Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODLITBA DANIELE 1. Modlíval se Daniel sám, tam v zajetí nepřítele, svou tvář zvedal tam ke hvězdám, a šeptal dál prosby vřelé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODLITBA DANIELE 1. Modlíval se Daniel sám, tam v zajetí nepřítele, svou tvář zvedal tam ke hvězdám, a šeptal dál prosby vřelé."— Transkript prezentace:

1

2 MODLITBA DANIELE 1. Modlíval se Daniel sám, tam v zajetí nepřítele, svou tvář zvedal tam ke hvězdám, a šeptal dál prosby vřelé.

3 MODLITBA DANIELE Ref.: Modlitba nezná hranic dálavy, letí dál tam do vesmíru do slávy, dálka pro ni ničím není, Pán ji slyší v okamžení

4 MODLITBA DANIELE 2. Nejkrásnější proto slova, modlitba ať v sobě chová, vždyť doletí plná tónů, k nebeskému Orionu.

5 MODLITBA DANIELE Ref.: Modlitba nezná hranic dálavy, letí dál tam do vesmíru do slávy, dálka pro ni ničím není, Pán ji slyší v okamžení

6 MODLITBA DANIELE 3. Vy též se dnes modlíváte, vysíláte prosby svaté, modlitba ta doletí dál, jak u Vás by pán Ježíš stál.

7 MODLITBA DANIELE Ref.: Modlitba nezná hranic dálavy, letí dál tam do vesmíru do slávy, dálka pro ni ničím není, Pán ji slyší v okamžení

8

9 TOUHA VĚKŮ 1. Pane můj, Ty jsi zaslíbil, že přijdeš pro lid si svůj, A každý, kdo Ti uvěří, vejde v příbytek Tvůj.

10 TOUHA VĚKŮ Ref.: To slovo Tvé je přepevné a vždy mne sílí, s ním nejsem na světě sám, ku hvězdám zřím a vyhlížím obláček bílý, veliký jako je dlaň, na kterém přicházíš k nám.

11 TOUHA VĚKŮ 2. S důvěrou Písmo otvírám, rád mám tvé slovo vždy víc. Za nocí hledím ke hvězdám, toužím Tebe již zřít.

12 TOUHA VĚKŮ Ref.: To slovo Tvé je přepevné a vždy mne sílí, s ním nejsem na světě sám, ku hvězdám zřím a vyhlížím obláček bílý, veliký jako je dlaň, na kterém přicházíš k nám.

13 TOUHA VĚKŮ 3. Příjde den, nejkrásnější den, o kterém Otec můj ví. Budu pak vzkříšen, proměněn, dle Tvého zaslíbení.

14 TOUHA VĚKŮ Ref.: To slovo Tvé je přepevné a vždy mne sílí, s ním nejsem na světě sám, ku hvězdám zřím a vyhlížím obláček bílý, veliký jako je dlaň, na kterém přicházíš k nám.

15

16 SLAVTE JEŽÍŠE 1. Slavte, slavte Ježíše, mocného Krále, rozhlašujte poselství jeho všem. Sláva, sláva, plesejte, synové Boží, prozpěvujte, spasení máte v něm.

17 SLAVTE JEŽÍŠE 1. Jako pastýř vodí On ovce svoje, na svých rukou jehňátka nosívá. Slavte, pějte, Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

18 SLAVTE JEŽÍŠE 2. Slavte, slavte, Beránka Božího slavte, zemřel za nás na kříži Golgoty. Vyvyšujte jméno tak hříšníkům vzácné: Ježíš, Ježíš, Ježíš, haleluja.

19 SLAVTE JEŽÍŠE 2. V každé době miloval tebe Ježíš, nezapomeň, co má v něm duše tvá. Slavte, pějte, Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

20 SLAVTE JEŽÍŠE 3. Slavte, slavte, Zástupce hříšníků slavte, plesej, lide, z milosti spasený. On je Pánem života, smrti i soudu, jemu patří všech světů končiny.

21 SLAVTE JEŽÍŠE 3. Málo jen a zjeví se v slávě nebes všemu lidu k soudu a k spasení. Slavte, pějte Ježíš je Spasitel světa, slavte, pějte, hlaste to s jásáním.

