Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Egon Bondy www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Egon Bondy www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."— Transkript prezentace:

1 Egon Bondy www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMEgon Bondy Označení DUMVY_32_INOVACE_06_2_19 AutorMgr. Zdeněk Srna Datum23. 2. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhÚvod do filozofie a religionistiky Ročník3. ročník gymnázia

2 Klíčová myšlenka „ Prostě člověk, stal se zaslouženě králem tvorstva, jeho vrcholem i závěrem, jeho koncem. A předpokládáme, že i jinde ve vesmíru. Tím se také stal závěrem a také koncem kosmické evoluce vzestupného vývoje vůbec. Smysl existence lidstva spočívá ve stvoření artificiálních bytostí jakožto našich nástupců kompetentnějších v úkolu společ., existenc. i věd. vývoje.“ [1]

3 Život a dílo 1930 Praha 2007 Bratislava filozof, básník, literát, underground.umělec vl.jménem Zbyněk Fišer studium fil.a psych. na FF UK, kandidát věd hlídač Nár.muzea, bibliograf ve Státní knih. invalid.důchod 1967,1993 FF KU Bratislava od r. 1990 píše txty pro LN, Právo, Tvorba, A-kontra, Fragment K, Tvar aj.

4 Nesubstanční ontologie - vedle své moti- vace, jíž je osvobození člověka - je marxi- stická (a nietzsch.) právě touto sebede- struktivní strukturou. Obsahem nesubstan- ční ontologie je v podstatě náhled, že není žádná skutečnost než tato jedna a že z toho vyplývá, že je tato skutečnost v ne- ustálé proměně. Tímto náhledem se každá fil. v normálním smyslu slova ruší, což lze vyjádřit tak, že neexist.substance, kterou by filosofie mohla zkoumat. [2]

5 Nesubstanční ontologie otevírá dveře do pokoje rozumováním nezkreslené přiroze- nosti, a ta se stává zdrojem této životní filosofie. Smyslem nesubstanční ontologie je zrušit platnost všech filosofií, zbavit se jejich omezujícího tlaku. Její tvrzení, že neexistuje žádná substance, je jen jiným vyjádřením toho, že čl. je svoboden k tomu - ne dělat si cokoli, ale dělat si to, co vskutku a právě o sám chce. [3]

6 Dílo Útěcha z ontologie Buddha monografie o zakladateli buddhismu Filosofické eseje I-IV samizdatové filozofické práce Poznámky k dějinám filosofie I.-VI zahrnují evrop. i mimoevropskou fil.od jejích počátků až po sklonek 18. st. Egon Bondy - Filozofické dílo sv. I.- IV.

7 Texty k zamyšlení „Nesubstanční ontologický model, formulovaný v pol.60.let je v dě.fil.nejen v našem, ale odvažu- jeme se říci i v evropském a světovém kontextu, fenomén revoluční a ojedinělý. Její autor důsle- dnou aplikací materialistické dialektiky v onto- logii dochází k popření obou dosavadních mode- lů - idealistického a materialistického - a formu- laci nového, na „věčné substanci” nezávislého pojetí existence s dalekosáhlými kosmologický- mi, axiologickými, etickými a povýtce i antropolo- gickými důsledky.“[4]

8 „intelektuálno právě začíná tam, kde bio- logično končí, navazuje tam, kde biologi- čno už nepostačuje, už nedokáže jít dál. Intelektuálno vnáší do dosavadního mimo- hodnotového vesmíru problém a otázku hodnoty, tázání se po ní, hledání jí a vy- tváření jí, destruuje dosavadní prostor sa- mozřejmosti a nastoluje prostor problémo- vosti, prostor axiologický povýtce...“[5]

