Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Moje malé světélkoMoje malé světélko 2.Já chci sloužitJá chci sloužit 3.ToužímToužím 4.Mocný je náš BůhMocný je náš Bůh 5.Ty jsi Pán a BůhTy jsi Pán.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Moje malé světélkoMoje malé světélko 2.Já chci sloužitJá chci sloužit 3.ToužímToužím 4.Mocný je náš BůhMocný je náš Bůh 5.Ty jsi Pán a BůhTy jsi Pán."— Transkript prezentace:

1 1.Moje malé světélkoMoje malé světélko 2.Já chci sloužitJá chci sloužit 3.ToužímToužím 4.Mocný je náš BůhMocný je náš Bůh 5.Ty jsi Pán a BůhTy jsi Pán a Bůh 6.Krásná vlastKrásná vlast 7.Jak úžasnáJak úžasná 8.VelkolepýVelkolepý 9.Tobě patří chválaTobě patří chvála Worship Stačí se nadechnout To je Tvůj dům Blízko nás Chci mít, tě Bože můj Ve svých rukou tě má Když hudba umlkne Tebe chválím Děkuji Svatý Bůh Víra Vše Ti dám Pán Ježíš O Tvé lásce chci zpívat stále Úžasný a laskavý Bůh Oznámení

2 1. Moje malé světélko, chci, aby svítilo……..2x Svítilo, svítilo, svítilo. 2. Při práci i ve škole, chci, aby svítilo……2x Svítilo, svítilo, svítilo. Moje malé světélko

3 3. Všude tam,kde smutno je, chci, aby svítilo……2x 4. Na Míráku v Ostravě, chci, aby svítilo……..2x Svítilo, svítilo, svítilo. «

4 1. 1. Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný. Já chci sloužit

5 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

6 2. Já chci sloužit, Bohu sloužit, všechno v oběť Jemu dám. V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.

7 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

8 3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit, On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

9 Ref.: Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

10 1. /: Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. :/ Toužím

11 Ref: /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/

12 2. /: Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. Chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou. :/

13 Ref: /: Bože, má spáso, veď mě dál v nádvořích Tvých chci žít i já. :/ «

14 Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce. Mocný je náš Bůh

15 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce.

16 Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.

17 Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

18 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce.

19 Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle, učinil celé stvoření.

20 Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

21 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce. «

22 Ty jsi Pán a Bůh, k Tobě přichází můj duch. Změň, prosím, srdce mé, máš tu moc, jsi Král. Ty jsi Pán a Bůh

23 Můj drahý táto, já Tvou milost poznávám a vím, Tvá láska postačí, aby změnila nás.

24 Můj Pane, drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš.

25 A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.

26 Otče můj, chci být tím, kdo Tebe zná a mít Tvé lásky plný stůl, pro druhé tu být.

27 Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.

28 Můj Pane, drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš.

29 A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.

30 1.Krásnou vlast připravil pro svůj lid milý náš Spasitel v nebesích. Budeme radostně, věčně žít v Kristových nebeských příbytcích. Krásnou vlast

31 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

32 2. Pane náš otevři také nám bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám a ve svém domově uhosti. Ref.

33 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

34 3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran: Příbytky chystá Pán dítkám svým, pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním. Ref.

35 Ref: /: Krásnou vlast, na nebi připravil věrným svým Spasitel. :/

36 Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené. Jak úžasná

37 Svou slávy říš opustils kvůli nám, Nemusels’ jít a přece šel jsi sám, tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

38 Tam místo nás, život jsi položil Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil, Vím, abych já moh’ věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít. «

39 Chvalte Jej nebesa vesmír celý. Chvalte Jej i andělé na nebi. Celá zem ať Jej chválí. Velkolepý

40 Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj. Celá zem ať Jej chválí.

41 Velký v moci, velký v slávě. Velkolepý je Král náš nebes.

42 Velký v lásce, velký v divech. Velkolepý je Král Nad celou zemí.

43 Chvalte Jej nebesa vesmír celý. Chvalte Jej i andělé na nebi. Celá zem ať Jej chválí.

44 Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj. Celá zem ať Jej chválí.

