Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr.Vladimír Compeľ Smyslové orgány. A B 1.játra, jaterní lalůček 1. částí žaludku, duodena, colon 2.slinivka-vzhled, funkce 2. slinné žlázy 3.zub 3.stěna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr.Vladimír Compeľ Smyslové orgány. A B 1.játra, jaterní lalůček 1. částí žaludku, duodena, colon 2.slinivka-vzhled, funkce 2. slinné žlázy 3.zub 3.stěna."— Transkript prezentace:

1 MUDr.Vladimír Compeľ Smyslové orgány

2 A B 1.játra, jaterní lalůček 1. částí žaludku, duodena, colon 2.slinivka-vzhled, funkce 2. slinné žlázy 3.zub 3.stěna střeva TEST

3 MUDr.Vladimír Compeľ Smyslové orgány

4 Smysly ---zpracují podněty (informace) za vzniku odpovědí na tyto informace… 1.Receptor(podnět) 2.Nerv.buňky ( centrum, zpracování informace ) 3.Efektor(odpověď) Zpracování informace

5 =je schopnost reagovat na podněty (tj. změny prostředí) -organismus je na tyto podněty vnímavý (senzibilní) -Senzibilita -Senzibilita je předpokladem dráždivosti, kdy buňky přijímají informace, zpracují a kódují je a na to navazují metabolické a efektorové funkce. Množství Množství receptorů u jedné buňce pro určitou látku může kolísat od 500- 100 000… …receptory buňky se dle potřeby rozmnožují nebo jejích počet klesá Dráždivost organismu

6 Je základním principem reakce na podnět Vznik vzruchu v tělísku: chemicky - do tělíska vniká otevřenými kanály Na, K, Ca -otevření kanálů umožní všechny druhy podráždění, tj. tepelné chladové, tlakové, chemické, zvuk, ohnutí vlasatých buněk … Vznik vzruchu ve volném nervovém zakončení: -do volného nervového vlákna vniká otevřenými kanály Na+ chemické -otevření kanálů umožní chemické látky-histamin, serotonin, P-substance, bradykinin … co je typické pro bolest Depolarizace v receptoru

7 Jiná nerv.buňka Ranvierovy zářezy dentrity axon Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro tělo Receptorové tělísko Neuron senzitivní

8 Jiná nerv.buňka Ranvierovy zářezy dentrity axon Myelinová pochva Mitochondrie ER, ribozomy jádro tělo Receptorové tělísko Volné vlákno -nemyelinizované -myelinizované Receptorové tělísko Zakončení senzitivního nervu

9 strukturytělíska Podle struktury: -opouzdřená tělíska volná -volná nervová zakončení ( ne/myelinizovaná ) buňky (-receptorové buňky - čich, chuť, sluch, rovnováha,zrak) lokalizace Podle lokalizace: -povrchní ( exteroreceptory-dotek,svaly,šlachy ) -útrobní ( visceroreceptory-GIT,cévy ) podnětumecha Podle podnětu: -mechanoreceptory chemo -chemoreceptory foto -radioreceptory –fotoreceptory termo -termoreceptory klinikysmysly Podle kliniky: -smysly -citlivost povrchní : -kožní, -hmat, -teplota chlad, -bolest -citlivost hluboká : -svalů, šlach, kloubů -útrobní Dělení receptorů

10 Nervové zakončení: nervosvalová ploténka A. motorického nervu= nervosvalová ploténka RECEPTOR=citlivé tělísko, … z dovnitř B. senzitivního nervu= RECEPTOR=citlivé tělísko, … které mění podnět na elektr.impuls… tj. tok depolarizace …tok Na iontů z povrchu axonu dovnitř axonu (čímž vzniká depolarizace) (DOTEK na povrchu tělíska: 1 Na+, na další membráně 10 Na+, na další 100 Na+, na další 1000 Na+ …na axonu vz.depolarizace) Reakce probíhá: Podnět-receptor Nerv.buňky (centrum, zpracování informace) O dpověď- efektor- nervosvalová ploténka, srdce, žlázy, pulzy, tlak, začervenání, opocení, odpor, zvracení…) Receptorové tělísko

11 Mechanoreceptory -tlak, dotyk -tlak, dotyk -vibrace, napětí -vibrace, napětí -natažení, bolest -natažení, bolestThermoreceptory -teplot, chlad -teplot, chladChemoreceptory -chuť,čich, bolest -chuť,čich, bolest -O2, CO2 -O2, CO2Radioreceptory (reakce na světelné-elektromagnetické vlny) (reakce na světelné-elektromagnetické vlny) -tyčinky a čípky v oku -tyčinky a čípky v oku Receptory = čidla = smysly 500-100 000 na jednou buňku

12 Všechny receptory udělají depolarizaci tj. chemickou reakci, kdy Na (K, Ca) přestupuje přes membránu receptorového tělíska a membránu depolarizuje. Receptory=čidla=smysly

