Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kruh přátel (podpory) Mgr. Ivana Čamková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kruh přátel (podpory) Mgr. Ivana Čamková."— Transkript prezentace:

1 Kruh přátel (podpory) Mgr. Ivana Čamková

2 Role přátelství v životě dítěte
„Osamělost je jediné skutečné postižení“ (David Pitonyak) Kruh přátel je nástroj metody Plánování zaměřené na člověka (Person centered planning) Podporuje vznik a rozvoj přátelství mezi spolužáky a změnu atmosféry ve třídě Vhodné pro děti s problémovým chováním, se zdravotním postižením, pro děti ze sociálně slabého prostředí, z etnické menšiny, i pro dítě z rozpadající se rodiny.

3 Kruh vztahů širší pohled na dítě, ne jen z úhlu vzdělávání
je něčí bratr, syn, vnuk, s někým se přátelí, někomu důvěřuje, s někým chodí na fotbal, někdo mu pomáhá, využívá nějaké služby….

4 lidé se společnými zájmy
Kruh vztahů lidé, které si platím lidé se společnými zájmy kamarádi, přátelé moji nejbižší

5 Kruh vztahů Já jsem střed 
Kruh intimity - lidé nejbližší a nejmilovanější, blízká rodina, zvířátko, se kterým si dítě povídá - kotvy Kruh kamarádů a přátel – přátelé, širší rodina - naši spojenci, očekáváme, že při nás budou stát, když nám chybí - jsme nejistí a podráždění, osamělí Kruh lidí se společnými zájmy – lidé, se kterými nemám nijak zvlášť úzký kontakt, známí, spolužáci, lidé z klubu, ze sportovního oddílu, v církvi (z tohoto kruhu se většinou rekrutují naši budoucí nejbližší) Kruh lidí, které si platím - placené služby, profesionálové (doktoři , učitelé, asistenti, sociální pracovník, kadeřnice…)

6 Kruh vztahů Kruh podpory jsou proměnlivé, někdy jsou přeplněné, jindy si můžeme připadat zoufale osaměle. Někteří lidé v něm zůstanou, i když jsou daleko nebo zemřeli – jsou nám třeba dál kotvami, podporou, spoluvytvářejí naši identitu.

7 Vytváření Kruhu přátel
Projednat s rodinou a žákem samotným, jestli s vytvořením Kruhu přátel souhlasí. ÚVODNÍ SCHŮZKA Trvá asi hodinu, měla by být zúčastněná celá třída (bez přítomnosti dotyčného dítěte, ale s jeho vědomím) Vede odborník mimo školu, psycholog, ale může to být i třídní učitel… Důvěrné setkání, co se tu řekne, zůstane tady, „nevykecat to“… Je to mimořádné a důležité setkání – dnes jsme se sešli kvůli jednomu, zítra to může být kvůli jinému – třeba tobě

8 Úvodní schůzka Obraz dítěte ve středu zájmu
ptáme se na pozitivní věci o dítěti a píšeme je tak, abychom je měli před očima. Necháváme opravdu mluvit děti, zasahujeme minimálně. Ptáme se na to, co je na dítěti těžko snesitelné, co podle nich nezvládá, co se mu nedaří - také zapíšeme.

9 Úvodní schůzka Diskuze o přátelství – každý si vytvoří svůj kruh vztahů – jak jim v tom je, citlivě pracovat s těmi, kteří si uvědomí, že moc přátel nemají, bolestná reakce… Jsou vyzváni, aby si představili, že druhý a třetí kruh je přázdný, že mají jen rodinu a placené lidi. Jak by ses cítil? Pojmenovávají pocity, píšeme je (osamělý, na sebevraždu, nejistý, trapný, vyděšený… ) Jak by ses choval? (zuřil bych, dal bych se na drogy, snil bych s otevřenýma očima, mlátil bych ostatní ze vzteku, nadával bych, utekl bych…) Možná, že se seznamy negativních stránek dítěte a tento seznam do jisté míry shodují, třída dochází k porozumění situaci daného dítěte.

10 Úvodní schůzka Má někdo nějaký nápad, jak mu pomoci? Nabídnout přátelství a rozvinout strategie, jak mu pomoci udržet jeho problémové chování v přijatelných mezích (zavolat, aby šel s námi ven, pomoct s úkoly, nepomlouvat, nenadávat, vzpomenout si na narozeniny…) Volitelná aktivita – Co mu nepomůže? ( Dělat, že tu není, dělat, že jsem ho neslyšel….)