45 Velký v moci, velký v slávě. Velkolepý je Král náš nebes.

46 Velký v lásce, velký v divech. Velkolepý je Král Nad celou zemí. «

47 /: Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! :/ Tobě patří chvála

48 Ref: /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

49 /: Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: Ty jsi Pán! :/

50 Ref: /: Vždyť Ty jsi Pán, ty jediný, Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní. :/

51 Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi alfa, omega. /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. :/ «

52 Stačí se nadechnout Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

53 Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším jsi blízko. Pán můj svatý.

54 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

55 Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout. Cítím jsi blízko, Pán můj svatý.

56 Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším jsi blízko. Pán můj svatý.

57 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

58 Ref: A já po Tobě toužím… a já bez Tebe bloudím.

59 To je Tvůj dům Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá. Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.

60 To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme, To je Tvůj dům Tvůj chrám, my vítáme tě dnes.

61 Celý život chceme tobě dát, srdce jako živou oběť vzdát, buď vůle tvá. Buď oslaven v tom, co děláme, buď oslaven v tom, co říkáme, buď vůle tvá.

62 To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme, To je Tvůj dům Tvůj chrám, my vítáme tě dnes.

63 Táhni nás, táhni nás, k sobě výš. Toužíme, toužíme, být tobě blíž.

64 /: To je Tvůj dům Tvůj chrám, my tě vítáme, Pane vítáme, To je Tvůj dům Tvůj chrám, my vítáme tě dnes. :/

65 Blízko nás Blízko nás, blízko nás, blízko nás, Bůh je náš, je blízko nás. Blízko nás, blízko nás, blízko nás, On v každý čas je blízko nás.

66 Má mne rád, má mne rád, má mne rád, lásku svou mi dává znát. Má mne rád, má mne rád, má mne rád, On lásku svou mi dává znát.

67 Víru dej, víru dej, víru dej, v Duchu svém, v lásce své nám víru dej. Vůle tvá, vůle tvá, promlouvej a víru svou nám v srdce vlej.

68 Chci mít, Tě Bože můj Když sám jsem, jen se soužím, jít vždy s tebou toužím, dej své mi požehnání, jdu za Tebou.

69 /:Když sám jsem, jen se soužím, jít vždy s tebou toužím, dej své mi požehnání, jdu za Tebou.:/

70 Svůj zrak vzhůru zvedáš? Jen pláč je úděl tvůj. Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč? Ve svých rukou Tě má

71 Slzy tvé však stírá Ježíš, chce se Přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu svou ti dát.

72 Ref: …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má.

73 Přítel tvůj tě zradí? Někdy i já to znám. Víc a víc ti vadí, že jsi stále pouze sám?

74 Pozvi Krista Pána svého, řekni „Já to ustojím!“ V rukou Jeho můj je život, On má mě rád, já vím.

75 Ref: …Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má.

76 Svůj zrak vzhůru zvedáš? Jen pláč je úděl tvůj. Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč?

77 Slzy tvé však stírá Ježíš, chce se Přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu svou ti dát.

78 Ref: /:…Ve svých rukou tě má, ve svých rukou tě má. Dej mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve svých rukou tě má. :/

79 Když hudba umlkne K tobě přicházím, když hudba umlkne, ztichne píseň má, slova poztrácím, vše kolem zanikne, jsem jen Ty a já.

80 Co mohu, Bože ti dát? Vždyť všechno je Tvé! Vesmíru Král jsi a Pán! Chtěl bych Tě víc, Pane, znát z celého srdce, buď, Bože, oslavován!

81 Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

82 K tobě přicházím a ticho ovládlo zemi, vesmír sám. V slzách nevidím, všechno se propadlo, jen se omlouvám..

83 Tolik bych jiný chtěl být a všechno ti dát, srdce své převrácené! Jak Tvoje dítě vždy žít, čest chválu vzdávat, děkovat milosti Tvé.

84 Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

85 Ref: Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím, a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

86 Tebe chválím Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

87 Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být.