13 Podobně jako akční potenciál u srdeční buňky má i receptor svůj receptorový potenciál Receptorový potenciál

14 Klidová Klidová buňka s negativně nabitou bun.membránou uvnitř Podrážděním Podrážděním se buňka depolarizuje tj. Na ionty vstupují do buňky vyvolají depolarizaci a nervový impuls přeskakuje od - k + na Myelinové pochvě v Ranvierových zářezech - + + Šíření vzruchu axonem

15 KOŽNÍ ČITÍ hmat, bolest …

16 Kožní čití, bolest Na 1cm jsou: 2 tepelné receptory 13 chladových r. 25 dotekových „333“ 200 bolestivých 100 volných nervových zakončení Receptory kůže přijímají podněty: -mechanické (dotek, tlak, vibrace, lechtání) (přes různá tělíska –Merkelovy, Ruffiniho, Vater-Paciniho) -tepelné – přes tepelné a chlad.receptory… tj.nemyelinizovaná a myelinizovaná vlákny -bolest – přes volná ne+ myelinizovaná vlákna.2

17 Hmatové receptory

18 Chemické receptory chemické čití, (čich a chuť) Čichovým Čichovým orgánem je plocha 3cm2 v horní třetině nosní přepážky a ve stropu nosní dutiny vlásková -čichovým receptorem je vlásková buňka ------------------------------------------------- Chuťovým Chuťovým orgánem je 9000 chuťových pohárků, rozptýlených na jazyku a v dutině ústní chuťová -chuťovým receptorem je chuťová buňka

19 ČICH

20 Receptorová buňka má na povrchu výběžky=cílie Čichové receptory

21 Čichové klubíčko-synapse nerv.vlákno čichová koule Čichové buňky vlásky čichových buněk

22 Drobná vlákna čichové buňky na povrchu čichového epitelu Cilie

23 Čichové bulby Centrum v tempor. laloku

24 CHUŤ

25 Chuťové počitky přenášejí 4 hlavové nervy (V,VII,IX,X) 4 hlavové nervy (V,VII,IX,X) do mozkových center do mozkových center Chuťové receptory 9000 chuť.pohárků

26 Chuťové mapy Máme 4 chuťové počitky proto 4 chuťové receptorové buňky (hořko, kyselo, slano, sladko)

27 Chemické receptory Důležité chemoreceptory jsou buňky, které vyhodnocují: -množství O 2 a CO 2 (na větvení vnitřní s zevní krkavice) vnitřní s zevní krkavice) -pH krve (kyselost krve) (buňky dýchacího centra, srdce …v PM) (buňky dýchacího centra, srdce …v PM) Centrum pro srdce a plíce

28 UCHO – SLUCH

29 Zevní střední vnitřní boltec zevní zvukovod bubínek středoušní hlemýžď kůstky polokruhovité kanálky Složení ucha - anatomie

30 Středoušní dutina Eustachova trubička 3 kůstky : 1.kladívko (malleus) 2.kovadlinka (incus) 3.třmínek (stapes) Anatomie středního ucha 1. 2. 3. Bubínek – membrana tympani

31 Vzniká kmitáním pevných těles… který je zachycen boltcem a přenesen přes bubínek a středoušní kůstky na membránu membránu kryjící vstup do vnitřního ucha zvuk

32 membrány Rozkmitáním membrány vnitř.ucha tekutina se rozkmitá tekutina ve vnitř.uchu CORTIHO)orgánu až ke sluchovému (CORTIHO)orgánu, kterého součásti jsou receptorové vláskové vláskové (vlasaté) buňky sluch

33 Cortiho orgán vlasaté buňky

34 Každá vlasatá buňka má téměř 100 vlásků Ohnutí vlásků umožní otevření Na kanálů a vznik depolarizace, která se 8.hlavový přenáší na 8.hlavový nerv. -Dle výšky zvuku se rozechvějí vždy jiné vlasaté buňky… to umožní slyšet tóny 16-20000 kmitů=8 oktáv - čím více kmitů, tím vyšší tóny Vlasaté buňky

35 ROVNOVÁHA

36 čelní kost (os frontale)…čelo, strop očnice temenní kost (os parietale)…klemba lebky čichová kost (os etmoidale)…strop nosní dutiny, skořepy spánková kost (os temporale)…v pyramidě spánkové kosti je uloženo vnitřní ucho s ústrojím rovnováhy, vede zde řada nervů (…rtg pyramidy…) klínová kost (os sphenoidale) …základ spodiny lebeční, je zde vedlejší dutina nosní, a TURECKÉ SEDLO Na horním okraji klín.kosti - pro uložení HYPOFÝZY= podvěsek mozkový (…rtg tureckého sedla …) týlní kost (os occipitale)…má velký otvor pro míchu, a kloubní plochy pro připojení na 1.obratel=ATLAS. Orgány polohy a pohybu Jsou uloženy v pyramidě spánkové kosti

