Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Opakujeme pravopis. Vyjmenovaná slova.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Opakujeme pravopis. Vyjmenovaná slova."— Transkript prezentace:

1 Opakujeme pravopis. Vyjmenovaná slova.
Český jazyk 2. stupeň Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE_číslo_Opakujeme pravopis. Vyjmenovaná slova.

2 Které slovo patří do věty?
V divadle včera ….všichni. Hodiny právě …. Děti tam včera …. Roste tam jen nějaké … Létají tam motýli, kteří jsou …. Vymysli větu, kde je slovo BÍLÍ jiným slovním druhem. BÝLÍ BILY BÍLÍ BYLY BYLI

3 by - bi b-l doma, b-cí hodiny, nab-l velký majetek, dob-l hrad,
zalíb-la se mu, pochlub-la se, včera b-lo chladno, nezab-l mouchu, sb-l budku z prken, starob-lé šperky byl doma, bicí hodiny, nabyl velký majetek, dobyl hrad, zalíbila se mu, pochlubila se, včera bylo chladno, nezabil mouchu, sbil budku z prken starobylé šperky

4 vy - vi v-dlička, zav-nout do plátna, v-v-šenina, obraz v-sí,
on to v-dí, nev-ditelné strašidlo, neobv-klá zátěž vidlička, zavinout do plátna, vyvýšenina, obraz visí, on to vidí, neviditelné strašidlo, neobvyklá zátěž

5 i – y uvnitř slova třp...tivé hvězdy, sportovci dob...li v...tězství,
chtěl v...dět moře, v...z...val nás k p...lné a v...trvalé práci, z...tra věc v...řídíme, nezv...klý chlad, slep...š hb...tě zm...zel, staré zv...ky, hrozny v...na třpytivé hvězdy, sportovci dobyli vítězství, chtěl vidět moře, vyzýval nás k pilné a vytrvalé práci, zítra věc vyřídíme, nezvyklý chlad, slepýš hbitě zmizel, staré zvyky, hrozny vína

6 i – y uvnitř slova z...val únavou, koně b...jí kop...ty do země,
bylo sl...šet p...skání, l...dé z bl...zkého okolí, seml...t kávu, pl...šová hračka, zab...tá m...š, neob...čejné b...l...ny zíval únavou, koně bijí kopyty do země, bylo slyšet pískání, lidé z blízkého okolí, semlít kávu, plyšová hračka, zabitá myš, neobyčejné byliny

7 i – y uvnitř slova vody v řece ub...lo, způsob...l m... radost,
nab...l p...tel trávou, to b…l nesm…sl, tmavý b…t, hvězdy se bl…skají, mladý ml…nář, děvče v…lo věneček, slíb…la nám to vody v řece ubylo, způsobil mi radost, nabil pytel trávou, to byl nesmysl, tmavý byt, hvězdy se blýskají, mladý mlynář, děvče vilo věneček, slíbila nám to

8 Přepíšeš bez chyby? Pozor – chyby nejsou jen ve vyjmenovaných slovech
Babička vyděla, že trháme lipoví květ. Vymislely jste to dobře. Ty auta virobily v Mladé boleslavy. Děti bydleli v Marijánských lázních. Shlédly jsme vítečné představení. Babička viděla, že trháme lipový květ. Vymysleli jste to dobře. Ta auta vyrobili v Mladé Boleslavi. Děti bydlely v Mariánských Lázních. Zhlédli jsme výtečné představení.

9 Zhodnotíš se: bez chyby☻ 1 chyba☺ 2 chyby  více 

10 Další informace: http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=100
Ústav pro jazyk český Internetová jazyková příručka


Stáhnout ppt "Opakujeme pravopis. Vyjmenovaná slova."

Podobné prezentace


Reklamy Google