Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oznámení Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oznámení Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás"— Transkript prezentace:

1 Oznámení Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás
Chci mít, tě Bože můj Ve svých rukou tě má Když hudba umlkne Tebe chválím Děkuji Svatý Bůh Víra Vše Ti dám Pán Ježíš O Tvé lásce chci zpívat stále Úžasný a laskavý Bůh Moje malé světélko Já chci sloužit Toužím Mocný je náš Bůh Ty jsi Pán a Bůh Krásná vlast Jak úžasná Velkolepý Tobě patří chvála Oznámení

2 Moje malé světélko 1. Moje malé světélko, chci, aby svítilo……..2x
Svítilo, svítilo, svítilo. 2. Při práci i ve škole, chci, aby svítilo……2x Svítilo, svítilo, svítilo.

3 Svítilo, svítilo, svítilo.
3. Všude tam,kde smutno je, chci, aby svítilo……2x 4. Na Míráku v Ostravě, chci, aby svítilo……..2x Svítilo, svítilo, svítilo.

4 Já chci sloužit Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný.

5 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

6 2. Já chci sloužit, Bohu sloužit, všechno v oběť Jemu dám.
V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.

7 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

8 3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou
3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

9 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

10 Toužím /: Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat,
Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. :/

11 /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/
Ref: /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

12 2. /: Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. Chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou. :/

13 /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/
Ref: /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

14 Mocný je náš Bůh Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král.
Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

15 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce.

16 všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.
Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.

17 Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

18 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce.

19 všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.
Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.

20 Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

21 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán.
Všemohoucí vládce.

22 k Tobě přichází můj duch.
Ty jsi Pán a Bůh Ty jsi Pán a Bůh, k Tobě přichází můj duch. Změň, prosím, srdce mé, máš tu moc, jsi Král.

23 Můj drahý táto, já Tvou milost poznávám a vím, Tvá láska postačí, aby změnila nás.

24 Můj Pane, drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš.

25 A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.

26 Otče můj, chci být tím, kdo Tebe zná a mít Tvé lásky plný stůl, pro druhé tu být.

27 Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.

28 Můj Pane, drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš.

29 A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.

30 Krásnou vlast Krásnou vlast připravil pro svůj lid milý náš Spasitel
v nebesích. Budeme radostně, věčně žít v Kristových nebeských příbytcích.

31 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

32 2. Pane náš otevři také nám
bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám a ve svém domově uhosti. Ref.

33 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

34 3. Spásy zvěst zaznívá ze. všech stran: Příbytky
3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran: Příbytky chystá Pán dítkám svým, pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním. Ref.

35 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

36 Jak úžasná Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám
o vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené.

37 Svou slávy říš opustils kvůli nám,
Nemusels’ jít a přece šel jsi sám, tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

38 Tam místo nás, život jsi položil Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
Vím, abych já moh’ věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít.

39 Velkolepý Chvalte Jej nebesa vesmír celý. Chvalte Jej i andělé
na nebi. Celá zem ať Jej chválí.

40 Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj. Celá zem ať Jej chválí.

41 Velký v moci, velký v slávě. Velkolepý je Král náš nebes.

42 Velký v lásce, velký v divech. Velkolepý je Král Nad celou zemí.

43 Chvalte Jej nebesa vesmír celý. Chvalte Jej i andělé na nebi. Celá zem ať Jej chválí.

44 Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj. Celá zem ať Jej chválí.

45 Velký v moci, velký v slávě. Velkolepý je Král náš nebes.

46 Velký v lásce, velký v divech. Velkolepý je Král Nad celou zemí.

47 Tobě patří chvála /: Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! :/

48 /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,
Ref: /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

49 /: Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! :/

50 /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný,
Ref: /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

51 Neboť Tvé je království,
moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega. /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. :/

52 Stačí se nadechnout Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout.
Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

53 Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším jsi blízko. Pán můj svatý.

54 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

55 Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

56 Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším jsi blízko. Pán můj svatý.

57 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

58 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

59 To je Tvůj dům Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá. Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.

60 To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme,
my vítáme tě dnes.

61 Celý život chceme tobě dát,
srdce jako živou oběť vzdát, buď vůle tvá. Buď oslaven v tom, co děláme, buď oslaven v tom, co říkáme,

62 To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme,
my vítáme tě dnes.

63 Táhni nás, táhni nás, k sobě výš.
Toužíme, toužíme, být tobě blíž.

64 /: To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme,
my vítáme tě dnes. :/

65 Blízko nás Blízko nás, blízko nás, blízko nás, Bůh je náš,
je blízko nás. blízko nás, On v každý čas

66 Má mne rád, má mne rád, má mne rád, lásku svou mi dává znát. má mne rád, On lásku svou

67 Víru dej, víru dej, víru dej,
v Duchu svém, v lásce své nám víru dej. Vůle tvá, vůle tvá, promlouvej a víru svou nám v srdce vlej.