88 Zamilováván jsem stále, vše čím chci být je Tvé. Den ze dne více já chválit Tě smím. Nezklameš nás, to vím.

89 Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

90 Ref: /:Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš.:/

91 Děkuji Stojím tu dnes před tebou a v srdci touhu Ti jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

92 Za vše, co jsi udělal, žes odňal tmu, světlo své jsi mi dal: Děkuji, děkuji.

93 Ref: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji.

94

95 Stojím tu dnes před tebou a v srdci touhu Ti jen jedno říct: Děkuji, děkuji.

96 Za vše, co jsi udělal, žes odňal tmu, světlo své jsi mi dal: Děkuji, děkuji.

97 Ref: /: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/

98

99 Ref: /: S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci, Děkuji, Pane já ti děkuji, děkuji. :/

100 Svatý Bůh Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden. KluciHolky

101 S Tebou kráčím, - S Tebou..., Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou... každý můj den - každý můj.... KluciHolky

102 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

103 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

104 Společně: Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.

105 Ty jsi svatý, - Ty jsi svatý, mocný, stálý - mocný stálý hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden. KluciHolky

106 S Tebou kráčím, - S Tebou..., Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou... každý můj den - každý můj.... KluciHolky

107 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

108 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

109 Společně: Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.

110 Já chci zpívat a chválit Tvé jméno vyvýšit. Já chci lásku Ti dávat na kolenou dík vzdávat. Ty jsi svatý Bůh Ty jsi nádherný Ty jsi splatil dluh Já jsem svobodný Ty jsi Spasitel Ty jsi míru Král Ty jsi léčitel Vracíš, co hřích vzal

111 Budu chválit a zpívat svoji lásku Ti dávat. O svém Králi všem říkat zlého hříchu se zříkat. Ty jsi přítel můj Pomoc nabízíš Dám ti život svůj S láskou přicházíš Já tě miluji navěky V milosti Tvé Půjdu přes hory, přes řeky Blíž lásce Tvé

112 Společně: Nyní kráčím vstříckaždý den chci dát Ti víc.

113 Dobíhám do cíle, dávám ti vše co, mám, dávám ti život svůj, pro tebe chci žít. Víra

114 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší Králů král.

115 Ref: Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá…

116 Dobíhám do cíle, dávám ti vše co, mám, dávám ti život svůj, pro tebe chci žít.

117 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší Králů král.

118 Ref: /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá… :/

119 Ref: /:Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá… :/

120 Ref: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. Vše Ti dám

121 Já život svůj ti dávám, Pane vše Ti v oběť dám, všechno, co jsem prožil, Pane, všeho nechávám. I když otázky mám, kterým neporozumím, přicházím však k Tobě, do rukou je vkládám Tvých.

122 Ref: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám.

123 Já vím, že ty jsi věrný, také tvá zaslíbení, milostí mě držíš, svoji láskou provážíš. Ruce k tobě pozvedám jako oběť díků chval, ve víře jdu k tobě, svoje starosti ti dám.

124 Ref: /: Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. Vše ti dám, vše ti dám. Všechno Ti z lásky dám. :/

125 Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jeho chválím, jemu zpívám Pán Ježíš

126 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním, kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

127 On zemřel sám pro naši spásu. Pak z mrtvých vstal pro Boží lásku. Nad všemi lidmi On je Králů Král. On se jednou zpátky vrátí. Jako vítěz Pán. A já píseň zazpívám...

128 Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jeho chválím, jemu zpívám

129 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním kamkoli kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

130 On stvořil svět a všechno dýchá v něm. On střídá noční chlad a krásný den. Ježíš je ta živá voda, chléb i sůl. Na nebi i zemi V mořích pod hvězdami. Všechno zná to jméno jmen.

131 Ref: Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já ho mám rád, jak já ho mám rád. Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jeho chválím, jemu zpívám

132 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za ním kamkoli kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám. O mocném jméně, které znám.

133 A jak je to jméno – Immanuel. A jak je to jméno – Míru Král Jak je to jméno - Pánů Pán. Jak je to jméno – Vítězný. Voláme jméno – Věčný Bůh.

