Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ288 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ288 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ288 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník Datum vytvoření:23. února 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a společnost Tematická oblast:Novověk - osvícenství Předmět:Dějepis Způsob využití:Formou prezentace seznámit studenty s myšlenkami a významnými představiteli osvícenského hnutí. Klíčová slova:osvícenství; John Locke; Charles Louis de Secondat Montesquieu; encyklopedisté; Voltaire; Jean Jacques Rousseau; osvícenský absolutismus Druh učebního materiálu:Prezentace

2 http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/8%20otto%20von%20guericke,%20dukaz%20existence%20vakua,1650.jpg

3 Myšlenkové hnutí 18. století Stoupenci tohoto hnutí byli přesvědčeni, že světlo rozumového poznání a uvažování zaplaší tmu pověr, předsudků a nevědomosti.

4 Odmítá baroko a jeho náboženskost Objevují se pojmy jako občanská svoboda, demokracie, lidská práva Staví na racionalismu, logice a humanismu

5 Osvícenství ovlivněno Boj amerických kolonií za nezávislost Věda 17. století RenesancíAntikou Velkou Francouzskou revoluci ovlivnilo

6 Věda 17. století René Descartes 1596 - 1650 Francouzský filosof, matematik a fyzik. Jeho Cogito ergo sum – myslím, tedy jsem se stalo základem racionalismu http://www.utm.edu/research/iep-wp/wp- content/media//descarte.jpg

7 Galileo Galilei 1564- 1642 Francis Bacon 1561 - 1626 Isaac Newton 1643 - 1727 Anglický fyzik, matematik, astronom a teolog. Bývá často považován za jednu z nejvlivnějších osob v dějinách lidstva. Newtonovo pojetí světa, přesto že byl hluboce věřící, se stalo základem racionalismu a osvícenství http://2.bp.blogspot.com/-aSUkE- mmqDM/TWMsG8ypPfI/AAAAAAAAAA0/SZollJSF- qU/s320/Galileo-Galilei.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ommons/thumb/3/39/GodfreyKneller- IsaacNewton-1689.jpg/225px- GodfreyKneller-IsaacNewton-1689.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/1/11/Francis_Bacon,_Viscoun t_St_Alban_from_NPG_(2).jpg/220px- Francis_Bacon,_Viscount_St_Alban_from_NP G_(2).jpg

8 John Locke 1632 - 1704 Anglický filosof, který první vyslovil myšlenku, že veškerá veřejná moc pochází z lidu, nikoli od Boha. Stal se vzorem osvícenců http://upload.wikimedia.org/wi kipedia/commons/thumb/b/b8 /John_Locke.jpg/220px- John_Locke.jpg

9 Charles Louis de Secondat Montesquieu /šarl lui de sekonda monteskje/ 1689 - 1755 Inspiroval se Johnem Lockem v názoru, že ve státě by neměl být absolutní panovník s veškerou mocí, ale jeho moc má být rozdělena na dvě navzájem oddělené: výkonnou moc a zákonodárnou moc. K těmto dvěma přidává Montesquieu třetí: moc soudní Občanská společnost http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/f/fc/Montesquieu_1.png/22 0px-Montesquieu_1.png

10 Encyklopedie aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel – vyšla ve Francii v letech 1751 – 1766. Jejím cílem bylo shrnout veškeré lidské poznání. Ústřední myšlenkou bylo, že vědění přispívá ke štěstí lidí a že lidstvo a jeho poznání světa se neustále vyvíjí a směřuje k naplnění osvícenského ideálu lidských práv http://www.phil.muni.cz/fil/ontologie/deji ny/obr/encyclopedie.jpg

11 Denis Diderot /deny dyderó/ http://i.lidovky.cz/11/012/lngal/SPA387028_DiderotVanLoo.jpg

12 Osvícenský francouzský básník, spisovatel a filosof. Ve své době získal díky svým knihám velký ohlas. Vyjádřil názor, že základním zákonem všech národů je svoboda http://www.deism.com/images1/Voltaire.jpg

13 Nesouhlasím s vámi, co říkáte, ale navždy budu bránit, abyste to říkat mohl. Nekonečná malost bývá provázena nekonečně velkou pýchou. Ze všech náboženství, křesťanství by mělo být nejvíce nabádat k toleranci, ačkoli dosud bylo nejvíce netolerantní.

14 JEAN – JACQUES ROUSSEAU /žán- žak rusó/ 1712 - 1778 Nejvlivnější myslitel epochy francouzského osvícenství a jeho dílo Společenská smlouva a pedagogický román Emil čili O výchově působí na politickou filosofii a společenskou ideologii dodnes. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum b/b/b7/Jean- Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg/225px-Jean- Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg

15 Ve středověku se panovníci považovali za služebníky Boží - v novověku se stali služebníky státu. Zabezpečení chodu státních institucí postupně přebírala z rukou církve právě školená byrokracie

16 Kateřina II. /1729 – 1796/ ruská carevna Fridrich II. /1712 – 1786/ pruský král Josef II. /1741 – 1790/ císař Svaté říše římské Byli služebníky státu. Mezi nejdůležitější vladařské povinnosti patřila především starost o zlepšení hmotných podmínek života poddaných http://www.dejepis.com/pict/katerina_ II_.jpg http://mojebrno.wz.cz/inka--brno-dalsi- zajimavosti-pandur-trenck-02.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/a/aa/Joseph_II.jpg/200px- Joseph_II.jpg

17 Ve druhé polovině 18. století byly ve střední a severní Evropy položeny základy národních kultur Romány, dramata i básně se už většinou píší v národním jazyku, protože byly určeny pro početnější měšťanskou společnost. /Dánsko, Polsko, Rusko, Nizozemí a v německy mluvících zemích střední Evropy/

18 Německá jazyková oblast „ epocha klasického Výmaru“ Johann Wolfgang Goethe /1749 – 1832/ „ Utrpení mladého Werthera“ /1774/ – první evropský bestseller „Faust“ – vrcholné dílo a zároveň jedno z největších děl světové literatury http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/thumb/0/0e/Goethe_(Stieler_1828).jpg/ 250px-Goethe_(Stieler_1828).jpg

19 Friedrich Schiller 1759 - 1805 Německý romantický básník a překladatel. Přátelil se s Goethem. V roce 1799 přichází do Výmaru. Óda na radost –báseň oslavující přátelství mezi lidmi. Zhudebněna byla Ludwigem van Beethovenem. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/9/90/Friedrich_schiller.jpg

20 Immanuel Kant 1724 - 1804 Jedna z největších osobností evropské filosofie. Nejznámější je kniha Kritika praktického rozumu. http://neatnik2009.files.wordpress.com/2009/1 2/immanuel-kant.jpg


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ288 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google