Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov34 Autor Mgr. et Mgr. Jitka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov34 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."— Transkript prezentace:

1 Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov34 Autor Mgr. et Mgr. Jitka Nováková Vzdělávací obor: Psychologie Tematická oblast: Vývojová psychologie Téma: Dospělost – střední a pozdní dospělost Určeno pro: 2. ročník středních pedagogických škol Vytvořeno dne: 31. 8. 2013 Klíčová slova: krize středního věku, profesní role, partnerská, rodičovská role, krystalická inteligence Metodický popis: rozsah 1 vyučovací hodina; prezentace obsahuje výklad vývoje v střední a pozdní dospělosti, na konci je zpětná vazba, zda žáci tématu porozuměli

2 B) střední dospělost 35 – 45 let roste tendence zabývat se sám sebou; roste tendence zabývat se sám sebou; ve středním věku opět ožívá problém vlastní identity, který člověk řešil už v adolescenci; ve středním věku opět ožívá problém vlastní identity, který člověk řešil už v adolescenci; je třeba vlastní identitu přehodnotit a nalézt její novou alternativu, která by byla přijatelná i pro období stárnutí; je třeba vlastní identitu přehodnotit a nalézt její novou alternativu, která by byla přijatelná i pro období stárnutí; výhodou jsou nabyté zkušenosti, střízlivější a racionálnější postoj, nevýhodou omezenost času i možností; výhodou jsou nabyté zkušenosti, střízlivější a racionálnější postoj, nevýhodou omezenost času i možností;

3 krize středního věku – bilancování minulosti a představy o budoucnosti; bilancování minulosti – srovnává s dřívějšími ideály a posuzuje míru naplnění; bilancování minulosti – srovnává s dřívějšími ideály a posuzuje míru naplnění; přiznání chyb: stresující nebo užitečně, pokud poslouží jako poučení (poučení však je použitelné pouze pro něj, nemá obecnou platnost, nelze je tedy např. vnucovat vlastním dětem); přiznání chyb: stresující nebo užitečně, pokud poslouží jako poučení (poučení však je použitelné pouze pro něj, nemá obecnou platnost, nelze je tedy např. vnucovat vlastním dětem);

4 představy o budoucnosti – posouzení aktuálních možností, hledání smyslu života, tj. cílů, které by byly přijatelné pro druhou polovinu života; představy o budoucnosti – posouzení aktuálních možností, hledání smyslu života, tj. cílů, které by byly přijatelné pro druhou polovinu života; uvědomění, že pohodlí stereotypu zvyšuje riziko stagnace, vede k potřebě změny; pozitivní – stimulující, nebo negativní – souvisí s pocitem uzavření všech životních perspektiv; uvědomění, že pohodlí stereotypu zvyšuje riziko stagnace, vede k potřebě změny; pozitivní – stimulující, nebo negativní – souvisí s pocitem uzavření všech životních perspektiv;

5 a) tělesné změny – úbytek tělesné atraktivity, a) tělesné změny – úbytek tělesné atraktivity, první známky stárnutí; první známky stárnutí; dospívání dětí a umírání rodičů potvrzuje neodvolatelnost vlastního stárnutí, někdy reakce popírání skutečnosti, smlouvání; dospívání dětí a umírání rodičů potvrzuje neodvolatelnost vlastního stárnutí, někdy reakce popírání skutečnosti, smlouvání;

6 b) poznávací procesy – souvisí s vykonávaným povoláním, uplatnění krystalické inteligence; b) poznávací procesy – souvisí s vykonávaným povoláním, uplatnění krystalické inteligence; tekutá, inteligence přibližně od dvacátého roku klesá; tekutá, inteligence přibližně od dvacátého roku klesá; krystalická, tvořená zkušenostmi v průběhu života roste; krystalická, tvořená zkušenostmi v průběhu života roste; klesá tvořivost; klesá tvořivost;

7 c) socializace – kvalitativní změny dosavadních rolí c) socializace – kvalitativní změny dosavadních rolí profesní role profesní role partnerská role partnerská role rodičovská role rodičovská role

8 proměna profesní role potenciálně schopen získat i tu nejvyšší pozici; potenciálně schopen získat i tu nejvyšší pozici; sociální postavení dočasně přestalo být závislé na věku; sociální postavení dočasně přestalo být závislé na věku; mění se postoj k profesní roli – formální cíle nejsou už tak důležité, nabývá na významu pocit smyslu a subjektivní hodnocení užitečnosti vlastní práce; mění se postoj k profesní roli – formální cíle nejsou už tak důležité, nabývá na významu pocit smyslu a subjektivní hodnocení užitečnosti vlastní práce; předávání zkušeností; předávání zkušeností;