37 Orgány polohy a pohybu Poloha a pohyb jsou monitorovány řadou receptorů: - kožních, - svalových, šlachových, kloubních - vestibulárním ústrojím vnitřního ucha = nejdůležitější (předsíň vnitřního ucha) polokruhovité kanálky pohyb vnímají pohyb hlavy blanité váčky (utriculus a sacculus) polohu vnímají polohu hlavy

38 MONITORACE POZICE HLAVY

39 Receptorové buňky mají vláknité výběžky – vlásky, které jsou zanořeny do rosolu. Změnou polohy a pohybem, rosol pohybuje s vlásky a tím aktivuje depolarizaci (tj. vstup Na+ do receptorové buňky). VZNIKÁ VZRUCH, který přechází na 8.hlavový (sluchový a rovnovážný) nerv …. do centra v mozkovém kmeni (most=pont). Rosol Vlásky Vláskové b. Vlákna k 8.nervu

40 OKO – ZRAK

41 OKO Světlo je elektromagnetické vlnění, které jsme schopní vnímat zrakovým orgánem (okem) = oční koule (bulbus oculi), díky receptorům na sítnici (= TYČINKY A ČÍPKY) Zrakový nerv víčka bělima Okohybné svaly Rohovka pod ní prosvítá Barevná duhovka a černá zornice Kostěná očnice

42 OKO - anatomie Slzné žlázy (glandula lacrimalis) Slzný vak Víčka (palpebrae) Spojivka (conjunctiva) růžová blanka přecházející z vnitřní strany víček na přední plochu bělimy

43 Obaly oka Oko je uloženo v lebce – očnici. Vchod do očnice uzavírají víčka Stěnu oka tvoří 3 obaly: - bělima (sclera) = zevní - cévnatka (choroidea) = střední - sítnice (retina) = vnitřní

44 OKO - anatomie Bělima = pevný povrchový obal celé oční koule, jenom vepředu jako průhledná blána rohovka Rohovka (cornea) složená z tenkých vazivových lamel llllllllllll Cévnatka (choroidea) = obsahuje hodně cév – cévní zásobení. vepředu je nařasená do řasnatého tělesa a duhovky (iris). kruhovitý otvor v duhovce = Zornice (pupilla) Na řasnatém tělese je fixována čočka - tuhá průhledná rosolovitá hmota Komory oční – přední a zadní č

45 OKO Sklivec = huspeninová průhledná hmota vevnitř v oční kouli. Akomodace čočky je to schopnost řasnatého svalů řasnatého tělesa napnout event. povolit čočku, a tím měnit její vyklenutí … a tím měnit lom paprsků vstupujících do oka Komory oční : přední -přední – před duhovkou -zadní – za duhovkou č

46 Oční pozadí Oftalmolog vidí na pozadí: -cévy (tepny, žíly) -sítnici -žlutou skvrnu (mnoho světločivných buněk) -slepou skvrnu (žádné světločivné buňky, formuje se zde oční nerv a vstupuje centrální žíla a tepna sítnice)

47 Sítnice (retina) Tvoří vnitřní vrstvu oka V retině jsou uloženy receptory pro světlo Sítnice je velice složitý orgán = je zde řada různých buněk- ale nejdůležitější jsou tyčinky a čípky. Tyčinky - 120 milionů- vnímání světla. Čípky – 6 milionů – vnímání barvy… 3 druhy čípků na vnímání 3 světel - červeného - modrého - zeleného Ost. barvy vznikají mícháním těchto 3barev patrně až v mozkové kůře. Nervové buňky Ochranné pigmentové buňky

48 Vidění světla a barvy 120 milionů tyčinek vnímá světlo, protože obsahují jediný na světlo reagující pigment. Proto vnímají světlo a tmu, tvar a pohyb 6 milionů čípků vnímá barvy, protože obsahují 3druhy pigmentů… každý pigment reaguje na jinou vlnovou délku světla (na jinou barvu)… proto 3 druhy čípků na vnímání světla: - červeného …červený pigment … červený vzruch - modrého …modrý pigment …... modrý vzruch - zeleného …zelený pigment …… zelený vzruch Ostatní barvy vznikají mícháním těchto 3barev patrně až v mozkové kůře. Na různou vlnovou délku světla reagují čípky a tyčinky chemickým pigmentem schopné zahájit depolarizaci vznik nerv. vzruchů (fotopsin a Rhodopsin), tj. chemické látky jsou schopné zahájit depolarizaci a vznik nerv. vzruchů, které pokračují dál po nervovém vlákně.. tyčinky

49 Mozkové centrum

50 Konec přednášek hodně úspěchů u zkoušek uvidíme se u státnice

51 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MUDr.Vladimír Compeľ Smyslové orgány. A B 1.játra, jaterní lalůček 1. částí žaludku, duodena, colon 2.slinivka-vzhled, funkce 2. slinné žlázy 3.zub 3.stěna."

Podobné prezentace


Reklamy Google