22

23 KOUKNI DO ZRCADLA 1.Koukni do zrcadla, co uvidíš? /:Dvě veselé oči a nos plný pih.:/ 2.Koukni do zrcadla, kdo je ten kluk? /:Z vlasů vrabčí hnízdo a tady chybí zub.:/ 3.Koukni do zrcadla, co vidíš dál? /:Na rukávu díra, to ses nenadál.:/ 4.Koukni do zrcadla, copak to je? /:Na tváři marmeláda ti zbyla, ó je.:/ 5.Koukni do zrcadla, řekni: To jsem já! /:Můj nebeský Otec i tak mě má rád.:/

24

25 LASKAVÝ BOŽE 1. Jak laskavý jsi, Bože, k nám. O všechny staráš se a v péči máš. Přítele svého v Tobě mám, když radost velikou neb žal prožívám. Díky Ti vzdávám, Bože, můj za každou chvíli prožitou s Tebou. Každý den nový při mně stůj, provázej mne vždy cestou svou.

26 LASKAVÝ BOŽE Ref: Častokrát zavzpomínám na ty krásné chvíle vzdálené, přemýšlím, zpět se dívám, jak jsi vedl kroky mé. Těším se na zemi nádhernou, kde budu s Tebou Bože stále žít. Dál mne veď svou rukou laskavou, dej mi sílu zvítězit.

27 LASKAVÝ BOŽE 2. Jak vděčni můžeme Ti být za život krásný, který dáváš nám. Já chci však v lepší zemi žít, kde trápení a pláč už víc nepotkám. Sestoupí k nám nebeský ráj a dobrý Bůh v něm bude Králem mým. S ním přijde jaro, věčný máj. Tam budu šťastný s Pánem svým.

28 LASKAVÝ BOŽE Ref: Častokrát zavzpomínám na ty krásné chvíle vzdálené, přemýšlím, zpět se dívám, jak jsi vedl kroky mé. Těším se na zemi nádhernou, kde budu s Tebou Bože stále žít. Dál mne veď svou rukou laskavou, dej mi sílu zvítězit. 2x

29

30 MAJESTY Chválu vzdát, jdeme mu chválu vzdát, vždyť jen Ježíš, on je Král a vesmíru Pán, Všemohoucí. Chválu vzdát před jeho majestát. Tam v nebesích, kde z činů svých, je oslavován.

31 MAJESTY S písní tou rozjásanou jdem k Bohu s chválou. S písní tou rozechvělou vždyť je Panovník. Chválu vzdát před Jeho majestát, že Ježíš Král svůj život dal, vzdávat mu dík.

32 MAJESTY Chválu vzdát, jdeme mu chválu vzdát, vždyť jen Ježíš, on je Král a vesmíru Pán, Všemohoucí. Chválu vzdát před jeho majestát. Tam v nebesích, kde z činů svých, je oslavován.

33 MAJESTY S písní tou rozjásanou jdem k Bohu s chválou. S písní tou rozechvělou vždyť je Panovník. Chválu vzdát před Jeho majestát, že Ježíš Král svůj život dal, vzdávat mu dík.

34

35 Nepochybuj Jen Pánu důvěřuj, On vždycky zůstává, On nikdy nezklame, věříme v něj. Naději vlastníme, že nás vezme Pán tam, kde už hřích není, pokušení.

36 Nepochybuj Stále víc a víc jen, k tomu cíl vlastní zřím abych já také byl s Ježíšem svým. Stále víc a víc jen, k tomu cíl vlastní zřím abych já také byl s Ježíšem svým.

37 Nepochybuj S Ježíšem vycházej, On rád Ti naslouchá, Nabízí pevnou dlaň, nepochybuj. Naději vlastníme, že nás vezme Pán tam, kde už hřích není, pokušení.

38 Nepochybuj Stále víc a víc jen, k tomu cíl vlastní zřím abych já také byl s Ježíšem svým. Stále víc a víc jen, k tomu cíl vlastní zřím abych já také byl s Ježíšem svým. 3x

39 Nepochybuj Jen Pánu důvěřuj, On vždycky zůstává, Nabízí pevnou dlaň, nepochybuj.

40

41 Ty mne neseš sám Ty mne neseš sám, Tobě věřit smím, ty mi pomáháš, když mne láká hřích. Ty se dotýkáš hvězd i dětských slz, ty mne pochopíš. Tobě ustoupí temné mraky s tmou, Ty utišíš bouřky nade mnou. Nikdo nemůže vzít, Tvojí slávy štít, ani tvůj majestát.

