Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vybrané výsledky výzkumu: „Sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ Trendy k informační společnosti Hranice elektronické komunikace Prosinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vybrané výsledky výzkumu: „Sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ Trendy k informační společnosti Hranice elektronické komunikace Prosinec."— Transkript prezentace:

1 Vybrané výsledky výzkumu: „Sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ Trendy k informační společnosti Hranice elektronické komunikace Prosinec 2004 / Pavel Šimoník - STEM/MARK, a.s. / Jaroslav Svoboda – MV ČR

2 Trendy 2000 -2004: Přísliby pro elektronickou komunikaci s úřady  Dynamický růst připojení k internetu, zejména pak připojení domácností  Rostoucí podíl přístupu k internetu u osob do 30 let, lidí s VŠ vzděláním, podnikatelů a jejich silná orientace na elektronickou komunikaci  Perspektivnost oslovení občanů mladšího středního věku (30-44 let) elektronickou komunikací  Dominance obecních a městských úřadů jako hlavního kontaktního úřadu pro občana  Rostoucí zájem o internetové stránky obecních a městských úřadů

3 Trendy 2000 -2004:  Hrozby pro elektronickou komunikaci s úřady  Obtížná zasažitelnost osob starších 45 let nástroji elektronické komunikace  Faktická neoslovitelnost lidí v penzijním věku těmito nástroji  Dlouhodobě převažující pasivita až apatie občanů v komunikaci s úřady  Sílící přesvědčení občanů o nepotřebnosti informací státních a veřejných institucí k jejich běžnému životu

4 Přístup k internetu se za uplynulých 5 let zdvojnásobil

5 Přístup k internetu - věk 45 let rozděluje populaci

6 Bariéry využívání internetu mezi lidmi v penzijním věku – synergický efekt Graf str. 4

7 Veřejnost zůstává při komunikaci s úřady dlouhodobě pasivní Zajímá se o informace, sama je vyhledává, je dobře informovaná Zajímá se o informace, sama je vyhledává, je málo informovaná Nezajímá se o informace nevyhledává je, považuje se za dobře informovanou Nezajímá se o informace, nevyhledává je, je nein- formovaná

8 Pochybnosti o potřebě informací versus přesvědčení o nezastupitelnosti internetu v komunikaci s úřady

9 Připravenost úřadů samosprávy elektronicky komunikovat versus návštěvnost jejich internetových stránek občany s přístupem k I.

10 Obecní a městský úřad – základní kontaktní úřad pro hlavní skupiny populace

11

12 Doporučení pro elektronickou komunikaci veřejné správy a samosprávy s občany  Přístup občanů k internetu z domova se během 5 let více než ztrojnásobil  Reagovat na dynamický růst připojení domácností k internetu. V komunikaci veřejné správy klást důraz na možnost pohodlného, nenáročného a rychlého kontaktu občana s úřadem přímo z domova  Tři ze čtyř mladých lidí ve věku 15-18 let aktivně využívají internet  Maximálně využít potenciál vysoké „internetizace“ dospívající populace (15-18 let). Budovat u ni od počátku návyky elektronické komunikace, učinit pro ni úřad více atraktivní. Vytvořit z ní základní pilíř přechodu na elektronickou komunikaci veřejné správy s občany  Přístup k internetu se u osob mladšího středního věku (30-44 let) meziročně zvyšuje a počítačová negramotnost se týká méně než poloviny z nich.  Zacílit komunikační aktivity na perspektivní skupinu občanů mladšího středního věku (30-44 let). Vybudovat u nich návyky pro elektronickou komunikaci s úřady prostřednictvím internetu, maximálně přitom využít vysoké počítačové gramotnosti jejich dětí.

13 Doporučení pro elektronickou komunikaci veřejné správy a samosprávy s občany  Hranice 45 let představuje zlomový věk, od kterého penetrace internetem výrazně klesá a u osob starších 60 let pak činí pouze 7 %  Hledat alternativní způsoby oslovení a vytvořit paralelní systém komunikace s úřady u osob starších 45 let, zejména pak u osob v penzijním věku. Netříštit síly na oslovení této počítačově málo gramotné skupiny populace elektronickou komunikací  Polovina občanů zůstává dlouhodobě pasivní až apatická při získávání informací od úřadů a zvyšuje se podíl osob přesvědčených, že informace úřadů ke svému životu nepotřebují  Přizpůsobit nástroje komunikace úřadů s občany vysoké míře pasivity veřejnosti. Zaměřit se více na způsoby doručení informace k občanovi než na jejich aktivní vyhledávání ze strany občanů  Obecní a městské úřady jsou nejčastěji kontaktovaným úřadem ze strany občana a dynamicky roste návštěvnost jejich internetových stránek  Metodicky a koncepčně vést úřady samosprávy k zajištění universa nezbytných informací pro občana. Převést maximum agendy životních situací do elektronické podoby. Rozvíjet emailovou komunikaci, šetřit tím čas úředníků.

14 Realizátor a zadavatel výzkumu STEM/MARK, a.s. Na Hrázi 17/176 180 00 Praha 8 tel: +420 225 986 811 www.stemmark.cz Mgr. Pavel Šimoník Client Service Director simonik@stemmark.cz Ministerstvo vnitra ČR - OIVS Naměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 tel: +420 974 816 511 www.mvcr.cz Ing. Jaroslav Svoboda Vedoucí oddělení informačních služeb jaroslav.svoboda@mvcr.cz Reprezentativní výzkum populace ČR realizován v rámci projektu MV ČR (Odboru informatizace veřejné správy) „Analýza a průzkum, sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ Termín: Prosinec 2000-2004 Vzorek: 5x 2 500 respondentů 5. vlna výzkumu od r. 2000


Stáhnout ppt "Vybrané výsledky výzkumu: „Sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ Trendy k informační společnosti Hranice elektronické komunikace Prosinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google