68 Chci mít, Tě Bože můj Když sám jsem, jen se soužím,
jít vždy s tebou toužím, dej své mi požehnání, jdu za Tebou.

69 /:Když sám jsem, jen se soužím, jít vždy s tebou toužím, dej své mi požehnání, jdu za Tebou.:/

70 Ve svých rukou Tě má Svůj zrak vzhůru zvedáš? Jen pláč je úděl tvůj.
Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč?

71 Slzy tvé však stírá Ježíš,
chce se Přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu svou ti dát.

72 …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své,
Ref: …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má.

73 Přítel tvůj tě zradí? Někdy i já to znám. Víc a víc ti vadí, že jsi stále pouze sám?

74 Pozvi Krista Pána svého,
řekni „Já to ustojím!“ V rukou Jeho můj je život, On má mě rád, já vím.

75 …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své,
Ref: …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má.

76 Svůj zrak vzhůru zvedáš?
Jen pláč je úděl tvůj. Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč?

77 Slzy tvé však stírá Ježíš,
chce se Přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu svou ti dát.

78 /:…Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své,
Ref: /:…Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má. :/

79 Když hudba umlkne K tobě přicházím, když hudba umlkne,
ztichne píseň má, slova poztrácím, vše kolem zanikne, jsem jen Ty a já.

80 Co mohu, Bože ti dát? Vždyť všechno je Tvé! Vesmíru Král jsi a Pán! Chtěl bych Tě víc, Pane, znát z celého srdce, buď, Bože, oslavován!

81 Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh.
Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

82 K tobě přicházím a ticho ovládlo zemi, vesmír sám. V slzách nevidím, všechno se propadlo, jen se omlouvám..

83 Tolik bych jiný chtěl být
a všechno ti dát, srdce své převrácené! Jak Tvoje dítě vždy žít, čest chválu vzdávat, děkovat milosti Tvé.

84 Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh.
Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

85 Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh.
Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

86 Tebe chválím /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž.
Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

87 Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být.

88 Zamilováván jsem stále,
vše čím chci být je Tvé. Den ze dne více já chválit Tě smím. Nezklameš nás, to vím.

89 /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím,
Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

90 /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím,
Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

91 Děkuji Stojím tu dnes před tebou a v srdci touhu Ti
jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

92 Za vše, co jsi udělal, žes odňal tmu, světlo své jsi mi dal: Děkuji, děkuji.

93 očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji.
Ref: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji.

94

95 Stojím tu dnes před tebou
a v srdci touhu Ti jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

96 Za vše, co jsi udělal, žes odňal tmu, světlo své jsi mi dal: Děkuji, děkuji.

97 očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/
Ref: /: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/

98

99 očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/
Ref: /: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/

100 Svatý Bůh Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý
Kluci Holky Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden.

101 Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou ...
Kluci Holky S Tebou kráčím, - S Tebou ..., Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou ... každý můj den - každý můj ....

102 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

103 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

104 Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.
Společně: Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

105 Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý
Kluci Holky Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden.

106 Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou ...
Kluci Holky S Tebou kráčím, - S Tebou ..., Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou ... každý můj den - každý můj ....

107 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

108 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

109 Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.
Společně: Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

110 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

111 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

112 Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.
Společně: Nyní kráčím vstříc každý den chci dát Ti víc.

113 Víra Dobíhám do cíle, dávám ti vše co, mám, dávám ti život svůj,
pro tebe chci žít.

114 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší Králů král.

115 všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej,
Ref: Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá…

116 Dobíhám do cíle, dávám ti vše co, mám, dávám ti život svůj, pro tebe chci žít.

117 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší Králů král.

118 /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím.
Ref: /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá… :/

119 /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím.
Ref: /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá… :/

120 Vše Ti dám Ref: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám.

121 Já život svůj ti dávám, Pane vše Ti v oběť dám, všechno, co jsem prožil, Pane, všeho nechávám. I když otázky mám, kterým neporozumím, přicházím však k Tobě, do rukou je vkládám Tvých.

122 Ref: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám.

123 Já vím, že ty jsi věrný, také tvá zaslíbení, milostí mě držíš, svoji láskou provážíš. Ruce k tobě pozvedám jako oběť díků chval, ve víře jdu k tobě, svoje starosti ti dám.

124 Všechno Ti z lásky dám. :/
Ref: /: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. :/

125 Pán Ježíš Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád.
Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Jeho chválím, jemu zpívám

126 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním, kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

127 On zemřel sám pro naši spásu.
Pak z mrtvých vstal pro Boží lásku. Nad všemi lidmi On je Králů Král. On se jednou zpátky vrátí. Jako vítěz Pán. A já píseň zazpívám...

