Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smyslové orgány MUDr.Vladimír Compeľ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smyslové orgány MUDr.Vladimír Compeľ."— Transkript prezentace:

1 Smyslové orgány MUDr.Vladimír Compeľ

2 TEST A B 1.játra, jaterní lalůček 1. částí žaludku, duodena, colon
2.slinivka-vzhled, funkce slinné žlázy 3.zub stěna střeva

3 Smyslové orgány MUDr.Vladimír Compeľ

4 Zpracování informace Smysly ---zpracují podněty (informace) za vzniku odpovědí na tyto informace… 1.Receptor(podnět) 2.Nerv.buňky (centrum, zpracování informace) 3.Efektor(odpověď)

5 Dráždivost organismu =je schopnost reagovat na podněty (tj. změny prostředí) organismus je na tyto podněty vnímavý (senzibilní) Senzibilita je předpokladem dráždivosti, kdy buňky přijímají informace, zpracují a kódují je a na to navazují metabolické a efektorové funkce. Množství receptorů u jedné buňce pro určitou látku může kolísat od … …receptory buňky se dle potřeby rozmnožují nebo jejích počet klesá

6 Depolarizace v receptoru
Je základním principem reakce na podnět Vznik vzruchu v tělísku: chemicky -do tělíska vniká otevřenými kanály Na, K, Ca -otevření kanálů umožní všechny druhy podráždění, tj. tepelné chladové, tlakové, chemické, zvuk, ohnutí vlasatých buněk … Vznik vzruchu ve volném nervovém zakončení: -do volného nervového vlákna vniká otevřenými kanály Na+ -otevření kanálů umožní chemické látky-histamin, serotonin, P-substance, bradykinin … co je typické pro bolest

7 Neuron senzitivní dentrity axon tělo Receptorové tělísko Myelinová
pochva Ranvierovy zářezy Mitochondrie ER, ribozomy jádro dentrity axon tělo Jiná nerv.buňka

8 Zakončení senzitivního nervu
Receptorové tělísko Volné vlákno -nemyelinizované -myelinizované Myelinová pochva Ranvierovy zářezy Mitochondrie ER, ribozomy jádro Receptorové tělísko dentrity axon tělo Jiná nerv.buňka

9 Dělení receptorů Podle struktury: -opouzdřená tělíska
-volná nervová zakončení (ne/myelinizovaná) (-receptorové buňky - čich, chuť, sluch, rovnováha,zrak) Podle lokalizace: -povrchní (exteroreceptory-dotek,svaly,šlachy) -útrobní (visceroreceptory-GIT,cévy) Podle podnětu: -mechanoreceptory -chemoreceptory -radioreceptory –fotoreceptory -termoreceptory Podle kliniky: -smysly -citlivost povrchní : -kožní, -hmat, -teplota chlad, -bolest -citlivost hluboká : -svalů, šlach, kloubů -útrobní

10 Receptorové tělísko Nervové zakončení: Reakce probíhá: Podnět-receptor
A. motorického nervu= nervosvalová ploténka B. senzitivního nervu= RECEPTOR=citlivé tělísko, … které mění podnět na elektr.impuls… tj. tok depolarizace …tok Na iontů z povrchu axonu dovnitř axonu (čímž vzniká depolarizace) (DOTEK na povrchu tělíska: 1 Na+, na další membráně 10 Na+, na další 100 Na+, na další 1000 Na+ …na axonu vz.depolarizace) Reakce probíhá: Podnět-receptor Nerv.buňky(centrum, zpracování informace) Odpověď- efektor- nervosvalová ploténka, srdce, žlázy, pulzy, tlak, začervenání, opocení, odpor, zvracení…)

11 Receptory=čidla=smysly 500-100 000 na jednou buňku
Mechanoreceptory -tlak, dotyk -vibrace, napětí -natažení, bolest Thermoreceptory -teplot, chlad Chemoreceptory -chuť,čich, bolest -O2, CO2 Radioreceptory (reakce na světelné-elektromagnetické vlny) -tyčinky a čípky v oku

12 Receptory=čidla=smysly
Všechny receptory udělají depolarizaci tj. chemickou reakci, kdy Na (K, Ca) přestupuje přes membránu receptorového tělíska a membránu depolarizuje.

