Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

f i 1. Moje malé světélko 2. Často se nám stává 3. Živý je Pán

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "f i 1. Moje malé světélko 2. Často se nám stává 3. Živý je Pán"— Transkript prezentace:

1

2 f i 1. Moje malé světélko 2. Často se nám stává 3. Živý je Pán
4. Vzývám 5. Stará víra 6. Pojď nyní je čas 7. Pane, chválím jméno Tvé 8. Apoštolská 9. Já tobě chválu vzdám 10. Život náš 11. Brzy přijde den 12. Můj Pán 13. Vzdejme Pánu Díky 14. Já chtěl bych tam Být 15. Vírou máš blíž ke štěstí 16. Stačí se nadechnout 17. To je Tvůj dům 18. Blízko nás 19. Chci mít tě, Bože můj 20. Ve svých rukou tě má 21. K Tobě přicházím 22. Tebe chválím 23. Děkuji 24. Ty jsi svatý 25. Víra 26. Vše Ti dám 27. Pán Ježíš 28. O Tvé lásce chci zpívat 29. Úžasný a laskavý Bůh 30. Já čekám stále 31. Já chci sloužit Někdo se modlí 33. Toužím 34. Mocný je náš Bůh 35. Ty jsi Pán a Bůh 36. Krásnou vlast 37. Jak úžasná láska 38. Velkolepý 39. Tobě patří chvála 40. Moje malé světélko 41. Vzdám se všeho 42. Můj Bůh 43. Můj Ježíš Spasitel 44. Otevři oči mé 45. Chval Pána 46. Chtěl bych blíž Tě mít 47. Immanuel 48. S anděly zpívej 49. Stojím tu a chválím 50. To já, ó Pane můj f i

3 Moje malé světélko 1. Moje malé světélko, chci, aby svítilo……2x Svítilo, svítilo, svítilo. 2. Při práci i ve škole,

4 Svítilo, svítilo, svítilo.
3. Všude tam, kde smutno je, chci, aby svítilo……2x 4. Na Worshipu v Ostravě, Svítilo, svítilo, svítilo. t

5 Já chci sloužit 1. Já chci sloužit, Bohu sloužit, nechci zde být zbytečný. Svoji sílu přidat k dílu, s Bohem zůstat statečný.

6 Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

7 2. Já chci sloužit, Bohu sloužit,
všechno v oběť Jemu dám. V žití boji, nepokoji, v Jeho pomoc vždy doufám.

8 Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.

9 3. Pojďte sloužit, Bohu sloužit,
On zve všechny v náruč Svou. Jistě volá, tebe volá, spasit chce i duši tvou.

10 o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím.
Proto ale musím kázat, včas i nevčas kázat, zvěst Páně nésti všem bližním svým, o Ježíši ať lidstvo slyší, že On přijde, já jistě vím. t

11 Toužím 1. Toužím, po Tobě toužím, toužím Tě poznávat, Tvou láskou, věčnou láskou nechat se objímat. 2x

12 Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci žít i já.

13 2. Hledám, Tebe hledám, křídla Tvá jsou skrýší mou. Chválím, Tebe chválím, objímáš mě mocí svou. 2x

14 v nádvořích Tvých chci žít i já.
Bože, má spáso, veď mě dál, v nádvořích Tvých chci žít i já. t

15 Mocný je náš Bůh 1. Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce.

16 Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. Všemohoucí vládce.

17 Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle učinil celé stvoření.

18 2. Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán. Všemohoucí vládce. Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán.

19 Vznešené jméno má nad všechna jména ostatní a ve své síle učinil celé stvoření.

20 2. Mocný je náš Bůh. Mocný je náš Král. Mocný je náš Pán.
Všemohoucí vládce. Dobrý je náš Bůh. Dobrý je náš Král. Dobrý je náš Pán. t

21 Ty jsi Pán a Bůh 1. Ty jsi Pán a Bůh, k Tobě přichází můj duch. Změň, prosím, srdce mé, máš tu moc, jsi Král.

22 Můj drahý táto, já Tvou milost poznávám a vím,
Tvá láska postačí, aby změnila nás.

23 Můj Pane, drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš. A já čekám, že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést.

24 2. Otče můj, chci být tím, kdo Tebe zná, a mít Tvé lásky plný stůl, pro druhé tu být. Chci konat vůli Tvou, tak žít na každý den s vírou, že Ty mě proměníš, to je naděje má.

25 drž mě pevně láskou svou. Můj Pane, sílu mi dáváš. A já čekám,
že jako orel vzlétnu výš, jen v moci lásky Tvé, jak orel vzlétnu výš, Duchem Tvým dám se vést. 2x t

26 Krásnou vlast 1. Krásnou vlast připravil pro svůj lid milý náš Spasitel v nebesích. Budeme radostně, věčně žít v Kristových nebeských příbytcích.

27 Krásnou vlast na nebi připravil věrným svým Spasitel.

28 2. Pane náš, otevři také nám
bránu tu nebeskou z milosti. Doveď nás k nadhvězdným končinám a ve svém domově uhosti.

29 Krásnou vlast na nebi připravil věrným svým Spasitel.

30 3. Spásy zvěst zaznívá ze všech stran. Příbytky chystá Pán dítkám svým, pro svou krev předrahou dá je nám, potom žít budeme věčně s Ním.

31 připravil věrným svým Spasitel.
Krásnou vlast na nebi připravil věrným svým Spasitel. t

32 Jak úžasná láska 1. Jak úžasná musí ta láska být, co přišla k nám o vše se rozdělit, dát novou vláhu poušti spálené, přiblížit nám nebe tak vzdálené.