11 Úvodní schůzka Vybereme děti do Kruhu přátel (6-8). Pokud si vybíráme z více dětí, nevybíráme jen slušňáky! Někdy ti, kteří původně dělali dítěti ze života peklo, jsou v kruhu nejužitečnější. Kruh může mít terapeutický účinek i pro ostatní účastníky. Ostatním je možné zdůraznit, že i oni můžou dítěti pomoci – přátelské chování….

12 PRAVIDLA Kruh má podporovat začlenění dítěte
Respektovat důstojnost a lidská práva každého dítěte, i toho s velmi náročným chováním. Předpokladem úspěchu je vzájemná podpora, otevřenost a důvěra. Žák ve středu zájmu by měl vnímat, že mu ostatní naslouchají, že za ním stojí, neměl by se cítit ohrožený.

13 První setkání Kruhu přátel
Vzájemně se představit Domluvit si pravidla a vysvětlit si, co znamená být diskrétní (jednoduchá – mluví jeden člověk…) Stanovit si společné cíle (pomoci dítěti najít a udržet přátele a pomoci mu dostat chování do přijatelných mezí Vyzvat žáky, aby se dítěti řekli, proč se do jeho skupiny přihlásili

14 První setkání Kruhu přátel
Vytvořit společně se skupinou seznam pozitiv i věcí, na nichž žák potřebuje pracovat (co nás štve, čemu nerozumíme, co nám vadí….) Co máme na tomto člověku rádi, jaká jsou jeho pozitiva? Jak to vypadá, když se tomuto člověku daří? Jak to vypadá, když se mu nedaří? (kratší seznam, vysvětlit dítěti, že ono s tím, co ostatní povídají, nemusí souhlasit, ale že jde o názor ostatních a nebudeme se zabývat posuzováním, jak co doopravdy bylo…) Použít humor k odlehčení problematických příspěvků Zasáhnout při porušení pravidel nebo přímých útoků Mohou se ozvat stará zranění, osobní zájmy – práce průvodce kruhu, musí naslouchat, vnímat na nejhlubší rovině, citlivě řídit skupinu

15 První setkání Kruhu přátel
Brainstorming – hledat strategie S čím dítě opravdu souhlasí, co si přeje – vybrat ty vhodné. Kdo chce co konkrétně dělat, pojmenovat, co se od koho očekává – odpovědnost, hranice, důvěrnost. Podpora třídního, jakou kdo potřebuje k realizaci strategie pomoc, kdo co konkrétně zařídí… Pojmenovat skupinu (ne jménem dítěte – Tygři, Áčko…) Vysvětlit řád scházení – pravidelnost Kolečko slov na závěr – jaký kdo má ze setkání pocit. Na konec si promluvit s dítětem, zhodnotíme účinek prvního setkání. První setkání trvá 45 – 60 minut.

16 Další schůzky Kruhu přátel
Další scházení – 20 – 30 minut, pravidelně (1x za týden, za dva) – Přístup k řešení problémů Hodnotíme, co se dařilo a co ne (dobré zprávy a špatné zprávy) Shodneme se na okruhu problémů, na jejichž řešení se bude pracovat Zvolit a specifikovat cíl Generovat nápady, které pomohou na cestě k dosažení cíle Vybrat užitečné a realizovatelné strategie Dohodnout se na tom, kdo co a kdy udělá Zajistit, aby se žák ve středu zájmu cítil bezpečně a zapojen a aby přijal zvolené cíle a strategie.

17 Obrazový výstup Obrazový výstup – forma plakátu, velký formát, barvy – schéma, proces řešení, hesla Problém je vidět v plné šíři, souvislosti jsou viditelné, chápou i děti s problémy se čtením, můžeme příště přesně navázat na minulou schůzku, barvami lze zvýraznit emoce…

18 Obrazový výstup http://www.inkluze.cz/clanek-455/deti-jsou-nam-uciteli

19 Literatura NEWTON, C. a WILSON, D.. Vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi. Metodický průvodce. Praha: Rytmus, s. ISBN


Stáhnout ppt "Kruh přátel (podpory) Mgr. Ivana Čamková."

Podobné prezentace


Reklamy Google