9 proměna partnerského vztahu většinou prošel různými krizemi; typický stereotypem, odklonem od ideálu, akceptací kompromisu někdy rezignací; většinou prošel různými krizemi; typický stereotypem, odklonem od ideálu, akceptací kompromisu někdy rezignací; míra uspokojení různá; míra uspokojení různá; mýtus poslední šance; mýtus poslední šance; experimentování s rolemi v rodině (zvl. ženy); experimentování s rolemi v rodině (zvl. ženy);

10 důležité, zda člověk prožil nějakou alternativu naplnění intimního vztahu, nemusí jít jen o partnerský vztah, může jím být i přátelství; pokud takovou zkušenost nezískal, zvyšuje se ve středním věku riziko izolace a pocitu vnitřní osamocenosti; důležité, zda člověk prožil nějakou alternativu naplnění intimního vztahu, nemusí jít jen o partnerský vztah, může jím být i přátelství; pokud takovou zkušenost nezískal, zvyšuje se ve středním věku riziko izolace a pocitu vnitřní osamocenosti;

11 proměna rodičovské role časová shoda rodičovského bilancování a hledání nové identity s obdobím, kdy identitu hledají dospívající děti; časová shoda rodičovského bilancování a hledání nové identity s obdobím, kdy identitu hledají dospívající děti; potřeba snížit rizika selhání a chyb vlastních dětí, mezigenerační přenos zkušeností však není možný; potřeba snížit rizika selhání a chyb vlastních dětí, mezigenerační přenos zkušeností však není možný;

12 proměna rodičovské role ztráta formální autority, současně se zbytečně vzdávají toho, co by mohli dosáhnout na neformální úrovni; ztráta formální autority, současně se zbytečně vzdávají toho, co by mohli dosáhnout na neformální úrovni; každodenní množství banálních konfliktů zhoršuje vztahy, přitom nelze jinak; každodenní množství banálních konfliktů zhoršuje vztahy, přitom nelze jinak;

13 proměna rodičovské role často přetrvává snaha děti manipulovat, ochraňovat nebo se dokonce obětovat; často přetrvává snaha děti manipulovat, ochraňovat nebo se dokonce obětovat; svá přání (potřeby) vůči dětem vyjadřují nepřímo, zdůvodňují obecným dobrem či prospěchem adolescenta; svá přání (potřeby) vůči dětem vyjadřují nepřímo, zdůvodňují obecným dobrem či prospěchem adolescenta;

14 proměna vztahu k vlastním rodičům na konci mladé dospělosti se obvykle zafixuje představa o vzájemné rovnocennosti; na konci mladé dospělosti se obvykle zafixuje představa o vzájemné rovnocennosti; stárnoucí rodiče se stávají závislými, symetrie vztahu se mění a dospělý získává poprvé v životě vůči svým rodičům dominantní postavení; stárnoucí rodiče se stávají závislými, symetrie vztahu se mění a dospělý získává poprvé v životě vůči svým rodičům dominantní postavení; ztráta některých jistot, uvědomění vlastní zranitelnosti; ztráta některých jistot, uvědomění vlastní zranitelnosti;

15 C) starší dospělost 45 – 60 let věk 50 let je považován za mezník, který s definitivní platností potvrzuje počátek stárnutí; věk 50 let je považován za mezník, který s definitivní platností potvrzuje počátek stárnutí; zhoršení některých funkcí a první viditelné změny to potvrzují; zhoršení některých funkcí a první viditelné změny to potvrzují; člověk se musí vyrovnávat s postupným úbytkem svých kompetencí a naučit se odhadovat svoje aktuální možnosti; člověk se musí vyrovnávat s postupným úbytkem svých kompetencí a naučit se odhadovat svoje aktuální možnosti;

16 a) tělesné změny – zhoršují se základní smyslové funkce, klesá tělesná síla, zpomaluje se rychlost a pohotovost; objevují se různé zdravotní potíže; uvědomění zranitelnosti, tlak na změnu hodnot; a) tělesné změny – zhoršují se základní smyslové funkce, klesá tělesná síla, zpomaluje se rychlost a pohotovost; objevují se různé zdravotní potíže; uvědomění zranitelnosti, tlak na změnu hodnot;

17 b) poznávací procesy – úroveň i strukturu ovlivňuje ve větší míře zkušenost; specifičnost uvažování stárnoucích dospělých vychází z hlediska jejich potřeby generativy; mají tendenci uchovávat a uplatnit svou zkušenost, kterou chtějí předat; b) poznávací procesy – úroveň i strukturu ovlivňuje ve větší míře zkušenost; specifičnost uvažování stárnoucích dospělých vychází z hlediska jejich potřeby generativy; mají tendenci uchovávat a uplatnit svou zkušenost, kterou chtějí předat;

