Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Department of Radiology,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Department of Radiology,"— Transkript prezentace:

1 Department of Radiology,
Pankreatitis V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep.

2 Pankreatitis Pankreastis (alkohol, obezita, bolest) akutní chronická
recidivují Jiné žlábková autoimunní poléková

3 1. Akutní pankreatitida

4 Zobrazovací metody v diagnostice akutní pankreatitidy
Náhlý začátek. V klidové fázi úplné zhojení ( negativní CT, ERCP… ), CECT hlavní metoda, MRCP – litiáza, ERCP – odstranění konkrementu Etiologie cholecystolitiáza (50%) alkohol (30%) hyperlipidémie (5%) trauma (3%) idiopatická (12%)

5 Atlanta 1992 Nová klasifikace v roce (kontinuální zasedání pracovní skupiny, 9tá revize = Acute Pancreatitis Working Group)

6 Morfologická kritéria
Stanovení „závažnosti“ akutní pankreatitidy je obtížné. Využíváme: „Bodovací systémy“ = stanovení „skóre“ (laboratorní a klinické parametry) CT Cíl: Rozdělit nemocné s akutní pankreatitidou do skupin podle šance na zhojení bez nutné intervence. Porovnání výsledku léčby mezi pracovišti.

7 Laboratorní a klinická kritéria Ransonova klasifikace
11 hodnot 5 vstupních 6 za 48 hod méně než 3 – nulová mortalita 3 a více pozitivních faktorů – těžká pankreatitis více než 6 - mortalita 50% a více Ranson J.H., Rifkind K.M., Roses D.F. et al.: Objective early identification of severe acute pancreatitis. Am J Gastroenterol 1974, (61), Ale sám Ranson – nejhorší je prognosticky obezita..

8 Senzitivita a specificita kritérií
Ranson 70% 67% Glasgow 55% 91% APACHE II 63% 71% CRP 80% 76% Ranson+CRP Glasgow+CRP 87% APACHE+CRP 73% 83% Bardaji et al.: Prediction of Outcome in Acute Pancreatitis:Three Multifactor. Systems anc CRP.Boston,Proceedings of World Congress of InternationalHepatoBiliary Association, 1994

9 CT klasifikace Lehká akutní pankreatitis (non-severe) Těžká akutní pankreatitis Recidivující pankreatitis Pankreatická nekróza – žláza či tuk Akutní peripankreatická kolekce Postnekrotická pankreatická kolekce (PNPFC) WOPN Pankreatická pseudocysta Pankreatický absces V roce 1985 Balthazar publikoval nový skórovací systém, který vacházel z natovního CT vyšetření (klasifikace A-E) Balthazar EJ, Ranson JH, Naidich DP, Megibow AJ, Caccavale R, Cooper MM: Acute pancreatitis: prognostic value od CT. Radiology 1985, 156 (3): V roce 1990 Balthazar publikoval článek o významu CECT pro hodnocení nekrózy a vzniká CTSI Balthazar EJ, Robinson DL, Megibow AJ, Ranson JH: Acute pancreatitis: value of CT in establishing prognosis prognostic. Radiology 1990, 174 (2): Atlanta 1992 – Balthazar - CTSI Nová klasifikace v roce 2008 (kontinuální zasedání pracovní skupiny, 9tá revize = Acute Pancreatitis Working Group) „Bodovací systémy“ = stanovení „skóre“ (laboratorní a klinické parametry) CT je standardizované Dostupné všude A „číst“ ho umí dnes už kde kdo….

10 CTSI – akutní fáze pankreatitidy
Kombinace klasifikace A-E a nekrózy Korelace - postižením slinivky a morbidita/mortalita Body 0/A, 1/B, 2/C, 3/D, 4/E nekróza 0/2, 2/1, 4/2, 6/3 CTSI 0 – 10 bodů CTSI 0-1 = 0%mb/0%mt CTSI 2-6 = 4%mb/0%mt CTSI 7-10 = 92%mb/17%mt (mb = morbidita, mr = mortalita) 0 – celá žláza se sytí 1 – nesytí se až 30% žlázy 2 – nesytí se 30% - 50% žlázy 3 – nesytí se více jak 50% žlázy Nutno podat kliv – nekróza = nesytící se tkáň slinivky. Jestli že je více než 50% slinivky nekrotické, pak se může mortalita blížit až 50%. Prognosticky je horší, pokud je nekróza infikovaná. U 30% nemocných s těžkou pankreatitidou je nekróza definovaná již 96 hodin po začátku. CT je nejdůležitější metoda pro určení morfologických změn u nemocných s akutní pankreatitidou. CTSI koreluje s prognózou Dynamické CECT má 80 – 90 % přesnost pro detekci nekrózy. Přesnost CTSI Sensitivita – 11/13 Specificita – 41/42 PPV – 11/12 NPV – 52/55 Přesnost – 52/55 Gurleyik et al J Pancreas 2005; 6: c A – normální slinivka B – fokální (20%), difuzní zvětšení slinivky,nepravidelné kontury, nehomogenní denzity C – jako B + zánětlivé prosáknutí peripankreatického tuku D – malé, omezené kolekce tekutiny nebo flegmóny (akutní paripankreatická zánětlivá tekutinová kolekce) E – dvě či více kolekcí tekutiny, plyn v pankreatu nebo v retroperitoneu (akutní postnekrotická tekutinová kolekce) Vyšetření je nutno provádět postkontrastně!!!