13 Receptorový potenciál
Podobně jako akční potenciál u srdeční buňky má i receptor svůj receptorový potenciál

14 Šíření vzruchu axonem Klidová buňka s negativně nabitou
bun.membránou uvnitř Podrážděním se buňka depolarizuje tj. Na ionty vstupují do buňky vyvolají depolarizaci a nervový impuls přeskakuje od - k + na Myelinové pochvě v Ranvierových zářezech

15 KOŽNÍ ČITÍ hmat, bolest …

16 Kožní čití, bolest Na 1cm jsou: 2 tepelné receptory 13 chladových r.
25 dotekových „333“ 200 bolestivých 100 volných nervových zakončení Receptory kůže přijímají podněty: -mechanické (dotek, tlak, vibrace, lechtání) (přes různá tělíska –Merkelovy, Ruffiniho, Vater-Paciniho) -tepelné – přes tepelné a chlad.receptory… tj.nemyelinizovaná a myelinizovaná vlákny -bolest – přes volná ne+ myelinizovaná vlákna. 2

17 Hmatové receptory

18 Chemické receptory chemické čití, (čich a chuť)
Čichovým orgánem je plocha 3cm2 v horní třetině nosní přepážky a ve stropu nosní dutiny -čichovým receptorem je vlásková buňka Chuťovým orgánem je 9000 chuťových pohárků, rozptýlených na jazyku a v dutině ústní -chuťovým receptorem je chuťová buňka

19 ČICH

20 Čichové receptory Receptorová buňka má na povrchu výběžky=cílie

21 Čichové klubíčko-synapse nerv.vlákno čichová koule
Čichové buňky vlásky čichových buněk

22 Drobná vlákna čichové buňky na povrchu
Cilie Drobná vlákna čichové buňky na povrchu čichového epitelu

23 Čichové bulby Centrum v tempor. laloku

24 CHUŤ

25 Chuťové receptory Chuťové počitky přenášejí
4 hlavové nervy (V,VII,IX,X) do mozkových center 9000 chuť.pohárků

26 4 chuťové receptorové buňky (hořko, kyselo, slano, sladko)
Chuťové mapy Máme 4 chuťové počitky proto 4 chuťové receptorové buňky (hořko, kyselo, slano, sladko)

27 Chemické receptory Důležité chemoreceptory jsou
buňky, které vyhodnocují: množství O2 a CO2 (na větvení vnitřní s zevní krkavice) -pH krve (kyselost krve) (buňky dýchacího centra, srdce …v PM) Centrum pro srdce a plíce

28 UCHO – SLUCH

29 Složení ucha - anatomie
Zevní střední vnitřní boltec zevní zvukovod bubínek středoušní hlemýžď kůstky polokruhovité kanálky

30 Anatomie středního ucha
Středoušní dutina Eustachova trubička 3 kůstky : 1.kladívko (malleus) 2.kovadlinka (incus) 3.třmínek (stapes) 1. 2. 3. Bubínek – membrana tympani

31 zvuk Vzniká kmitáním pevných těles… který je zachycen boltcem
a přenesen přes bubínek a středoušní kůstky na membránu kryjící vstup do vnitřního ucha

32 sluch Rozkmitáním membrány vnitř.ucha
se rozkmitá tekutina ve vnitř.uchu až ke sluchovému (CORTIHO)orgánu, kterého součásti jsou receptorové vláskové (vlasaté) buňky

33 Cortiho orgán vlasaté buňky

34 Vlasaté buňky Každá vlasatá buňka má téměř 100 vlásků
Ohnutí vlásků umožní otevření Na kanálů a vznik depolarizace, která se přenáší na 8.hlavový nerv. -Dle výšky zvuku se rozechvějí vždy jiné vlasaté buňky… to umožní slyšet tóny kmitů=8 oktáv - čím více kmitů, tím vyšší tóny

35 ROVNOVÁHA

36 Orgány polohy a pohybu Jsou uloženy v pyramidě spánkové kosti
čelní kost (os frontale)…čelo, strop očnice temenní kost (os parietale)…klemba lebky čichová kost (os etmoidale)…strop nosní dutiny, skořepy spánková kost (os temporale)…v pyramidě spánkové kosti je uloženo vnitřní ucho s ústrojím rovnováhy, vede zde řada nervů (…rtg pyramidy…) klínová kost (os sphenoidale) …základ spodiny lebeční, je zde vedlejší dutina nosní, a TURECKÉ SEDLO Na horním okraji klín.kosti - pro uložení HYPOFÝZY= podvěsek mozkový (…rtg tureckého sedla …) týlní kost (os occipitale)…má velký otvor pro míchu, a kloubní plochy pro připojení na 1.obratel=ATLAS.