33 2. Svou slávy říš opustils’ kvůli nám,
nemusels’ jít, a přece šel jsi sám, tvář přátelskou jsi nikde neviděl, když proklínán jsi k popravišti šel.

34 3. Tam místo nás život jsi položil Vrátil ses zas, abys ho rozmnožil,
Vím, abych já moh’ věčný život žít, musel můj Pán tou cestou kříže jít. t

35 Velkolepý 1. Chvalte Jej nebesa, vesmír celý. Chvalte Jej i andělé na nebi. Celá zem ať Jej chválí. Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj.

36 Velký v moci, velký v slávě,
Velkolepý je Král náš nebes. Velký v lásce, velký v divech, Velkolepý je Král nad celou zemí.

37 2. Chvalte Jej nebesa, vesmír celý.
Chvalte Jej i andělé na nebi. Celá zem ať Jej chválí. Chvalte Jej hvězdy i sluneční zář. Chvalte Jej nebesa, hory i háj.

38 Velký v moci, velký v slávě, Velkolepý je Král náš nebes.
Velký v lásce, velký v divech, Velkolepý je Král nad celou zemí. t

39 Tobě patří chvála 1. Tobě patří chvála, čest a sláva, my zvedáme svoje dlaně, my voláme: „Ty jsi Pán!“ Tobě patří chvála, čest a sláva,

40 Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,
Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.

41 2. Tobě patří chvála, čest a sláva,
my zvedáme svoje dlaně, my voláme: „Ty jsi Pán!“ Tobě patří chvála, čest a sláva,

42 Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,
Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý svět se Ti klaní.

43 Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky, v Tvém jménu je síla,
Ty jsi alfa, omega. Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán, vládce můj. 2x t

44 Stačí se nadechnout 1. Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout, cítím, jsi blízko, Pán můj svatý. Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším, jsi blízko, Pán můj svatý.

45 A já po Tobě toužím… A já bez Tebe bloudím…

46 2. Stačí se nadechnout, jenom se rozhlédnout, Cítím, jsi blízko, Pán můj svatý. Ty můj jsi denní chléb, Ty strážce mých jsi cest. Slyším, jsi blízko, Pán můj svatý.

47 A já po Tobě toužím… A já bez Tebe bloudím… A já bez Tebe bloudím… 2x

48 To je tvůj dům 1. Přicházíme dnes Ti chválu vzdát. Duchu Svatý, přijď a naplň nás. Buď vůle Tvá. Odkládáme stranou touhy své, očisť naše srdce nečisté, buď vůle Tvá.

49 To je Tvůj dům, Tvůj chrám,
my Tě vítáme, Pane, vítáme. To je Tvůj dům Tvůj chrám, my vítáme Tě dnes.

50

51 2. Celý život chceme Tobě dát,
srdce jako živou oběť vzdát, buď vůle Tvá. Buď oslaven v tom, co děláme, buď oslaven v tom, co říkáme,

52 To je Tvůj dům, Tvůj chrám,
my Tě vítáme, Pane, vítáme. To je Tvůj dům Tvůj chrám, my vítáme Tě dnes.

53 Táhni nás, táhni nás, k sobě výš.
Toužíme, toužíme, být Tobě blíž.

54 To je Tvůj dům, Tvůj chrám,
my Tě vítáme, Pane, vítáme. my vítáme Tě dnes.

55 To je Tvůj dům, Tvůj chrám, my Tě vítáme, Pane, vítáme.
my vítáme Tě dnes. My vítáme Tě dnes, My vítáme Tě dnes. t

56 Blízko nás 1. Blízko nás, blízko nás, blízko nás, Bůh je náš, je blízko nás. Blízko nás, blízko nás, blízko nás, On v každý čas

57 2. Má mne rád, má mne rád, má mne rád, lásku svou mi dává znát. Má mne rád, má mne rád, má mne rád, On lásku svou

58 nám v srdce vlej. Promlouvej a víru svou
3. Víru dej, víru dej v Duchu svém, v lásce své nám víru dej. Vůle Tvá, vůle Tvá, promlouvej a víru svou nám v srdce vlej. Promlouvej a víru svou nám v srdce vlej. 2x t

59 Chci mít tě, Bože můj Když sám jsem, jen se soužím, jít vždy s Tebou toužím, dej své mi požehnání, jdu za Tebou. 2x

60 buď Pánem mým, když dáš mi pokoj svůj, být šťasten smím.
Chci mít Tě, Bože můj, buď Pánem mým, když dáš mi pokoj svůj, být šťasten smím. t

61 Když sám jsem, jen se soužím, jít vždy s Tebou toužím,
dej své mi požehnání, jdu za Tebou. 2x t

62 Dej své mi požehnání, jdu za Tebou. t

63 Ve svých rukou tě má 1. Svůj zrak vzhůru zvedáš? Jen pláč je úděl tvůj. Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč?

64 Slzy tvé však stírá Ježíš,
chce se přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu Svou ti dát.

65 Věř, ve Svých rukou tě má, ve Svých rukou tě má. Dej Mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve Svých rukou tě má.

66 2. Přítel tvůj tě zradí? Někdy i já to znám. Víc a víc ti vadí, že jsi stále pouze sám? Pozvi Krista, Pána svého, řekni „Já to ustojím!“ V rukou Jeho můj je život, On má mě rád, já vím.

67 Věř, ve Svých rukou tě má, ve Svých rukou tě má. Dej Mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve Svých rukou tě má.

68 3. Svůj zrak vzhůru zvedáš?
Jen pláč je úděl tvůj. Lásku stále hledáš? Jako zoufalý jsi hráč? Slzy tvé však stírá Ježíš, chce se přítelem ti stát. Život svůj když Pánu svěříš, chce sílu Svou ti dát.