11 CT prognostická kritéria – shrnutí
Prognostický faktor Charakteristika Body Zánět slinivky Normální slinivka Místní nebo difúzní zvětšení slinivky 1 Změny žlázy podmíněné zánětem s prosáknutím tuku v okolí 2 Jedna kolekce tekutiny nebo flegmóny v okolí slinivky 3 Dvě a více kolekcí v okolí, plyn v okolí pankreatu 4 Nekróza pankreatu Bez nekrózy Nekróza 30 % žlázy a méně Nekróza 30 – 50 % žlázy Nekróza nad 50 % žlázy 6 Rozdělení zánětu Lehká pankreatitida 0 – 2 Středně těžká pankreatitida 3 – 6 Těžká pankreatitida 7 – 10

12 CECT

13 Proč CECT?? CT je nejdůležitější metoda pro určení morfologických změn u nemocných s akutní pankreatitidou. CTSI koreluje s prognózou Časné vyšetření do 48 hodin po příznacích nemá smysl. Dynamické CECT má 80 – 90 % přesnost pro detekci nekrózy. Balthazar Radiology 1994; 193: Balthazar Radiology 2002; 223:

14 MRI

15 Non-severe acute pancreatitis
CECT versus MR Non-severe acute pancreatitis CECT vesus MR Non-severe acute pancreatitis Veit Lubos 79, pankreatitis

16 CEUS

17 CECT versus US Telecka Jana 80, pankreatitis

18 Non-severe acute pancreatitis = lehká akutní pankreatitis = Mild acute pancreatitis

19 Starý název: Mild acute pancreatitis
Nový název: Non-severe acute pancreatitis Klinický průběh: není MSOF zlepšení během 48 – 72 hodin CECT → 0 (pouze jako akutní abdomen), pak stačí nativní vyšetření US - žlučník

20 Non-severe acute pancreatitis = lehká akutní pankreatitis
Shorny Jiri 83, pankreatitis

21 Starý název: Mild acute pancreatitis
Nový název: Non-severe acute pancreatitis

22 Moderate pancreatitis, Balthazar grade D, CTSI=3
Shorny Jiri 83, pankreatitis

23 Moderate pancreatitis, Balthazar grade E, CTSI=6
Shorny Jiri 83, pankreatitis

24 Těžká akutní pankreatitis

25 Starý i nový název: Severe acute pancreatitis

26 Severe pancreatitis, Balthazar grade E, CTSI=8
Shorny Jiri 83, pankreatitis

27 Severe pancreatitis, Balthazar grade E, CTSI=8
Shorny Jiri 83, pankreatitis

28 Severe pancreatitis, Balthazar grade E, CTSI=8
Shorny Jiri 83, pankreatitis

29 Severe pancreatitis, Balthazar grade E, CTSI=8
Shorny Jiri 83, pankreatitis

30 Pankreatická nekróza

31 26/12 5/1 17/1 6/4

32 Nová klasifikace: nekróza: CECT
Jeden nebo více okrsků nesytícího se parenchymu Typicky přítomna peripankreatická nekróza tuku Ne dříve než za 48 hodin po prvních příznacích Potenciální chyby: Tuková infiltrace slinivky Difuzní edém slinivky Malé kolekce tekutiny ve slinivce

33 CECT x MR - nekróza Shorny Jiri 83, pankreatitis

34 Kolekce tekutiny

35 Nová klasifikace: Kolekce tekutiny CECT
Acute peripancreatic fluid collection (APFC) (během 48 hodin ve 30 – 50 % případů, většina sterilní, vstřebá se za týdny) Post necrotic pancreatic fluid collections (PNPFC) (tekutina a nekróza – tuk, nekróza → kolikvace) Walled off pancreatic necrosis (WOPN) = pozdní fáze PNPFC Pankreatická pseudocysta (4 týdny a více, NE nekrózy) Pankreatický absces = infikovaná pseudocysta (dif.dg. infikovaná PNPFC a WOPN)

