Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ"— Transkript prezentace:

1 DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ

2 Potřeba Projev nedostatku Velice individuální
Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti Především v obdobích emočního stresu, fyzické ale i duševní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí. Zdroj: Murray & Zenter Nursing Concepts for Health Promotion (1989)

3 Potřeby nemocného Biologické Psychologické Sociální Spirituální

4 Stupnice kvality života
Podle světové zdravotnické organizace WHO 1. fyzické zdraví 2. psychické zdraví 3. míra nezávislosti 4. sociální vztahy 5. prostředí 6. Spiritualita/religiózita/osobní přesvědčení Zdroj: WHOQOL-100, 1995

5 Spiritualita Hodnota usilující o inspiraci, úctu, respekt, smysl a účel Přítomna i u těch, kteří nevěří v Boha Hledání harmonie a odpovědi na otázky ohledně nekonečnosti Především v obdobích emočního stresu, fyzické nebo i duševní nemoci, bolestné ztráty, či úmrtí. Zdroj: Murray & Zenter Nursing Concepts for Health Promotion (1989)

6 Spirituální aspekty péče
„Až donedávna postupovaly medicínské profese většinou podle modelu, který se snaží léčit pacienta tím, že se zaměřuje na léky a chirurgické postupy, a přisuzuje menší důležitost víře a naději v uzdravení, v lékaře samotného a ve vztah lékař - pacient. Tento redukcionistický či mechanistický pohled na pacienty již není dále udržitelný. Pacienti i lékaři si začínají uvědomovat pozitivní význam víry, naděje i soucitu v procesu uzdravování.“  Zdroj: prohlášení WHO z roku 1998

7 Spirituální aspekty péče
Součást lidského života Zážitky přesahující smyslový fenomén ≠ náboženské prožitky Propojení fyzické, psychologické a sociální složky Zabývání se smyslem a účelem života Potřeba odpuštění, usmíření a potvrzení hodnoty pacienta a jeho užitečnosti. Zdroj: prohlášení WHO v roce 1990

8 Problémy Okolí si často neuvědomuje, že nemoc může mít i hlubší rozměr než jen medický. Sám pacient se mnohdy zmítá ve strachu, nejistotě, stresu. Ošetřovatelé se musí vyrovnat s pracovní zátěží, očekávání pacientů, profesionálním odstupem a vlastními pohnutky. Většina lidí nepatří do určité škatulky.

9 Základní spirituální hodnota

10 Introspekce a reflexe Význam minulosti, přítomnosti a budoucnosti při posuzování stavu nemocného. Okolí vnímá hlavně přítomnost a budoucnost. Pro nemocného je spíš důležité subjektivní prožívání nemoci, než jeho objektivní stav. Nemoc je prostor pro introspekci a reflexi. Nemocný nejvíce touží po pochopení.

11 Minulost Spokojenost s bohatým životem
výzva k vděčnosti a blahé vzpomínání Úzkost, výčitky, selhání a pocity viny výzva ke smíření a přijetí sebe sama Uzavřenost výzva k akceptaci stavu a trpělivosti

12 Přítomnost Pro nemocného spočívá v boji s nemocí a jejím smyslem.
Spirituální hodnoty si pacient musí najít sám. Doprovázení je aktivní naslouchání. Zásadní je přitom láska, svoboda, věrnost, citlivost a trpělivost. Zapři sám sebe a buď zcela s ní(m).

13 Budoucnost Může být spojena se strachem.
(z bolesti a utrpení, závislosti, ztráty důstojnosti, nejistoty) Při nevyléčitelné nemoci se objevují otázky konečnosti a nedokončenosti života. Příslušnost k náboženství není garancí pokojného srdce.

14 Předpoklady pro pomoc Volba Pacient si vybírá, komu se chce otevřít. Vděčnost Mezilidská blízkost je vzájemným darem. Poslání Osobní náklonnost nelze nahradit odbornou pomocí. Svoboda Pacient řídí průběh a tempo našeho vztahu.

15 Předpoklady pro pomoc Úcta Přijetí jiného názoru, nedůsledného postoje, nálad. Sebezapření Zříct se vlastního rozpoložení, prožívání a hodnocení. Věrnost Závazek vůči tomu, který se otevírá. Čas Doprovázení překračuje hranice profesionality.

16 Předpoklady pro pomoc Zralost Každý člověk, je-li lidsky a profesně zralý, může druhému pomoci v této „lidské“ duchovní oblasti. Příslušnost k náboženství Může pomoci při styku s věřícím téhož náboženství. Víra v Boha Velká opora a pomoc prostřednictvím modlitby, zejména soukromé.

17 Smysl pomoci Léčba má být pokud možno komplexní.
Pacient je v nové, jemu neznámé situaci. Odpadly životní jistoty a tím opěrné body. Potřeba komunikace o vnitřních pohnutkách. Doprovázení pacienta fázemi přijetí utrpení. (negace, agrese, smlouvání, vyjednávání, deprese, smíření)

18 Jak na to? „Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ Jan 15, 12

19 Prameny Péče o existenciální a spirituální potřeby pacienta
(Aleš Opatrný) Vliv uspokojení duchovních potřeb nemocných na jejich přístup k onemocnění (Andrea Čihalová) Spirituální péče ve zdravotnictví (Eva Kalvínská) Pastorační péče v nemoci a umírání (Lenka Martelliová)


Stáhnout ppt "DUCHOVNÍ POTŘEBY PACIENTŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google