Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Veronika Purková. Stručně o Rozmarýně  Posláním Rozmarýny je pomáhat dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na život ve společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Veronika Purková. Stručně o Rozmarýně  Posláním Rozmarýny je pomáhat dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na život ve společnosti."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Veronika Purková

2 Stručně o Rozmarýně  Posláním Rozmarýny je pomáhat dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na život ve společnosti a být jim oporou i v prvních letech samostatného života mimo ústavní zařízení.  Cílem Rozmarýny je úspěšná integrace těchto mladých lidí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí do samostatného života ve společnosti  Své projekty stavíme na vzájemné spolupráci se subjekty státní i nestátní sféry věnující se této problematice. Snažíme se vycházet z potřeb klientů i konkrétních zařízení ústavní výchovy.  Snažíme se přispět ke zvýšení informovanosti o této problematice (spolupráce s Asociací náhradní výchovy) – zastáváme názor, že mediální obraz systému ÚV se mnohdy nezakládá na pravdě a reálných faktech

3 Projekty  Cílem je ucelený systém: Cílová skupina  Děti a mladí lidé v DD  Mladé lidé po odchodu z DD  Spolupráce s dalšími NNO – komplexnost služeb (neaspirujeme na pokrytí veškerých potřeb dětí a mladých lidí, využíváme již existujících nabídek služeb na tyto potřeby reagujících)  Projekty byly sestaveny na základě našich zkušeností z přímé práce s klienty a rozhovorů s pracovníky dětských domovů

4 Projekty – děti a mladí lidé v DD SAMOfor  Cílem projektu je rozvoj sociálních dovedností - právě jejich nedostatečná úroveň je podle našeho názoru jednou z příčin sociálně patologických jevů u této cílové skupiny  Cílová skupina : děti cca 2. stupně ZŠ (horní věková hranice neomezená, obecně není věková hranice nijak striktní – ne vždy je sociální a emoční vývoj na úrovni adekvátní věku, záleží na té které skupině)  Způsob realizace :  práce se skupinou – využití vhodných metod a technik + chování dětí tady a teď  pravidelná setkání jedenkrát za 14 dní (1,5 hodiny) vedená dvěma lektory (muž a žena)  Spolupráce s DD – konzultace a hodnocení průběhu projektu s pracovníky DD (vychovatelé, psycholog )  Vzdělávání lektorů  lektoři jsou studenti humanitních oborů sociálního zaměření  pravidelné supervize, intervize  semináře, kurzy

5 Projekty – děti a mladí lidé v DD Za SAMOstatností  Cílová skupina - mladí lidé rok před ochodem z DD  Cíl projektu – zvýšení informovanosti mladých lidí o jejich konkrétních možnostech po jejich odchodu z DD v daném regionu  Způsob realizace - workshopy a návštěvy organizací, které poskytují relevantní služby pro tuto cílovou skupinu (aktivity jsou rozložené do školního roku, cca 1x za 14 dní)  Workshop realizovaný našimi lektory – uvedení do tématu, zmapování oblastí, příp. připravení otázek  Návštěvy organizací – představení konkrétní služby a možností podpory, případný workshop realizovaný navštívenou organizací  Oblasti - vzdělávání, práce, bydlení, finance, poradenství  Navazuje na projekt SAMOfor  Leden – červen 2008 pilotní projekt v 1 DD (4 klienti), ve školním roce 2008/2009 pro mladé lidi ze tří DD (cca 20 klientů)

6 Projekty – děti a mladí lidé v DD Kulturně vzdělávací programy  Cílová skupina –  Cílová skupina – děti (bez omezení věkové hranice) v DD  Cíl projektu  Nabídka různých možností volnočasových aktivit  Navázání prvotního kontaktu s DD a dětmi  Způsob realizace  Projekt je realizován vyškolenými dobrovolníky  Workshopy, hry  Ve školním roce 2007/2008 se projektu zúčastnilo ve třech DD cca 30 dětí (5 setkání za školní rok v každém DD)  Na příští školní rok připravujeme modifikaci tohoto projektu, jednou z možností je zaměření na zvýšení povědomí o konkrétním DD v rámci místní komunity

7 Projekty – mladí lidé po ukončení ÚV (DD) Projekt následné podpory  Cílová skupina - mladí lidé těsně před odchodem z DD a po jeho opuštění  Cíl  Podpora úspěšné integrace mladých lidí po opuštění zařízení ústavní výchovy  Podpora vytvoření přirozené sociální sítě těchto mladých lidí, vedoucí k jejich nezávislosti na sociálních službách  Realizace projektu  Postaven na metodice case – managementu (případového vedení) – základem je individuální soustavná práce průvodce s klientem, vytvoření individuálního plánu klienta a jeho následné plnění za podpory průvodce  Multidisciplinární tým průvodců - složený z různých odborníků reagujících na nejdůležitější potřeby v rámci procesu úspěšné integrace cílové skupiny osob  Spolupráce se subjekty státní i nestátní sféry v našem regionu poskytujícími doplňkové služby klientům projektu následné podpory – komplexnost služeb  Propojení s projektem Za SAMOstatností - kontinuální podpora před a po odchodu z DD  Předpokládané zahájení projektu: podzim 2008

8 Projekty – mladí lidé po ukončení ÚV (DD) Kavárna/galerie Rozmar – sociální firma  Cílová skupina  Mladí lidé pro opuštění DD, kteří jsou zároveň klienty Následné podpory  Pro klienty „sociálně zdatnější“ – nemáme s podobným projektem zkušenosti + v ČR projekt zaměřený na tuto cílovou skupinu není (nemáme se kde inspirovat)  Cíl projektu  Vytvoření tréninkových pracovních míst pro klienty po opuštění DD – na pozicích barman, číšník, kuchař  Rozvoj pracovních dovedností cílové skupiny osob, uznatelné praxe – zlepšení postavení cílové skupiny osob na primárním trhu práce  Realizace projektu  Projekt je realizován formou sociální firmy – jedná se konkurenceschopný podnikatelský subjekt, jehož účele je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu. Je mezistupněm mezi chráněnou dílnou a běžnou firmou.  Předpokládané zahájení projektu – podzim 2008

9 Zdroje financování  Nadace Terezy Maxové  Nadace Vodafone  ČNA Mládež  Garris, a.s.  Metrostav  Konstruktis Novostav  Ameba production

10 Kontakty Web: www.rozmaryna-ops.cz www.rozmaryna-ops.cz Mailto:  Kateřina Kosová,ředitelka: katerina.kosova@rozmaryna-ops.cz  Simona Bagarová, Dis., manažerka PR a sociální firmy: simona.bagarova@rozmaryna-ops.cz  Mgr. Veronika Purková, psycholožka: veronika.purkova@rozmaryna-ops.cz

11 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Veronika Purková. Stručně o Rozmarýně  Posláním Rozmarýny je pomáhat dětem vyrůstajícím v dětských domovech připravit se na život ve společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google