36 Starý název: Acute Fluid Collection
Nový název: Post Necrotic Pancreatic Colections (PNPC)

37 Walled off necrosis (WON)

38 Pancreatic Pseudocyst - CECT

39 Infikovaná pseudocysta

40 Infected Pseudocyst - CECT

41 CECT a akutní pankreatitis
Akutní břicho Časná diagnostika Staging (grading) + klasifikace Diferenciální diagnostika Sledování, léčba

42 CECT = zlatý standartd Vhodná a dostupná, standardizovaná metoda
Zobrazí zánět, nekrózu a šíření do okolí, komplikace i léčba Balthazar CTSI – CTSI 7 – 10 = 92 % morbidity, 17 % mortality CTSI ≤3 ne JIP Vriens et all, J.Am.Coll.Surgery, 2005, 2001, 491 – 502 Che et al, Eur.J.Radiol., 2006, 57, 102 – 107 Leung et al, World J. Gastroenterol., 2005, 11,

43 Co je to?? Flegmóna: termín chirurgický a histologický, na CT obecně nesytící se tkáň pankreatu. Infikovaná pseudocysta: dnes v kategorii absces Hemoragická pankreatitis: obecně prognosticky horší, je to popisný termín – „prokrvácený zánět pankreatu“ Perzistující akutní pankreatitis: protrahovaný průběh akutní ataky z neznámých důvodů. Nově možno zařadit dle CT či aspirace do přijaté klasifikace

44 2. Chronická pankreatitida

45 Zobrazovací metody v diagnostice akutní pankreatitidy
Pohled na grading akutní a chronické pankreatitidy jako dvou samostatných jednotek se postupně vyvíjel během jednotlivých klasifikačních konferencí (Marseille 1963, Cambridge 1983, Marseille 1984, Marseille-Řím 1988 a Atlanta 1992). Od roku 1983 grading ERCP, CT a sonografie, MRCP, dnes EUS

46 Zobrazovací metody v diagnostice akutní pankreatitidy
1963 – histopatologická kritéria – fibróza, ztráta exokrinního parenchymu, dilatace vývodu, kameny 1984 – + obstrukce, expanze a ztráta funkce + CT, UZ a ERCP

47 Zobrazovací metody v diagnostice akutní pankreatitidy
ERCP – malá senzitivita/specificita pro diagnostiku časných a středně pokročilých stádií. MRCP + sekretinový test stejné výsledky jako ERCP CT – komplikace a těžká stádia choroby

48 Rosemont kritéria chronické pankreatitis (2007) - endosonografie
Odpovídá CP A. 1 hlavní A znak + ≥ 3 vedlejší znaky B. 1 hlavní A znak + hlavní B znak C. 2 hlavní A znaky Suspektní CP (ERCP, CT, MRI) A. 1 hlavní A znak + < 3 vedlejší znaky B. 1 hlavní B znak + ≥ 3 vedlejší znaky C. ≥ 5 vedlejší znaky Neurčitá CP A. 3-4 vedlejší znaky, žádný hlavní B. 1 hlavní B znak a max. 3 vedlejší znaky Normální nález ≤ 2 vedlejší znaky, žádný hlavní

49 Rosemont kritéria chronické pankreatitis (2007) - endosonografie
Hlavní znak A hyperechogenní ložiska se stínem konkrementy v MPD Hlavní znak B lobularity honeycombing Vedlejší znaky cysta, dilatace MPD, nepravidelný MPD, dilatace vedlejších větví, hyperechogenní stěna PD, pruhy, hyperechogennity bez stínu, nonhoneycombing lobularity

50 Chronická pankreatitida
Při CT/ultrazvukovém vyšetření zobrazíme v akutní fázi tohoto typu pankreatitidy zvětšení žlázy (v 36%) pseudocystu či absces (v 30%) kalcifikace (v 36%) atrofii těla a kaudy slinivky (ve 14%) rozšíření pankreatického vývodu Pankreas bývá postižený difúzně. Přítomné jsou často retenční cysty.

51 Cronická pankreatitis – další typické rysy
Změny na pankreatickém vývodu Dilatace žlučovodů Kavernozní přestavba portální žíly Uzliny na mesenteriu Chybění tuku (podkoží, retroperitoneum) Pankreas – obraz masy

52 Akutní, chronická či recidivující pankreatitida?
Chronická pankreatitida – kalcifikace, změny na pankreatickém vývodu Akutní pankreatitis – po vyléčení zánětu je na pankreatu včetně pankreatického vývodu normální nález Recidivující – opakované ataky, postupně přechází do chronické pankreatitidy

53 Akutní, chronická či recidivující pankreatitida?
Akutní ataka u chronické pankreatitidy – na CT mohou být projevy stejné jako u akutní pankreatitidy či akutní ataky recidivující pankreatitidy. Není ale nekróza!!!