69 Věř, ve Svých rukou tě má, ve Svých rukou tě má. Dej Mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve Svých rukou tě má. 2x

70 Ve Svých rukou tě má. 2x Ve Svých rukou tě má. 2x
Věř, ve Svých rukou tě má, ve Svých rukou tě má. Dej Mu starosti své, On tě do nebe zve! Ve Svých rukou tě má. 2x Ve Svých rukou tě má. 2x t

71 K Tobě přicházím 1. K Tobě přicházím když hudba umlkne, ztichne píseň má. Slova poztrácím, vše kolem zanikne, jsem jen Ty a já.

72 Co mohu, Bože, Ti dát? vždyť všechno je Tvé! Vesmíru Král jsi a Pán! Chtěl bych Tě víc, Pane, znát, z celého srdce, buď, Bože, oslavován!

73 Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

74 2. K Tobě přicházím a ticho ovládlo zemi, vesmír sám. V slzách nevidím, všechno se propadlo, jen se omlouvám.

75 Tolik bych jiný chtěl být
a všechno Ti dát, srdce své převrácené! Jak Tvoje dítě vždy žít, čest, chválu vzdávat, děkovat milosti Tvé.

76 Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.

77

78 Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh.
Z celého srdce Ti chválu vzdávám, více neumím a nesplatím svůj dluh. Pokorně milost Tvou očekávám, Ty jsi Láska sám a jméno Tvé je Bůh. t

79 Tebe chválím Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. má vděčnost stoupá výš. 2x

80 Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být. 2x

81 Tebe chválím, chválím, nikdo není mi blíž. má vděčnost stoupá výš.

82 Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být.

83 Zamilováván jsem stále,
Vše, čím chci být, je Tvé. Den ze dne více já chválit Tě smím. Nezklameš nás, to vím. 2x

84 Do Tvojí náruče mířím, navždy chci v ní se skrýt. Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být.

85

86 Vím, že mne přijmeš, teď mít nechci víc, mohu tam stále být. t

87 Děkuji 1. Stojím tu dnes před Tebou a v srdci touhu Ti jen jedno říct: „Děkuji, děkuji.“

88 Za všechno, co jsi mi dal, za požehnání, jež vidět bych měl děkuji, děkuji.

89 S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci. Děkuji, Pane, já Ti děkuji, děkuji.

90

91 Za vše, co jsi udělal, žes odňal tmu, světlo své jsi mi dal, děkuji, děkuji. Žes odňal hřích můj a stud, bolest a nemoci vzal na sebe,

92 S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci. Děkuji, Pane, já Ti děkuji, Děkuji, Pane, já Ti děkuji, Děkuji, Pane, já Ti děkuji, děkuji.

93

94 Děkuji, děkuji …

95

96 Děkuji, děkuji …

97 S písní chválící, plný vděčnosti, očekávání, Tobě žehnat chci…

98 Děkuji, Pane, já Ti děkuji,
Děkuji, Pane, já Ti děkuji, Děkuji, Pane, já Ti děkuji, Děkuji…, děkuji…, děkuji… t

99 Ty jsi svatý 1. Ty jsi svatý - Ty jsi svatý mocný, stálý - mocný, stálý hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden

100 S Tebou kráčím - S Tebou kráčím Tebe chválím - Tebe chválím
láskou dýchám - láskou dýchám každý můj den - každý můj den

101 Já chci zpívat a chválit Ty jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,
Tvé jméno vyvýšit. Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný, Já chci lásku Ti dávat, Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král, na kolenou dík vzdávat. Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

102 Budu chválit a zpívat, Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš, svoji lásku Ti dávat. Dám ti život svůj, S láskou přicházíš, O svém Králi všem říkat, Já tě miluji navěky, v milosti Tvé zlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky, Blíž lásce Tvé.

103 Nyní kráčím vstříc, každý den chci dát Ti víc.

104

105 2.Ty jsi svatý - Ty jsi svatý mocný, stálý - mocný, stálý
hoden slávy - hoden slávy slávy hoden - slávy hoden S Tebou kráčím - S Tebou kráčím Tebe chválím - Tebe chválím láskou dýchám - láskou dýchám každý můj den - každý můj den

106 Já chci zpívat a chválit, Ty jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,
Tvé jméno vyvýšit. Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný, Já chci lásku Ti dávat, Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král, na kolenou dík vzdávat. Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

107 Budu chválit a zpívat, Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš, svoji lásku Ti dávat. Dám ti život svůj, S láskou přicházíš, O svém Králi všem říkat, Já tě miluji navěky, v milosti Tvé zlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky, Blíž lásce Tvé.

108 Nyní kráčím vstříc, každý den chci dát Ti víc.

109 Já chci zpívat a chválit, Ty jsi svatý Bůh, Ty jsi nádherný,
Tvé jméno vyvýšit. Ty jsi splatil dluh, Já jsem svobodný, Já chci lásku Ti dávat, Ty jsi Spasitel, Ty jsi míru Král, na kolenou dík vzdávat. Ty jsi léčitel, Vracíš, co hřích vzal,

110 Budu chválit a zpívat, Ty jsi přítel můj, Pomoc nabízíš, svoji lásku Ti dávat. Dám ti život svůj, S láskou přicházíš, O svém Králi všem říkat, Já tě miluji navěky, v milosti Tvé zlého hříchu se zříkat. Půjdu přes hory, přes řeky, Blíž lásce Tvé.

111 každý den chci dát Ti víc. 2x
Nyní kráčím vstříc, každý den chci dát Ti víc. 2x t

112 Víra 1. Dobíhám do cíle, dávám Ti vše, co mám, dávám Ti život svůj, pro Tebe chci žít.

113 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život Ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší králů Král.

