Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOBA POD Ě BRADSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOBA POD Ě BRADSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045."— Transkript prezentace:

1 DOBA POD Ě BRADSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045

2 Zápas o český trůn (1437-1458) •1437- smrt Zikmunda •1437-39 Albrecht II. Habsburský -rakouský vévoda, Zikmundův zeť -císař Svaté říše římské, král uherský, král český -katolík, proti jeho volbě kališníci v Čechách -1438 - tažení do Uher (ohrožení Turky) -1439 – zemřel v Uhrách na mor

3 Bezvládí (1440-1453) •1440 – narodil se Ladislav, zvaný Pohrobek (syn Albrechta H.) •neklid, rozbroje, růst moci stavů •LANDFRÍDY (místo ústřední vlády) -branně-politická seskupení měst a šlechty -1444 - do čela východočeského a středočeského landfrídu Jiří z Poděbrad

4 Jiří z Poděbrad

5 •1448- jednota poděbradská (kališníci) x jednota strakonická (katolíci)  dobytí Prahy 1452-57 zemský správce v Čechách (v Uhrách – Jan Hunyadi)

6 Ladislav Pohrobek (1453-57) •1453 Ladislav Pohrobek – český a uherský král - pobýval ve Vídni - 1457 návrat do Čech – umírá - dohady o jeho smrti - 1985 výzkum ostatků Ladislava - leukemie

7 Petr Chelčický •Petr Chelčický – jihočeský zeman, filozof, kritik společnosti -odmítal dělení společnosti na trojí lid -hlásal rovnost lidí, lásku k bližnímu -odmítal zákony, úřady, soudy, vojsko, církev i papeže -odmítal panování světských i duchovních osob, odvádění daní, vyšší vzdělání -odpor proti násilí

8 Socha Petra Chelčického v obci Chelčice v okrese Strakonice

9 Jednota bratrská •1457 vznik jednoty bratrské (učení Chelčického) v Kunvaldu u Žamberka -nová, samostatná církev (Řehoř Krajčí) -život podle Bible, společná práce, prostota -na rozdíl od husitů volila jednota bratrská sama biskupa a světila kněze -pronásledována katolíky i kališníky

10 Jiří z Poděbrad (1420-1471) -„ husitský král“, „král dvojího lidu“ -kališnický rod pánů z Kunštátu a Poděbrad -účast v bitvě u Lipan na straně panské jednoty -1444 v čele východočeského landfrídu -1448 ovládl Prahu -1452-57 zemský správce v Čechách

11 (Král Jiří z Poděbrad – Norimberská kronika (1493)

12 •2. 3. 1458 Jiří z Poděbrad zvolen českým králem (Staroměstská radnice) -první skutečná volba českého krále (stavy) -poprvé a naposledy usedl na český trůn šlechtic, nikoli potomek královského rodu -opíral se o kališnickou církev, nižší šlechtu a města

13 •cíl – posílit pozici českého státu doma i za hranicemi -upevnit ústřední královskou moc -úsilí o pokojné soužití katolíků (1/4 obyvatelstva) a kališníků (3/4) -základ politické koncepce – BASILEJSKÁ KOMPAKTÁTA 1462 – zrušena papežem Piem II.

14 Země Koruny české za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců

15 Vnitřní politika Jiřího z Poděbrad •rozkvět hospodářství (narušeno husitskými válkami) -obnova dolování stříbra v Kutné Hoře -podpora řemesel a obchodu (výsady královským městům) -péče o bezpečnost obchodních cest (zásahy proti lapkům)

16 •konflikt s papežem -1462 zrušil papež kompaktáta -1466 prohlášen za kacíře, formálně zbaven trůnu i majetku -proti Čechám vyhlášena křížová výprava •vnitřní opozice (katolíci) -1465 zelenohorská jednota (Zdeněk ze Šternberka)

17 Papež Pius II.

18 Zahraniční politika •1462-67 mírové poselstvo po Evropě (Lev z Rožmitálu) •koncepce mezinárodní mírové unie -mírové soužití evropských států -zabránit izolaci Čech - neuspěl

19 Mírová poselstva Jiřího z Poděbrad

20 •1468 křížová výprava do Čech -Matyáš Korvín obsadil Moravu, Slezsko, Lužice -1469 bitva u Vilémova -3. 5. 1469 korunovace Korvína českým králem (Olomouc) – Čechy neuznaly -Jiřímu zůstala moc jen v kališnických oblastech Čech Král Jiří Poděbradský nad obklíčenými vojsky krále Matyáše u Vilémova

21 Matyáš Korvín

22 Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem v roce 1469

23 Smrt Jiřího z Poděbrad •Jiří z Poděbrad nabídl českou korunu Jagelloncům (synovi Kazimíra IV. Ladislavovi) •22. 3. 1471 zemřel Jiří z Poděbrad

24 Zdroje a literatura: •Obrázek str. 2 König Albrecht II. (1397-1439), Brustbild. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Anonym_Koenig_Albrecht_II.jpg •Obrázek str. 4 Vyobrazení Jiřího z Poděbrad. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Georg_of_Podebrady.jpg •Obrázek str. 6 König Ladislaus "Postumus". In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Ladislas_the_Posthumous_001.jpg/421px- Ladislas_the_Posthumous_001.jpg •Obrázek str. 8 CHMEE2. Socha Petra Chelčického v obci Chelčice v okrese Strakonice, Česko. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné pod licencí Creative Commons z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a3/Chle%C4%8Dice_%287%29.JPG/401px- Chle%C4%8Dice_%287%29.JPGCreative Commons •Obrázek str. 11 WOLGEMUT, Michel a Wilhelm PLEYDENWURFF. Holzschnitt aus der Schedelschen Weltchronik. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012- 05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Nuremberg_chronicles_f_251v_2_%28Georgius_r ex_bohemie%29.jpg

25 •Obrázek str. 17 Freskenzyklus zu Leben und Taten des Enea Silvio Piccolomini, Papst Pius II. in der Dombibliothek zu Siena. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Pintoricchio_012.jpg/381px- Pintoricchio_012.jpg •Obrázek str. 20 LIEBSCHER, Adolf. Král Jiří Poděbradský nad obklíčenými vojsky krále Matyáše. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Adolf_Liebscher_- _Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_nad_obkl%C3%AD%C4%8Den%C3%BDmi_vojsky.jpg •Obrázek str. 21 DE THUROCZ, Johannes. Matei Corvin. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Matei_Corvin_Johannes_de_Thurocz_f137.jpg/443px-Matei_Corvin_Johannes_de_Thurocz_f137.jpg •Obrázek str. 22 ALEŠ, Mikoláš. A picture of Jiří of Poděbrady and Matthias Corvinus by Mikoláš Aleš. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-05-18]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Ales.jpg •Mapy str. 14, 19 Mandelová, H. Středověk : Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Praha : Kartografie, 2003. ISBN 8070113723. s. 40. •Kohoutková, H. – Komsová, M. Dějepis na dlani. 2. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. ISBN 80-7346-065-3


Stáhnout ppt "DOBA POD Ě BRADSKÁ Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045."

Podobné prezentace


Reklamy Google