134 Voláme jméno – Emmanuel. Voláme jméno – Míru Král. Voláme jméno – Pánů Pán.

135 Přes hory, stráně úbočí, Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození. O Tvé lásce chci zpívat

136 Jsem rád, že v pravdě mohu žít a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

137 Přes hory, stráně úbočí, Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození.

138 Jsem rád, že v pravdě mohu žít a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

139 Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

140 Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď prosím blíž, ať se nezdráhám.

141 Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

142 Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď prosím blíž, ať se nezdráhám.

143 Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

144 Ref.: /:O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále:/

145 Poklekám a vím, že jsi jediný. Hledal jsem a vím, vše, co chci jsi ty. Pro všechno co jen jsi a co děláš, co jen mohu ti dát, zde srdce mé máš. Úžasný a laskavý Bůh

146 Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

147 Poklekám a vím, že jsi jediný. Hledal jsem a vím, vše, co chci jsi ty. Pro všechno co jen jsi a co děláš, co jen mohu ti dát, zde srdce mé máš.

148 Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

149 /:Co jen ti můžem Bože dát, za všechno, co Ty jsi dávno dal nám.:/ /:Nabízíme ti život náš, za všechno, co ty jsi dávno dál nám.:/

150 Ref: Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat žes mi život dal, nádherný jsi spasitel náš, hoden našich písní chval.

151 Program – sobota: 20:00- 24:00otevíráme školu – Michálkovice 8:00odjezd ze školy 9:00zahájení 17:00 – 18:30otevřená škola 19:00Filmový klub - sbor Mariánské Hory Rozvoj - Janáčkova konzervatoř 21:00 – 24:00otevřená škola

152 Informace

153

154 Tento rok se otevírá studium: - Denní - Dálkové Studium je nově organizováno. V denním studiu lze studovat: - 1 rok – základy studia bible a teologie Společný pro všechny dále dvě větve: 2. ročník a 3. ročník - duchovenský směr - pastoračně sociální směr Končí titulem DiS. 4. Ročník teologický končí titulem ThB.

155 Bližší informace na internetových stránkách: www.ts.casd.cz

156 Více informací:Alan Chlebek, Kamil Staněk, propagační stolek PTD Pošli to dál … Vzdělávací program mládeže Forma: 4 víkendy/1rok Termín: únor 06 – prosinec 06 Otevíráme 2. ročník PTD pro nové zájemce!!! www.poslitodal.cz

157 Hledáme:8 mladých lidí pro rok 06-07 Od září 2005 jednoroční Filip-PGM iniciační kurz Filip-PGM - na Teologickém Semináři CASD na Sázavě. - teoretické i praktické tréninky Oblast: přímé evangelizace Zaměření práce: prodej s knih dům od domu Další možnosti: biblické hodiny klub zdraví Podpora od vedení církve a sdružení ASI.

158 Více informací:Jana Konečná, propagační stolek IŽS kurs „Misijní dobrovolník“ Institut životního stylu Forma: tříměsíčního denního studia Termín: prosinec 05 – únor 06 Garant a vyučující: evangelista Jozef Bajusz

159 Více informací:Martina Hellebrandová HOST:Petr Siska FILM:CRASH Večerní program MÍRÁK 2005 Začátek:19:00 hod Kde?Sbor Mariánské hory Kolik?Vstupné dobrovolné FILM KLUB

160 Více informací:Mirek Dubický Kde to je?Tram, zast. „Stodolní“ č. 8,12,4,2,1,4… Večerní program MÍRÁK 2005 Začátek:19:00 hod Kde?Janáčkova konzervatoř Kolik?Vstupné dobrovolné Rozvoj - koncert

161 Více informací:Michael Koloničný Bazén – SWIM PARTY MÍRÁK 2005 Začátek:9:00 hod Kde?Krytý bazén Čapkárna Kolik?30 Kč SWIM PARTY Vytvořte si svůj soutěžní TEAM a vyhrajte SKVÉLÉ ceny!


Stáhnout ppt "1.Moje malé světélkoMoje malé světélko 2.Já chci sloužitJá chci sloužit 3.ToužímToužím 4.Mocný je náš BůhMocný je náš Bůh 5.Ty jsi Pán a BůhTy jsi Pán."

Podobné prezentace


Reklamy Google