114 Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát, Ti sílu dá.

115

116 2. Dobíhám do cíle, dávám Ti vše, co mám, dávám Ti život svůj, pro Tebe chci žít.

117 Nic už neoddělí z toho, co pro mne máš, pozvednu hlavu výš, život Ti dám. Je největší, větší než svět náš, je největší králů Král.

118 Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá. 2x

119

120 Je největší, větší než svět náš,
je největší králů Král.

121 všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej,
Věř, přes hory přenášej, všechno můžeš v Kristu dát. Já vím. Věř, mlčky stůj poslouchej, vše, co můžeš v Kristu znát Ti sílu dá. 2x t

122 Vše Ti dám Vše Ti dám, vše Ti dám, všechno Ti z lásky dám.

123 1. Já život svůj Ti dávám, Pane, vše Ti v oběť dám, všechno, co jsem prožil, Pane, všeho nechávám. I když otázky mám, kterým neporozumím, přicházím však k Tobě, do rukou je vkládám Tvých.

124 Vše Ti dám, vše Ti dám, všechno Ti z lásky dám.

125 2. Já vím, že Ty jsi věrný, také Tvá zaslíbení, milostí mě držíš, svoji láskou provážíš. Ruce k Tobě pozvedám jako oběť díků, chval, ve víře jdu k Tobě, svoje starosti Ti dám.

126 Vše Ti dám, vše Ti dám, všechno Ti z lásky dám. Všechno Ti z lásky,

127 Pán Ježíš Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já Ho mám rád, jak já Ho mám rád. jen Jeho chválím, jen Jemu zpívám.

128 Nejkrásnější jméno má můj Pán.
Půjdu za Ním, kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám o mocném jméně, co znám.

129 Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já Ho mám rád, jak já Ho mám rád. jen Jeho chválím, jen Jemu zpívám.

130 Nejkrásnější jméno má můj Pán.
Půjdu za Ním, kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám o mocném jméně, co znám.

131 1. On zemřel sám pro naši spásu. Pak z mrtvých vstal pro Boží lásku. Nad všemi lidmi On je králů Král. On se jednou zpátky vrátí jako vítěz Pán. A já píseň zazpívám.

132 Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já Ho mám rád, jak já Ho mám rád. jen Jeho chválím, jen Jemu zpívám.

133 Nejkrásnější jméno má můj Pán.
Půjdu za Ním, kde nebudu sám. Ó já chválím, ó já zpívám o mocném jméně, co znám.

134 2. On stvořil svět a všechno dýchá v Něm. On střídá noční chlad a krásný den. Ježíš je ta živá voda, chléb i sůl. Na nebi i zemi, v mořích pod hvězdami všechno zná to jméno jmen.

135 A jak je to jméno - Imanuel
A jak je to jméno - Míru Král Jak je to jméno - Pánů Pán Jak je to jméno - Vítězný Voláme jméno - Věčný je Bůh Voláme jméno - Emanuel. Voláme jméno - Míru Král. Voláme jméno - Pánů Pán.

136

137 Pán Ježíš, Pán Ježíš. Jak já Ho mám rád, jak já Ho mám rád. jen Jeho chválím, jen Jemu zpívám.

138 Nejkrásnější jméno má můj Pán. Půjdu za Ním, kde nebudu sám.
Ó já chválím, ó já zpívám o mocném jméně, co znám. t

139 O Tvé lásce chci zpívat 1. Přes hory, stráně, úbočí, Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození.

140 Jsem rád, že v pravdě mohu žít
a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

141

142 2. Přes hory, stráně, úbočí, Tvá řeka lásky pramení, chci svoje srdce otevřít a přijmout osvobození. Jsem rád, že v pravdě mohu žít a denně ruce pozvednout a stále zpívat o lásce, co přišla k nám.

143 O Tvé lásce chci zpívat stále,

144 však ruku svou mi podáváš, pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.
(mezisloka) Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.

145 O Tvé lásce chci zpívat stále,

146 však ruku svou mi podáváš, pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.
(mezisloka) Ty jsi plný lásky a v srdci mém je hřích, však ruku svou mi podáváš, pojď, prosím, blíž, ať se nezdráhám.

147

148 O Tvé lásce chci zpívat stále, o Tvé lásce chci zpívat stále.
o Tvé lásce chci zpívat stále. 2x t

149 Úžasný a laskavý Bůh 1. Poklekám a vím, že jsi jediný. Hledal jsem a vím, vše, co chci jsi Ty. Pro všechno, co jen jsi a co děláš, co jen mohu Ti dát, zde srdce mé máš.

150 Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat, žes mi život dal. Nádherný jsi Spasitel náš, hoden našich písní chval.

151 2. Poklekám a vím, že jsi jediný.
Hledal jsem a vím, vše, co chci jsi Ty. Pro všechno, co jen jsi a co děláš, co jen mohu Ti dát, zde srdce mé máš.

152 Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat, žes mi život dal. Nádherný jsi Spasitel náš, hoden našich písní chval.

153 Co jen Ti můžem’ Bože dát
za všechno, co Ty jsi dávno dal nám. 3x Nabízíme Ti život náš dávno dál nám. 3x

154 Úžasný a laskavý Bůh, jsem dojat, žes mi život dal. Nádherný jsi Spasitel náš, hoden našich písní chval.

155 Úžasný, Ty jsi úžasný, Úžasný a laskavý Pán.

