Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k ukončení grantového projektu OP VK Oblast podpory 1.2 a 1.3 Informace k věcné části Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 7. 10.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k ukončení grantového projektu OP VK Oblast podpory 1.2 a 1.3 Informace k věcné části Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 7. 10."— Transkript prezentace:

1 Seminář k ukončení grantového projektu OP VK Oblast podpory 1.2 a 1.3 Informace k věcné části Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 7. 10. 2014 Jméno prezentujícího: Ing. Petr Lamač 1

2 Obsah semináře Specifika závěrečné monitorovací zprávy Časový harmonogram ukončení projektu Vyplnění závěrečné monitorovací zprávy Předání výstupů projektu Kontroly po ukončení projektu 2

3 Závěrečná monitorovací zpráva Monitorovací zpráva je podávána po skončení realizace projektu Na rozdíl od průběžné monitorovací zprávy je na její zpracování a dodání určena lhůta dvou měsíců V jejím rámci jsou dodávány specifické přílohy, ve věcné části je to Souhrnná informace o realizaci projektu 3

4 Závěrečná monitorovací zpráva Pokud tedy realizace projektu končí 31. 12. 2014, tak je termín odevzdání závěrečné monitorovací zprávy 28. 2. 2015 Protože je 28. únor sobota, měly by být monitorovací zprávy dodány do pátku 27. února 2015 4

5 Ukončení projektu z věcné části Projekt by měl končit naplněním všech projektových aktivit, tj. všeho, k čemu se příjemce zavázal v projektové žádosti (resp. ve smlouvě) Naplněny proto musejí být nejen produkty a podpořené osoby v rámci monitorovacích indikátorů, ale i ostatní výstupy, jmenované v žádosti a smlouvě Dodržen musí být rozsah a obsah naplánovaných materiálů 5

6 Ukončení projektu z věcné části Při odevzdání finální verze výstupu je zkontrolována přijatelnost výstupů projektu Výstupy nesmějí být v žádném případě plagiátem či nepřijatelným kompilátem Musejí být buď nově vytvořené nebo významně inovované tak, aby byly využitelné v dalším vzdělávání 6

7 Ukončení projektu z věcné části Před ukončením projektu by dále měly být finálně zkontrolovány monitorovací indikátory z důvodu zpětné neopravitelnosti Právě toto období je nejvhodnější na konečnou kontrolu projektu a dohotovení případných „nedodělků“ – po oficiálním ukončení realizace projektu by už neměly být vytvářeny Klíčovou činností v tomto období je odevzdání finální verze výstupů Tyto výstupy budou zkontrolovány i z hlediska publicity 7

8 Ukončení projektu z věcné části Finálně hlášeny nejsou pouze hlavní monitorovací indikátory, uvedené v příloze smlouvy Řádně vykázat je nutné i tzv. annexové indikátory, tj. indikátory zranitelných skupin na trhu práce, např. migranty, národnostní menšiny nebo zdravotně postižené Tyto osoby jsou vykazovány dle platné Metodiky monitorovacích indikátorů a jejich hodnota je dokládána čestným prohlášením 8

9 Kde najít MZ 9

10 Souhrnná informace o realizaci projektu Od 1. 8. 2014 je v platnosti nový vzor tohoto dokumentu Nyní není kladen takový důraz na popis projektu (který je možné zjistit z monitorovacích zpráv), ale na přesnou specifikaci výstupů, které budou využity pro dalších vzdělávání cílových skupin Popis projektu je součástí pouze oddělení „Dosažené cíle projektu“ – ten by se měl shodovat s kapitolou žádosti „Popis projektu“ – tedy s:  cíli projekty  podporou cílových skupin  přínosem pro cílové skupiny  přidanou hodnotou projektu 10

11 Tabulka výstupů projektu 11 Další vkládané informace do přílohy se týkají výstupů projektu Příjemce musí řádně vyplnit tuto tabulku:

12 Tabulka výstupů projektu Typ výstupu – dle charakteru materiálu je třeba vyplnit: výukový materiál analýza studie pracovní listy zkušební testy učebnice (manuál, příručka) odborná studie sborník dobré praxe či konference 12

13 Tabulka výstupů projektu Inovovaný vzdělávací program (inovace spočívá v nově vytvořených materiálech, které program tvoří) prezentace video audio nahrávky film animace hra fotografie a jiné materiály umístěné v databázích 13

14 Tabulka výstupů projektu webové stránky e-learningový modul evaluační portál, evaluační systém hypertextová/multimediální učebnice didaktická pomůcka Pokud je výstup zároveň monitorovacím indikátorem, je nutné uvést kód 14

15 Tabulka výstupů projektu Název – skutečný, co nejpřesnější Rok – rok, kdy byl materiál finálně dokončen Stručný popis / anotace – krátká a výstižná informace o projektu, pomocí které se dá výstup vyhledat Dostupnost – umístění výstupu (např. knihovna školy). Pokud existují webové stránky, na kterých je výstup zveřejněn, tak je uveďte. 15

16 Předání výstupů projektu Výstupy projektu musejí být odevzdány poskytovateli podpory nejpozději současně se závěrečnou monitorovací zprávou Výstup je předán v podobě, v jaké byl vytvořen (rozdíl je např. v poskytnutých prostředcích na tisk materiálů) Pro účely širokého zpřístupnění výstupů musí být elektronická verze předána v na CD/DVD – ve všeobecně známém formátu (např..doc,.pdf,.jpg,.avi atd.) 16

17 Licenční smlouva k výstupům projektu Kvůli odevzdání výstupů projektu bude s příjemci sepsána tzv. Licenční smlouva V ní budou vymezeny výstupy, které vznikly v rámci projektových aktivit Smlouva upraví práva a povinnosti příjemce, poskytovatele podpory i Řídícího orgánu zejména ve vztahu k autorskému právu a možnosti disponovat s výstupy Náležitosti Licenční smlouvy jsou uvedeny v Metodickém dopisu č. 28 17

18 Zveřejnění výstupů projektu Od letošního roku funguje databáze výstupů projektů OP VK - http://databaze.op-vk.cz/ Do této databáze budou postupně nahrávány všechny hmotné výstupy projektů Cílem databáze je zpřístupnit výstupy projektů pro potřeby jiných subjektů, působících v primárním vzdělávání Dále databáze usnadní kontrolu kvality výstupů, případně odhalování možných plagiátů 18

19 19

20 Kontroly po ukončení projektu I když projekt nemá stanovenu udržitelnost, může příjemce navštívit kontrola z nadřízeného orgánu (nejčastěji MŠMT, případě z auditního orgánu – Ministerstva financí) Proto je nutné uchovávat dokumentaci k projektu až do konce roku 2025 (dle smlouvy) Dokumentaci k dokladům musejí uchovávat i dodavatelé Uchovávány musejí být nejen monitorovací zprávy a účetní doklady, ale i výstupy projektu (ve formě, ve které byly vytvořeny) a předměty publicity, zaplacené z prostředků projektu 20

21 Děkuji za pozornost. 21 Ing. Petr Lamač e-mail: lamac@kraj-jihocesky.czlamac@kraj-jihocesky.cz tel.: 386 720 429


Stáhnout ppt "Seminář k ukončení grantového projektu OP VK Oblast podpory 1.2 a 1.3 Informace k věcné části Místo: KÚ Jihočeského kraje České Budějovice Datum: 7. 10."

Podobné prezentace


Reklamy Google