na stránku dáme radšej menej informácií než viac (vždy je možné stránku rozdeliť na dve) 4)Uvádzame stručné závery „take-aways“ „so whats“ čo daná stránka hovorí 5)Okrem záveru, na stránke nepíšeme text, ale myšlienky štrukturujeme do prehľadných tabuliek s grafickými ikonami 6)Stránka musí byť „samovysvetľujúca“ – ak stránku máme za pár sekúnd prezentovať a začíname s komentárom „nie je to tu uvedené ale...“ tak je niečo zle a „to“ tam treba uviesť

81 79 KLÁVESOVÉ ZKRATKY CTRL + A CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + S CTRL + B CTRL + I CTRL + F CTRL + G CTRL + Z F5 F1 SHIFT + F3 SHIFT + ALT SHIFT + ALT + ←↑→↓ SHIFT + potažení CTRL + potažení CTRL + SHIFT + potažení SHIFT + ENTER ALT + 0150 ALT + 0160 Vybrat vše Zkopírovat Vyjmout Vložit Uložit Tučné Kurzíva Najít Zobrazení vodítka O krok zpět Spuštění prezentace Nápověda Přepínání majuskule/minuskule Přepínání klávesnice Posunování odstavců v textu Přímé přesunutí objektu Zkopírování objektu Zkopírování + přímé přesunutí Odsazení odstavce znak „–“ tvrdá mezera Klávesová zkratkaFunkce


Stáhnout ppt "TVORBA PREZENTÁCIÍ Pripravili: Návrh štruktúry školenia zamestnancov PABK 21.3. 2005 Stanislav Boledovič Peter Krišťák Tomáš Tichota Kateřina Makalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google