54 ECRP, MRCP, CECT Dilatace pankreatického vývodu nad 2-3 mm v oblasti hlavy resp. 2 mm v oblasti těla. Konkrementy - „šňůra perel“ či obraz „růžence“ Kalcifikace Vazivová forma, ztráta lalůčkové struktury Kolekce tekutiny Pseudocysta

55 Kalcifikace

56 Dilatace pankreatického vývodu

57 Hlava, cysta, kalcifikace –4-7-2009
ijak Josef , chronicka pankreatitis, kalcifikace, pseuodcysta

58 Pankreas – dekompenzace 1-15-2010
Pijak Josef , chronicka pankreatitis, kalcifikace, pseuodcysta

59 Pankreas – MR Pijak Josef , chronicka pankreatitis, kalcifikace, pseuodcysta

60 Pankreas – JPG

61 Pankreas – a Albelo Jorge , chronická pankreatitis, možná tumor, nejasné

62 Pankreas – Albelo Jorge , chronická pankreatitis, možná tumor, nejasné

63 Pankreas – Albelo Jorge , chronická pankreatitis, možná tumor, nejasné

64 Pankreas – zanět, nekróza??
Albelo Jorge , chronická pankreatitis, možná tumor, nejasné

65 Pankreas – Albelo Jorge , chronická pankreatitis, možná tumor, nejasné

66 Pankreas – zanět Valentík Jan 1944, CT , pankreatitis chronika

67 Diferenciální diagnostika
V diferenciálně diagnostické rozvaze se musíme vždy rozhodovat, zda se jedná o tumor slinivky nebo o zánětlivou masu, která může být podmíněná akutní pankreatitidou či chronickou pankreatitidou. U cystických kolekcí, především pseudocyst pak musíme brát v úvahu možnost cystických tumorů.

68 Pankreatitis či tumor

69 3. Žlábková pankreatitida

70 Žlábková pankreatitis
Cystická dystrofie stěny duodena, provází ji obstrukce duodena a žlučových cest. Zánět se soustředí do pankreaticko-duodenálního žlábku. Jedná se o vzácnou formu chronické pankreatitidy. A Clinical and Radiologic Review of Uncommon Types and Causes of Pancreatitis. Alampady Krishna Prasad Shanbhogue, RadioGraphics 2009; 29:1003–1026 Groove pancreatitis with cystic dystrophy of the duodenal wall. Drawing illustrates the disease process in groove pancreatitis. Inflammation is predominantly centered in the pancreaticoduodenal groove, with multiple cystic lesions within the medial wall of the duodenum RadioGraphics 2009; 29:1003–1026

71 Žlábková pankreatitis
Bayer František, žlábková pankreatitis, 1963

72 Žlábková pankreatitis – dvě formy
Segmentární forma – postihuje hlavu pankreatu a postupně se vyvíjí jizevnatá tkáň ve žlábku – dif.dg. scirhózní forma ca pankreatu Čistá forma – postihuje pouze žlábek Groove pankreatitis x cystická dystrofie duodena = paraduodenální pankreatitis

73 Žlábková pankreatitis a doprovodné choroby
Peptická vředová choroba Resekce žaludku Pravé cysty ve stěně duodena Pankreatická heterotopie

74 CT, MR, UZ Zastření pankreaticko duodenálního žlábku Měkké hmoty
Prosáknutí stěny duodena Cysty Nehomogenní sycení Pseudotumor

75 Žlábková pankreatitis 21.10.09
Diviš Jiří 63, žlábková pankreatitis

76 Žlábková pankreatitis 31.03.2010
Diviš Jiří 63, žlábková pankreatitis

77 Žlábková pankreatitis 13.04.2010
Diviš Jiří 63, žlábková pankreatitis

78 Žlábková pankreatitis 15.04.2010
Diviš Jiří 63, žlábková pankreatitis

79 Žlábková pankreatitis 05.09.2002
Drobilič Josef 49, CT břeclav, žlábková pankreatitis vs. zánět duodena

80 Žlábková pankreatitis 05.12.2002
Drobilič Josef 49, CT břeclav, žlábková pankreatitis vs. zánět duodena

81 Žlábková pankreatitis
Koudela Marek , žlábková pankreatitis

82 Žlábková pankreatitis 15.01.2010
Milič Radim žlábková pankreatitis, morbus Crohn

