Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká republika a budoucnost kohezní politiky Konkurenceschopnost PhDr. Miroslava Kopicová 29. listopadu 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká republika a budoucnost kohezní politiky Konkurenceschopnost PhDr. Miroslava Kopicová 29. listopadu 2010."— Transkript prezentace:

1 Česká republika a budoucnost kohezní politiky Konkurenceschopnost PhDr. Miroslava Kopicová 29. listopadu 2010

2

3 Vývojový kontext (Michael Porter, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, 1990 ) Půda, přírodní zdroje, nekvalifikovaná práce Import technologií, zahraniční investice, příliv zahraničního kapitálu Důraz na lidské zdroje, rozvoj vzdělání (zejména terciárního), investice do výzkumu a vývoje s vysokým inovačním potenciálem Ekonomika tažená primárními zdroji Ekonomika tažená investicemi Ekonomika tažená inovacemi Na počátku této fáze se nacházíme

4 Vybrané ukazatele inovačního potenciálu Srovnání ČR, Finska a USA v relaci k rozvinutým zemím („high income countries“) Zdroj: World Bank: KAM (Knowledge Assesment Methodology)

5 Vybrané ukazatele inovačního potenciálu Srovnání ČR, Finska a USA v relaci k rozvinutým zemím („high income countries“) Zdroj: World Bank: KAM (Knowledge Assesment Methodology)

6 Definice konkurenceschopnosti OECD – World Competitiveness Yearbook „Konkurenceschopnost je kapacita dané země produkovat zboží a služby, které ve svobodných a spravedlivých tržních podmínkách obstojí na mezinárodních trzích a přitom dlouhodobě udržet či zvyšovat reálné příjmy obyvatelstva.”

7 Příčiny kvantitativního růstu před krizí Investiční pobídky vedly především ke vzniku průmyslových podniků s výrobními a montážními linkami (99 % v 1999, ještě 76 % v 2007) – silné PZI do nižších a středně znalostně intenzivních výrob a služeb Existoval významný trend přesouvat tyto typy výrob a služeb ze západních zemí do rozvojových, včetně ČR Měli jsme dostatečnou nabídku kvalifikované pracovní síly Ekonomický růst v cílových trzích českých exportérů (zejména západní Evropa) byl dostatečně silný pro naši expanzi Disponibilní příjem domácností rostl, stejně jako důvěra podniků v ekonomický rozvoj Stavebnictví bylo taženo požadavky bydlení, průmyslu, obchodu a dopravou Úspěch investic s nízkou přidanou hodnotou pomohl přesvědčit investory, že je zde prostor pro operace s vyšší přidanou hodnotou – ale změny přicházejí příliš pomalu

8 Jaké příští trendy budou formovat tvář české ekonomiky? Růst požadavků po vysoce kvalifikovaných pracovnících pro technické profese Nové trendy v poptávce po kvalifikované pracovní síle s interdisciplinárními dovednostmi Tlak na změnu struktury průmyslu - od montoven k podnikům s vysokou přidanou hodnotou Orientace českého exportu - nově se objevující trhy Přesun některých výrob do nízkonákladových zemí „Střední řetěz“ – růst významu outsorcingu Stálý nedostatek vysoce vzdělaných IT odborníků – bariéra rozvoje Sdílená centra služeb – jejich transformace nebo ústup v delší perspektivě?

9 Jaké příští trendy budou formovat tvář české ekonomiky? Jsme jedna z nejdražších rozvíjejících se zemí pokud jde o mzdy pracovníků– čtyřikrát dražší než Čína, dvakrát než země Balkánu a o polovinu než Slovensko či Polsko Ztrácíme teď řadu konkurenčních výhod, které nám pomáhaly růst v minulosti – kvantitativní růst je třeba nahradit kvalitou Globální konkurence bude v příštích letech silnější a velcí zaměstnavatelé v průmyslu ČR budou většinou ohroženi – motivace méně rozvinutých zemí dohonit Západ je mnohem silnější, než naše Česká republika, věřím, v příštích letech poroste, ale nepochybně část průmyslové produkce, ale i znalostně méně náročných služeb, zmizí Musíme to vnímat jako příležitost k přechodu na kvalitativní růst české ekonomiky a pracovní síly!

10 Máme dostatek LZ pro růst prostřednictvím kvality v příštích letech? Podíl lidí s terciérním vzděláním ve středně a high-tech výrobách v roce 2007 ve vybraných zemích EU (%)

11 Kam dál ČR? Ze země dohánějící mezi rozvinuté země Rozvinout nové konkurenční výhody Znalostní trojúhelník – Podpora ze současných SF - Reformy Terciární vzdělávání – dostatek kvalifikovaných pracovníků Výzkum a vývoj – podpora excelence, priority Inovace – nejméně propracovaný vrchol znalostního trojúhelníku

12 Problémy SF současného období Největší koncentrace znalostního potenciálu v Praze Nové infrastruktury V+V budou vyžadovat kvalitní lidi a programy, aby přinesly očekávané efekty, restrukturalizaci českého výzkumu (odkud se vezmou?) Vysoké nároky na udržitelnost (7,5 mld. Kč na výzkumné infrastruktury) Naprosto nevhodný model implementace uvnitř státní správy, chybí strategická zadání, dokonce se ani nesledují věcné dopady na jednotlivé politiky Z toho pramení řada nesmyslných pravidel administrace (nesrovnalosti, dublování, stovky úředníků..) Monofondovost, křížové financování nestačí

13 Problémy SF budoucího období Zvýšení dostupnosti lidského kvalifikovaného potenciálu bude vyžadovat nová, netradiční řešení Bude nutné zvyšovat kvalifikaci střední generace, procento mládeže vstupující na VŠ je na hraně únosnosti vzhledem ke kvalitě absolventů, větší důraz na vzdělávání dospělých Soustředit se na nejslabší článek – vazba výzkum x inovace Méně OP – obtížná koordinace Jiný model implementace – dotace strategická řešení nevytvoří

14 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Česká republika a budoucnost kohezní politiky Konkurenceschopnost PhDr. Miroslava Kopicová 29. listopadu 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google