Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Veronika Purková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Veronika Purková."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Veronika Purková

2 Stručně o Rozmarýně Posláním Rozmarýny je pomáhat dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na život ve společnosti a být jim oporou i v prvních letech samostatného života mimo ústavní zařízení. Cílem Rozmarýny je úspěšná integrace těchto mladých lidí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí do samostatného života ve společnosti Své projekty stavíme na vzájemné spolupráci se subjekty státní i nestátní sféry věnující se této problematice. Snažíme se vycházet z potřeb klientů i konkrétních zařízení ústavní výchovy. Snažíme se přispět ke zvýšení informovanosti o této problematice (spolupráce s Asociací náhradní výchovy) – zastáváme názor, že mediální obraz systému ÚV se mnohdy nezakládá na pravdě a reálných faktech

3 Projekty Cílem je ucelený systém:
Cílová skupina Děti a mladí lidé v DD Mladé lidé po odchodu z DD Spolupráce s dalšími NNO – komplexnost služeb (neaspirujeme na pokrytí veškerých potřeb dětí a mladých lidí, využíváme již existujících nabídek služeb na tyto potřeby reagujících) Projekty byly sestaveny na základě našich zkušeností z přímé práce s klienty a rozhovorů s pracovníky dětských domovů

4 Projekty – děti a mladí lidé v DD
SAMOfor Cílem projektu je rozvoj sociálních dovedností - právě jejich nedostatečná úroveň je podle našeho názoru jednou z příčin sociálně patologických jevů u této cílové skupiny Cílová skupina: děti cca 2. stupně ZŠ (horní věková hranice neomezená, obecně není věková hranice nijak striktní – ne vždy je sociální a emoční vývoj na úrovni adekvátní věku, záleží na té které skupině) Způsob realizace: práce se skupinou – využití vhodných metod a technik + chování dětí tady a teď pravidelná setkání jedenkrát za 14 dní (1,5 hodiny) vedená dvěma lektory (muž a žena) Spolupráce s DD – konzultace a hodnocení průběhu projektu s pracovníky DD (vychovatelé, psycholog ) Vzdělávání lektorů lektoři jsou studenti humanitních oborů sociálního zaměření pravidelné supervize, intervize semináře, kurzy

5 Projekty – děti a mladí lidé v DD
Za SAMOstatností Cílová skupina - mladí lidé rok před ochodem z DD Cíl projektu – zvýšení informovanosti mladých lidí o jejich konkrétních možnostech po jejich odchodu z DD v daném regionu Způsob realizace - workshopy a návštěvy organizací, které poskytují relevantní služby pro tuto cílovou skupinu (aktivity jsou rozložené do školního roku, cca 1x za 14 dní) Workshop realizovaný našimi lektory – uvedení do tématu, zmapování oblastí, příp. připravení otázek Návštěvy organizací – představení konkrétní služby a možností podpory, případný workshop realizovaný navštívenou organizací Oblasti - vzdělávání, práce, bydlení, finance, poradenství Navazuje na projekt SAMOfor Leden – červen 2008 pilotní projekt v 1 DD (4 klienti), ve školním roce 2008/2009 pro mladé lidi ze tří DD (cca 20 klientů)

6 Projekty – děti a mladí lidé v DD
Kulturně vzdělávací programy Cílová skupina – děti (bez omezení věkové hranice) v DD Cíl projektu Nabídka různých možností volnočasových aktivit Navázání prvotního kontaktu s DD a dětmi Způsob realizace Projekt je realizován vyškolenými dobrovolníky Workshopy, hry Ve školním roce 2007/2008 se projektu zúčastnilo ve třech DD cca 30 dětí (5 setkání za školní rok v každém DD) Na příští školní rok připravujeme modifikaci tohoto projektu, jednou z možností je zaměření na zvýšení povědomí o konkrétním DD v rámci místní komunity

7 Projekty – mladí lidé po ukončení ÚV (DD)
Projekt následné podpory Cílová skupina - mladí lidé těsně před odchodem z DD a po jeho opuštění Cíl Podpora úspěšné integrace mladých lidí po opuštění zařízení ústavní výchovy Podpora vytvoření přirozené sociální sítě těchto mladých lidí, vedoucí k jejich nezávislosti na sociálních službách Realizace projektu Postaven na metodice case – managementu (případového vedení) – základem je individuální soustavná práce průvodce s klientem, vytvoření individuálního plánu klienta a jeho následné plnění za podpory průvodce Multidisciplinární tým průvodců - složený z různých odborníků reagujících na nejdůležitější potřeby v rámci procesu úspěšné integrace cílové skupiny osob Spolupráce se subjekty státní i nestátní sféry v našem regionu poskytujícími doplňkové služby klientům projektu následné podpory – komplexnost služeb Propojení s projektem Za SAMOstatností - kontinuální podpora před a po odchodu z DD Předpokládané zahájení projektu: podzim 2008

8 Projekty – mladí lidé po ukončení ÚV (DD)
Kavárna/galerie Rozmar – sociální firma Cílová skupina Mladí lidé pro opuštění DD, kteří jsou zároveň klienty Následné podpory Pro klienty „sociálně zdatnější“ – nemáme s podobným projektem zkušenosti + v ČR projekt zaměřený na tuto cílovou skupinu není (nemáme se kde inspirovat) Cíl projektu Vytvoření tréninkových pracovních míst pro klienty po opuštění DD – na pozicích barman, číšník, kuchař Rozvoj pracovních dovedností cílové skupiny osob, uznatelné praxe – zlepšení postavení cílové skupiny osob na primárním trhu práce Realizace projektu Projekt je realizován formou sociální firmy – jedná se konkurenceschopný podnikatelský subjekt, jehož účele je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Je mezistupněm mezi chráněnou dílnou a běžnou firmou. Předpokládané zahájení projektu – podzim 2008

9 Zdroje financování Nadace Terezy Maxové Nadace Vodafone ČNA Mládež
Garris, a.s. Metrostav Konstruktis Novostav Ameba production

10 Kontakty Web: Mailto: Kateřina Kosová,ředitelka: Simona Bagarová, Dis., manažerka PR a sociální firmy: Mgr. Veronika Purková, psycholožka:

11 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Mgr. Veronika Purková."

Podobné prezentace


Reklamy Google