9 „ Dříve či později evropští filosofové najdou i kont- akt s myšlenkovou tradicí b. Chtěl jsem mj. ve své práci ukázat, že tento kontakt by mohl být nad jiné plodnější a že poučení, které každý člověk naší současnosti může v B.hlubokém myšlenkovém usilování nalézt, umožní mu v prvé řadě jednu věc, která je často nejpotřebnějším předpokladem všeho dalšího: uvidět dosud nevyřešený problém světa a člověka jasně, bez předsudků, bez přítěže tradic, bez okovů doktrín. B.poučení se může zdát být na první ochutnání trpké, ale vzápětí poznává- me, že zbavuje strachu a úzkosti stejně jako zba- vuje potřeby iluzí, jimiž se tak často bráníme proti nezkreslenému pohledu na skutečnost. “[6]

10 "Základním, určujícím a nejvýznamnějším problémem třetího tisíciletí n. l. nebude expanze do vesmíru, ale hledání odpovědi na to, proč tu vůbec lidstvo je a proč tu vůbec má i být dál. Hledání důvodu pro existenci lidstva a smyslu existence lidstva. S touto otázkou je lidstvo konfrontováno poprvé, ale začíná a bude s ní konfrontováno s neoddiskutovatelnou naléhavostí.“ [7]

11 Otázky 01. Co jsou artificiální bytosti ? 02. Co je tzv. nesubstanční ontologie? 03. K čemu vyzývá 2.txt k zamyšlení ? 04. Jaký největší problém budeme řešit ve třetím tisíciletí podle posledního txtu k zamyšlení? 05. Předposl.txt interpretuje fil.význ.osob. minulosti, o koho se jedná-odůvodněte?

12 Citace [1] Dostupné z http://egonbondy.info/48-ukazky- z-dila/52-egon-bondy-juliiny- otazky/Vlastn%C3%AD+filosofie http://egonbondy.info/48-ukazky- z-dila/52-egon-bondy-juliiny- otazky/Vlastn%C3%AD+filosofie [2] Dostupné z http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/70-tippelt-hynek-zruseni-filosofie- nesubstancni-ontologii/O+Bondyho+filosofii http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/70-tippelt-hynek-zruseni-filosofie- nesubstancni-ontologii/O+Bondyho+filosofii [3] Dostupné z http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/70-tippelt-hynek-zruseni-filosofie- nesubstancni-ontologii/O+Bondyho+filosofii http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/70-tippelt-hynek-zruseni-filosofie- nesubstancni-ontologii/O+Bondyho+filosofii

13 [4] Dostupné z http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/44-rovensky-jan-splin-z- ontologie/O+Bondyho+filosofii http://egonbondy.info/49-o- bondyho-filosofii/44-rovensky-jan-splin-z- ontologie/O+Bondyho+filosofii [5] Dostupné z http://egonbondy.info/48-ukazky- z-dila/52-egon-bondy-juliiny- otazky/Vlastn%C3%AD+filosofie http://egonbondy.info/48-ukazky- z-dila/52-egon-bondy-juliiny- otazky/Vlastn%C3%AD+filosofie [6] Dostupné z http://www.dharmagaia.cz/kniha/715-egon-bondy- buddha http://www.dharmagaia.cz/kniha/715-egon-bondy- buddha [7] Dostupné z http://www.dharmagaia.cz/kniha/702-egon-bondy- juliiny-otazky-a-dalsi-eseje-filosoficke-dilo-sv-ii http://www.dharmagaia.cz/kniha/702-egon-bondy- juliiny-otazky-a-dalsi-eseje-filosoficke-dilo-sv-ii

14 Odkazy a zajímavosti http://www.ceskatelevize.cz/porady/10097 91985-fiser-alias- bondy/499223100071003/http://www.ceskatelevize.cz/porady/10097 91985-fiser-alias- bondy/499223100071003/ http://ebondy.sweb.cz/ http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showC ontent.jsp?docId=915http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showC ontent.jsp?docId=915 http://egonbondy.info/


Stáhnout ppt "Egon Bondy www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google