156 To já, ó Pane můj To já, ó Pane můj, stojím tady v modlitbách.

157 1. Ani matka, ani otec, ale jsem to já,
stojím tady v modlitbách. Ani matka, ani otec, ale jsem to já,

158 To já, ó Pane můj, stojím tady v modlitbách.

159 2. Ani bratr, ani sestra, ale jsem to já
stojím tady v modlitbách. Ani bratr, ani sestra, ale jsem to já

160 To já, ó Pane můj, stojím tady v modlitbách.

161 3. Ani kněz můj, ani vládce, ale jsem to já, stojím tady v modlitbách. Ani kněz můj, ani vládce,

162 stojím tady v modlitbách.
To já, ó Pane můj, stojím tady v modlitbách. t

163 Často se nám stává 1. Často se nám stává, že lidé říkají: „Co nám vůbec Ježíš může dát? Dneska sám si člověk jistě vystačí. Nemusí se Boha na nic ptát.”

164 Ale já, ale já za Tebou se dávám, dobře vím, že mi Tvá láska radost dá
Ale já, ale já za Tebou se dávám, dobře vím, že mi Tvá láska radost dá. Ale já, ale já za Tebou se dávám, já Ti věřím, že mi víra štěstí dá.

165 2. Ježíš je dnes jméno trochu neznámé, nikdo neví, proč ho má mít rád. Na co víra , to už na vás necháme, tomu se dnes můžem’ jenom smát.

166 Ale já, ale já za Tebou se dávám, dobře vím, že mi Tvá láska radost dá
Ale já, ale já za Tebou se dávám, dobře vím, že mi Tvá láska radost dá. Ale já, ale já za Tebou se dávám, já Ti věřím, že mi víra štěstí dá. t

167 Živý je Pán Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků.

168 1. Neboť tak Bůh miloval svět,
že Syna svého jednorozeného za nás dal, aby každý, kdo uvěří v Něho, nezahynul, ale měl s Ním život věčný v nebi.

169 Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků.

170 2. Nenarodí-li se každý z vody a z Ducha, nemůže vejít do království, jistě žádný neuvidí nebeské království, jestliže se znovu nenarodí.

171 Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků. t

172 Vzývám 1. Vzývám a slavím Tvé jméno, pro Tvou velkou lásku, jež darovals’ nám. 2x

173 Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš,
přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. 2x

174 2. Vzývám a slavím Tě písní,
na křídlech těch tónů chci srdce Ti nést. 2x

175 Když s Tebou, můj Ježíši, kráčím, pak dojdu až k cíli,
vždyť Ty mne chceš vést. 2x t

176 Stará víra 1. Je to ta stará víra (3x) Ona všechněm postačí 2. Stačila našim matkám (3x)

177 3. Dala moc otcům našim (3x)
Ona všechněm postačí 4. Prorokům byla silou (3x)

178 5. Budí v nás lásku ke všem (3x)
Ona všechněm postačí 6. Zkoušena byla ohněm (3x)

179 7. Dala slast učedníkům (3x)
Ona všechněm postačí 8. Bude mne sílit v smrti (3x)

180 9. Je to ta stará víra, spolehlivá a jistá, víra v Ježíše Krista,
ona všechněm postačí. t

181 Pojď, nyní je čas 1. Pojď, nyní je čas Jej chválit. Pojď, nyní je čas Mu srdce dát. Pojď, tak jaký jsi Jej chválit. Pojď, tak, jaký jsi před Pánem. Pojď.

182 Jednou každý vyzná, že Kristus Je Pán. Jednou každý úctu mu vzdá. K slávě Boha Otce život svůj dal, to z lásky, kvůli nám.

183 2. Pojď, nyní je čas Jej chválit.
Pojď, nyní je čas Mu srdce dát. Pojď, tak jaký jsi Jej chválit. Pojď, tak jaký jsi před Pánem. Pojď.

184 Jednou každý vyzná, že Kristus Je Pán. Jednou každý úctu mu vzdá. K slávě Boha Otce život svůj dal, to z lásky, kvůli nám.

185 3. Pojď, nyní je čas Jej chválit. Pojď, nyní je čas Mu srdce dát.
Pojď, tak jaký jsi Jej chválit. Pojď, tak jaký jsi před Pánem. Pojď, pojď, pojď. t

186 Pane chválím jméno Tvé 1. Pane, chválím jméno Tvé. Tobě k slávě zpívám písně. Život můj máš v ruce Své. Zachránils’ mou duši z tísně.

187 On přišel z nebe na zem k nám a žít učil.
Pak byl na kříž vyvýšen, tím hřích můj smyl. Z kříže dán do hrobu tmy, z mrtvých z hrobu vstal slavný. Pane, chválím jméno Tvé.

188 2. Pane, chválím jméno Tvé. Tobě k slávě zpívám písně. Život můj máš v ruce Své, Zachránils’ mou duši z tísně.

189 On přišel z nebe na zem k nám a žít učil. Pak byl na kříž vyvýšen,
tím hřích můj smyl. Z kříže dán do hrobu tmy, z mrtvých z hrobu vstal slavný. Pane, chválím jméno Tvé. t

190 Apoštolská 1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov Tvých žít, věříme, že jednou budem v míru u Tvého stolu společně víno pít.

191 2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech, bez Tebe by svět byl jenom pouští, bez Tebe by život neměl vůbec žádný cíl.

192 3. Děkujem za velikou Tvou lásku, za ten úžasný kříž oběti,
za kříž, který přinesl nám spásu chceme, Pane, jméno Tvoje chválit na věky. t

193 Já Tobě nyní chválu vzdám
1. Ja tobě nyní chválu vzdám. Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán. Tys zemřel tam, kde měl jsem já, já Tobě nyní chválu vzdám.

194 Jenom Ty, jenom Ty, jenom s láskou žít, jenom Ty, jenom Ty, jenom s láskou žít.

195 2. Ja tobě nyní díky vzdám, Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán. Tys zemřel tam, kde měl jsem já, já Tobě nyní díky vzdám.

