Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba poděbradská a Jagellonci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba poděbradská a Jagellonci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 Doba poděbradská a Jagellonci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Albrecht Habsburský Zikmund Lucemburský zemřel v roce 1437 bez dědice, ale měl dceru, která byla provdána za Albrechta Habsburského – ten se ujal vlády, ale již v roce 1439 umírá až po jeho smrti se narodil jeho syn Ladislav (díky tomu získal přízvisko Pohrobek) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Albrecht Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Ladislav Pohrobek Ladislav Pohrobek zdědil korunu českou i uherskou, ale jako dítě zatím vládnout nemohl matka se s ním uchýlila do Uher, kde se správcem království stal Jan Hunyadi oproti tomu v Čechách vznikly krajské spolky šlechty a měst – tzv. landfrýdy (v čele volení hejtmané) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ladislav Pohrobek jako dítě Jan Hunyadi Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Ladislav Pohrobek do čela silného svazu východočeských landfrýdů se dostal kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad 1452 se stal správcem Českého království 1457 náhle umírá Ladislav Pohrobek Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ladislav Pohrobek Jiří z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Jiří z Poděbrad po smrti Ladislava Pohrobka jak České království, tak Uhry si zvolily nového krále: 1458 zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, v Uhrách syn Jana Hunyadiho – Matyáš Hunyadi (zvaný Korvín) Jiří z Poděbrad – výjimečné vladařské schopnosti, ale několik problémů: původ, náboženství a Matyáš Korvín Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem Matyáš Korvín Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Jiří z Poděbrad původ: byl „pouze“ šlechtic (nebyl z královského rodu), současně volený král, ne dědičný náboženství: byl kališník, tedy v očích Evropy kacíř Matyáš Korvín – Jiřího zeť, usiloval o českou korunu, měl podporu papeže, protože byl katolík Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jiří z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Jiří z Poděbrad Jiří z Poděbrad vládl velmi rozumně – kališníci a katolíci si vedle sebe žili spokojeně papež očekával, že přestoupí ke katolictví, ale to Jiří z Poděbrad neučinil – proto prohlásil basilejská kompaktáta za zrušená a českého krále za kacíře a vyhlásil proti němu křížovou výpravu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jiří z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Jiří z Poděbrad Jiří z Poděbrad hledal spojence a současně chtěl Evropě zajistit mír a obranu před tureckým nebezpečím – vypravil na evropské panovnické dvory poselstvo za účelem vzniku mírového svazu (panovníci nebudou proti sobě válčit a spory budou řešit pouze diplomatickou cestou) – na Jiřího návrh však nikdo nepřistoupil (Jiří nebyl katolík a současně nevěřili, že hrozí turecké nebezpečí) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Jiří z Poděbrad spor mezi Jiřím z Poděbrad a papežem povzbudil domácí nepřátele – katolická šlechta a města zahájily proti králi odboj do čela křižáckého tažení se postavil Matyáš Korvín – v bitvě u Vilémova (1469) Jiří z Poděbrad Matyáše Korvína zajal, ale následně ho propustil na svobodu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Král Jiří Poděbradský nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Jiří z Poděbrad Matyáš Korvín se „odvděčil“ – v Olomouci se nechal Jiřího protivníky zvolit českým králem Jiří z Poděbrad si za této situace uvědomil, že pro své syny nemůže zajistit následnictví trůnu – proto jej nabídl polskému královskému rodu Jagellonců 1471 Jiří z Poděbrad umírá Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Pomník Jiřího z Poděbrad Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Vladislav Jagellonský v roce 1471 je Vladislav Jagellonský zvolen českým králem pocházel z královského rodu, katolík králem dvojího lidu (kališníci a katolíci) boje s Matyášem Korvínem, který se královské koruny nechtěl vzdát Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vladislav Jagellonský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Vladislav Jagellonský vládu si nakonec rozdělili: Vladislav Jagellonský vládl v Čechách, Matyáš Korvín na Moravě, ve Slezsku a Lužici Vladislav měl mírnou povahu – toho využívala šlechta k získání většího vlivu – královská moc slábla ač katolík, ke kališníkům se choval smířlivě Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Mapa Zemí koruny české Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Vladislav Jagellonský 1485 za Vladislavova přispění uzavřen kutnohorský mír mezi kališníky a katolíky – zrovnoprávněna obě náboženství (začalo období vzájemné náboženské snášenlivosti) 1490 – umírá Matyáš Korvín bez dědice – k Čechám zpět připojeny vedlejší země Koruny české Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vladislav Jagellonský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Vladislav Jagellonský Vladislav Jagellonský je též zvolen uherským králem a královský dvůr stěhuje do uherského Budína za jeho vlády došlo k zapsání zemského práva – 1500 vydáno Vladislavské zřízení zemské 1516 – Vladislav Jagellonský umírá Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vladislavova pečeť Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Ludvík Jagellonský Ludvík Jagellonský sídlil též v Budíně musel se věnovat obraně Uher před nájezdy Turků 1526 – bitva u Moháče, Ludvíkovo vojsko se dalo na útěk, král se při pádu z koně utopil v bažině jelikož neměl děti, muselo České království hledat nového krále Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ludvík Jagellonský Památník bitvy u Moháče Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Řešení nástupnictví nejpravděpodobnějším kandidátem byl Ludvíkův švagr Ferdinand Habsburský v Uhrách a ve vedlejších zemích Koruny české přijali Ferdinanda Habsburského jako krále dědičného v Čechách ale prosazeno, že král musí být zvolen (Ferdinand byl katolík a kališníci chtěli mít na něj větší vliv) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ferdinand Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Řešení nástupnictví Ferdinand Habsburský slíbil, že bude dodržovat kompaktáta a respektovat stavovská privilegia proto byl nakonec v roce 1526 zvolen českým králem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ferdinand Habsburský Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Zdroje – použitá literatura VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 7 pro základní školy středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha : SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. ISBN 978-80-7235-373-6. s. 109 – 114. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zdroje – obrázky Znak Zemí koruny české http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Znak_ZKC.png Volně šiřitelné Albrecht Habsburský http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpg Volně šiřitelné Ladislav Pohrobek jako dítě (Karel Javůrek) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladislav_Pohrobek.jpg Volně šiřitelné Jan Hunyadi http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iancu_Hunedoara.jpg Volně šiřitelné Jiří z Poděbrad (Jan Vilímek) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg Volně šiřitelné Zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem (Josef Mathauser) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Mathauser_- _Zvolen%C3%AD_Ji%C5%99%C3%ADka_z_Pod%C4%9Bbrad_kr%C3%A1lem_%C4%8Desk%C3%BDm_roku_1458.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Zdroje – obrázky Ladislav Pohrobek http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg Volně šiřitelné Matyáš Korvín http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Matei_Corvin_Johannes_de_Thurocz_f137.jpg Volně šiřitelné Jiří z Poděbrad http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Georg_of_Podebrady.jpg Volně šiřitelné Jiří z Poděbrad http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Podebrad.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Bitva u Vilémova (Adolf Liebscher) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adolf_Liebscher_- _Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_nad_obkl%C3%AD%C4%8Den%C3%BDmi_vojsky.jpg Volně šiřitelné Pomník Jiřího z Poděbrad http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Vladislav Jagellonský http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislaus_II_of_Bohemia_and_Hungary.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Zdroje – obrázky Mapa Zemí koruny české http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zem%C4%9B_Koruny_%C4%8Desk%C3%A9.jpg Volně šiřitelné Vladislav Jagellonský http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislaus_II._of_Bohemia_and_Hungary.gif Volně šiřitelné Vladislavova pečeť http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladislav_II-pe%C4%8De%C5%A5.jpg Volně šiřitelné Ludvík Jagellonský http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis2.jpg Volně šiřitelné Památník bitva u Moháče http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Moh%C3%A1cs_Historical_Monumen_%285%29.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Ferdinand Habsburský (Hans Bocksberger) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Bocksberger_der_Aeltere_001.jpg Volně šiřitelné Ferdinand Habsburský (Martin Rota Kolunic) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferdinand_I_by_Martin_Rota.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Doba poděbradská a Jagellonci Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google