42 Ty mne neseš sám Já chválu Tobě vzdám, před jiným se neskloním, Tvoje jméno v srdci mám, Tvoje jméno vyslovím. Já chválu Tobě vzdám, aby tvůj Duch proudil mnou, aby uzdravený byl, kdo se skloní před Tebou.... chválu Tobě vzdám,

43 Ty mne neseš sám Ty mne neseš sám, Tobě věřit smím, ty mi pomáháš, když mne láká hřích. Ty se dotýkáš hvězd i dětských slz, ty mne pochopíš. Tobě ustoupí temné mraky s tmou, Ty utišíš bouřky nade mnou. Nikdo nemůže vzít, Tvojí slávy štít, ani tvůj majestát.

44 Ty mne neseš sám Já chválu Tobě vzdám, před jiným se neskloním, Tvoje jméno v srdci mám, Tvoje jméno vyslovím. Já chválu Tobě vzdám, aby tvůj Duch proudil mnou, aby uzdravený byl, kdo se skloní před Tebou. 2x

45 Ty mne neseš sám … Já chválu Tobě vzdám, aby uzdravený byl, kdo se skloní před Tebou

46

47 Oběť srdce 1.Toužím přinést na oltář život, co v sobě mám tvojí láskou zlomený, chci ti chválu svou vzdát Chci se ti dát právě dnes, se vším v mém životě vím, že přijmeš každý dar zlomeného srdce

48 Oběť srdce R. Řekni, co ti smím dát, co přinést ti smím Jsi můj laskavý Král, já jen mizící stín Ježíši, nemám slov, píseň doznívá též, i když nehodný jsem, chci ti něco přinést Možná jen tichý pláč, jen bolest co mám, Já vše z hloubi srdce ti dám, jsi laskavý Pán.

49 Oběť srdce 2. Kvůli tobě dýchat smím, můj dluh splatil jsi sám život svůj jsi za můj dal, byl to vítězný plán Vzal jsi hanbu z mých očí, dokončil zápas můj Otevřel jsi mi nebe, dnes už jsem jenom tvůj.

50 Oběť srdce R. Řekni, co ti smím dát, co přinést ti smím Jsi můj laskavý Král, já jen mizící stín Ježíši, nemám slov, píseň doznívá též, i když nehodný jsem, chci ti něco přinést Možná jen tichý pláč, jen bolest co mám, Já vše z hloubi srdce ti dám, jsi laskavý Pán. Toužím přinést na oltář život, co v sobě mám

51

52 TEBE CHVÁLÍM /: Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš. :/ Ref:

53 TEBE CHVÁLÍM /: Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být. :/

54 TEBE CHVÁLÍM Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. Tebe chválím, chválím, má vděčnost stoupá výš. Ref:

55 TEBE CHVÁLÍM Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být.

56 TEBE CHVÁLÍM /: Zamilovávám se stále, vše čím chci být je Tvé. Den ze dne více já chválit Tě smím. Nezklameš nás, to vím. :/

57 TEBE CHVÁLÍM Den ze dne více já chválit Tě smím……….. Nezklameš nás, Nezklameš nás…… to vím.

58

59 BŮH BUĎ S VÁMI 1. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas, moudrost svoji vždy vám dávej, v stádci svém vás zachovávej, Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.

60 BŮH BUĎ S VÁMI Ref: Než se sejdem, než se sejdem u nohou tam Ježíše, než se sejdem, než se sejdem, Bůh buď s vámi než se sejdem zas.

61 BŮH BUĎ S VÁMI 2. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. Dávej vám vždy manu svoji, sílu dej vám k žití boji. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.

62 BŮH BUĎ S VÁMI Ref: Než se sejdem, než se sejdem u nohou tam Ježíše, než se sejdem, než se sejdem, Bůh buď s vámi než se sejdem zas.

63 BŮH BUĎ S VÁMI 3. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. Budete-li v nebezpečí, Pán vás chovej ve své péči. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.

64 BŮH BUĎ S VÁMI Ref: Než se sejdem, než se sejdem u nohou tam Ježíše, než se sejdem, než se sejdem, Bůh buď s vámi než se sejdem zas.

65 BŮH BUĎ S VÁMI 4. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas. V lásce své vás zachovávej, zhoubných vichřic uchovávej. Bůh buď s vámi, než se sejdem zas.

66 BŮH BUĎ S VÁMI Ref: Než se sejdem, než se sejdem u nohou tam Ježíše, než se sejdem, než se sejdem, Bůh buď s vámi než se sejdem zas.

67


Stáhnout ppt "MODLITBA DANIELE 1. Modlíval se Daniel sám, tam v zajetí nepřítele, svou tvář zvedal tam ke hvězdám, a šeptal dál prosby vřelé."

Podobné prezentace


Reklamy Google