196 Jenom Ty, jenom Ty, jenom s láskou žít, jenom Ty, jenom Ty, jenom s láskou žít.

197 3. Ja tobě nyní chválu vzdám
Ty jsi můj Bůh, Ty jsi můj Pán. Tys zemřel tam, kde měl jsem já, já Tobě nyní chválu vzdám.

198 Jenom Ty, jenom Ty, jenom s láskou žít, jenom Ty, jenom Ty,

199 Život náš 1. Život náš jak řeka plyne, stínem skal i údolím. Jednou v dáli v moři splyne, každá rána přebolí.

200 Slunce žár tak často pálí,
jindy přijde krutý mráz. Řeky proud ten příval zkalí, přelomí i její hráz.

201 Velký Bůh se k nám vždy sklání,
řídí sám náš žití běh. Bouře žádná nezabrání, přejít s Ním na druhý břeh.

202 2. Život náš, jak ptáče malé,
má svou dráhu, má svůj cíl. Proto žít jen k Boží chvále je náš úkol, je náš cíl. A když příjde účtování, příjde Pán pro dítky své, v nebesích pak bez přestání budem zpívat v lásce Tvé.

203 Velký Bůh se k nám vždy sklání, řídí sám náš žití běh.
Bouře žádná nezabrání přejít s Ním na druhý břeh. 2x t

204 Můj Pán Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. ráno v ten den poslední.

205 1. Uslyším pak, jak z hrobů temných stoupá Mu vstříc chvalozpěv věrných. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

206 Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. ráno v ten den poslední.

207 2. Uvidíš pak, jak pláčou hříšní, padají v prach kralové pyšní. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

208 Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. ráno v ten den poslední.

209 3. A poznáš, že až skončí boje,
zbavený pout jsou ruce tvoje. Můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.

210 ráno v ten den poslední. 2x
Můj Pán všechny svolá ráno, až se rozední. ráno v ten den poslední. 2x t

211 Vzdejme Pánu díky 1. Vzdejme Pánu díky za vše, co nám dáva. Za vše, co nám bere patří Pánu sláva.

212 Vzdejme Pánu díky, že se stará, aby nepropadli smrti jeho lidé slabí.

213 Své kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Láskou je rozezpívej,

214 2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí v době, která zná jen pomíjivé štěstí. Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci: „Já jsem cesta pravá, osvobozující.”

215 Své kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Láskou je rozezpívej,

216 3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy, doutnající oheň láska neuhasí. Vzdejme Pánu díky jako děti Boží, že v člověku láska lásku stále množí.

217 Své kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Láskou je rozezpívej,

218 4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem, starý svět už zemřel, my žijeme v novém. Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády, Bůh už není v dálce, Kristus žije tady.

219 rozezpívej, rozezpívej. Láskou je rozezpívej,
Své kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. Láskou je rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej. 2x t

220 Já chtěl bych tam být 1. V den, kdy skončí naše dlouha cesta, přijde pro nás Ježíš Král. Otevřou se brány jeho města, řekne nám: „Tak pojďte dál.”

221 Já chtěl bych tam být, tam, kde je můj Pán. když bude korunován.

222 2. Z celého vesmíru se tam sejdou nesčíslné zástupy. Houfy svatých andělů tam přijdou přivítat vykoupené.

223 Já chtěl bych tam být, tam, kde je můj Pán. když bude korunován. t

224 Vírou máš blíž ke štěstí
vírou se zázrak stal. Nemocný, nešťastný touží být zdráv, s odvahou, s naději volá.

225 Ježíši, vím, bohatství máš
a slávu vesmírnou. Svou láskou získal jsi též mé srdce celé. Slituj se sám, budeš-li chtít, odejmi zlé nemoci mé. Můj vymaž hřích, jak bílý sníh srdce mi dej.

226 2. Vírou máš blíž ke štěstí,
vírou se zázrak stal. Ježíšův laskavý hlas poslouchám. Důvěřuj, následuj, pochopíš.

227 Ježíši, vím, bohatství máš, a slávu vesmírnou. Svou láskou získal
jsi též mé srdce celé. Slituj se sám, budeš-li chtít, odejmi zlé nemoci mé. /: Můj vymaž hřích, jak bílý sníh srdce mi dej. /: 2x t

228 Někdo se modlí 1. Někdo se modlí, já to cítím, Někdo se za mne modlí. Modlitbou mne provází, na mém životě mu záleží. Ó já věřím, ó já věřím, někdo se za mne modlí.

229 2. Andělé v nebi nade mnou bdí,
andělé v nebi, ti bdí. Andělé mne provází, Na mém životě jim záleží. Ó já věřím, ó ja věřím,

230 3. Někdo se modlí, já to cítím, Někdo se za tě modlí.
Modlitbou tě provází, na tvém životě mu záleží. Ó já věřím, ó já věřím, někdo se za tě modlí. t

231 Brzy přijde den 1. Brzy příjde den, kdy nás přivítá náš Pán, (3x) haleluja, haleluja, kdy nás přivítá náš Pán.

232 2. Nebude tam pláč, až nás přivítá náš Pán, (3x) haleluja, haleluja, až nás přivítá náš Pán. 3. Nebude tam hřích,

233 až nás přivítá náš Pán, (3x) haleluja, haleluja,
4. Nebude tam strach, až nás přivítá náš Pán, (3x) haleluja, haleluja, až nás přivítá náš Pán. t

234 Můj Bůh je můj štít 1. Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, On mi odpoví a mocí Svého jména vysvobodí.