18 v 50 letech se zpravidla ještě nemění schopnosti, ale může se měnit aktuální výkon, resp. může kolísat; v 50 letech se zpravidla ještě nemění schopnosti, ale může se měnit aktuální výkon, resp. může kolísat; po 60. roce nabývá na významu dědičný faktor zhoršování kognitivních funkcí, vrozená intelektová kapacita (fluidní inteligence – schopnost řešit neznámé situace, vytvářet nové kognitivní strategie) je zranitelnější; po 60. roce nabývá na významu dědičný faktor zhoršování kognitivních funkcí, vrozená intelektová kapacita (fluidní inteligence – schopnost řešit neznámé situace, vytvářet nové kognitivní strategie) je zranitelnější;

19 krystalická inteligence – schopnost uchovávat a používat naučené způsoby řešení, je trvanlivější a může se i rozvíjet; snížená flexibilita, výkyvy pozornosti a krátkodobé paměti, pomalejší reakce a zhoršená efektivnost mechanického učení; změna postoje k učení; krystalická inteligence – schopnost uchovávat a používat naučené způsoby řešení, je trvanlivější a může se i rozvíjet; snížená flexibilita, výkyvy pozornosti a krátkodobé paměti, pomalejší reakce a zhoršená efektivnost mechanického učení; změna postoje k učení;

20 c) socializace – přetrvávají dlouhodobé sociální vztahy, nové ve vztahu k rodinám svých dětí; c) socializace – přetrvávají dlouhodobé sociální vztahy, nové ve vztahu k rodinám svých dětí;

21 profesní role postupné uzavírání profesní role, představa změny ohrožující; role založená převážně na fyzické činnosti – pokles, nemůže konkurovat mladším; role převážně intelektuální činnosti může dosahovat vrcholu rozvoje, vyšší hodnocení a sociální status; postupné uzavírání profesní role, představa změny ohrožující; role založená převážně na fyzické činnosti – pokles, nemůže konkurovat mladším; role převážně intelektuální činnosti může dosahovat vrcholu rozvoje, vyšší hodnocení a sociální status;

22 postoje k profesní roli akcentovaný – vědomí poslední možnosti, často kompenzuje neuspokojení v jiné oblasti; akcentovaný – vědomí poslední možnosti, často kompenzuje neuspokojení v jiné oblasti; vyzrálý – předává zkušenosti, neusiluje o sebeprosazení, preferuje jiné hodnoty (pohodu) vyzrálý – předává zkušenosti, neusiluje o sebeprosazení, preferuje jiné hodnoty (pohodu) vyhoření – ztráta důvěry ve své schopnosti a smysluplnost práce; vyhoření – ztráta důvěry ve své schopnosti a smysluplnost práce;

23 manželství vyrovnávání s odchodem dětí – syndrom prázdného hnízda, konec společné povinnosti; vyrovnávání s odchodem dětí – syndrom prázdného hnízda, konec společné povinnosti; stabilizace očekávání od manželství: partner jako jistota sociálního kontaktu, opora při sdílení životních zátěží, součást vlastního života, sdílení stárnutí; stabilizace očekávání od manželství: partner jako jistota sociálního kontaktu, opora při sdílení životních zátěží, součást vlastního života, sdílení stárnutí;

24 vztah k dospělým dětem, jejich partnerovi, prarodičovská role může mít mnoho ambivalentních podob; v ideálním případě se však významně podílí na naplňování mnohých potřeb; může mít mnoho ambivalentních podob; v ideálním případě se však významně podílí na naplňování mnohých potřeb; potřeba otevřené budoucnosti, potřeba citového vztahu (vnouče jako vděčný objekt citové investice); potřeba otevřené budoucnosti, potřeba citového vztahu (vnouče jako vděčný objekt citové investice);

25 otázky – ve střední dospělosti… jak se nazývá nejvýraznější situace změny jak se nazývá nejvýraznější situace změny s čím se často překrývá ve vztahu k vlastním dětem s čím se často překrývá ve vztahu k vlastním dětem které role se mění v tomto období které role se mění v tomto období krize středního věku krize středního věku s adolescentní krizí s adolescentní krizí partnerská partnerská profesní profesní rodičovská rodičovská

26 otázky – v pozdní dospělosti… která role může být buď v poklesu či na vrcholu a v jakých případech která role může být buď v poklesu či na vrcholu a v jakých případech která inteligence je trvanlivější a může se ještě rozvíjet která inteligence je trvanlivější a může se ještě rozvíjet která nová role může výt v tomto období která nová role může výt v tomto období profesní – při manuální či intelektuální práci profesní – při manuální či intelektuální práci krystalická krystalická prarodičovská prarodičovská

27 Použité zdroje VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000. ISBN 80-7178-308-0 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie, Grada, Praha 1998. ISBN 80- 7169-195-X osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora.


Stáhnout ppt "Škola: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Označení: CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov34 Autor Mgr. et Mgr. Jitka."

Podobné prezentace


Reklamy Google