128 Jeho chválím, jemu zpívám
Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Jeho chválím, jemu zpívám

129 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním kamkoli kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

130 On stvořil svět a všechno
dýchá v něm. On střídá noční chlad a krásný den. Ježíš je ta živá voda, chléb i sůl. Na nebi i zemi V mořích pod hvězdami. Všechno zná to jméno jmen.

131 Jeho chválím, jemu zpívám
Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Jeho chválím, jemu zpívám

132 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním kamkoli kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

133 A jak je to jméno – Immanuel.
A jak je to jméno – Míru Král Jak je to jméno - Pánů Pán. Jak je to jméno – Vítězný. Voláme jméno – Věčný Bůh.

134 Voláme jméno – Emmanuel.
Voláme jméno – Míru Král. Voláme jméno – Pánů Pán.

135 O Tvé lásce chci zpívat Přes hory, stráně úbočí,
Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození.

136 Jsem rád, že v pravdě mohu žít
a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

137 Přes hory, stráně úbočí, Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození.

138 Jsem rád, že v pravdě mohu žít
a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

139 /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/
Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

140 Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď prosím blíž, ať se nezdráhám.

141 /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/
Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

142 Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď prosím blíž, ať se nezdráhám.

143 /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/
Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

144 /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/
Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

145 Úžasný a laskavý Bůh Poklekám a vím, že jsi jediný. Hledal jsem a vím,
vše, co chci jsi ty. Pro všechno co jen jsi a co děláš, co jen mohu ti dát, zde srdce mé máš.

146 jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš,
Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

147 Poklekám a vím, že jsi jediný.
Hledal jsem a vím, vše, co chci jsi ty. Pro všechno co jen jsi a co děláš, co jen mohu ti dát, zde srdce mé máš.

148 jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš,
Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

149 /:Co jen ti můžem Bože dát,
za všechno, co Ty jsi dávno dal nám.:/ /:Nabízíme ti život náš, co ty jsi dávno dál nám.:/

150 jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš,
Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

151 Program – sobota: 20:00 - 24:00 otevíráme školu – Michálkovice
8:00 odjezd ze školy 9:00 zahájení 17:00 – 18:30 otevřená škola 19:00 Filmový klub - sbor Mariánské Hory Rozvoj - Janáčkova konzervatoř 21:00 – 24:00 otevřená škola

152 Informace

153

154 - Denní - Dálkové Tento rok se otevírá studium:
Studium je nově organizováno. V denním studiu lze studovat: - 1 rok – základy studia bible a teologie Společný pro všechny dále dvě větve: 2. ročník a 3. ročník - duchovenský směr - pastoračně sociální směr Končí titulem DiS. 4. Ročník teologický končí titulem ThB.

155 Bližší informace na internetových stránkách:

156 Pošli to dál … www.poslitodal.cz
Vzdělávací program mládeže Forma: 4 víkendy/1rok   Termín: únor 06 – prosinec 06 Otevíráme 2. ročník PTD pro nové zájemce!!! Více informací: Alan Chlebek, Kamil Staněk, propagační stolek PTD

157 iniciační kurz Filip-PGM
Od září 2005 jednoroční iniciační kurz Filip-PGM - na Teologickém Semináři CASD na Sázavě. - teoretické i praktické tréninky Oblast: přímé evangelizace Zaměření práce: prodej s knih dům od domu Další možnosti: biblické hodiny klub zdraví Hledáme: 8 mladých lidí pro rok 06-07 Podpora od vedení církve a sdružení ASI.

158 Institut životního stylu
kurs „Misijní dobrovolník“ Institut životního stylu Forma: tříměsíčního denního studia   Termín: prosinec 05 – únor 06 Garant a vyučující: evangelista Jozef Bajusz Více informací: Jana Konečná, propagační stolek IŽS

159 Večerní program FILM KLUB MÍRÁK 2005 Začátek: 19:00 hod
Kde? Sbor Mariánské hory Kolik? Vstupné dobrovolné Více informací: Martina Hellebrandová HOST: Petr Siska FILM: CRASH

160 Večerní program Rozvoj - koncert MÍRÁK 2005 Začátek: 19:00 hod
Kde? Janáčkova konzervatoř Kolik? Vstupné dobrovolné Více informací: Mirek Dubický Kde to je? Tram, zast. „Stodolní“ č. 8,12,4,2,1,4…

161 Vytvořte si svůj soutěžní TEAM
Bazén – SWIM PARTY MÍRÁK 2005 SWIM PARTY Začátek: 9:00 hod Kde? Krytý bazén Čapkárna Kolik? 30 Kč Více informací: Michael Koloničný Vytvořte si svůj soutěžní TEAM a vyhrajte SKVÉLÉ ceny!


Stáhnout ppt "Oznámení Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás"

Podobné prezentace


Reklamy Google