235 Chci žít ve stínu křídel Tvých,
spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých.

236 Teď smím jít v pokoji dál,
vím, že jsi mi blízko, haleluja.

237

238 2. Můj Bůh je pramen vody živé,
já půjdu v jeho síle. Zpívám chválu jeho jménu, Bohu jedinému na výšinách.

239 Chci žít ve stínu křídel Tvých,
spěchám do stínu křídel Tvých, smím žít ve stínu křídel Tvých.

240 Teď smím jít v pokoji dál,
vím, že jsi mi blízko, haleluja.

241 Můj Bůh je můj štít, je mou písní. Já vím, On mi odpoví
a mocí Svého jména vysvobodí. t

242 Vzývám a slavím Tvé jméno
1. Vzývám a slavím Tvé jméno pro Tvou velkou lásku, jež darovals’ nám. 2x Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. 2x

243 2. Vzývám a slavím Tě písní, na křídlech těch tónu chci srdce Ti nést
2. Vzývám a slavím Tě písní, na křídlech těch tónu chci srdce Ti nést. 2x Když s Tebou, můj Ježíši, kráčím, pak dojdu až k cíli, vždyť Ty mne chceš vést. 2x

244 Vzývám a slavím Tvé jméno pro Tvou velkou lásku, jež darovals’ nám
Vzývám a slavím Tvé jméno pro Tvou velkou lásku, jež darovals’ nám. 2x Tys slíbil, že se zas k nám vrátíš, přijď, Pane Ježíši, přijď pro církev svou. 2x t

245 Můj Ježíš, Spasitel 1. Můj Ježíš, Spasitel, nikdo není jako On. Všechny mé dny chválit Jej chci a obdivovat lásky dar.

246 Má síla, útěcha, bezpečí, ochrana jsi, vše co má dech a vše co jsem, ať Tě stále uctívá.

247 Volejme Jej, ať zní celičká zem. Síla a majestát patří Králi.
Moře zařve a hory pohnou jen před Tvým mocným jménem.

248 Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme
Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme. Stále Jej milujme, ať stále v Něm jsme. Nevyrovná se nic zaslíbením Jeho.

249 2. Můj Ježíš, Spasitel, nikdo není jako On
2. Můj Ježíš, Spasitel, nikdo není jako On. Všechny mé dny chválit Jej chci a obdivovat lásky dar. Má síla, útěcha , bezpečí, ochrana jsi, vše co má dech a vše co jsem, ať Tě stále uctívá.

250 Volejme Jej, ať zní celičká zem. Síla a majestát patří Králi.
Moře zařve a hory pohnou jen před Tvým mocným jménem.

251 Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme
Zpívejme mu, že Jím stvořeni jsme. Stále Jej milujme, ať stále v Něm jsme. Nevyrovná se nic zaslíbením Jeho. :/ Nevyrovná se nic zaslíbením Jeho. /: 2x t

252 Já čekám stále 1. Já čekám stále na zázrak v nitru mém. Poznal jsem krále, já vím. Síla však náhle v proměnění mé, pro život v lásce schází víc.

253 Jak zvládnout mám život můj se ptávám.
Kde sílu vzít znovu vstát a jít zas dál? Chci Bohu říct: jsem jen Tvůj, však váhám, chci sílu mít znovu vstát a jít Mu blíž.

254 2. Slabý se cítím, když můj život jde dál, klopýtám v tísni, jsem sám
2. Slabý se cítím, když můj život jde dál, klopýtám v tísni, jsem sám. Před Bohem skládám důvěru i žal, v jediném Pánu světlo mám.

255 Jak zvládnout mám život můj se ptávám,
Kde sílu vzít znovu vstát a jít zas dál? Chci Bohu říct: jsem jen Tvůj, však váhám, chci sílu mít znovu vstát a jít Mu blíž. 2x t

256 Chval Pána 1. Když jsi sám a zkroušený, když jsi zklamán v přátelství, nebo láskou zkoušený a s hlavou v oblacích.

257 Chval Pána na výšinách, zpívej do všech světa stran: „Ježíš je zachráncem všech, nebe, země i nás.“

258 2. Boží Syn je Králů Král, na kříži se slávy vzdal, z hrobu vítězný pak vstal,
naši lásku by si přál.

259 Chval Pána na výšinách, zpívej do všech světa stran: „Ježíš je zachráncem všech, nebe, země i nás.“

260 Byli jsme daleko, tma byla v nás, byli jsme sami a vládl tu mráz,
(mezisloka) Byli jsme daleko, tma byla v nás, byli jsme sami a vládl tu mráz, žili jsme v marnosti bez lásky Tvé, spasit přišel jsi děti své.

261 Chval Pána na výšinách, zpívej do všech světa stran: „Ježíš je zachráncem všech, nebe, země i nás.“

262 3. Když mě síly opouští, Boží láska odpouští, když se úděl těžký zdá,
milost Pána křídla dá.

263 Chval Pána na výšinách, zpívej do všech světa stran: „Ježíš je zachráncem všech, nebe, země i nás.“ 2x t

264 Otevři oči mé 1. Zastřené mám oči páskou, nevidím, kolem je zář. Co je s mou vírou? Co je s mou vírou?

265 Otevři mé srdce láskou, ať zboří hráz kamennou, ať tě zas vnímám, znovu uctívám.

266 Ať lítám dál, až k výšinám,
na výsluní Tvé jsem slávy. Síla Tvá ať je i má, je mé přání, přání, přání. Teď lítám dál, až k výšinám, na výsluní Tvé jsem slávy. Ty jsi, Bože, síla má, Já Tě chválím, chválím, chválím.