83 Žlábková pankreatitis 15.05.2010
Popelka Zdeněk , Crohn, žlábková pankreatitis

84 Žlábková pankreatitis 15.01.2010
Popelka Zdeněk , Crohn, žlábková pankreatitis

85 4. Autoimunní pankreatitida

86 Autimunní pankreatitida - definice
Vzácná autoimunitní zánětlivá choroba slinivky poprvé popsaná Yoshida et al (1995). Vyskytuje se u 1,8 – 11 % nemocných s „chronickou pankreatitidou“ Diagnóza biopticky Spontánní remise + léčba steroidy Věk – 14-77, muži

87 Autimunní pankreatitida - klinika
žloutenka 63 % neurčitá bolest břicha 35 % ztráta váhy 35 % cukrovka 42 – 76 % další autoimunitní choroby

88 Autimunní pankreatitida
Sklerotizující cholangitis a biliární cirhóza 68 – 88 % IBS 17 % Sjörgrenův syndrom 12 – 16 % Intersticiální nephritis, postižení ledvin 3, % Retroperitoneální fibróza 3 – 8 % Reidelova thyroiditis

89 Autimunní pankreatitida – CT, MR
difuzní zvětšení slinivky (sausage sign) fokální zvětšení (pseudotumor) peripankreatický hypodenzní lem (Halo sign) nebo peripankreatická “sweat” (tekutina) nepravidelný, nedilatovaný pankreatický vývod dilatace DHC, stenóza DCH (až 90 %)

90 Autimunní pankreatitida – CT, MR, UZ, MRCP
Angioinvaze, pseudocysty a kalcifikace jsou vzácné MRCP/ERCP zúžení pankreatického vývodu, nezobrazí se větve CT a MR obraz závisí na poměru fibrózy a zánětlivé infiltrativní reakce.

91 Autoimunní pankreatitis
Štěpnička Milan , autoimunní pankreatitis

92 Autoimunní pankreatitis
Štěpnička Milan , autoimunní pankreatitis

93 Autoimunní pankreatitis
Štěpnička Milan , autoimunní pankreatitis

94 Autoimunní pankreatitis
Štěpnička Milan , autoimunní pankreatitis

95 Autoimunní pankreatitis 12.04.2010
Pařil Radek , autoimunní pankreatitis, Crohn, susp. celiakie

96 Autoimunní pankreatitis 09.05.2010
Pařil Radek , autoimunní pankreatitis, Crohn, susp. celiakie

97 Autoimunní pankreatitis 25.05.2010
Pařil Radek , autoimunní pankreatitis, Crohn, susp. celiakie

98 Autoimunní pankreatitis 15.07.2010
Pařil Radek , autoimunní pankreatitis, Crohn, susp. celiakie

99 Autoimunní pankreatitis 2006
Pařil Radek , autoimunní pankreatitis, Crohn, susp. celiakie

100 Autoimunní pankreatitis 06.01.2010
Kršík Martin , autoimunní pankreatitis

101 Autoimunní pankreatitis 08.01.2010
Kršík Martin , autoimunní pankreatitis

102 Autoimunní pankreatitis 14.01.2010
Kršík Martin , autoimunní pankreatitis

103 Case 1

104 Pankreas – zanět, nekróza? 13.9.
Matula Pavel akutní pankreatitis, vývoj

105 Pankreas – zanět, nekróza? 23.11.
Matula Pavel akutní pankreatitis, vývoj

106 Case 2

107 Pankreas – zanět, nekróza??
13.12 Matula Pavel akutní pankreatitis, vývoj 29.12.

108 Pankreas – zanět, nekróza? 26.11.
Matula Pavel akutní pankreatitis, vývoj

109 Pankreas – zanět, nekróza?.
18. 3. Za 13 týdnů Case 1 nebo 2 Vondráček

110 Akutní pankreatitis – problémy CTSI klasifikace
U těchto klientů musíme vždy Pečlivě vyloučit lymfom, autoimunitní pankreatitis, žlábkovou pankreatitis, polékovou pankreatitis atd. Postupovat v léčbě a kontrolách individuálně Smířit se s tím, že nic není na 100% A že neléčíme CT snímky……. CTSI koreluje s prognózou a podle CTSI by měla být nastavena péče. Skupina klientů s dle CTE s těžkou pankreatitidou (CTSI 9-10) přitom má minimální klinický nález, jejich stav se zlepšuje a jejich CT nález se zhoršuje a nebo stagnuje a to poměrně dlouhou dobu.

111 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Department of Radiology,"

Podobné prezentace


Reklamy Google