37 Orgány polohy a pohybu Poloha a pohyb jsou monitorovány řadou receptorů: - kožních, - svalových, šlachových, kloubních - vestibulárním ústrojím vnitřního ucha = nejdůležitější (předsíň vnitřního ucha) polokruhovité kanálky vnímají pohyb hlavy blanité váčky (utriculus a sacculus) vnímají polohu hlavy

38 MONITORACE POZICE HLAVY

39 Receptorové buňky mají vláknité výběžky – vlásky, které
jsou zanořeny do rosolu. Změnou polohy a pohybem, rosol pohybuje s vlásky a tím aktivuje depolarizaci (tj. vstup Na+ do receptorové buňky). VZNIKÁ VZRUCH, který přechází na 8.hlavový (sluchový a rovnovážný) nerv …. do centra v mozkovém kmeni (most=pont). Rosol Vlásky Vláskové b. Vlákna k 8.nervu

40 OKO – ZRAK

41 OKO Světlo je elektromagnetické vlnění, které jsme schopní
vnímat zrakovým orgánem (okem) = oční koule (bulbus oculi), díky receptorům na sítnici (= TYČINKY A ČÍPKY) Kostěná očnice Okohybné svaly víčka Rohovka pod ní prosvítá Barevná duhovka a černá zornice Zrakový nerv bělima

42 OKO - anatomie Víčka (palpebrae) Slzný vak Slzné žlázy
(glandula lacrimalis) Spojivka (conjunctiva)růžová blanka přecházející z vnitřní strany víček na přední plochu bělimy

43 Obaly oka Oko je uloženo v lebce – očnici.
Vchod do očnice uzavírají víčka Stěnu oka tvoří 3 obaly: - bělima (sclera) = zevní - cévnatka (choroidea) = střední - sítnice (retina) = vnitřní

44 OKO - anatomie Bělima = pevný povrchový obal celé oční koule,
jenom vepředu jako průhledná blána rohovka Rohovka (cornea) složená z tenkých vazivových lamel llllllllllll Cévnatka (choroidea) = obsahuje hodně cév – cévní zásobení. vepředu je nařasená do řasnatého tělesa a duhovky (iris). kruhovitý otvor v duhovce = Zornice(pupilla) Na řasnatém tělese je fixována čočka- tuhá průhledná rosolovitá hmota Komory oční – přední a zadní č

45 OKO Sklivec = huspeninová průhledná Akomodace čočky je to schopnost
hmota vevnitř v oční kouli. Akomodace čočky je to schopnost svalů řasnatého tělesa napnout event. povolit čočku, a tím měnit její vyklenutí … a tím měnit lom paprsků vstupujících do oka Komory oční: -přední – před duhovkou -zadní – za duhovkou č

46 Oční pozadí Oftalmolog vidí na pozadí: -cévy (tepny, žíly) -sítnici
-žlutou skvrnu (mnoho světločivných buněk) -slepou skvrnu (žádné světločivné buňky, formuje se zde oční nerv a vstupuje centrální žíla a tepna sítnice)

47 Sítnice (retina) Tyčinky- 120 milionů- vnímání světla.
Ochranné pigmentové buňky Sítnice (retina) Tvoří vnitřní vrstvu oka V retině jsou uloženy receptory pro světlo Sítnice je velice složitý orgán = je zde řada různých buněk- ale nejdůležitější jsou tyčinky a čípky. Tyčinky- 120 milionů- vnímání světla. Čípky – 6 milionů – vnímání barvy… 3 druhy čípků na vnímání 3 světel - červeného - modrého - zeleného Ost. barvy vznikají mícháním těchto 3barev patrně až v mozkové kůře. Nervové buňky

48 Vidění světla a barvy 120 milionů tyčinek vnímá světlo, protože obsahují jediný na světlo reagující pigment. Proto vnímají světlo a tmu, tvar a pohyb 6 milionů čípků vnímá barvy, protože obsahují 3druhy pigmentů… každý pigment reaguje na jinou vlnovou délku světla (na jinou barvu)… proto 3 druhy čípků na vnímání světla: červeného …červený pigment … červený vzruch - modrého …modrý pigment …... modrý vzruch - zeleného …zelený pigment …… zelený vzruch Ostatní barvy vznikají mícháním těchto 3barev patrně až v mozkové kůře. Na různou vlnovou délku světla reagují čípky a tyčinky chemickým pigmentem (fotopsin a Rhodopsin), tj. chemické látky jsou schopné zahájit depolarizaci a vznik nerv. vzruchů, které pokračují dál po nervovém vlákně. . tyčinky

49 Mozkové centrum

50 Konec přednášek hodně úspěchů u zkoušek uvidíme se u státnice

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Smyslové orgány MUDr.Vladimír Compeľ."

Podobné prezentace


Reklamy Google