267 Otevřels’ mé oči láskou, už vidím nádhernou tvář. Vidím Tě vírou
Otevřels’ mé oči láskou, už vidím nádhernou tvář. Vidím Tě vírou! Vidím Tě vírou! Otevřels’ mé srdce láskou, zbořil jsi hráz kamennou, už Tě zas vnímám, znovu uctívám.

268 Teď lítám dál, až k výšinám,
Na výsluní Tvé jsem slávy. Síla Tvá ať je i má, je mé přání, přání, přání. Teď lítám dál, až k výšinám, na výsluní Tvé jsem slávy. Ty jsi, Bože, síla má, Já Tě chválím, chválím, chválím.

269 Teď lítám dál, až k výšinám, na výsluní Tvé jsem slávy
Teď lítám dál, až k výšinám, na výsluní Tvé jsem slávy. Ty jsi, Bože, síla má, Já Tě chválím, chválím, chválím.

270 Chválím, chválím, chválím, chválím, chválím, chválím,
Vždycky Tě chválím. 4x t

271 Všeho vzdám se Vzdám se všeho pro Ježíše. Vezmi, Pane srdce mé. Táhni k sobě výš a výše, ať je plné lásky Tvé.

272 Vše Ti v oběť dám, vše Ti v oběť dám. Všechno Tobě, Spasiteli, Všechno Tobě dám. 2x

273 Všechno Tobě dám, všechno Tobě dám. t

274 Chtěl bych blíž Tě mít Chtěl bych blíž Tě mít, o kousku nebe snít. Nedovol mi podruhé žít bez Tebe, jen to ne.

275 Ty jsi touha má, k Tobě utíkám. U Tebe pláč a dojetí, ve hřejivém Tvém objetí je chvíle příjemná, když Tě blíže mám.

276 Jsi Pán a Bůh, Tvou sílu já si žádám. Chci blíž Tě mít, Tobě chci vzdávat dík.

277 Chtěl bych blíž Tě mít, o kousku nebe snít. Nedovol mi podruhé žít bez Tebe, jen to ne.

278 Ty jsi touha má, k Tobě utíkám. U Tebe pláč a dojetí, ve hřejivém Tvém objetí je chvíle příjemná, když Tě blíže mám.

279 Jsi Pán a Bůh, Tvou sílu já si žádám. Chci blíž Tě mít,
Tobě chci vzdávat dík. 2x Tobě chci vzdávat dík, Tobě chci vzdávat dík. t

280 Immanuel Svatý, svatý, všemohoucí Král, Světů Vládce, Pán. Haleluja, přišel mezi nás. My Tě vítáme!

281 Immanuel, Ježíš sám, Je stále blízko nás. Je Pastýř můj, ovečkou Jeho jsem. Immanuel.

282 Jasné hvězdy, Krása vesmírná. Každou jménem znáš. Plný lásky, Stále rád nás máš. Chceme žít s Tebou!

283 Immanuel, Ježíš sám, Je stále blízko nás. Jsi Pastýř můj, ovečkou Tvou jsem. Immanuel.

284 Immanuel, Ježíš sám, Je stále blízko nás. Je Pastýř můj, ovečkou Jeho jsem. Immanuel.

285

286 Svatý, svatý, všemohoucí, Ty jsi Bůh s námi. Kdo je jako Ty? 3x

287 S anděly zpívej Nejprostší místo, co může být, Jesličky a malá stáj. Nebeští andělé přichází, Právě se narodil Král. Chválím, Jeho chválím.

288 S anděly zpívej, S anděly zpívej, že Král, S anděly zpívej, život dal.

289 Každému dům v nebi přichystal,
Spolu ať můžeme být. Kvůli nám na kříži umíral, Z lásky tou cestou chtěl jít. Chválím, Jej chválím, Slavím, Jej chválím.

290 S anděly zpívej, S anděly zpívej, že Král, S anděly zpívej, život dal.

291 S anděly zpívej, S anděly zpívej, že Král, S anděly zpívej, život z lásky dal.

292

293 Ježíš, Ježíš, Ježíš, Ježíš,
t

294 Stojím tu a chválím Ráj na zemi, to je má velká touha. Z něj sestoupil na zem Král. Světlo světa vkročilo do temna. Naděje tak svítí dál.

295 Stojím tu a chválím, s pokorou se skláním, před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh, Jen Ty jsi plný lásky, Ty vyhladíš vrásky. Ty jsi prostě úžasný, to vím.

296 Králi všech dnů, teď na kříž vyvýšen jsi, pýchou trnů, korunou. Vše opustil, osud můj pak vzal jsi, z lásky i hřích, vinu mou.

297 Stojím tu a chválím, s pokorou se skláním, před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh, Jen Ty jsi plný lásky, Ty vyhladíš vrásky. Ty jsi prostě úžasný, to vím. 2x

298 Já necítil tu bolest tvou,
cos prožíval na kolenou. 3x

299 před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh, Jen Ty jsi plný lásky,
Stojím tu a chválím, s pokorou se skláním, před všemi vyznávám: Jsi můj Bůh, Jen Ty jsi plný lásky, Ty vyhladíš vrásky. Ty jsi prostě úžasný, to vím. 4x t

300

301 Příští setkání bude 18. 2. 2006 opět zde v sobotu večer v 18.oo hod.
Informace Příští setkání bude opět zde v sobotu večer v 18.oo hod. Více informaci o Worship večerech najdete na t

302 Děkujeme Vám za Vaší finanční podporu a pomoc, jež bude použita
Peněžní sbírka Děkujeme Vám za Vaší finanční podporu a pomoc, jež bude použita k pokrytí nákladů na tuto bohoslužbu. t


Stáhnout ppt "f i 1. Moje malé světélko 2. Často se nám stává 3. Živý je Pán"

Podobné prezentace


Reklamy Google