Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deklarace nezávislosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deklarace nezávislosti"— Transkript prezentace:

1 Deklarace nezávislosti
Ústava Spojených států Amerických Martina Chalupová, 7.A

2 Deklarace nezávislosti
je dokument, kterým Třináct kolonií prohlásilo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání byla schválena Kontinentálním Kongresem 4. července Tento den je dnes ve Spojených státech amerických slaven jako Den nezávislosti.

3 Pozadí deklarace Boje, které propukly roku 1775 v Lexingronu a Concordu jsou označovány jako začátek amerického boje za svobodu. Přestože z počátku panovaly obavy z úplné nezávislosti, brožurka Common Sense (Thomas Pain) dokázala přesvědčit, že úplná nezávislost je jediná cesta, kterou se mají kolonie ubírat. Nezávislost byla přijata 2. června 1776 spolu s Leeovou rezolucí, kterou prezentoval na kongresu Richard Lee z Virgine 7. června 1776.

4 Návrh a přijetí 11. června 1776 byla vytvořena komise, skládající se ze zástupců Třináct kolonií, která měla za úkol navrhnout vhodnou Deklaraci zastřešující zmíněnou rezoluci. Thomas Jefferson (zástupce Virginie) se postaral o většinu sepsání deklarace, s pomocí této komise, jeho návrh byl přednesen na Kontinentálním kongresu 1. července 1776. Úplná deklarace byla přepsána na zasedání 4. července 1776 ve vládním domě v Pensylvanii.

5 Signatáři 19. července 1776 Kongres nařídil ručně napsat prohlášení, které pak měli delegáti podepsat. Tuto kopii vytvořil Timothy Matlack, asistent v sekretariátu kongresu. Většina vyslanců podepsala deklaraci 2. října 1776 v zeměpisném seřazení kolonií, které zastupovali, od severu k jihu. Někteří vyslanci nebyli přítomni a museli deklaraci podepsat později. Dva vyslanci ji dokonce nikdy nepodepsali.

6 Komentář k textu Deklarace
Text Deklarace nezávislosti můžeme rozdělit do pěti oddílů: úvod, preambule, obvinění Jiřího III, nařčení britského lidu a závěr. Preambule - Preambule je podávána jako logické předvedení toho, jak jedno tvrzení vede k jinému. Od prvního tvrzení, že lidé byli stvořeni sobě rovnými, se logickým řetězcem dostáváme k tomu, že existuje právo a odpovědnost za revoluci, když se vláda stane zničujícím elementem lidských práv. Závěr - Signatáři tvrdili, že se kolonie musí oprostit od politických pojítek s Britskou korunou a stát se nezávislými státy. Proto závěr obsahuje, a je jeho jádrem, Leeovu resoluci.

7 Rozdíly mezi návrhem a konečnou podobou
Originální návrh Thomase Jeffersona obsahoval napadení obchodu s otroky, které bylo později odstraněno, stejně jako bylo odstraněno plno kritik britského lidu a parlamentu. Jeffersonův plán také používal frázi: „neodmyslitelná a nezadatelná práva“, která byla nahrazena frází: „zaručená nezcizitelná práva“.

8 Historické vlivy Deklaraci nezávislosti Spojených států ovlivnila Deklarace nezávislosti Holandské republiky z roku 1581, která se nazývá Přísaha zřeknutí, a Arbroathská deklarace nezávislosti z roku 1320, deklarace nezávislosti Skotského království. Jeffersonovi je také připisován návrh Virginské deklarace práv, která byla přijata roku 1776.

9 Filosofické pozadí Preambule Deklarace je ovlivněna Osvícenskou filosofií, obsahuje pojmy přírodního práva, sebeurčení a také deismu. Názory a dokonce některé fráze byly přejaty přímo ze spisů anglického filosofa Johna Locka. Dalšími vlivy jsou spisy, které sepsali Wawrzyniec Grzymala Goslicki a Thomas Paine.

10 Praktické použití Někteří historikové se domnívají, že Deklarace byla použita jako nástroj propagandy. Deklarace byla také použita k sjednocení členů Kontinentálního kongresu. Mnozí se obávali, že podepsali něco, co by mohlo být jejich rozsudkem smrti v případě, že by se revoluce nepodařila, a Deklarace podávala jakoukoli možnost rychlého vítězství revoluce za nemožné.

11 Ovlivnění dalších dokumentů
Markýz La Fayette se s výtiskem deklarace později vrátil do Francie, kde roku 1789 pomohl vytvořit francouzské Prohlášení práv člověka a občana. Deklarace obsahuje mnoho základních principů zakládajících otců, které byly zapsány v Ústavě Spojených států. Byla také modelem pro Deklaraci citů, sepsanou roku 1848 v Seneca Falls, která deklarovala první ženská práva.

12 Ústava Spojených států amerických
Ústava Spojených států amerických je nejstarší dochovaná sepsaná ústava na světě a je základním kamenem federace padesáti amerických států, které se připojovaly k unii od roku 1774. Je tvořena sedmi hlavami a sedmadvaceti dodatky, z nichž poslední byl schválen až roku 1991.

13 „Hlavy a dodatky“ První hlava se týká moci zákonodárné. Jasně definuje moc Kongresu tvořeného Sněmovnou reprezentantů a Senátem. Hlava druhá se zabývá složkou výkonnou, zaměřuje se hlavně na výsady a pravomoci Prezidenta. Třetí hlava ustanovuje soudy a také soud nejvyšší. Unikátní je, že listina základních práv a svobod není součástí samotné ústavy, ale byla schválena jako prvních deset dodatků k ústavě (schválených 1791), které se v angličtině souhrnně označují jako Bill of Rights.

14 Konec. Děkuji za pozornost. Zdroje: www. wikipedia. org, www
Konec! Děkuji za pozornost! Zdroje: Encyklopedie – Spojené státy Americké, nějaké informace od p. profesora Řeháka


Stáhnout ppt "Deklarace nezávislosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google