Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ. Potřeba  Projev nedostatku  Velice individuální  Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti  Především.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ. Potřeba  Projev nedostatku  Velice individuální  Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti  Především."— Transkript prezentace:

1 DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ

2 Potřeba  Projev nedostatku  Velice individuální  Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti  Především v obdobích emočního stresu, fyzické ale i duševní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí. Zdroj: Murray & Zenter Nursing Concepts for Health Promotion (1989)

3 Potřeby nemocného BiologickéPsychologické Sociální Spirituální

4 Stupnice kvality života Podle světové zdravotnické organizace WHO 1. fyzické zdraví 2. psychické zdraví 3. míra nezávislosti 4. sociální vztahy 5. prostředí 6. Spiritualita/religiózita/osobní přesvědčení Zdroj: WHOQOL-100, 1995

5 Spiritualita  Hodnota usilující o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel  Přítomna i u těch, kteří nevěří v Boha  Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti  Především v obdobích emočního stresu, fyzické nebo i duševní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí. Zdroj: Murray & Zenter Nursing Concepts for Health Promotion (1989)

6 Spirituální aspekty péče „ Až donedávna postupovaly medicínské profese většinou podle modelu, který se snaží léčit pacienta tím, že se zaměřuje na léky a chirurgické postupy, a přisuzuje menší důležitost víře a naději v uzdravení, v lékaře samotného a ve vztah lékař - pacient. Tento redukcionistický či mechanistický pohled na pacienty již není dále udržitelný. Pacienti i lékaři si začínají uvědomovat pozitivní význam víry, naděje i soucitu v procesu uzdravování.“ Zdroj: prohlášení WHO z roku 1998

7 Spirituální aspekty péče  Součást lidského života  Zážitky přesahující smyslový fenomén  ≠ náboženské prožitky  Propojení fyzické, psychologické a sociální složky  Zabývání se smyslem a účelem života  Potřeba odpuštění, usmíření a potvrzení hodnoty pacienta a jeho užitečnosti. Zdroj: prohlášení WHO v roce 1990

8 Problémy  Okolí si často neuvědomuje, že nemoc může mít i hlubší rozměr než jen medický.  Sám pacient se mnohdy zmítá ve strachu, nejistotě, stresu.  Ošetřovatelé se musí vyrovnat s pracovní zátěží, očekávání pacientů, profesionálním odstupem a vlastními pohnutky.  Většina lidí nepatří do určité škatulky.

9 Základní spirituální hodnota

10 Introspekce a reflexe  Význam minulosti, přítomnosti a budoucnosti při posuzování stavu nemocného.  Okolí vnímá hlavně přítomnost a budoucnost.  Pro nemocného je spíš důležité subjektivní prožívání nemoci, než jeho objektivní stav.  Nemoc je prostor pro introspekci a reflexi.  Nemocný nejvíce touží po pochopení.

11 Minulost  Spokojenost s bohatým životem výzva k vděčnosti a blahé vzpomínání  Úzkost, výčitky, selhání a pocity viny výzva ke smíření a přijetí sebe sama  Uzavřenost výzva k akceptaci stavu a trpělivosti

12 Přítomnost  Pro nemocného spočívá v boji s nemocí a jejím smyslem.  Spirituální hodnoty si pacient musí najít sám.  Doprovázení je aktivní naslouchání.  Zásadní je přitom láska, svoboda, věrnost, citlivost a trpělivost.  Zapři sám sebe a buď zcela s ní(m).

13 Budoucnost  Může být spojena se strachem. (z bolesti a utrpení, závislosti, ztráty důstojnosti, nejistoty)  Při nevyléčitelné nemoci se objevují otázky konečnosti a nedokončenosti života.  Příslušnost k náboženství není garancí pokojného srdce.

14 Předpoklady pro pomoc  Volba Pacient si vybírá, komu se chce otevřít.  Vděčnost Mezilidská blízkost je vzájemným darem.  Poslání Osobní náklonnost nelze nahradit odbornou pomocí.  Svoboda Pacient řídí průběh a tempo našeho vztahu.

15 Předpoklady pro pomoc  Úcta Přijetí jiného názoru, nedůsledného postoje, nálad.  Sebezapření Zříct se vlastního rozpoložení, prožívání a hodnocení.  Věrnost Závazek vůči tomu, který se otevírá.  Čas Doprovázení překračuje hranice profesionality.

16 Předpoklady pro pomoc  Zralost K aždý člověk, je-li lidsky a profesně zralý, může druhému pomoci v této „lidské“ duchovní oblasti.  Příslušnost k náboženství Může pomoci při styku s věřícím téhož náboženství.  Víra v Boha Velká opora a pomoc prostřednictvím modlitby, zejména soukromé.

17 Smysl pomoci  Léčba má být pokud možno komplexní.  Pacient je v nové, jemu neznámé situaci.  Odpadly životní jistoty a tím opěrné body.  Potřeba komunikace o vnitřních pohnutkách.  Doprovázení pacienta fázemi přijetí utrpení. (negace, agrese, smlouvání, vyjednávání, deprese, smíření)

18 Jak na to? „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Jan 15, 12

19 Prameny  Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta (Aleš Opatrný)  Vliv uspokojení duchovních potřeb nemocných na jejich přístup k onemocnění (Andrea Čihalová)  Spirituální péče ve zdravotnictví (Eva Kalvínská)  Pastorační péče v nemoci a umírání (Lenka Martelliová)


Stáhnout ppt "DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ. Potřeba  Projev nedostatku  Velice individuální  Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti  Především."

Podobné prezentace


Reklamy Google